Дата створення ради

29.05.2024

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.186 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Конюшин Юлії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.186 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 66/5 від 29.05.2024 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 813 від 31.05.2024 року у такому складі:

Голова ради: Бобечко Назар Ростиславович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Юрчишин Василь Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Крушинський Сергій Антонович – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Максимишин Наталя Миронівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Рецензент:Фігурський Володимир Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Конюшин Юлія Іванівна

Тема

Навідні запитання як засіб комунікації в кримінальному провадженні

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 12 липня 2024 року, початок о 10:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Аспірант, асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Береський Я.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради