kravchukЗаслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії

Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка в 1958 р. (Львівський національний університет ім. Івана Франка з 1999 р.) за спеціальністю фізична географія. 1958-1961 рр. – вчитель географії Щирецької СШ. З 1961 р. працює у Львівському університеті на посадах: 1961-1971 – інженер, ст. інженер, начальник геоморфологічної партії науково-дослідного сектору ЛДУ ім. І.Франка; 1971-1974 рр. – начальник науково-дослідного сектору ЛДУ ім. І.Франка; 1974-1976 рр. –доцент кафедри геоморфології ЛДУ; 1976-1987 рр. та з 1990 р. до сьогоднізавідувач кафедри геоморфології (з 2000 р. кафедра геоморфології і палеогеографії); 1984-2002 рр. – декан географічного факультету. У 2000-2001 рр. – професор надзвичайний Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) за сумісництвом. З 1995 рокупрезидент громадського благодійного «Еколого-географічного фонду».

Науковий керівник науково-дослідної лабораторії інженерно-геоморфологічних (1990, з 2000 р. інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних) досліджень. Кандидат географічних наук (1971), вчені звання старшого наукового співробітника (1974), доцента (1978), професора (1991). Заслужений професор ЛНУ ім. І.Франка з 2002 р., Заслужений працівник освіти України з 2009 р., Член-кореспондент Української екологічної академії наук (УЕАН) з 1993 р., почесний член Українського географічного товариства (з 2004 р.), член Міжнародної асоціації геоморфологів. У 2004 р. нагороджений медаллю Президента м. Любліна (Польща) за заслуги у розвитку науки та освіти. Член редколегії міжнародного журналу “StudiageomorphologicaCarpatho-Balcanica” з 2002 р.

Сфера наукових інтересів: регіональна та інженерна геоморфологія, динаміка сучасних екзогенних рельєфоутворювальних процесів, геоморфологічне картографування, інженерна, рекреаційна та природоохоронна оцінка рельєфу.

Перелік нормативних і спеціальних курсів: геоморфологія; геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти; геоморфологічне картографування; геоморфологія України.

Опублікував  понад 250 праць, у тім числі автор і співавтор 12 монографій, 4 навчальних посібників. Серед них навчальні посібники: “Геоморфологічне картографування” (Львів, 2006); “Рельєф України” (зі співав.; К., 2010); монографії: “Геоморфологія Передкарпаття” (Львів, 1999); “Геоморфологія Скибових Карпат” (Львів, 2005); «Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України» (співавт. Г.Рудько; Львів, 2006); “Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат” (Львів, 2008); “Рельєф Вулканічного пасма Українських Карпат” (співавт. Я. Хомин; Львів, 2011); “Recent Landform Evolution The Carpatho-Balkan-Dinaric Region”(зі співав., [Lóczy Dénes; Stankoviansky Miloš; Kotarba Adam (Etc.).]; Series: Springer Geography, 2012).

За останні десять років був науковим керівником держбюджетних тем (фінансування Міністерства освіти і науки України): “Геоморфологічні основи і технології планування природоохоронних і рекреаційних територій Карпатського регіону” (2000–2002); “Розробка методики і легенд для геоморфологічного картографування України” (2003–2004); “Оцінка використання рельєфу Українських Карпат для інженерних, рекреаційних і природоохоронних потреб” (2005–2006); “Географічні основи формування та стратегії впровадження екологічної мережі в Українських Карпатах” (2007-2009); «Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні» (2010-2012).

Науковий керівник (спільно з доц. В. Брусаком) госпдоговірних науково-дослідних робіт у 2000–2010 рр. щодо розробки “Проектів організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів національних природних парків”: Яворівського НПП (1999–2001), Ужанського НПП (2003–2005), НПП Гуцульщина (2003–3008), Галицького НПП (2005–2010), ПЗ Медобори (2001–2003).

 

Лекція

Рельєф Українських Карпат: морфоструктура і морфоскульптура, природоохоронна оцінка