Дата створення ради

28.12.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.094 Львівського національного університету імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яремчука Віталія Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право»

Спеціалізовану раду ДФ 35.051.094 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 41/12 від 28 грудня 2022 року) та затверджено наказом Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 5772 від 30.12.2022 року у такому складі:

Голова ради: Гутник Віталій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опоненти

Офіційний опонент:Сироїд Тетяна Леонідівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Завантажити відгук

Офіційний опонент:Короткий Тимур Робертович – кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України».Завантажити відгук

Рецензенти

Рецензент:Микієвич Михайло Миколайович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Рецензент:Брацук Іван Зіновійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка. Завантажити рецензію

Дисертант

Яремчук Віталій Валерійович

Тема

Міжнародно-правові погляди І. І. Лукашука та їх вплив на вітчизняну доктрину міжнародного права

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 28 лютого 2023 року, початок о 10:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16, Львівський національний університет імені Івана Франка, аудиторія № 203.

Місце праці

Асистент кафедри європейського права і порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Науковий керівник

Репецький В. М., кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка; Меленко С. Г., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права і порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Файл анотації

Файл дисертації

Облікова картка дисертації

Трансляція офіційного захисту

Файл відео

Рішення вченої ради