Затверджено Стратегію розвитку Університету на 2021-2025 роки

27 січня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка. Головував на засіданні Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник.

На порядок денний було винесено низку важливих питань. Так, сьогодні Вчена рада Університету висунула кандидатуру проректора з наукової роботи, члена-кореспондента НАН України, доктора хімічних наук, Заслуженого професора Львівського університету Романа Гладишевського в дійсні члени (академіки) НАН України зі спеціальності «Кристалохімія», а директора Астрономічної обсерваторії, доктора фізико-математичних, професора Богдана Новосядлого – в члени-кореспонденти НАН України зі спеціальності «Астрофізика, космологія». Окрім того, Вчена рада проголосувала за висунення кандидатур докторки філологічних наук, професорки кафедри радiомовлення i телебачення, Заслуженої професорки Університету Олександри Сербенської та доктора фізико-математичних наук, професора кафедри експериментальної фізики, Заслуженого професора Університету Миколи Романюка на здобуття державних стипендій за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Одним із ключових питань засідання стало представлення Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки. Презентував документ Ректор Університету Володимир Мельник. Володимир Петрович розповів, що у Стратегії закладено принципи «збереження усталених багаторічних традицій Львівського університету та розуміння нових викликів». Поєднання традицій та інновацій, на думку Ректора, дозволяє Університету бути сучасним і сповна виконувати усі свої функції. Володимир Петрович підкреслив, що головною місією Львівського університету є сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, генерування змін, яких потребує місто, регіон, країна та світ. «Університети повинні формувати те середовище, яке може бути передумовою  успішного суспільства, адже ми виконуємо не лише науково-педагогічні завдання, а й творимо Українську Державу. Університет має закладати соціальний генотип поведінки й задавати модель розвитку суспільного життя», – наголосив Ректор.

Володимир Петрович зосередив увагу колег на основних положеннях документа, зокрема окреслив головні стратегічні цілі Університету на 2021-2025 роки – забезпечення високої якості освітнього процесу, досягнення найвищих стандартів у наукових дослідженнях та інноваціях, поглиблення інтеграції Університету в світовий освітній та науковий простір, створення новаторської освітньо-наукової, інформаційно-комунікаційної та соціальної інфраструктури, посилення ролі студентського самоврядування і громадського контролю.

Стратегія окреслює основні завдання Університету, спрямовані на розвиток освіти та науки. Так, пріоритетними у сфері освітнього процесу є покращення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, відкриття нових спеціальностей, впровадження інноваційних освітніх програм із залученням зацікавлених осіб та урахуванням потреб ринку праці. Ключовими елементами вдосконалення освіти є також запровадження спільних програм подвійних дипломів разом із партнерськими ЗВО, впровадження міждисциплінарних освітніх програм, а також програм за дуальною формою освіти.

Згідно зі Стратегією, одним із ключових завдань роботи колективу  Університету є підвищення якості наукових досліджень та розширення наукової діяльності у напрямі трансферу технологій і комерціалізації інтелектуальної власності. Також серед пріоритетів Університету на 2021-2025 роки – збільшення частки фінансування наукової діяльності у сукупних надходженнях Університету, збільшення кількості штатних наукових працівників, створення ключових наукових лабораторій, нових центрів колективного користування науковим обладнанням.

Документ передбачає і розвиток міжнародної діяльності Університету, основними елементами якого є збільшення кількості учасників освітнього процесу, що братимуть участь у програмах міжнародної академічної мобільності, збільшення кількості договорів про співпрацю із закордонними партнерами, розширення практики залучення іноземних викладачів та запрошення представників закордонних установ до проведення публічних лекцій.

Відповідно до Стратегії, основними цілями у напрямку інформатизації та управління є інтеграція інформаційних систем управління освітнім процесом, кадрово-фінансового обліку, електронного документообігу, обліку та ведення матеріальних ресурсів, публічних вебресурсів. Упродовж 2021-2025 років заплановано також оновлення інформаційно-комунікаційної інфраструктури та здійснення міграції ключових інформаційних систем Університету у хмарні сервіси.

Стратегія розвитку Університету включає також пріоритетні завдання у сфері корпоративної культури. Це, зокрема, розвиток академічних традицій та демократичних засад організації діяльності Університету, утвердження національно-культурної ідентичності, сприяння громадянській активності та відповідальності, поглиблення культури академічної доброчесності в учасників освітнього процесу. Особливу увагу традиційно слід звернути на підтримку постійного діалогу адміністрації Університету і керівників структурних підрозділів із працівниками.

У документі представлено й розвиток соціальної сфери та матеріально-технічної бази. Зокрема, заплановано реалізацію програми енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій, реалізацію інвестиційного проєкту «Будівництво житлового будинку для співробітників Університету», будівництво нового студентського гуртожитку і капітальний ремонт навчально-спортивного комплексу та стадіону Університету.

Серед цілей у галузі матеріального забезпечення – створення університетського фонду розвитку науки, сформованого з ґрантових, донорських і позабюджетних фінансових надходжень, напрацювання нової моделі співпраці з випускниками Університету задля ефективної координації роботи зі залучення коштів для реалізації освітніх і наукових проєктів.

В обговоренні Стратегії виступили декан географічного факультету Володимир Біланюк і виконувач обов’язків декана факультету іноземних мов Любомир Бораковський.

Рішенням членів Вченої ради один із основних документів Університету на наступні п’ять років – Стратегію розвитку Університету на 2021-2025 роки – затвердили. До слова, проректори презентували Вченій раді пріоритетні завдання відповідно до напрямків своєї роботи для реалізації Стратегії розвитку Університету у 2021 році.

Світлини: Ярини Пришляк Більше фото