20 квітня 2022 року в онлайн-форматі відбудеться VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства» з професійною програмою стажування 60 годин (2 кредити ECTS: 0,5 кредита ECTS – участь у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції, 1,5 кредита – підготовка наукової доповіді та наукової публікації за тематикою конференції).

Працюватиме конференція за такими напрямами:

  1. Актуальність стратегії сталого розвитку людства в умовах війни.
  2. Наука й освіта для сталого розвитку: стан та перспективи.
  3. Сталий розвиток – екогуманістична стратегія глобалізації.
  4. Етичні виміри сталого розвитку: відповідальність за довкілля.
  5. Людський потенціал як вартість сталого розвитку. Психотерапія в умовах війни.
  6. Теоретико-методологічні аспекти публічного управління та адміністрування.
  7. Державне управління та сталий розвиток людства

Інформаційний лист конференції можна завантажити за посиланням.

Програма VІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції.