Model_BGD

На межі тисячоліть проблема безпечної життєдіяльності стала однією із головних проблем суспільства і міжнародна наукова спільнота визнала, що на сучасному етапі розвитку цивілізації науково-технічний прогрес не лише не гарантує повної безпеки людству, а часто його результати призводять до надзвичайних ситуацій через антропогенний вплив на довкілля, недосконалість технологій та обладнання і людський чинник. В умовах постійного зростання інтенсивності життєдіяльності людини, впровадження високих технологій та унікального обладнання різко зростає роль людського чинника в оптимізації взаємовідносин людини з середовищем перебування і сучасною виробничою та побутовою технікою. Тому виникла необхідність дослідження проблем безпеки життєдіяльності та навчання населення з питань безпечної життєдіяльності і у 1998 році в Університеті була створена кафедра безпеки життєдіяльності. За час роботи кафедра запропонувала сучасну модель життєдіяльності людини, яка адекватно відображає головні тенденції у забезпеченні її безпеки і сприяє формуванню належної відповідальності особи як за власну, так і колективну безпеку. В своїй роботі кафедра дотримується концепції, що майбутнє людства залежить не стільки від вирішення технічних проблем безпеки життєдіяльності, скільки від пізнання сутності людини, трансформування її життєвих цінностей. На кафедрі працюють фахівці з різних галузей науки, що дозволяє комплексно вирішувати поставлене перед нею завдання — формування безпекової складової культури.