SavulaЯрема Григорович (14.V.1946, м. Стрий Львів. обл.) – математик-прикладник, механік, канд. фіз.-мат. наук (Статика оболонок з різаною серединною поверхнею, 1973), доц. (1974), д-р фіз.-мат. наук (Задачі механіки деформування оболонок з різаними серединними поверхнями, 1986), проф. (1989). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1969), аспірантуру (1972). У 1972–74 асист., 1974–89 доц., з 1989 проф., з 1988 зав. каф. прикл. математики; з 1996 декан ф-ту прикл. математики та інформатики Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: проблеми комп’ют. моделювання фіз.-мех. полів у неоднорідних середовищах та біол. системах; запропонував підходи до числ. аналізу й оптимізації оболонкових конструкцій складної геометрії, побудови гетерогенних матем. моделей теорії пружності і теорії тепломасоперенесення.

Керівник 14 канд. дис.

Бл. 270 праць, зокр., Расчет и оптимизация оболочек с резными срединными поверхностями (Львов, 1969); Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами (Львів, 2004); Математичне моделювання і числовий аналіз адвекції дифузії у неоднорідних середовищах (Львів, 2009; зі співавт.). Акад. АН ВШ України (1992).

Член Нац. комітету України з теор. та прикл. механіки (1994). Засл. проф. Львів. ун-ту (2002).

К. Іванків