Дисертант

Ярошевич Мар’яна Андріївна

Тема

Суспільно-географічні аспекти формування  Східноєвропейського   газового хабу

Дата захисту

17.11.2020

Науковий керівник

Ровенчак Іван Ілліч, доктор географічних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Наукове дослідження присвячене обгрунтуванню, з суспільно-географічних позицій, можливості формування Східноєвропейського газового хабу (СЄГХ) на базі підземних сховищ газу (ПСГ) Західного регіону України (ЗРУ).  У контексті даної праці висвітлена суспільно-географічна сутність транспортної інфраструктури. Проведено аналіз природно-ресурсної бази ЗРУ. Висвітлено вплив соціально-економічного чинника на формування майбутнього газового хабу. Визначено історико-географічні передумови формування СЄГХ. Досліджено історію розвитку газової промисловості у ЗРУ, а також висвітлено історію встановлення трубопровідного транспорту у регіоні.

З’ясовано геопросторові аспекти формування газового хабу у межах ЗРУ. Виявлено два підходи до вивчення газових хабів: об’єктивний, який ґрунтується на аналізі статистичних даних та показників; та суб’єктивний, який характеризується політикою ЄС відносно того чи іншого хабу та візією єдиного енергетичного ринку ЄС. Проаналізовано геопросторовий розподіл потужностей зберігання газу. Проведена характеристика підземних сховищ газу ЗРУ, встановлено зв’язок кожного газового сховища із прилеглими газопроводами. Охарактеризовано управлінську систему провідного підприємства паливно-енергетичного комплексу країни – групи «Нафтогаз». Висвітлено поточний процес внутрішньої реструктуризації відповідно до вимог Третього енергетичного пакету ЄС. Шляхом детального вивчення Енергетичної стратегії України до 2035 року, конкретизовано та деталізовано наявні проблеми газотранспортної системи України і пов’язані із цим ризики формування СЄГХ.

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор географічних наук, професор Кисельов Юрій Олександрович Уманський національний університет садівництва, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадаструЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Савчук Іван Григорович Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник сектору територіальної організації суспільства Завантажити відгук

Контактна інформація

Телефон: +380934363677Email: maryana-ya@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату