23.06.2022Шифр ради: ДФ 35.051.069

Аблятіфов Рустем Мамут оглу

"Кримська діаспора Туреччини у процесі репатріації киримли на історичну Батьківщину (кін. 1980-х – поч. 2000-х рр.)"

Детальніше
23.06.2022Шифр ради: ДФ 35.051.070

Вольський Олег Іванович

"Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади: порівняльний аналіз на прикладі Республіки Польща та України"

Детальніше
23.06.2022Шифр ради: ДФ 35.051.065

Калинич Олена Романівна

"Конкреційні Ферум-Манганові новоутворення у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття"

Детальніше
23.06.2022Шифр ради: ДФ 35.051.066

Путінцева Тетяна Володимирівна

"Ліквідність комерційних банків України у забезпеченні їхньої фінансової безпеки"

Детальніше
23.06.2022Шифр ради: ДФ 35.051.068

Собчук Анна Адамівна

"Підготовка вчителя до роботи в умовах інклюзивної ранньої шкільної освіти в Польщі"

Детальніше