Дисертант

Матвіїв Роман Богданович

Тема

Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів

Дата захисту

22.12.2021

Інформація про захист

Дисертацію прийнято до захисту: 02.12.2021 р.

Захист дисертації планується: 22.12.2021 р., початок о 12:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8, Велика фізична аудиторія, фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Місце праці

Аспірант кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник

Стадник В. Й., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.038 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Матвіїва Романа Богдановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали»

 

Голова ради: доктор фізико-математичних наук, професор Вістовський Віталій Володимирович.

Електронна пошта: vitaliy.vistovskyy@lnu.edu.ua,  тел. моб.: +380500710061.

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/11/vid-021221-1296-df.pdf

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Столярчук Ігор ДмитровичЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту фізичної оптики імені О. Г. Влоха Скаб Ігор ПетровичЗавантажити відгук

Файл дисертації

Файл аудіо

Файл відео