#360_градусів_у_діяльності_Львівського_університетуГеологічний факультет

До розвитку та творення такого осередку освіти як Львівський університет причетна велика кількість науковців, якими зараз ми можемо пишатися.

🔻  Юрій Зиновійович Крупський – професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського університету, академік Української нафтогазової академії, член Всеукраїнської нафтової асоціації Світового нафтового конгресу,
член Експертної ради дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування», відомий дослідник геологічної будови нафтогазових покладів, який брав участь у відкритті понад 30 родовищ нафти та газу.

🔹 Основні дослідження Юрія Крупського спрямовані на вивчення геологічної будови нафтогазових покладів. Учений переконаний: “ Розблокування робіт на «сплячих» ліцензіях – додаткова можливість стабілізувати видобуток українського газу.

Наше законодавство передбачає відповідальність за невикористання ліцензій, отриманих для видобутку вуглеводнів. Проте на практиці жодної ліцензії відкликано ще не було. Навіть є компанія, що тримала ліцензію впродовж 25 років, при цьому взагалі не видобувала газ. “

🔻 Орест Іллярович Матковський – професор кафедри мінералогії Львівського університету, видатний вчений-мінералог, головний редактор наукового видання «Мінералогічний збірник», віце-президент Українського мінералогічного товариства,  очолює Львівську мінералогічну школу, член експертної комісії з геології ДАК України,
член Національного комітету Карпато-Балканської геологічної асоціації.

🔹 О. Матковський у минулому– директор Інституту геології та мінералогії золота, кольорових металів і алмазів України. Він брав участь у зародженні, становленні та розвитку мінералогічної школи Є. Лазаренка. Виконані за його керівництва та безпосередньої участі наукові розробки сприяли відкриттю 3-х родовищ золота в Закарпатті, виявленню понад 10-ти мінералів раніше невідомих в Україні. Учений також є членом редколегії з підготовки видання «Мінералогічна енциклопедія України та спів­укладачем «Словника-довідника ювелірного і коштовного каміння» .

🔻  Збігнев Владиславович Бартошинський (1929-2004)– професор кафедри мінералогії Львівського університету, видатний вчений-мінералог, кристалограф та алмазознавець,
вперше у світі разом з М. А. Гнєвушевим розробив мінералогічну класифікацію алмазів,
на підставі його прогнозних даних відкрито алмазоносні кімберлітові трубки Ботуобінська (1994) і Нюрбінська (1996).

🔻 Володимир Степанович Соболєв (1908-1982) — завідувач кафедри петрографії Львівського університету (1945-1960), академік Академії наук СРСР (1958).

🔹 У 1945 р. В. Соболєв приїхав до Львова, де заснував і очолив кафедру петрографії на недавно організованому Геологічному факультеті Львівського університету. Окрім вивчення порід у шліфах, В. Соболєв запровадив у науковий процес “федоровський метод”, який використовують у навчальному процесі донині.

🔹 Як відомо, внаслідок тривалого дослідження геологічної обстановки, характерної для родовищ алмазів на інших континентах, особливо в Південній Африці, науковець зробив блискучий прогноз про алмазоносність території колишнього СРСР, і що кімберлітові тіла слід шукати передусім у північній частині Сибірської платформи. Наукові вченого присвячено петрографії та мінералогії Сибіру й України.