В Університеті обговорили сучасний стан української археографії

22 березня 2023 року на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося чергове засідання науково-методичного семінару факультету. Засідання присвятили сучасному стану української археографії (тема «Війна та сучасний стан української археографії»). Доповідачами були провідні українські дослідники: директорка Історико-меморіального музею Михайла Грушевського Світлана Панькова, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Ігор Гирич і науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Володимир Кравченко.

Відкрив засідання науково-методичного семінару історичного факультету проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Володимир Качмар, який привітав спільноту істориків та наголосив на вагомому значенні для науки публікацій історичних документів та археографії загалом.

Світлана Панькова поділилася історією роботи над виданням унікального мемуарного джерела – Щоденних нотаток Михайла Грушевського за 19021914 роки, які зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві. Доповідачка підкреслила виняткову вагу его-документів для розкриття психологічного автопортрету, внутрішнього світу, уподобань, повсякденного життя видатного історика. Разом з тим, хоча завдяки двотомній публікації вдалося відкрити нові сторінки життєпису Михайла Грушевського, ще досі не віднайдено кількох щоденників попередніх років. Також доповідачка розповіла про проєкти, в тому числі інтерактивні, які реалізує очолюваний нею з 1992 р. Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського.

Археограф, джерелознавець, грушевськознавець Ігор Гирич (науковий редактор презентованих «Щоденників (1902–1914 рр.), а також відповідальний секретар редколегії 50-томного видання творів М. С. Грушевського, відповідальний секретар редколегії 25-томного видання спадщини В. Липинського) торкнувся у своїй доповіді актуальних проблем української археографії та джерелознавства, підкресливши на тому боргу, який українська історична наука має перед своїм народом, досі в повному обсязі не видавши усіх творів жодного з видатних українських вчених, письменників, громадсько-політичних діячів.

Володимир Кравченко поділився спогадами про початок своєї наукової діяльності, перші кроки у практичній археографії, співпрацю з львівськими дослідниками, зокрема професором Миколою Крикуном, а також звернув увагу на деякі проблеми теорії і методики археографії та джерелознавчих наук, підкреслив важливість при публікуванні джерел дотримуватися тогочасного правопису, вивіряти кожну літеру.

У загальній дискусії учасники науково-методичного семінару, а це, крім викладачів і студентів історичного факультету Львівського університету, науковці Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, НТШ, порушили широке коло питань, з-поміж яких жваво обговорили характер взаємовідносин Михайла Грушевського з Іваном Франком.

 

Світлини: Марії Твардовської Більше фото