До уваги студентів Львівського національного університету імені Івана Франка! 

 

В Університеті стартувало опитування студентів щодо якості навчальних дисциплін, організоване Центром забезпечення якості освіти спільно з Центром моніторингу. Анкетування  анонімне та доступне для проходження в особистих кабінетах студентів у системі “Деканат”. 

Опитування триватиме до 5 червня 2022 року включно. 

Метою моніторингу якості навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка є забезпечення зворотного зв’язку від здобувачів освіти, відстеження та аналіз динаміки надання освітніх послуг та формування пропозицій стосовно вдосконалення освітнього процесу. 

Звіти з результатами опитування в узагальненому вигляді надаватимуться деканові факультету, заступнику декана з навчально-методичної роботи та гаранту освітньої програми для їхнього інформування та, відповідно, прийняття ними (за потреби) необхідних рішень щодо покращення освітнього процесу та змісту навчальної програми. 

Усі пропозиції та коментарі, які залишили студенти при проходженні опитування, будуть передані відповідним особам без коригування з боку Центру моніторингу для збереження їхнього автентичного змісту. 

З усіма питаннями щодо опитування прохання звертатись до керівниці відділу менеджменту якості освітнього процесу ЦЗЯО Оксани Філюк oksana.filiuk@lnu.edu.ua