Дисертант

Александров Павло Миколайович

Тема

Медійні інтерпретації сучасних загроз

Дата захисту

27.06.2019

Науковий керівник

Доктор філологічних наук, професор Потятиник Борис Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри нових медій

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У роботі розглянуто широкий спектр медіапродукції, що містить мотиви загрози. При аналізі та систематизації цієї медіапродукції враховано досвід зарубіжної та національної наукової думки у вивченні медійних аспектів феномену страху і тривоги в інших дисциплінах (філософії, психології, культурології тощо).

Основним результатом дослідження є створення концепції функціонування медійних технологій інтерпретації сучасних загроз. За цією концепцією, медійна репрезентація загрози базується на комплексному апелюванні до загальнолюдських архетипів і міфів масової свідомості та їхніх національних особливостей. Звернення до почуття страху перед небезпекою відбувається за допомогою мовностилістичних, візуальних чи контекстуальних концептів загрози, які корелюються із конструйованими образами небезпеки у популярній культурі та мистецтві (художня література, кіномистецтво, ігрова індустрія тощо), тобто значною мірою інформація про небезпеку передається через емоційно-чуттєві образи. У зв’язку з цим медійна інтерпретація інформації про рівень загрози може суттєво відрізнятися від її об’єктивної оцінки кваліфікованими експертами, що становить проблему адекватного висвітлення суспільно важливої події чи явища.

З метою об’єктивного оцінювання новин щодо використання у них маркерів загрози було розроблено методики, які дозволяють простежити і порівняти інформаційну політику новинних інтернет-ресурсів щодо їхньої уваги до різноманітних загроз суспільству, визначити, які саме події чи явища конкретні мас-медіа розглядають як більшу чи меншу загрозу. Додатковим результатом дослідження є розробка механізмів виявлення і нейтралізації можливого патогенного впливу неадекватного, маніпулятивного висвітлення загроз.

Ключові слова: загроза, страх, тривога, агресія, маніпуляції, нагнітання, медіавплив, містифікації, інформаційна війна, технології страху.

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Огар Емілія Ігорівна, Українська академія друкарства, професор кафедри медіакомунікаційЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат наук із соціальних комунікацій Шутяк Лілія Мар’янівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, асистент кафедри журналістикиЗавантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату