Дата створення ради

30.04.2024

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.176 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бригілевич Галини Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.176 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 65/4 від 30.04.2024 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 634 від 01.05.2024 року у такому складі:

Голова ради: Урба Світлана Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Барна Марта Юріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, перший проректор Львівського торговельно-економічного університету.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Попадинець Назарій Миколайович – доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора з науково-педагогічної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Навчально-наукового Інституту просторового планування та перспективних технологій» Національного університету «Львівська Політехніка».Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Червона Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Бордун Ореста Юріївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Бригілевич Галина Михайлівна

Тема

Стратегічне управління підприємницькою діяльністю у міжнародному туризмі

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 12 червня 2024 року, початок об 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Аспірант, асистент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Мальська М. П., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради