Дата створення ради

01.03.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.098 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Макар Орисі Орестівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.098 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 44/3 від 01.03.2023 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 850 від 03.03.2023 року у такому складі:

Голова ради: Федоренко Віктор Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Швартау Віктор Валентинович – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Пида Світлана Василівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Смірнов Олександр Євгенович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології рослин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Кобилецька Мирослава Степанівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Макар Орися Орестівна

Тема

Фізіологічні основи продуктивності і якості зерна ярої пшениці

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 05 травня 2023 року, початок о 14:30 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

Місце праці

Старший лаборант кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Терек О.І., доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради