Відбулася наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій»

10-13 вересня 2020 року на базі біологічного факультету та біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася XVI Наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій». Наукове зібрання присвятили пам’яті Миколи Павловича Козловського – члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат НАН України. Зважаючи на карантинні обмеження, конференція відбулася із використанням дистанційних технологій.

Проректор з наукової роботи Львівського університету, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський, звертаючись до учасників форуму, акцентував на актуальності тематики конференції, спрямованої на вирішення сучасних проблем екології та біології, зокрема, збереження біотичного різноманіття в умовах трансформації довкілля.

«Ми проводимо конференцію в дистанційному форматі, до якого помалу адаптовуємося. Такі вимушені кроки, зумовлені у певній мірі призупиненням техногенних процесів, дозволяють глибше задуматися над значенням природи у повсякденному житті. Дослідження стану екосистем і їхнє збереження є стратегічним завданням для забезпечення належної життєдіяльності прийдешніх поколінь», – наголосив Роман Євгенович і додав, що Шацький національний природний парк має не лише рекреаційну, оздоровчу та естетичну цінність, але також є важливим природоохоронним об’єктом і науково-дослідною установою.

Також  Роман Гладишевський розповів про постать Миколи Козловського, який свою наукову кар’єру присвятив дослідженню екосистем унікального Карпатського регіону: «Випускник біологічного факультету Львівського університету з аспірантських років працював в Інституті екології Карпат НАН України. Невтомний науковець, організатор науки, автор майже 200 друкованих праць – таким з повагою і вдячністю згадують його колеги та учні».

Загалом у науковому форумі взяли участь близько 50 вчених із 28 провідних наукових і навчальних установ України, Польщі та Південно-Африканської Республіки. Основну проблематику конференції сформували питання систематики, морфології і філогенії тварин; зоогеографії, фауністики та інвазії тварин; етології; біорізноманіття природоохоронних територій;  біорізноманіття наземних та водних екосистем; музейної справи тощо.

Детальніше із матеріалами конференції можна ознайомитися за посиланням.