Міжфакультетська лабораторія диференціального термічного аналізу створена відповідно до наказу ректора у 2013 році і є структурним підрозділом Львівського національного університету ім. Івана Франка. Лабораторію диференціального технічного аналізу оснащено синхронним термічним аналізатором STAPT 1600 (Німеччина), газовою та вакуумною системами та програмним забезпеченням для обробки експериментальних даних. Унікальне обладнання лабораторії дозволяє проводити такі дослідження: дирефенціальна скануюча калориметрія, диференціальний термічний аналіз, термогравіметричний аналіз та вимірювання теплоємності.

Лабораторія оснащена синхронним термоаналізатором LINSEIS STA PT1600, що дозволяє проводити вимірювання зміни теплового потоку і маси матеріалу в контрольованій атмосфері залежно від температури або часу. Отримані термограми дають можливість розрізняти ендотермічні і екзотермічні ефекти, не пов’язані з втратою ваги (плавлення і кристалізація) і пов’язані з нею (розпад сполуки). Зразками для дослідження є кристалічні, аморфні та компактні тверді речовини. Вимірювання проводять для груп науковців природничих факультетів: біологічного, геологічного, фізичного, хімічного факультетів, факультету електроніки та комп’ютерних технологій. З часу введення в експлуатацію лабораторії для низки хімічних сполук отримано термограми диференціальної скануючої калориметрії (ДСК), за допомогою яких встановлено температурні інтервали існування сполук, температури їхнього утворення та розпаду, а в деяких випадках – фазові переходи. Для окремих мінералів отримано термогравіметричні криві, за якими визначено зміну маси термічних перетворень. Для студентів IV курсу хімічного факультету проводяться ознайомлення із загальними принципами будови і роботи приладу.

Працівники лабораторії:

Горинь Андрій Маркіянович – завідувач лабораторії

Контактна інформація:

Тел.: 239-45-03
Адреса: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, ауд. З-109