Район полігону геологічно розташований у Скибовій зоні Українських Карпат. Тут наявна Орівська скиба, яку розділено на луски, складені флішовими відкладами (K–N). У низці відслонень по берегах Опору та Стрия простежують різноманітні мезоструктури – складки, розломи, дзеркала ковзання, тріщини. На схід від Скибової зони розташований Предкарпатський передовий прогин, виповнений моласовими утвореннями неогену. Результатом понад двохсотлітніх геологічних досліджень є низка геологічних карт району різного масштабу. Протягом цього часу тут виконано значні розшуково-розвідувальні, інженерні, тематичні й інші роботи. Детально вивчено стратиграфічні особливості та внутрішню структуру окремих покривів. У районі полігону добре виражений зв’язок геологічної будови з геоморфологічними особливостями. Наявність тут різноманітних типів порід флішового комплексу (пісковики, алевроліти, аргіліти) та достатньо високий ступінь їхнього відслонення роблять полігон цілком придатним для навчальних практик.

Геологічні практики.

У 2015 р. на полігоні проведено практику для студентів третього курсу геологічного факультету на тему “Цифрові методи геологічного картування”. Її завданням є ознайомлення студентів з сучасними методами й підходами цифрового геологічного картування. Студенти проводять картувальні роботи із застосуванням комп’ютерних технологій на всіх етапах – від підготовчого до створення геологічної карти. Протягом підготовчого періоду працюють над базовою електронною картою, яка слугуватиме основою для нанесення даних польових спостережень, серед яких фіксація відслонень, їхнього розміру, форми залягання порід, елементів залягання, потужності пластів тощо. Це здійснюють за допомогою програми FieldMove Clino, яка встановлена на смартфоні. Крім того, зазначена програма дає змогу робити фотографії з автоматичною прив’язкою до завантаженої геологічної або топографічної карти, робити нотатки, фіксувати локалізацію відібраних взірців та ін. Зібрані просторові дані можна переглянути безпосередньо в полі, використовуючи функцію Stereonet. На підставі накопичених даних студенти будують геологічну карту полігона в масштабі 1:10 000 та збалансований геологічний розріз фронтальної частини Скибового покриву. Розріз можна доповнювати результатами тектонофізичних досліджень для створення геодинамічної моделі району практики.

Географічні практики.

Проведення навчальних та виробничих практик студентів географічного факультету на стаціонарі, розташованому в Сколівських Бескидах, цікаве з різного погляду – геоморфологічного, гідрологічного, ландшафтного, екологічного, природоохоронного тощо. Геоморфологічна складова цих практик визначена, передусім, широким спектром екзогенних процесів, які відбуваються на зазначеній території. Значна кількість публікацій, присвячених геоморфології та геоморфологічним процесам, є хорошим теоретичним, методичним і практичним підґрунтям для проведення польових навчань та збирання матеріалу для виконання науково-дослідних, магістерських, дипломних і курсових робіт студентами, аспірантами й викладачами географічного факультету. З погляду гідрології проведення відповідних практик обґрунтоване наявністю добре розвиненої гідрографічної мережі, близьким розташуванням до р. Стрий та її допливів (на одному з них, р. Опір, і розташована навчально- виробнича база). Вивчають основні гідрологічні характеристики, руслові процеси і трансформації, гідроекологічні, гідрохімічні та геоекологічні властивості заплавно-руслового комплексу. Наявність у районі гідрологічних постів Державної гідрометеорологічної мережі України забезпечує можливість аналізування й уточнення отримуваних даних. Сколівським Бескидам притаманні один із найбільших у Західній Україні показник ландшафтного різноманіття та широкий спектр і територіальна диференціація фізико-географічних процесів. Саме тому описувана території якнайліпше відповідає вимогам навчального процесу студентів-географів.

Практики з охорони довкілля.

Згідно з державними вимогами до бакалавра екології, він повинен бути професіоналом широкого профілю, об’єктом діяльності якого є навколишнє середовище та його компоненти. Студенти-екологи геологічного факультету безпосередньо набувають навичок під час загально-екологічної та ландшафтно-екологічної практик. Екологічний потенціал полігона у Верхньому Синьовидному дає студентам змогу отримати знання про головні екологічні закономірності функціонування літо-, атмо-, гідро-, педо- та біосфери, глобальні екологічні проблеми та шляхи їхнього вирішення. Під час проведення навчальних практик для майбутніх фахівців з охорони довкілля передбачено поглиблення набутих знань теоретичного навчання, отримання випереджальних знань із дисциплін, які ще не вивчали, формуван- ня нових умінь безпосереднього польового дослідження.

Метою навчальних практик є формування, закріплення та актуалізація вмінь студентів щодо визначення екологічного стану території на підставі комплексного аналізу особливостей і закономірностей стану компонентів довкілля. Практики організовано так, щоб можна було ознайомитися з дією головних природних та антропогенних чинників на формування екологічного стану території польових досліджень. Полігон відповідає поставленим вимогам і дає змогу втілити всі необхідні навчальні елементи з практик екологічного профілю.

Інформаційний центр з геотуризму.

У рамках реалізації проекту “Гео- Карпати – створення польсько-українського туристичного шляху” на території польової лабораторії еколого-геологічних досліджень геологічного факультету організовано інформаційний центр, де бажаючі можуть ознайомитися з інформацією про геологію району. На території стаціонару створено панораму, на якій відображено розташування цікавих геологічних об’єктів та особливості їхньої геологічної будови.

 

Джерело