KravchuykЯрослав Софронович (13.XII.1937, с. Кустин Рівненського р-ну Рівн. обл.) – географ, канд. геогр. наук (Геоморфологія Пригорганського Передкарпаття, 1971), ст. наук. співроб. (1974), доц. (1978), проф. (1991). Закінчив геогр. ф-т Львів. ун-ту (1958). У 1958 учителював; 1961 інженер, керівник груп в експедиціях, що вивчали ґрунт. покрив та сучас. екзогенні процеси в Казахстані, на Алтаї в Карпатах, 1971–74 керівник НДС, 1974–76 доц., 1976–87, з 2000 зав. каф. геоморфології і палеогеографії, 1984–2002 декан геогр. ф-ту Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: геоморфол. аналіз Передкарпаття і Карпат, геоморфол. та інж.-геоморфол. картографування, стаціонарні дослідження сучас. рельєфоутворювальних процесів, проблеми природно-заповід. справи, інж. та природоохоронна оцінка рельєфу, структурна геоморфологія, історія геогр. досліджень. Засновник школи інж. геоморфології, один із засновників школи стаціонар. та експерим. досліджень сучас. морфодинам. процесів.

Бл. 250 праць, зокр., Геоморфологія Передкарпаття (Львів, 1999); Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України (Львів, 2002; зі співавт.); Геоморфологія Скибових Карпат (Львів, 2005); Геоморфологічне картографування (Львів, 2006); Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат (Львів, 2008); Рельєф України (К., 2010; зі співавт.).

Проф. ун-ту ім. Марії Склодовської-Кюрі у Любліні (Польща), президент благодій. організації “Громад. еколого-геогр. фонд” (з 2000); член спеціаліз. ради з захисту канд. дис., член-кор. Укр. екол. АН , голова ред. колегії навч.-краєзнавчих атласів Львів., Терноп. і Чернів. обл. (1999). Засл. проф. Львів. ун-ту (2002). Засл. працівник освіти України (2009).

В. Біланюк