Дата створення ради

29.05.2024

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.187 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грицьківа Андрія Віталійовича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 «Міжнародне право».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.187 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 66/5 від 29.05.2024 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 813 від 31.05.2024 року, із змінами згідно з наказом № 853 від 12.06.2024 р., у такому складі:

Голова ради: Бобечко Назар Ростиславович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Буроменський Михайло Всеволодович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Подорожна Тетяна Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, професорка кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Брацук Іван Зіновійович– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Яворська Ірина Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцентка кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Грицьків Андрій Віталійович

Тема

Європейський ордер на арешт як інститут кримінального права Європейського Союзу

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 22 липня 2024 року, початок о 12:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

З технічних причин захист переноситься за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Дзеркальна зала.

Місце праці

Аспірант кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, помічник судді Львівського апеляційного суду.

Науковий керівник

Микієвич М.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Трансляція офіційного захисту