Шановні колеги, 7 грудня 2020 року в Університеті стартувало щосеместрове опитування якості викладання навчальних дисциплін.

В опитуванні беруть участь здобувачі вищої освіти 3-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та здобувачі вищої освіти 1-2 курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах.

Перелік освітніх програм, здобувачі яких беруть учать в анкетуванні, визначено відповідно до затвердженого графіку опитувань на 2020-2021 навчальний рік.