30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.176

Бригілевич Галина Михайлівна

"Стратегічне управління підприємницькою діяльністю у міжнародному туризмі"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.178

Вінарчук Наталія Миколаївна

"Підготовка майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності у закладах дошкільної освіти"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.174

Герасименко Аліна Валеріївна

"Банківське кредитування промислових підприємств у забезпеченні розвитку економіки України"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.179

Дзіковська Марія Ігорівна

"Наступність формування фахових компетентностей студентів хімічних спеціальностей у системі «коледж-університет»"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.180

Жукова Анна Робертівна

"Формування лідерських компетентностей у майбутніх фахівців транспортних технологій"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.181

Ладанівська Ірина Юріївна

"Формування в майбутніх учителів іноземних мов методичної компетентності у реалізації змішаного навчання в університетах Республіки Польща та Австрії"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.182

Лань Оксана Богданівна

"Режисура одноактної хореографічної вистави: теоретично-практичний аспект"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.184

Островський Андрій Михайлович

"Цивільно-правове регулювання договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.177

Поврозник Петро Павлович

"Інноваційний розвиток підприємництва в умовах глобальних викликів"

Детальніше
30.04.2024Шифр ради: ДФ 35.051.183

Рафальонт Світлана Романівна

"Загальні положення судового розгляду кримінального провадження"

Детальніше