Дата створення ради

29.05.2024

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.185 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шопської Юлії Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.185 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 66/5 від 29.05.2024 року) та затверджено наказом Львівського національного університету імені Івана Франка № 813 від 31.05.2024 року у такому складі:

Голова ради: Пшик Богдан Іванович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Варналій Захарій Степанович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Стащук Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Костецький Володимир Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету.Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Замасло Ольга Теодорівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.Завантажити рецензію

Дисертант

Шопська Юлія Костянтинівна

Тема

Інструменти зміцнення фінансової безпеки сектора малого підприємництва

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 19 липня 2024 року, початок о 10:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 16, ауд. 203.

З технічних причин захист переноситься за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Дзеркальна зала.

Місце праці

Генеральний директор ТзОВ «Агроль», аспірант кафедри економіки та публічного управління Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий керівник

Возняк Г.В., доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри економіки та публічного управління Львівського національного університету імені Івана Франка.

Файл анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Рішення вченої ради