Спільнота факультету культури і мистецтв підтримала кандидатуру Мирослави Циганик на посаду декана факультету

В Університеті триває процес призначення на посади деканів, тож на факультетах відбуваються Конференції трудового колективу, які відповідно до вимог чинного законодавства, надають згоду на призначення кандидатури, яку пропонує Ректор.

Сьогодні, 17 червня 2024 року, Конференція трудового колективу відбулася на факультеті культури і мистецтв.  Окрім делегатів Конференції, участь у засіданні взяли Ректор Університету, академік НАН України, професор Володимир Мельник, перший проректор Університету Андрій Гукалюк, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку, професор Володимир Качмар і голова Первинної профспілкової організації працівників Університету Юліан Бек. На розгляд Конференції було винесено питання щодо погодження кандидатури доцентки Мирослави Циганик на посаду декана факультету культури і мистецтв.

Упродовж засідання Мирослава Іванівна представила колективу програму розвитку факультету на 2024-2029 року. Після обговорення представленої стратегії та виступів делегатів Конференція погодила кандидатуру Мирослави Циганик на посаду декана факультету культури і мистецтв.

Факультет культури і мистецтв – один із перших культурно-мистецьких факультетів, які було відкрито в українських класичних університетах. Головним освітнім завданням факультету є виховання фахівців нового покоління у галузі культури й мистецтва.

Перевагою навчання на факультеті є поєднання найвищих освітніх стандартів класичного Університету зі здобуттям фахових навичок та умінь безпосередньо у професійних мистецьких колективах та закладах культури, що значно підвищує конкурентоспроможність випускників факультету на сучасному ринку праці. Серед випускників факультету – заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, провідні фахівці бібліотечно-інформаційних установ України, науково-педагогічні працівники.

Сьогодні на факультеті функціонують шість кафедр – кафедра бібліотекознавства і бібліографії, кафедра музикознавства та хорового мистецтва, кафедра музичного мистецтва, кафедра режисури та хореографії, кафедра соціокультурного менеджменту, кафедра театрознавства та акторської майстерності. Факультет здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; «Сценічне мистецтво»; Середня освіта («Музичне мистецтво»); «Музичне мистецтво»; «Хореографія»; «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Зазначимо, що процедуру призначення деканів регулюють чинне законодавство, Статут Університету та Положення про призначення декана факультету у Львівському національному університеті імені Івана Франка, відповідно до яких Ректор звертається до Конференції трудового колективу факультету з поданням про надання згоди на призначення відповідної кандидатури. Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету перевіряє відповідність кандидатури на посаду декана факультету кваліфікаційним вимогам, встановленим Законом України «Про вищу освіту» (зі змінами) та Статутом Університету, документи, які підтверджують рівень володіння державною мовою, наявність програми розвитку факультету.

У разі надання згоди Конференції трудового колективу факультету щодо призначення на посаду декана факультету, претендент упродовж п’яти робочих днів подає заяву та інші документи, передбачені законодавством. Ректор Університету упродовж 10 робочих днів укладає контракт та видає наказ про призначення на посаду декана факультету.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото