Внутрішня академічна мобільність в дії: молодь з Бердянська навчається у Львівському університеті

В рамках програми внутрішньої академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка надають освітні послуги здобувачам спеціальності 024 Хореографія Бердянського педагогічного університету, який розташований на тимчасово окупованій території України (Наказ № О-22 від 17 березня 2022 року «Про організацію надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти ЗВО, які тимчасово припинили надавати освітні послуги, зарахованих в рамках внутрішньої академічної мобільності»).

Зараз до навчання за освітньою програмою 024 Хореографія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Львівського університету факультету культури і мистецтв кафедри режисури та хореографії долучено майже тридцять здобувачів освіти з Бердянського державного педагогічного університету: 17 першокурсників; 7 студентів 2 курсу; 3 студентів 3 курсу; 2 студентів 4 курсу.

В режимі дистанційного навчання студенти долучені до електронної системи навчання Львівського університету, включені до електронних журналів системи dekanat.lnu.edu.ua та інтернет-платформ навчальних курсів.

Студентам надали усі необхідні контакти викладачів та адміністрації, провели консультації щодо виконання завдань з кожної навчальної дисципліни освітньої програми. Враховуючи військовий стан і складність доступу до інтернет-мережі в різних регіонах, здійснюються відеозаписи консультацій, щоб студенти могли у будь-який зручний та безпечний для життя час прослухати та переглянути ці консультації.

Викладачі кафедри режисури та хореографії налагодили комунікацію із кураторами груп та викладачами кафедри Бердянського університету, а також із завідувачкою кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету доценткою, кандидаткою педагогічних наук Оленою Мартиненко, яка разом із дитиною на певний час знайшла прихисток у гуртожитку ЛНУ ім. Івана Франка, а зараз перебуває за кордоном. Успішно налагоджується комунікація між новоприбулими студентами та порадниками академічних груп, старостами курсів,  керівництвом кафедри, деканатом факультету культури і мистецтв.

Зі студентами 2 та 3 курсів науковці Львівського університету обговорили теми курсових робіт, призначили наукових керівників, провели необхідні консультації і надали методичне забезпечення. Водночас на факультеті культури і мистецтв наголошують на продовженні активного спілкування та консультації студентів зі своїми викладачами з Бердянського університету, адже «наше спільне завдання — забезпечити якомога якісніший, результативніший та безпечний навчальний процес».

Варто відзначити, що наші колеги з Бердянська активно долучились до наукової роботи кафедри режисури та хореографії і факультету. Так, за ініціативи кафедри режисури та хореографії на факультеті започаткували  Всеукраїнський міждисциплінарний лекторій/практикум «Мистецтво. Війна. Ми», слухачами якого є здобувачі та науково-педагогічні працівники багатьох ЗВО України, митці, діячі культури. Саме на цьому семінарі прочитала свою лекцію «Сучасні орієнтири навчання хореографії позашкільної освіти різного віку в період воєнного часу» завідувачка кафедри Бердянського університету доц. О. Мартиненко.  Враховуючи складність ситуації в Україні,всі лекції цього циклу є в записі та розміщені у вільному доступі для студентів за покликанням.

Молодь з Бердянська активно інтегрується у наукове життя Львівського університету. Так, 13 квітня 2022 року за організації Наукового студентського товариства кафедри режисури та хореографії відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічне мистецтво – мистецькі виміри». Конференцію відкривала доповідь студентки ІІІ курсу кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету Ксенії Марфіян (зараз Ксенія – учасниця програми внутрішньої академічної мобільності у ЛНУ ім. Івана Франка). Студентка представила тему «Пошуки ефективних форм роботи керівника хореографічного колективу з батьками здобувачів в період воєнного часу».

Асистентка кафедри режисури та хореографії Львівського університету Іванна Костур є порадницею першого курсу, де зараз навчається найбільша кількість долучених за програмою внутрішньої мобільності студентів з Бердянська (17 осіб). Ось фрагмент з її робочих нотаток: «Провела зустріч-знайомство студентів-хореографів 1 курсу Львівського університету зі студентами Бердянського державного педагогічного університету. Поспілкувавшись, зрозуміла, що усіх війна розкидала по різних куточках України, декого за її межі, а декілька студентів досі залишаються у Бердянську, під обстрілами. «Ну от, нещодавно ракети пролітали» (слова студентки із Бердянська). Така ситуація є важкою для забезпечення звичного освітнього процесу, оскільки він здійснюється через інтернет-платформи, отже, є якісний інтернет – є навчання, немає чи перебої інтернету – відповідне навчання. Але, все ж таки, головне – бажання студентів вчитися, а можливість –  знайдеться. Домовилися проводити додаткові пари, щоб опановувати матеріал з предмету «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю». На мою думку, оскільки студенти виявили бажання вчитися у Львівському університеті, доцільно познайомити їх із нашою освітньою програмою в цілому. Це дасть можливість кожному набути нового досвіду та подивитися на свою майбутню професію під іншим кутом. Також вважаю, що в такий непростий час  варто зосередити увагу саме на якості навчання, а не на кількісних показниках – змістовніше та цікавіше подавати навчальний матеріал. Як куратор зі студентами проводжу зустрічі, де ми просто спілкуємося, говоримо про те, що болить, таким чином вдається трішки їх мотивувати та підтримати».

Безперечно, що виникають певні труднощі супроводу навчання здобувачів вищої освіти ЗВО, які тимчасово припинили надавати освітні послуги через бойові дії. Це пов’язано із їхнім місцем перебуванням та технічними можливостями, психологічним станом здобувачів, тому колектив Університету використовує усі можливі засоби комунікації та підтримки студентів.

Саме цьому була присвячена робоча зустріч-нарада, яка відбулася 28 квітня 2022 року. Кафедра режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка провела спільне засідання з кафедрою теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету. На зустрічі була присутня в.о. декана факультету культури і мистецтв,  професор Майя Гарбузюк, яка привітала колег із Бердянська та наголосила на відкритості і відповідальності Львівського  університету перед освітянською спільнотою України у час війни, на активній допомозі, що її надає Університет тим, хто потребує підтримки. Професор кафедри режисури та хореографії Олег Петрик підкреслив, що у віртуальному просторі кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. Івана Франка викладачі та студенти з Бердянська повинні почуватись у безпеці та запевнив, що науково-педагогічний склад кафедри зробить усе можливе аби навчання було продуктивним та доступним. Завідувачка кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Олена Мартиненко щиро подякувала Львівському університету за підтримку та наголосила на давніх контактах, що пов’язують хореографів Львова і Бердянська.

Основні питання, що були опрацьовані на спільному засіданні кафедр: подальше налагодження та покращення комунікації між викладачами обох університетів; обговорення освітніх програм спеціальності 024 Хореографія у наших навчальних закладах; врахування особливостей освітніх компонентів цих програм; знаходження шляхів подолання розбіжностей в освітніх програмах з мінімізацією негативних факторів переходу на навчання в інший заклад; форми контролю та методи оцінювання здобувачів; пошук максимально зручних шляхів адаптації студентів в освітньому просторі Львівського університету; сприяння комфортному перебуванню у студентському середовищі дружнього університету; вивчення можливих проблем побутового характеру та ін.

У підсумку учасники засідання досягли домовленості щодо важливості дотримання Стандарту вищої освіти 024 «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; необхідності проведення постійних консультацій між викладачами кафедр щодо обсягу, змісту і характеру навчального матеріалу, що був попередньо пройдений у довоєнний час в наших університетах; визначено шлях оперативного реагування на проблеми.

Заключним етапом засідання двох кафедр стала онлайн-зустріч зі студентами Бердянського університету, де здобувачі освіти ставили запитання, отримали необхідну інформацію, висловили свої побажання, а також — глибоку вдячність Львівському національному університетові імені Івана Франка за надану можливість продовжити навчання у такий важкий для всіх воєнний час.