lysyiЛисий Василь Прокоповичпрофесор кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка народився 12 лютого 1943 року в селі Липовеньке Голованівського району Кіровоградської області.

Лисий В.П. у 1970 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Шевченка, 1970–1973 рр. – аспірант кафедри філософії природничих факультетів Київського державного університету імені Т.Шевченка, з 1973 р. – асистент, з 1975 р. – старший викладач, а з 1977 р. – доцент кафедри філософії Львівського державного університету ім. Івана Франка. З 1984 р. – старший науковий співробітник кафедри філософії Львівського державного університету ім. Івана Франка, а з 1986 р. – доцент кафедри філософії Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему «Діалектика як синтез теорії і практики». З 1990 р. – професор кафедри філософії Львівського державного університету ім. Івана Франка.

У 2007 році Вченою радою Львівського національного університету ім. Івана Франка присвоєно почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету ім. Івана Франка».

Наукова тематика – дослідження проблем діалектики як всезагального методу теоретичного мислення у філософському і науковому пізнанні, діалектики і культури, діалектики і творчості; становлення діалектики як теорії розвитку, логіки і теорії пізнання в контексті історії німецької філософської думки другої половини XVIII– першої половини ХІХ ст.

Автор близько 150 публікацій. Вийшли друком: монографія «Єдність теорії і практики в матеріалістичній діалектиці», монографія «Вища школа на шляху оновлення» (у співавторстві), монографія «Філософія. Пізнання. Наука» (у співавторстві), монографія «Філософія А. Шопенгауера і сучасність» (у співавторстві). Підготовлено до друку навчальний посібник «Діалектика».

Під керівництвом Лисого В.П. захищено 10 кандидатських дисертацій.

Член Науково-технічної ради університету та член спеціалізованої вченої ради Д35.051.02 із захисту докторських дисертацій з філософських наук у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Лекція

Логічне вчення Г.Гегеля та виклики часу: історія і сучасність.