Авторизована система управління «Сигма» була розроблена, створена і впроваджена в 1970-х роках Обчислювальним центром Львівського університету. Роботу з розробки АСУ розпочато в 1969 році з ініціативи ректора університету М. Г. Максимовича. Загалом було розроблено 12 підсистем: «Студент», «Викладач», «Абітурієнт», «Науково-дослідна частина», «Розрахунок педнавантаження», «Розподіл штатів професорсько-викладацького складу», «Зарплата», «Контроль виконання доручень», «Відрядження», «Відпустка» «Тестування випускників», «Обдарована сільська молодь», з них на сьогодні діють 8. На основі АСУ ВНЗ «Сигма» планується запровадження в Університеті нової інформаційної системи управління, котра враховуючи досвід попередніх напрацювань, зокрема ряду європейських проектів, сучасні технологічні рішення, дозволить впровадити ефективну систему менеджменту навчального та наукового процесу.

Працівники відділу:

Гнатишин Андрій Іванович – завідувач відділу
Дзяд Зоряна Степанівна – провідний спеціаліст
Клімчак Олександра Андріївна – провідний спеціаліст
Курилас Тетяна Михайлівна – провідний спеціаліст
Марченко Володимир Андрійович – провідний спеціаліст
Захарченко Наталя Георгіївна – інженер–програміст 1 категорії
Майорчак Михайло Іванович – інженер–програміст 2 категорії

Полубічко Олександр Максимович – інженер-програміст
Тесліна Любов Миколаївна – старший лаборант

Контактна інформація:

Тел.: (+38 032) 239-40-65,  (+38 032) 239-45-83, (+38 032) 239-45-92
Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1; ауд. 9, 11, 227