Вступ-2022: дати, особливості, новації

Третій рік поспіль вступна кампанія в Україні стикається зі складними викликами: двічі – через світову пандемію, а цьогоріч – через повномасштабну війну. Незважаючи на труднощі і проблеми, які виникають через військову агресію, вступна кампанія 2022 року все ж відбудеться, адже освіта і наука залишаються головними пріоритетами України на шляху до її розвитку як європейської держави.

Нещодавно Вчена рада Університету погодила Правила прийому для здобуття вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2022 році (далі – Правила прийому). З Правилами можна ознайомитися на вебсторінці Університету у розділі «Вступна кампанія» або за посиланням.

Прийом заяв та документів

Так, відповідно до Правил прийому, реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів цьогоріч розпочнеться 1 липня 2022 року, а прийом заяв в електронній та паперовій формах стартуватиме 29 липня і триватиме до 23 серпня. Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення зараховуватимуться бали національного мультипредметного тесту (НМТ)  з української мови (І предмет), математики (ІІ предмет) та історії України (IІІ предмет); бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування.

Цьогорічні вступники зможуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 

Рейтингові списки та зарахування

Відповідно до термінів вступної кампанії, формування рейтингових списків вступників за державним замовленням цьогоріч відбуватиметься 29 серпня. Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, триватиме до 18:00 2 вересня. Зараховуватимуть вступників, які навчатимуться за кошти державного бюджету, 5 вересня 2022 року.

Натомість зарахування вступників, які навчатимуться за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відбуватиметься у такі строки: надання рекомендацій та оприлюднення списку рекомендованих для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 2 вересня, виконання вимог до зарахування вступниками – до 18:00 12 вересня, зарахування вступників на контракт – до 12:00 13 вересня.

 

Мінімальний конкурсний бал 

Мінімальне значення кількості балів для допуску до участі в конкурсі зазначено у Додатку 2 Правил прийому. Відповідно до цієї норми, вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125 балів. Водночас обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до дітей загиблих захисників України.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122  «Комп’ютерні науки» (Факультет електроніки та комп`ютерних технологій), 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право» конкурсний бал має бути не менше 140 балів.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014.03 «Середня освіта (Історія)», 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 016 «Спеціальна освіта», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія» (за спеціалізаціями 035.01 «Філологія (Українська мова та література)» та 035.09 «Філологія» (Фольклористика), 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 171 «Електроніка», 181 «Харчові технології», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення» відповідно до Правил прийому можуть використовуватись тільки результати розгляду мотиваційних листів.

 

Мотиваційний лист

Цьогорічна вступна кампанія має певні особливості. Так, однією із новацій є подання до закладу вищої освіти мотиваційного листа.

Мотиваційний лист – викладена вступником (абітурієнтом) письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на обрану освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування від неї, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні і слабкі сторони. Мотиваційний лист розкриває основні здобутки вступника та обґрунтовує його мотивацію щодо вступу та подальшого навчання в Університеті.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році розгляд мотиваційних листів передбачено для вступу до закладів вищої освіти для усіх категорій вступників.

Ознайомитися з вимогами до оформлення мотиваційного листа та порядком розгляду мотиваційних листів вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році можна у розділі «Вступна кампанія» або за посиланням.

 

Вступна кампанія для магістрів

Вступна кампанія для осіб, які вступають для здобуття ОС «Магістр», розпочнеться дещо раніше. Так, з 27 червня до 18:00 18 липня триватиме реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальних компетентностей (МТНК) та магістерського комплексного тесту (МКТ). Реєстрація електронних кабінетів вступників стартуватиме 1 серпня, а прийом документів – 16 серпня.

О 18:00 15 вересня завершиться прийом заяв для осіб, які вступають на основі результатів МТНК, МКТ або тільки фахового вступного випробування.

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням відбуватиметься до 20 вересня, виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів) – до 18:00 24 вересня, зарахування вступників на навчання за державним замовленням – 24 вересня.  Натомість виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб завершиться о 18:00 29 вересня, а зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 вересня 2022 року. Додамо також, що вступ на деякі спеціальності на контракт відбуватиметься лише за результатами розгляду мотиваційних листів.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014.03 «Середня освіта (Історія)», 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 016 «Спеціальна освіта», 024  «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033  «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» – у формі фахового іспиту з урахуванням розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках. У випадку вступу на навчання лише за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб конкурсний відбір відбувається тільки за результатами розгляду мотиваційних листів.

 

Щиро зичимо усім цьогорічним вступникам успішно реалізувати одну з найважливіших цілей – вступ до омріяного закладу вищої освіти. Львівський національний університет імені Івана Франка чекає на Вас!