Проведення різних науково-дослідних робіт на експертиз

Проведення науково-дослідних та  дослідно-конструкторських робіт.

Проведення робіт з діагностики, стандартизації обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення.

Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку.

Випробування обладнання, речовин, матеріалів.

тел.

контактна особа

Консультування

Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їхньої організації та наукового обслуговування.

Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування.

Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.

тел.

контактна особа

Доступ до комп’ютерних мереж

Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж.

тел. (032) 239-40-40

контактна особа Кухарський Віталій Михайлович

каб. 225

Інноваційна продукція

Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями.

Здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені 0за рахунок коштів державного бюджету.

Надання дозволів (видача ліцензій)  на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

тел.

контактна особа

Програмне забезпечення. Ком’ютерні програми

Проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних).

Розроблення ком’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.

тел. (032) 239-40-40

контактна особа Кухарський Віталій Михайлович

каб. 225

Організація та проведення наукових заходів

Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

тел. (032) 239-45-71

контактна особа Гладишевський Роман Євгенович