Дисертант

Литвин Віталій Сергійович

Тема

Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи

Дата захисту

05.10.2018

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри політології

Науковий консультант

Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Литвин В.С. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2018.

У дисертації виявлено історіографічні, концептуальні, теоретико-методологічні і практично-емпіричні особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці, розглянуто інституційно-процесуальну і політично-поведінкову зумовленість сутності, атрибутів і типологізації напівпрезидентської системи правління в країнах Європи, зокрема на тлі таких індикаторів, як: формування, функціонування та відповідальність урядів; розпуск та композиція легіслатур; дуалізм, легітимність, партійна приналежність та відповідальність виконавчої влади; сила президентів. На цій підставі зафіксовано інституційно-процесуальні і політично-поведінкові наслідки й впливи напівпрезидентської системи правління у демократичних і автократичних країнах Європи, а також встановлено й систематизовано особливості, ризики та перспективи операціоналізації і реформування напівпрезидентської системи правління в Україні.

Ключові слова: напівпрезиденталізм, форма та система державного правління, атрибути і різновиди напівпрезиденталізму, президент, прем’єр-міністр, уряд, парламент, міжінституційні відносини, дуалізм виконавчої влади, Європа, Україна.

Опоненти

Офіційний опонент:Бабкіна Ольга Володимирівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. ДрагомановаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Бортніков Валерій Іванович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН УкраїниЗавантажити відгук

Файл дисертації

Файл автореферату