Дисертант

Чорна Наталія Олегівна

Тема

Взаємодія компонентів у системах {La, Gd} – {Mn, Fe} – Zn (фазові рівноваги, кристалічна структура та деякі властивості сполук).

Дата захисту

12.06.2024

Інформація про захист

Захист дисертації  відбудеться 12 червня 2024 року о 17:00 годині в аудиторії № 2 хімічного факультету (вул. Кирила і Мефодія, 6) на засіданні спеціалізованої вченої  ради  з  присудження  наукового  ступеня  доктора  наук Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Місце праці

Старший лаборант кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Науковий керівник

Доктор хімічних наук, професор Павлюк Володимир Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри неорганічної хімії.

Кафедра, де виконана дисертація

Файл анотації

Опоненти

Офіційний опонент:Шаповал Павло Йосифович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету “Львівська політехніка”, спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Зубака Оксана Василівна кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету, спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія; Завантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату