Міжфакультетська лабораторія інструментальних методів досліджень це структурний підрозділ Університету, що функціонує з січня 2013 року. Метою діяльності лабораторії є забезпечення навчального процесу на сучасному науково-технічному рівні з використанням новітніх методів досліджень, зокрема, методів високоефективної рідинної хроматографії для розділення та встановлення якісного і кількісного складу різноманітних речовин у біологічних та інших зразках і електронної мікроскопії для дослідження біологічних обʹєктів.

Лабораторія укомплектована приладами і обладнанням, необхідним для високоефективної рідинної хроматографії та електронномікроскопічних досліджень, що відповідає санітарним нормам та світовим стандартам:

– системою підготовки чистої води Crystal E; генератором азоту Parker Balston N2–04;

– двома помпами Varian ProStar 210/218; модулем колонок Varian ProStar 500–LC;

– детектором Varian ProStar 335; детектором Agilent Technologies ELSD 385;

– ПК з керуючою програмою Galaxie 1.10.0.5590;

– електронним трансмісійним мікроскопом ПЕМ-100;

– ультрамікротомами УМТП-2 та УМТП-6; ультразвуковим дезінтегратором УЗДН–2Т.

Впродовж 2016 року у Лабораторії інструментальних методів дослідження проводили роботи з визначення жирних та органічних кислот у клітинах бактерій, електромікроскопування клітин печінки, серця та легенів щурів, а також мікроскопування безбарвних і фототрофних сіркобактерій. Дослідження проводили на замовлення кафедр мікробіології, біофізики та біоінформатики, фізіології людини і тварин біологічного факультету та кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету.

Працівники лабораторії:

Галушка Андрій Андрійович – завідувач лабораторії

Кулачковський Олександр Романович – провідний спеціаліст

Клим Ірина Романівна – провідний спеціаліст

Грубський Ярослав Петрович – провідний спеціаліст

Білик Богдан Романович – інженер І категорії

Контактна інформація:

Тел.:239-43-57

Адреса.: м. Львів, вул. Грушевського, 4, ауд. 302, 025