Вченим Університету присуджено наукові ступені і присвоєно вчені звання

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30 листопада 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року № 1017» вченим та випускникам аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка присуджено наукові ступені кандидата наук, доктора наук та доктора філософії. Також науковцям Університету присвоєно вчені звання доцента і професора.

Вчене звання доцента присвоєно:

 • Борняк Уляні Іванівні (кафедра мінералогії, петрографії і геохімії);
 • Войтківу Петру Степановичу (кафедра конструктивної географії і картографії);
 • Долінській Наталії Василівні (кафедри іноземних мов);
 • Ємельяновій Лідії Олегівні (кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів);
 • Літинському Святославу Володимировичу (кафедра програмування);
 • Мельнику Юрію Ігоровичу (кафедра зарубіжної преси та інформації);
 • Міщук Наталії Володимирівні (кафедра інформаційних систем у менеджменті);
 • Панчишину Андрію Ігоровичу (кафедра економічної кібернетики).

Вчене звання професора присвоєно:

 • Гринькевич Ользі Степанівні (кафедра статистики);
 • Кирильчуку Андрію Андрійовичу (кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів);
 • Кічурчак Маріанні Василівні (кафедра економіки України);
 • Литвину Віталію Сергійовичу (кафедра політології);
 • Маценці Світлані Павлівні (кафедра німецької філології).

Вчене звання старшого дослідника присвоєно:

 • Гнатенко Христині Павлівні (зі спеціальності 104 – Фізика та астрономія).

Науковий ступінь кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями присуджено:

 • Рурак Юлії Василівні (10.01.01 «Українська література»);
 • Білинській Ользі Омелянівні (10.02.04 «Германські мови»);

Науковий ступінь доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями присуджено:

 • Гаталевичу Андрію Івановичу (01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»);
 • Качмару Володимиру Михайловичу (07.00.01 «Історія України»).

Науковий ступінь доктора філософії з галузей науки та за науковими спеціальностями присуджено:

 • Саловському Остапу Богдановичу (051 «Економіка», ДР № 003087);
 • Галабурді Тарасу Ігоровичу (081 «Право», ДР № 003147);
 • Лабі Євгену-Олегу Володимировичу (102 «Хімія», ДР № 003207);
 • Дуфанець Марті Василівні (105 «Прикладна фізика та наноматеріали», ДР № 003208).

Щиро вітаємо колег, їхніх наукових керівників та консультантів з офіційним присудженням наукових ступенів та присвоєнням вчених звань! Щиро бажаємо міцного здоров’я, натхнення до праці, реалізації усіх наукових і творчих задумів!

З наказом Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30 листопада 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року № 1017» можна ознайомитися за посиланням.