Транспортний відділ Львівського національного університету імені Івана Франка є структурним підрозділом Університету та забезпечує виконання покладених на нього основних завдань. Транспортний відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним проректору з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи. Транспортний відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором Університету, цим Положенням, що є локальним нормативно-правовим актом та регламентує діяльність цього структурного підрозділу. 

Положення про транспортний відділ 

Функції транспортного відділу:

  • Здійснює забезпечення підрозділів Університету транспортом для проведення навчального, наукового процесу та господарської діяльності.  
  • Забезпечує щорічні техогляди та страхування автотранспортних засобів. 
  • Забезпечує належне утримання та безпечну експлуатацію гаражних боксів та устаткування, приналежних територій.
  • Діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів. 

 

Працівники:

механік транспортного відділу – Юрій ЮШКЕВИЧ.

Діловод – Богдана КОСТЬ.

слюсар-ремонтник – Ярослав МЕЛЬНИК.

 

Контакти:

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 Львівський національний університет імені Івана Франка, кім. 175

E-mail: 3.yu@ukr.net

Тел. 239-42-07