Дата створення ради

29.11.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.089 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ключинської Наталії Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.089 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 38/11 від 29.11.2022 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 5323 від 02.12.2022 року у такому складі:

Голова ради: Довгалюк Ірина Сергіїівна – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Шуміліна Ольга Анатоліївна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Зосім Ольга Леонідівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури та інформаційної політики.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Бермес Ірина Лаврентіївна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. ФранкаЗавантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Ферендович Мар’яна Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Ключинська Наталія Василівна

Тема

Історично інформоване виконавство та риторичні параметри сучасної інтерпретації української партесної музики (на прикладі творів М. Дилецького та І. Домарацького).

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 3 лютого 2023 року, початок о 10:30 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів,  Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд.  № 203.

Місце праці

Асистентка кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Сиротинська Н. І., доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Трансляція офіційного захисту