Дата захисту

01.07.2016

Дисертант

Кавилін Олексій Анатолійович

Тема

Інституціоналізація політичної участі молоді в сучасній Україні

Місце праці

Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області

Науковий керівник

Климончук Василь Йосифович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Анотація

Дисертація є комплексним дослідженням інституціоналізації політичної участі молоді періоду незалежності України. Поняття «інституціоналізація політичної участі» визначено як процес становлення інститутів, які легалізують та легітимізують нові форми залучення громадян до політико-владних відносин, індивідуальні або групові дії суб’єктів політичного процесу з метою впливу на структури влади для всебічної модернізації суспільного життя. Виявлено суперечності інституціоналізації політичної участі, які зумовлені невідповідністю формальних інститутів демократичних практик та реалій взаємодії суб’єктів політико-владних відносин. На основі дослідження динаміки політичної участі молоді за період від «революції на граніті» 1990 р. до сьогодення та виокремлення шляхів залучення молоді до політико-владних відносин в Україні з’ясовано, що більшість молоді є лише потенційно активною, проте обмеження свободи вибору, ігнорування особистих та суспільних пріоритетів, руйнування перспектив життєвих траєкторій та інтеграційних прагнень стимулюють широке залучення молодих людей до різних форм конвенційної та неконвенційної політичної участі.

Ключові слова: політична участь, інституціоналізація політичної участі, політична модернізація, молодь, ціннісні орієнтації, молодіжна політика, молодіжні об’єднання, міжнародна інтеграція українського молодіжного руху.

Контактна інформація

Телефон: +38 050 310 02 38Email: diplometals@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Наумкіна Світлана Михайлівна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», завідувач кафедри політичних наук і праваЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат політичних наук, доцент Остапець Юрій Олександрович, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», декан факультету суспільних наук, доцент кафедри політології і державного управлінняЗавантажити відгук