serbenskaПрофесор кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики, доктор філологічних наук.

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка,

Академік АН вищої школи, дійсний член НТШ

Автор понад 200 публікацій з питань української термінології, культури української мови, лінгводидактики, франкознавства, автор і співавтор словників, посібників, монографій.

 

 

Окремі видання:

 • Українська мова. Практикум: Навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2000. – 384 с. [Співавт.: Пазяк О. М., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю.]
 • Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей: Наук.-популярне видання. – К., 2001. – 206 с. ( співавторВолощак М. )
 • Практичний словничок нормативних висловів: Довідкове видання. – Львів, 2002. – 35с.
 • Культура усного мовлення. Практикум.– Львів, 2003. – 212 с. ; – К., 2004. – 216 с.
 • Екологія українського слова. Практичний словник-довідник. – Львів, 2003. – 68 с. (у співавтор. М. Білоус).
 • Мовний світ Івана Франка. Статті, роздуми, матеріали. Монографія. – Львів, 2006. — 372 c.
 • Франкові думки про мову /Упор, і автор вступного слова О.Сербенська.– Львів, 2006. – 50 с.
 • Основи телетворчості. Практикум. Навчальне видання. – Львів, 2007. – 112 с. (у співавторстві).

 

Bибранi статтi:

 • Факультет журналістики, українська мова і я – словесник україніст // Пам’ять століть. Україна. Історичний науковий та літературний журнал. – 2004. – №3-4. – С. 158 – 166.
 • Мовлене слово у життєсвіті Івана Франка // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Вип. 1 (7). – Львів, 2006. – С. 78—92.
 • Педагог. Учений. Патріот. Спогади про Вчителя // Юліан Редько (1905 – 1993): Статті. Спогади. Матеріали / Упоряд. Т. Кульчицька. – НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2006.– с. 335– 350.
 • Соціолінгвістичні засади Івана Франка //Вісник НТШ. – Число 35.– 2006.– С. 14—17.
 • Українська мова і соціум в інтерпретації Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічних наук. – Львів, 2006. – Вип. 38. – 4.2. – С. 21 – 27.
 • Пережите й передумане // Наливайко О. В калейдоскопі перепитій. – Тернопіль, 2007. – С. 77 – 89.
 • [Рецензія] Роксолана Зорівчак. Боліти болем слова нашого… – Львів, 2005. – 295 с. // Вісник Наукового товариства імені Тараса Шевченка. – 2007. – Ч. 38. – С. 54–56.
 • [Рецензія] Острозька Біблія / Опрацював та приготовив до друку єромонах архимандрит доктор Рафаїл (Роман Турконяк). – Львів, 2006. – 1006с. // Вісник Наукового товариства імені Тараса Шевченка. – 2007. – Ч. 38. – С. 52 – 53.

Лекція

Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей