Відбулося засідання Вченої ради Університету

24 листопада 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка. Засідання провели в онлайн-режимі за допомогою центру для командної роботи Microsoft Teams. Головував на засіданні Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник.

Відповідно до порядку денного, першим члени Вченої ради заслухали питання про присвоєння почесних звань та вчених звань професора, старшого дослідника і доцента.  Загалом Вчена рада розглянула і підтримала кандидатури 21 науковця на присвоєння вчених звань.

В рамках засідання члени Вченої ради заслухали й затвердили звіт про навчально-виховну та наукову роботу на факультеті управління фінансами та бізнесу, який презентував декан факультету Андрій Стасишин.

Також члени Вченої ради затвердили План розвитку музеїв Університету на 2022 рік. Презентуючи План розвитку Музеїв, проректор з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка, академік НАН України, професор Роман Гладишевський акцентував, що зараз у структурі Університету є шість музеїв, кожен з яких пропонує для огляду унікальні експозиції. Основними завданнями у контексті розвитку музеїв на 2022 рік є реставрація та закупівля нових експонатів, виготовлення тематичних стендів і формування нових експозицій, оцифрування музейних зразків, створення електронних каталогів колекцій, формування інтерактивної інформації, впровадження онлайн-екскурсій, закупівля наукового та офісного обладнання, ремонтні роботи та інші ініціативи, спрямовані на популяризацію колекцій музеїв, розвиток наукових досліджень та активізацію культурно-освітньої та профорієнтаційної роботи. Амбітною метою на 2022 рік є включення експозицій Мінералогічного та Палеонтологічного музеїв до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

Крім того, Вчена рада Університету затвердила План книжково-журнальних видань на 2022 рік та зміни до Положення про підручники, навчальні посібники і монографії, які, зокрема, передбачають преміювання працівників Університету за публікаційну активність.

Під час засідання заступник начальника Науково-дослідної частини Іван Куньо представив інформацію про показники Львівського університету у рейтингу найкращих університетів світу Times Higher Education. В контексті особливостей методології формування рейтингу Ректор Університету Володимир Мельник наголосив на необхідності ширшого представлення у світовому науковому просторі напрацювань вчених ЛНУ ім. Івана Франка. «Напрацювання вчених Львівського університету заслуговують на те, аби їх широко презентувати й інтегрувати у світову наукову думку», – наголосив Володимир Петрович.

Питання про затвердження освітніх програм презентував перший проректор Університету Андрій Гукалюк. Ознайомивши присутніх із новими та оновленими освітніми програмами, Андрій Федорович акцентував, що робота із модернізації освітніх програм триває на усіх факультетах Університету.

Члени Вченої ради також схвалили зміни до Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» та своїм рішенням створили комісії для підготовки питання про поділ кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин і для підготовки питання про реорганізацію кафедр факультету педагогічної освіти.

Проректор з наукової роботи Львівського університету Роман Гладишевський представив членам Вченої ради питання про затвердження тем дисертацій, попередню експертизу дисертаційних робіт та затвердження складу спеціалізованих рад для разового захисту дисертаційних робіт. Окрім того, Вчена рада рекомендувала до друку наукові праці. Також під час засідання ішлося про визнання Львівським університетом наукового ступеня професора Варшавського університету Анджея Шептицького, який є лектором факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка. Члени Вченої ради підтримали клопотання польського науковця про визнання його науково ступеню одноголосно.

Створення редколегій наукових періодичних видань Університету стало ще одним питанням порядку денного. Зокрема, члени Вченої ради схвалили рішення про оновлення складу декількох редакційних колегій періодичних видань  та  проголосували за створення редколегії наукового видання «Мистецтво і культура», яке нещодавно заснував Львівський університет спільно із Національною академією мистецтв України, Західним регіональним науково-мистецьким центром НАМ України, Львівською національною академією мистецтв і Львівською національною музичною академією ім. М. Лисенка. До редакційної колегії видання увійшли 26 осіб, серед яких – вчені з України, США, Канади та Польщі.

На засіданні Вчена рада Університету одноголосно підтримала висунення на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка книги професора кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського університету Миколи  Ільницького «Читаючи, перечитуючи… Літературознавчі статті, портрети, роздуми» (2019 р., Тернопіль) та книги доцента кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського університету Назара Федорака «Вінець і вирій Українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди» (2020 р., Харків).

На завершення засідання Ректор Університету Володимир Мельник подякував членам Вченої ради за працю, побажав усім міцного здоров’я й окреслив основні пріоритети діяльності Університету упродовж грудня 2021 року.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото