Керівництво

Ректор
Мельник Володимир Петрович 260 34 02
239 42 77
Приймальна 239 41 22
260 34 02
Перший проректор 261 61 29
Височанський Василь Степанович 260 30 67
239 41 07
Приймальна 239 43 22
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва
Зубрицька Марія Олексіївна 239 41 94
Приймальна 239 44 55
Проректор з науково-педагогічної роботи
Гарасим Ярослав Іванович 255 41 50
239 41 46
Приймальна 239 41 46
Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку
Лозинський Мар’ян Володимирович 239 45 32
Факс 239 42 87
Приймальна 239 45 32
Проректор з наукової роботи 255 41 00
Гладишевський Роман Євгенович 255 41 00
Факс 261 69 03
239 41 09
Приймальна 239 45 71
261 69 03
Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації
Кухарський Віталій Михайлович 239 40 40
Проректор з адміністративно-господарської роботи
Курляк Василь Юрійович 239 47 35
Приймальна 239 47 13
Факс 255 32 98

Колегіальні та дорадчі органи управління та самоврядування

Вчена рада Університету
Вчений секретар
Грабовецька Ольга Сергіївна 239 42 44
Комісія з акредитації та ліцензування
Голова комісії
Височанський Василь Степанович 239 41 07
Комісія з кваліфікаційних справ
Голова комісії
Гладишевський Роман Євгенович 239 45 71
Комісія з бюджету
Голова комісії
Гарасим Ярослав Іванович 239 41 46
Секретар
Галецька Роксолана Степанівна
Видавнича комісія
Голова комісії
Лозинський Мар’ян Володимирович 239 45 32
Секретар комісії
Сеник Світлана Зіновіївна 239 43 20
Ректорат
Секретар засідання Ректорату
Беляєва Тетяна Михайлівна 239 47 42
Науково-технічна рада
Голова ради
Гладишевський Роман Євгенович 239 45 71
Секретар засідання Науково-технічної ради
Іваськевич Оксана Ярославівна 239 45 62

Громадські організації

Первинна профспілкова організація працівників
Голова профкому
Качмар Володимир Михайлович 255 45 50
239 47 15
Приймальна 239 43 11
Факс 239 47 15
Заступники голови профкому
Бек Юліан Богуславович 239 47 15
Когут Марія Петрівна 239 47 15
Юрисконсульт
Бурак Володимир Ярославович 239 43 11
Бухгалтерія 239 43 11
Первинна профспілкова організація студентів
Голова профкому
Мураль Михайло Іванович 239 41 27
Факс 239 42 71
Студентський уряд
Голова
Ткач Ярослав Васильович 239 41 00
Наглядова рада
Яцків Ярослав Степанович
Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених
Асоціація випускників
Президент
Кубів Світлана Вікторівна 239 42 36
Регіональне агентство стійкого розвитку
Керівник
Шушняк Володимир Миколайович 239 43 38
Асоціація українських германістів
Президент
Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Інформаційний центр ЄС
Керівник
Антонюк Наталія Володимирівна 255 43 17
Кафедра 239 46 56
Міська громадська організація Лабораторія ідей 239 40 43
Асоціація аспірантів
Буряк Степан 050 13 49 971
Ліга студентів Асоціації правників України
Сайт http://ligauba.org.ua
Економічний науковий клуб студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених економічного факультету
Голова правління
Ваврін Максим Ростиславович 239 43 42
Центр «Молода дипломатія»
Деканат 239 40 62
Enactus LNU
Сайт http://enactus-lnu.org
Комітет кристалографів України
Голова
Гладишевський Роман Євгенович
Кафедра 239 45 06
Приймальна 239 45 71
Українське товариство міфології та фольклору
Голова
Гунчик Ігор Володимирович 239 44 23
Центр україністики
координатор
Антонів Леся Володимирівна 239 43 55
Об’єднання студентів правників 239 47 58
Львівське математичне товариство 239 41 57

Приймальна комісія

Відповідальний секретар 239 43 30
Стельмахович Богдан Мирославович 239 45 70
255 39 65

Відділи загальноорганізаційного забезпечення

Загальна канцелярія
Завідувач 239 43 25
Савчук Ірина Ігорівна
Факс 261 60 48
Відділ кадрів
Начальник 239 41 66
Хміль Василь Михайлович 260 32 16
Сектор науково-педагогічних працівників
Провідний спеціаліст
Музика Зоряна Михайлівна 239 47 26
Старші інспектори науково-педагогічного сектору
Лиса Галина Омелянівна 239 47 26
Посівнич Людмила Анатоліївна
Скалоцька Ярина Романівна
Студентський сектор
Провідний спеціаліст
Чаплинська Людмила Теодорівна 239 45 76
Інспектори
Бабій Лариса Сергіївна 239 42 92
Гіщинська Зоряна Андріївна 239 45 76
Сектор навчально-допоміжного та господарського складу
Провідний спеціаліст
Нагірна Роксолана Василівна 239 41 71
Старші інспектори
Федевич Наталія Петрівна 239 41 71
Кобцева Алла Миколаївна
Юридичний відділ
В. о. начальник відділу
Гудз Богдан Данилович 239 44 30
Юрисконсульт, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції
Іваночко Ірина Богданівна 239 44 30
Юрисконсульт
Паєнок Ана Олександрівна  239 44 30
Юрисконсульт
Смолин Ярослав Васильович 239 44 30
Архів
Завідувач архівом
Осередчук Ольга Анатоліївна 239 43 79
Сектор користування документами, стіл довідок
Ковтун Христина Андріївна 239 43 79
Сектор наукової роботи
Кравченко Марія Вікторівна 239 43 79
Сектор автоматизованої роботи та електронного архіву
Герун Василь Богданович 239 40 61
Сектор ініціативного комплектування
Дикий Любомир Любомирович 239 40 61
Сектор формування архівних фондів
Воловецька Павлина Юріївна 239 40 61
Відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Львівського національного університету імені Івана Франка
Начальник
Сновидович Ірина Григорівна 239 46 81
Відділ охорони праці
Завідувач
Червак Іван Васильович 239 41 49
Комісія соціального страхування
Голова комісії
Лозинський Мар’ян Володимирович
Приймальна 239 45 32
Служба пожежної безпеки
Начальник
Сорокопуд Євгеній Михайлович 239 45 15
Режимно-секретний відділ
Начальник
Детинич Ольга Михайлівна 239 40 36
Військово-мобілізаційний відділ
Hачальник відділу
Миронюк Кузьма Іванович 239 47 59
Старший інспектор
Владімірова Леся Теодорівна 239 47 59
Провідний інженер
Качмарик Тетяна Миколаївна 239 47 59
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Завідувач
Бульдяк Роман Степанович 239 32 83
Служба радіаційної безпеки 239 44 88

Служби фінансово-економічного забезпечення

Бухгалтерська служба
Головний бухгалтер
Хмельницька Любов Іванівна 255 36 26
239 41 69
Заступник головного бухгалтера з комп’ютеризації та звітності
Купльовська Ольга Євгенівна 239 46 49
Бухгалтер з персоніфікованого обліку
Марко Марія Миколаївна 239 46 49
Матеріальний відділ
Заступник головного бухгалтера
Шукатка Наталія Йосифівна 239 41 40
Облік основних засобів
Павлик Тетяна Василівна 239 46 12
Облік матеріалів
Українська Оксана Ярославівна 239 44 80
Облік малоцінного інвентаря
Корниляк Оксана Йосифівна 239 46 13
Облік бібліотечного фонду та матеріальних цінностей педагогічного коледжу
Гричан Неля Миколаївна 239 44 28
Фінансовий відділ
Заступник головного бухгалтера
Білик Уляна Михайлівна 239 46 26
Розрахунки з дебіторами і кредиторами
Бороха Вікторія Орестівна 239 46 17
Розрахунки банківських операцій
Війтович Оксана Степанівна 239 46 21
Бухгалтер по роботі з казначейством
Корчинська Ольга Іванівна 239 46 18
Бухгалтер з розрахунків платного навчання
Шмідт Маріанна Григорівна 239 42 93
Магдзяк Мирослава Миронівна
Бухгалтер по студентській їдальні
Максимець Надія Степанівна 239 46 22
Пінтоха Христина Андріївна
Бухгалтер з розрахунків по гуртожитках
Николишин Оксана Миколаївна 239 45 12
Розрахунковий відділ
Заступник головного бухгалтера
Петяк Ольга Василівна 255 43 77
239 47 82
Розрахунки із зарплати
Патроник Альбіна Адольфівна 239 43 09
Професорсько-викладацький склад
Борщева Наталія Євгенівна 239 44 02
Якимович Світлана Ярославівна 239 43 44
Русак Галина Миронівна 239 47 41
Адміністративно-господарський відділ
Романишин Надія Петрівна 239 47 02
Навчально допоміжний персонал
Николин Ярослава Іванівна 239 44 24
Педагогічний коледж
Стець Любов Федорівна 239 44 25
Науково-дослідна частина
Гнатишин Ольга Романівна 239 41 43
Дяків Ірина Богданівна 239 44 28
Розрахунки зі стипендії
Криворучко Тетяна Іванівна 239 47 82
Шведюк Ольга Володимирівна 239 44 80
Розрахунки з підзвітними особами
Петрик Наталія Петрівна 239 45 05
Розрахунки податків фізичних осіб
Соловйова Раїса Володимирівна 239 43 44
Правничий та природничий коледж
Коссак Юлія Андріївна 239 43 44
Облік депонованих сум, розрахунки із соц. страхування
Стасів Оксана Романівна 239 43 08
Касир
Жукова Наталія Ігорівна 239 43 08
Планово-фінансовий відділ
В. о. начальника
Сас Світлана Петрівна 239 47 11
Факс 255 38 65
Зарплата адміністративно-господарського персоналу
Говенко Леся Богданівна 239 42 17
Зарплата навчально-допоміжного персоналу
Кічурчак Богдана Григорівна 239 46 53
Зарплата науково-педагогічного персоналу
Лита Ольга Ярославівна 239 46 51
Використання коштів спеціального фонду
Тимкович Наталія Володимирівна 239 46 48
Платні послуги
Пилип Дарія Степанівна 239 43 88
Платне навчання
Шиш Марія Василівна 239 46 52
Фульмес Романія Дмитрівна 239 46 52
Коледжі
Сетдекова Оксана Богданівна 239 46 50
Лемішка Ольга Олександрівна 239 46 49
Оренда
Мельник Олександра Юріївна 239 46 50

Загальноуніверситетські підрозділи

Навчально-методичний відділ
Начальник
Маєвська Ірина Петрівна 239 41 64
Заступник начальника з навчальної роботи
Сак Неля Ростиславівна 239 47 39
Заступник начальника з методичної роботи
Нестерович Надія Василівна 239 47 23
Завідувач навчальною, виробничою та педагогічною практикою
Фалинська Зоряна Зенонівна 239 45 44
Методист заочного навчання
Жежерун Світлана Юріївна 239 45 96
Методисти
Мандюк Марія Петрівна 239 47 38
Труш Ольга Теодорівна 239 43 31
Новосельська Галина Григорівна 239 47 38
Наум Галина Михайлівна 239 45 56
Методист з питань платного навчання
Гдичинська Орися Ярославівна 239 47 38
Методист з питань платного навчання (заочне відділення)
Дмитрук Мирослава Володимирівна 239 42 94
Старший лаборант
Цікало Віра Михайлівна 239 47 38
Відділ міжнародних зв’язків
Начальник
Чапляк Любов Ярославівна 239 41 15
239 44 01
Факс 260 33 23
Прес-центр
Керівник
Шемберко Тетяна Юріївна 239 45 04
Інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр
Завідувач
Бартіш Леся Олексіївна 239 41 01
Студентський відділ
Начальник
Мандзій Любомира Степанівна 239 42 61
239 42 60
Музей історії Університету
Директор
Гудима Юрій Володимирович 239 45 29

ІТ-служби

Відділ АСУ-ВНЗ «Сигма»
Керівник
Гнатишин Андрій Іванович 239 45 92
Група експлуатації 239 45 83
Група розробки 255 32 62
Відділ технічних засобів навчання
Завідувач
Заплатинський Володимир Дмитрович 239 47 05
Міжкафедральна лабораторія технічного забезпечення навчального процесу 239 41 26
Лабораторія з демонтажу та утилізації зношених приладів та технічних засобів
Завідувач
Кобилецький Іван Йосипович 239 40 09
Відділ мережевих технологій та ІТ-підтримки
Директор
Рикалюк Роман Євстахович 255 37 75
239 47 29
Лабораторія адміністрування мереж
Монянчин Богдан Васильович 239 43 84
Стягар Орест Миколайович 239 44 10orest@lnu.edu.ua
Мартин Роман Володимирович 239 44 10mrv@lnu.edu.ua
Лабораторія ІТ-підтримки підрозділів та навчальних класів
Завідувач
Кулешник Марія Олексіївна 239 45 53
Лабораторія з ремонту та діагностики обладнання
Завідувач
Вараніцький Володимир Ілліч 239 43 94
Лабораторія апаратно-програмного забезпечення
Веб-майстер
Рябіш Віталій Борисович 239 45 07
v_ryabish@lnu.edu.ua
 Комп’ютерні класи
 ауд. 116б 117 239 43 15
 ауд. 119 239 47 17
 Вузол зв’язку з мережею Інтернет 239 44 19
Організаційно-методичний центр електронного навчання
Завідувач
Ярошевська Мирослава Володимирівна 239 41 78
Лабораторія адміністрування системи електронного навчання
Лабораторія методичної підтримки системи електронного навчання
Лабораторія контролю якості освіти
Завідувач
Петрів Василь Федорович 239 45 07
 
Відділ по роботі з ЄДЕБО (Єдина електронна база з питань освіти)
Завідувач
Рихлюк Сергій Вікторович
rykhlyuk@gmail.com
Інженер-програміст 1 категорії
Деркач Надія Михайлівна 239 46 76
Інженер-програміст 2 категорії
Левчук Ірина Романівна 239 46 76

Видавництво

Директор
Хом’як Ігор Володимирович 239 45 86
Редакційний відділ 239 43 35
Завідувач
Мартиняк-Жовтанецька Мирослава Миколаївна 239 46 44
Коректорський відділ 239 43 20
Відділ комп’ютерного верстання та макетування 239 46 45
Відділ дизайну і маркетингу 239 40 02
Відділ друку
Завідувач
Соловей Ольга Іванівна 239 45 35
Книгарня 239 43 10
Малий видавничий центр
Завiдувач
Рудковський Леонід Львович 239 47 50
Малий видавничий центр ф-ту міжнародних відносин 239 43 65
Малий видавничий центр юридичного факультету
Оператори ЕОМ 239 41 85
Нагорняк Роман Ігорович
Радченко Андрій Миколайович
Редакція журналу “Світ фізики”
Головний редактор
Вакарчук Іван Олександрович 239 46 73
Завідувач редакції
Шопа Галина Михайлівна 239 46 73
1. Редакція вісника Львівського університету
Серія біологічна
Головний редактор
Федоренко Віктор Олександрович 239 47 68
Секретар
Цимбалюк Надія Львівна 239 47 86
Редакція журналу «Біологічні студії/Studia biologoca»
Завідувач редакції
Старунько Ігор Миколайович
Секретар
Перетятко Тарас Богданович 239 40 53
2. Редакція вісника Львівського університету
Серія географічна
Головний редактор
Дністрянський Мирослав Степанович 239 47 49
Секретар
Богуцький Андрій Боніфатійович 239 46 35
3. Редакція вісника Львівського університету
Серія геологічна
Головний редактор
Павлунь Микола Миколайович 239 45 68
Секретар
Білоніжка Петро Михайлович 239 47 00
Редакція Мінералогічного збірника
Головний редактор
Матковський Орест Іллярович 239 47 00
Секретар
Сливко Євгенія Мартинівна 239 45 58
Редакція Палеонтологічного збірника
Головний редактор
Лещух Роман Йосипович 239 43 83
Секретар
Іваніна Антоніна Валентинівна 239 47 32
4. Редакція вісника Львівського університету
Серія економічна
Головний редактор
Панчишин Степан Михайлович 235 87 67
239 44 97
Секретар
Буняк Василь Богданович 235 70 81
Редакція збірника наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні»
Головний редактор
Панчишин Степан Михайлович 235 87 67
239 44 97
Секретар
Буняк Василь Богданович 235 70 81
5. Редакція вісника Львівського університету
Серія журналістика
Головний редактор
Потятиник Борис Володимирович 239 44 84
Секретар
Тихолоз Богдан Сергійович 239 41 67
6. Редакція вісника Львівського університету
Серія іноземні мови
Головний редактор
Помірко Роман Семенович 239 47 37
Секретар
Латик Марко Михайлович 239 42 81
Редакці збірника наукових праць “Іноземна філологія”
Головний редактор
Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Секретар
Теплий Іван Миколайович 239 44 32
Редакція науково-методичних видань Факультету іноземних мов 239 40 22
7. Редакція вісника Львівського університету
Серія історична
Головний редактор
Кондратюк Костянтин Костянтинович 239 47 71
Заступник головного редактора
Вінниченко Олексій Олександрович 239 41 48
Редакція вісника Львівського університету
Серія соціологічна
Головний редактор
Черниш Наталія Йосипівна 239 42 80
Відповідальний редактор
Демків Олег Богданович 239 42 80
Редакція збірника “Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка”
Головний редактор
239 45 40
Заступник головного редактора
Федик Іван Ігорович 239 43 90
Відповідальний секретар
Масик Роман Володимирович 239 43 90
Редакція збірника “Археологічні дослідження Львівського університету”
Головний редактор
Войтович Леонтій Вікторович 239 41 20
Відповідальний секретар
Погоральський Ярослав Володимирович 239 43 76
Редакція збірника “Вісник інституту археології”
Головний редактор
Франко Оксана Омелянівна 239 45 40
Заступник головного редактора
Филипчук Михайло Андрійович 239 46 39
Відповідальний секретар
Стеблій Наталія Ярославівна 239 46 39
Редакція збірника “Проблеми слов’янознавства”
Головний редактор
Чорній Володимир Павлович 239 42 78
Заступник головного редактора
Татаренко Алла Леонідівна 239 47 70
Відповідальний секретар
Шпик Ігор Євгенович
9. Редакція журналу “Просценіум”
Головний редактор
Козак Богдан Миколайович 239 42 99
Заступник головного редактора
Гарбузюк Майя Володимирівна 239 42 96
Редакція вісника Львівського університету
Серія мистецтвознавство
Головний редактор
Козаренко Олександр Володимирович 239 43 17
Відповідальний секретар
Пасічник Володимир Петрович 261 55 12
10. Вісник Львівського національного університету
Серія механіко-математична
Головний редактор
Зарічний Михайло Михайлович 239 42 18
Секретар
Бугрій Олег Миколайович 239 45 93
Редакція наукового журналу «Математичні студії»
Головний редактор
Шеремета Мирослав Миколайович 239 41 57
Заступник головного редактора
Скасків Олег Богданович 239 46 54
11. Редакція вісника Львівського університету
Серія міжнародні відносини
Головний редактор
Мальський Маркіян Зіновійович 239 41 32
Секретар
Кучик Олександр Сергійович 239 41 32
12. Редакція вісника Львiвського університету
Серiя прикладна математика та iнформатика
Головний редактор
Шинкаренко Георгiй Андрiйович 239 45 45
Секретар
Щербина Юрiй Миколайович 239 42 11
13. Редакція журналу фізичних досліджень
260-33 15
239 45 41
Редакція вісника Львівського університету
Серія фізична
Відповідальний за випуск
Ваврух Маркіян Васильович 260 04 21
14. Редакція вісника Львівського університету
Серія філологічна
Головний редактор
Салига Тарас Юрійович 239 41 90
Секретар
Гірняк Мар’яна Олегівна 239 46 30
Редакція збірника «Українське літературознавство»
Головний редактор
Салига Тарас Юрійович
Секретар
Яремчук Ірина Володимирівна 239 41 90
15. Редакція вісника Львівського університету
Серія філософські науки
Головний редактор 239 45 79
Секретар
16. Редакція вісника Львівського університету
Серія хімічна
Головний редактор
Котур Богдан Ярославович
Секретар
Шпирка Зіновія Михайлівна 239 45 06
Редакція журналу «Хімія металів і сплавів»
Завідувач редакції
Міліянчук Христина Юріївна 239 45 06
17. Редакція вісника Львівського університету
Серія юридична
Головний редактор
Бойко Андрій Михайлович
Секретар
Марін Олександр Костянтинович 239 44 77

Наукова діяльність

Науково-дослідна частина
Начальник 255 48 78
Плевачук Юрій Олександрович 239 41 21
Заступник начальника
Куньо Іван Михайлович 239 47 55
Приймальна
Леонова Людмила Іванівна 239 43 33
Відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи
Завідувач
Іваськевич Оксана Ярославівна 239 45 62
Інженери
Глуховецька Марія Володимирівна 239 43 33
Каличак Ольга Миронівна 239 45 62
Павлусик Ірина Петрівна 239 47 55
Відповідальна за студентську наукову роботу
Войтко Любов Ігорівна 239 43 33
Відділ з питань інтелектуальної власності
Завідувач
Приймак Алла Іванівна 239 43 69
Провідні інженери 239 44 47
Поліщук Ірина Панасівна
Писаревська Людмила Степанівна
Романишин Наталія Григорівна
Відділ метрології, стандартизації і сертифікації
Завідувач
Куньо Іван Михайлович 239 47 55
Інженери
Варварецький Андрій Євгенович 239 43 54
Благітка Марта Ярославівна 239 47 55
Планово-фінансова група НДЧ
Інженери
Новосад Оксана Степанівна 239 45 19
Василяк Теодозія Михайлівна 239 45 22
Група бухгалтерського обліку
Бухгалтери
Гнатишин Ольга Романівна 239 41 43
Дяків Ірина Богданівна 239 41 43
Група відділу кадрів
Провідний фахівець у справах НДЧ
Кость Ірина Іванівна 239 46 42
Відділ аспірантури та докторантури
Завідувач
Дацик Марія Михайлівна 239 47 73
Астрономічна обсерваторія
Директор
Новосядлий Богдан Степанович 260 03 95
Відділ фізики Сонця 239 46 55
Заміська станція спостережень
Лабораторний корпус 234 63 82
Сторожі 234 63 82
Павільйон телескопа для лазерної локації штучних супутників Землі 234 73 17
234 63 21
Відділ практичної астрономії та фізики ближнього космосу
Завідувач
Благодир Ярослав Тимофійович 260 03 93
Відділ фізики сонця
Завідувач
Стоділка Мирослав Іванович 239 46 55
Ботанічний сад
Директор
Прокопів Андрій Іванович 276 55 69
Приймальна 276 83 69
276 48 13
Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень
Директор
Капустяник Володимир Богданович 239 47 72
Заступник 239 43 43
Секретар 239 40 32
Навчальна лабораторія практикуму з фізики і техніки низьких температур
Виробничо-навчальна лабораторія техніки низьких температур
Навчальна лабораторія низькотемпературних досліджень
Центр гуманітарних досліджень
Директор
Гулевич Євген Васильович 239 41 18
Центр моніторингу
Керівник
Шедловська Марія Валентинівна 239 42 80
Ресурсний центр з інклюзивної освіти
Керівник
Троханяк Наталія Адамівна 239 44 98
Наукова бібліотека
Директор 275 60 01
Кметь Василь Федорович 239 47 54
Заступник директора з інформаційних технологій
Огура Ігор Ігорович 239 46 70
Заступник директора з господарської роботиХодус Ігор Миколайович 239 44 04
Вчений секретар
Чопик Григорій Зіновійович 239 43 59
Відділ комплектування та обліку наукової літератури
Завідувач
Єфремова Людмила Олексіївна 239 43 07
Сектор книгообміну
Завідувач
Спринська Тетяна Остапівна 239 46 69
Сектор обліку
Завідувач
Чорненька Надія Євгенівна 239 46 69
Сектор комплектування періодики
Завідувач
Казначеєва Тамара Миколаївна 239 46 69
Відділ навчальної літератури
Завідувач
Боляк Оксана Мирославівна 239 44 00
Сектор обліку
Завідувач
Суха Тетяна Миколаївна 239 44 00
Сектор обслуговування
Завідувач
Бандрівська Світлана Валеріївна 261 02 23
Сектор опрацювання
Завідувач
Наумова Олена Вікторівна 239 44 00
Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка
Завідувач
Ільків-Свидницький Микола Мирославович 261 35 97
Сектор рідкісної книги
Завідувач
Кіт-Копистянська Наталія Володимирівна
Провідний бібліотекар
Герега Оксана Ярославівна 239 45 02
Відділ каталогізації
Завідувач
Штогрін Ірина Михайлівна 239 47 47
Сектор систематизації
Завідувач
Губич Олександра Степанівна
Сектор редагування каталогів та інформаційного обслуговуванняЗавідувач
Грабовська Роксоляна Михайлівна
Сектор наукового опрацювання документів
Миленька Віра Мирославівна 239 43 64
Науково-бібліографічний відділ
Завідувач
Седляр Олександр Володимирович 239 43 58
Сектор бібліографічного обслуговування
Завідувач
Гордій Уляна Стапанівна 239 43 58
Сектор бібліографічної інформації
Завідувач
Степова Іванна Василівна 239 43 58
Сектор бібліології
Завідувач
Петрій Ігор Ярославович 239 43 59
Науково-методичний відділ
Завідувач
Середа Вікторія Зенонівна 239 42 41
Сектор бібліотек ЗМО
Завідувач
Якімова Ірина Вікторівна 239 42 41
Відділ зберігання наукової літератури
Завідувач
Камацька Тетяна Михайлівна 239 46 24
Сектор гігієни
Завідувач
Дьячук Олена Ігорівна 239 46 24
Сектор списання
Завідувач
Оверко Наталія Архипівна 239 46 24
Відділ обслуговування науковою літературою
Завідувач
Яхвак Лідія Михайлівна 239 44 85
Сектор абонементів
Завідувач
Андрусишин Леся Степанівна 239 47 03
Сектор читальних залів
Завідувач
Лис Ірина Федорівна 239 44 85
Відділ обслуговування науковою літературою
Завідувач
Лаврентій Роман Ярославович 239 45 17
Відділ резервного фонду
Завідувач
Колодій Мирослава Олегівна 239 44 06
Відділ інформаційних технологій
Завідувач
Зашкільняк Андрій Леонідович 239 42 42
Відділ зберігання періодичних видань
Завідувач
Данилюк Олена Ярославівна 239 44 05
Сектор зберігання документів
Завідувач
Милимук Олеся Іванівна 239 44 05
Сектор обслуговування
Завідувач
Хміль Наталія Володимирівна 239 44 05
Відділ наукової реставрації
Завідувач
Рябчун-Кабарівська Євгенія Миколаївна 239 43 41
Факультетські бібліотеки
Бібліотека географічного факультету
Сидор Марія Данилівна 239 46 27
Бібліотека гуманітарних факультетів
Бандрівська Світлана Валеріївна 261 02 23
Бібліотека економічного факультету
Черкашина Катерина Миколаївна 239 44 39
Бібліотека факультету журналістики
Приходько Людмила Вікторівна 239 47 46
Бібліотека математичного факультету
Федорчук Оксана Іванівна 239 47 96
Навчально-методична лабораторія країнознавства
Миронюк Наталія Дмитрівна 239 45 72
Бібліотека факультетів природничих наук
Огійченко Романа Іванівна 239 45 58
Бібліотека фізичного факультету та факультету електроніки
Поліковська Олена Георгіївна 239 45 74
Бібліотека хімічного факультету
Коновська Зоряна Стефанівна 239 40 46
Бібліотека юридичного факультету
Гаращук Юлія Володимирівна 239 47 19
Палітурна майстерня
Приходько Ірина Євгенівна 239 46 68
Комендант корпусу № 1
Колодій Михайло Гнатович 239 46 68
Комендант корпусу № 2
Драпінський Роман Орестович 239 44 03
Черговий корпусу № 1 239 42 34
Інститути
Інститут франкознавства
Директор
Пилипчик Святослав Михайлович 239 43 98
Інститут славістики
Директор
Чорній Володимир Павлович 239 42 78
Інститут літературознавчих студій
Директор
Сеник Любомир Тадейович 239 41 90
Інститут історичних досліджень
Директор
Грицак Ярослав Йосифович 239 45 85
240 35 70
Інститут археології
Директор
Филипчук Михайло Андрійович 239 46 39
Інститут європейської інтеграції
Директор
Гудь Богдан Васильович 239 43 05
Інститут екології масової інформації
Директор
Габор Наталія Богданівна 239 42 22
Спеціалізовані Вчені Ради
Спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій
Шифр К 35.051.14
Голова ради
Манько Володимир Васильович 239 46 38
Вчений секретар
Іккерт Оксана Володимирівна 239 47 86
Спеціалізована Вчена Рада із захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.08
Голова ради
Шаблій Олег Іванович 239 47 22
Вчений секретар
Гаськевич Володимир Георгійович 239 42 06
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.04
Голова ради
Павлунь Микола Миколайович 239 45 68
Вчений секретар
Сливко Євгенія Мартинівна 239 45 58
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.01
Голова ради
Крупка Михайло Іванович 239 40 57
239 40 50
Вчений секретар
Плиса Володимир Йосипович 239 44 35
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.12
Голова ради
Іванчов Микола Іванович 239 45 93
Вчений секретар
Остудін Борис Анатолійович 239 43 91
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр К 35.051.11
Голова ради
Присяжнюк Юрій Іванович 239 44 63
Вчений секретар
Федунь Юрій Богударович 239 47 81
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.09
Голова ради
Вакарчук Іван Олександрович 261 44 43
Вчений секретар
Павлик Богдан Васильович 239 47 30
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.13
Голова ради
Ільницький Микола Миколайович 239 46 30
Вчений секретар
Пилипчук Святослав Михайлович 239 43 98
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр К 35.031.13
Голова ради
Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Вчений секретар
Добосевич Уляна Боданівна 239 47 17
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.02
Голова ради
Мельник Володимир Петрович 239 42 12
Вчений секретар
Сінькевич Ольга Борисівна 239 42 66
239 42 68
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.17
Голова ради
Денисенко Валерій Миколайович
Вчений секретар
Сорба Олександр Михайлович 239 44 62
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.10
Голова ради
Решетняк Олександр Володимирович 260 03 97
Вчений секретар
Яремко Зіновій Михайлович 239 46 16

ФАКУЛЬТЕТИ

Біологічний факультет

Декан
Хамар Ігор Степанович 239 41 53
Секретар 239 41 53
Факс 260 32 35
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Іоланта Михайлівна Микієвич 239 42 83
З наукової роботи
Ігор Віталійович Шидловський 239 45 48
З виховної роботи
Антоніна Володимирівна Тарновська 239 47 90
Кафедра біофізики та біоінформатики
Завідувач
Санагурський Дмитро Іванович 239 47 90
Викладачі 239 47 90
Кафедра біохімії
Завідувач
Сибірна Наталія Олексіївна 255 32 51
Викладачі 239 47 88
Лабораторія 239 43 82
Кафедра ботаніки
Завідувач 239 41 41, 239 45 16
Тасєнкевич Лідія Олексіївна 239 40 42
Викладачі 239 41 37
Кафедра генетики та біотехнології
Завідувач
Федоренко Віктор Олександрович 239 47 68
Викладачі 239 47 68
Кафедра екології
Завідувач
Мамчур Звенислава Ігорівна 239 46 40
Викладачі 239 46 40
Кафедра зоології
Завідувач
Царик Йосиф Володимирович 239 44 38
Викладачі 239 42 85
лаборанти 239 40 53
Кафедра мікробіології
Завідувач
Гнатуш Світлана Олексіївна 239 43 57
Викладачі 239 47 86
лаборанти 239 42 37
Кафедра фізіології людини і тварин
Завідувач
Манько Володимир Васильович 239 46 38
Викладачі 239 47 86
лаборанти 239 42 37
Кафедра фізіології та екології рослин
Завідувач
Терек Ольга Іванівна 239 43 34
Викладачі 239 42 83
Лаборанти 239 43 34
Науково-дослідні лабораторії
Радіаційної та молекулярної біології
Науковий керівник
Сибірна Наталія Олексіївна 239 46 58
Генетики, селекції та генетичної інженерії біологічно активних речовин
Науковий керівник
Федоренко Віктор Олександрович 239 44 75
239 44 07
Міжкафедральна навчальна лабораторія математичних методів у біології
Завідувач
Паляниця Богдана Михайлівна 239 45 66
Об’єкти, що становлять національне надбання України
Колекція культур мікроорганізмів-продуцентів біологічно активних речовин
Науковий керівник
Федоренко Віктор Олександрович 239 44 75
Гербарій
Завідувач
Хміль Тетяна Семенівна 239 41 37
Зоологічний музей
Завідувач
Шидловський Ігор Віталійович 239 45 48
Спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій. Шифр К 35.051.14
Голова ради
Манько Володимир Васильович 239 46 38
Вчений секретар
Іккерт Оксана Володимирівна 239 47 86
Вісник Львівського університету
Серія біологічна
Головний редактор
Федоренко Віктор Олександрович 239 47 68
Секретар
Цимбалюк Надія Львівна 239 47 86
Журнал «Біологічні студії/Studia biologoca»
Завідувач редакції
Старунько Ігор Миколайович
Секретар
Перетятко Тарас Богданович 239 40 53

Географічний факультет

Декан
Біланюк Володимир Іванович 239 41 62
Секретар 239 43 93
Факс 239 41 62
Заступники декана
з навчально-методичної роботи
Монастирський Володимир Романович
Благодир Світлана Феодосіївна 239 46 46
з навчально-виховної та наукової роботи
Рожко Ігор Михайлович 239 46 46
Кафедра географії України
Завiдувач
Лозинський Роман Мар’янович 239 41 84
Викладачі 239 47 69
Кабінет методики викладання географії 239 46 15
Кафедра ґрунтознавства та географії ґрунтів
Завiдувач
Позняк Степан Павлович 239 47 49
Викладачі 239 42 20
Кабінет генези і екології ґрунтів 239 47 95
Кабінет ґрунтової інформатики 239 43 68
Кафедра геоморфології та палеогеографії
Завiдувач
Кравчук Ярослав Софронович 239 43 02
Викладачі 239 45 98
Кабінет палеогеографії плейстоцену 239 46 35
Кафедра економічної і соціальної географії
Завiдувач
Шаблій Олег Іванович 239 47 22
Викладачі 239 45 73
239 46 61
Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Завiдувач
Кукурудза Семен Ілліч 239 44 60
Викладачі 239 45 36
Кафедра фізичної географії
Завiдувач
Мельник Анатолій Васильович 239 41 80
Викладачі 239 47 44
Кафедра конструктивної географії і картографії
Завiдувач
Петлін Валерій Миколайович 239 47 92
Викладачі 239 45 49
Кафедра туризму
Завiдувач
Мальська Марта Пилипівна 239 40 49
Викладачі 239 46 03
Бібліотека географічного факультету
Завiдувач
Сидор Марія Данилівна 239 46 27
Навчальні лабораторії:
Тематичного картографування
Малий видавничий центр
Завiдувач
Рудковський Леонід Львович 239 47 50
Геоінформаційного моделювання і картографування 239 45 49
Завiдувач
Клюйник Віталій Володимирович 239 45 49
Ландшафтних досліджень
Завiдувач
Білевич Наталя Володимирівна 239 45 21
Геоінформаційних технологій та ландшафтного планування
Завiдувач
Савка Галина Степанівна 239 43 38
Ландшафтного моніторингу на Чорногірському географічному стаціонарі
Завiдувач
Гнатяк Ігор Степанович (03434) 41 179
Аналізу ґрунтів і природних вод 239 43 27
Завідувач
Єфімчук Наталія Миколаївна 239 47 95
239 42 06
Екологічної експертизи
Завідувач
Теліш Павло Степанович 239 45 36
Навчальна туристична агенція
Завідувач
Завадовський Тарас Богданович 239 46 03
Комплексного атласного картографування
Завідувач
Кравець Тарас Мирославович 239 46 57
Науково-дослідні лабораторії
інженерно-географічних, природоохороннихі туристичних досліджень (НДЛ-51)
Науковий керівник
Кравчук Ярослав Софронович 239 43 02
Завідувач
Брусак Віталій Пилипович 239 43 39
Ґрунтознавства і екології землекористування (НДЛ-52)
Науковий керівник
Позняк Степан Павлович 239 47 49
Регіональний ресурсний центр навчальних туристичних матеріалів з туризму 239 46 28

Стаціонари

Дністерський географічний (смт Єзупіль Тисменицького району Івано-Франківської області)
Завідувач господарства
Дземан Євгенія Миколаївна (03436)  51 217
Чорногірський Географічний (смт Ворохта Івано-Франківської області)
Завідувач господарства
Гереджук Юрій Михайлович (03434)  41 179
Розтоцький ландшафтно-геофізичний (смт Брюховичі) 234 73 26
Шацький біолого-географічний (смт Шацьк Волинської області)
Завідувач господарства
Яковініч Олександр Олександрович (03355) 25 605
Львівське відділення українського географічного товариства
Голова
Петлін Валерій Миколайович 239 47 92
Львівське відділення українського товаристваґрунтознавців і агрохіміків
Голова
Позняк Степан Павлович 239 47 49
Комісія географії Наукового товариства імені Шевченка
Голова
Шаблій Олег Іванович 239 47 22
Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.08
Голова ради
Шаблій Олег Іванович 239 47 22
Вчений секретар
Володимир Георгійович Гаськевич 239 42 06
Вісник львівського університету.
Серія географічна
Головний редактор
Дністрянський Мирослав Степанович 239 47 69
Секретар
Богуцький Андрій Боніфатійович 239 46 35
 

Геологічний факультет

Декан
Павлунь Микола Миколайович 261 60 56
239 41 56
239 45 68
Секретар 239 41 56
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Ціхонь Сергій Іванович 239 47 08
З наукової роботи
Костюк Олександр Володимирович 239 41 44
З виховної роботи
Гоцанюк Галина Іванівна 239 47 32
Кафедра загальної та регіональної геології
Завідувач
Сіворонов Альберт Олексійович 239 47 83
Викладачі 239 47 83
Міжкафедральна лабораторія геологічної карти і аерометодів
Завідувач
Никорак Надія Романівна 239 47 83
Кафедра мінералогії
Завідувач
Скакун Леонід Зиновійович 239 47 00
Викладачі 239 47 00
Мінералогічний музей
Завідувач
Мамчур Ірина Михайлівна 239 47 00
Міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу
Завідувач
Дворянський Андрій Миколайович 239 45 01
Інженер I категорії
Чоба Оксана Михайлівна 239 45 01
Кафедра історичної геології і палеонтології
Завідувач
Лещух Роман Йосипович 239 43 83
Викладачі 239 47 32
Палеонтологічний музей
Завідувач
Волошиновська Ольга Іванівна 239 47 32
Лабораторія палеонтологічних досліджень
Завідувач
Тузяк Ярина Мирославівна 239 47 32
Кафедра петрографії
Завідувач
Гулій Василь Миколайович 239 41 44
Викладачі 239 41 44
Міжкафедральна лабораторія літологічних досліджень
Завідувач
Гнатів Ірина Григорівна 239 43 61
Шліфувальна майстерня
Сидор Юрій Васильович 239 44 76
Кафедра геології корисних копалин
Завідувач
239 45 68
Викладачі, лаборанти 239 47 08
239 44 36
Музей рудних формацій
Завідувач
Сливко Лариса Мартинівна 239 47 08
Науково дослідна лабораторія прикладної термобарогеохімії 239 43 87
Лабораторія спецметодів вивчення рудних формацій
Завідувач
Горін Михайло Петрович 239 47 08
Лабораторія первинної обробки геологічних матеріалів 239 43 48
Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Завідувач
Волошин Петро Костянтинович 239 44 57
Викладачі
Лабораторія еколого геологічних досліджень 239 44 57
Кафедра Фізики Землі
Завідувач
Фурман Віталій Васильович 239 45 88
Викладачі 239 41 42
Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та комп’ютерного моделювання
Завідувач
Лучко Любов Петрівна 239 43 37
Лабораторія фізичних методів дослідження у геології
Завідувач
Дацюк Юрій Ростиславович 239 46 99
Міжфакультетська лабораторія інформаційних мережних технологій 239 43 37
Лабораторія польових еколого геологічних досліджень у смт Верхнє Синьовидне
Завідувач
Кавка Ігор Романович  2 45 99
Вісник Львівського університету
Серія геологічна
Головний редактор
Павлунь Микола Миколайович 239 45 68
Секретар
Білоніжка Петро Михайлович 239 47 00
Мінералогічний збірник
Головний редактор
Матковський Орест Іллярович 239 47 00
Секретар
Сливко Євгенія Мартинівна 239 45 58
Палеонтологічний збірник
Головний редактор
Лещух Роман Йосипович 239 43 83
Секретар
Іваніна Антоніна Валентинівна 239 47 32
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій. Шифр Д.35.051.04
Голова ради
Павлунь Микола Миколайович 239 45 68
Вчений секретар
Сливко Євгенія Мартинівна 239 45 58

Економічний факультет

В. о. декана 235 87 67
Михайлишин Ростислав Васильович 239 44 97
Секретар 239 41 68
Методисти денного навчання 239 44 78
Методисти заочного навчання 239 47 01
Заступник дукана з наукової роботи
Буняк Василь Богданович 235 70 81
Заступник декана з виховної роботи 255 39 57
Харко Володимир Юрійович 235 70 81
Кафедра економічної теорії
Завiдувач
Островерх Петро Іванович 239 44 91
Викладачі 239 44 70
Кафедра маркетингу
Завiдувач
Майовець Євген Йосифович 239 44 91
Викладачі 239 44 70
Кафедра економічної кібернетики
Завiдувач
Вовк Володимир Богдан Михайлович 239 40 33
239 44 86
Викладачі 239 47 62
Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки
Завiдувач
Панчишин Степан Михайлович 239 40 63
Викладачі 239 40 63
Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту
Завідувач
Крупка Михайло Іванович 239 40 57
239 40 50
Викладачі 44 90
Кафедра банківського і страхового бізнесу
Завідувач
Реверчук Сергій Корнійович 239 40 23
Викладачі 239 45 89
Кафедра обліку і аудиту
Завідувач
Ковалюк Олексій Миколайович 239 44 95
Викладачі 239 40 24
Кафедра економіки підприємства
Завідувач
Іван Романович Михасюк 239 44 66
Викладачі 239 40 25
239 41 28
239 40 27
Кафедра інформаційних систем у менеджменті
Завідувач
Приймак Василь Іванович 239 40 26
Викладачі 239 40 26
Кафедра економіки України
Завідувач
Гринів Лідія Святославівна 239 40 28
Викладачі 239 40 28
Кафедра статистики
Завідувач
Матковський Семен Олексійович 239 40 29
Викладачі 239 40 29
Кафедра менеджменту
Завідувач
Яцура Володимир Васильович 239 40 35
Викладачі 239 44 87
Міжкафедральна лабораторія ЕОМ
Завідувач
Мельник Богдан Кирилович 239 46 87
239 44 69
Архів факультету 239 44 81
Козак Любов Володимирівна 239 43 42
Бібліотека
Завідувач
Патек Любов Володимирівна 239 44 39
Червоноградська філія економічного факультету
Директор
Буняк Василь Богданович 235 70 81
Заступник директора (249) 4 69 19
Методисти (249) 4 69 19
Самбірська філія економічного факультету
Директор
Жовтанецький Мстислав Іванович 239 40 26
Заступник директора
Медвідь Тетяна Олександрівна (236) 6 02 53
Методисти (236) 7 22 53
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.01
Голова ради
Крупка Михайло Іванович 239 40 57
239 40 50
Вчений секретар
Плиса Володимир Йосипович 239 44 35
Вісник Львівського університету
Серія економічна та формування ринкової економіки в Україні
Головний редактор
Панчишин Степан Михайлович 235 87 67
239 44 97
Секретар
Буняк Василь Богданович 235 70 81

Факультет електроніки

Декан
Половинко Ігор Іванович 261 14 91
Секретар
Лапінська Орися Орестівна 239 47 24
З навчальної роботи
Бордун Олег Михайлович 239 41 82
З навчально-виховної та наукової роботи
Стахіра Роман Йосипович 239 41 12
З господарської роботи
Дзендзелюк Орест Степанович 239 47 89
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій К.212 239 45 14
Завідувач
К.210 239 47 80
Лабораторія оптоелектроніки
Кушнір Олег Степанович 239 47 89
К.217
Лабораторія гамма-спектрометрії
Грабовський Володимир Андрійович 239 42 02
К.А-4
Трофімук Андрій Віталійович 239 42 02
К.223
Лабораторія оптоелектроніки та прикладної оптики
Інженер 2 категорії
Климович Юрій Григорович 239 46 98
К.225
Лабораторія фазових переходів
Свелеба Сергій Андрійович
П.01 239 40 55
Лабораторія ядерного практикуму та дозиметрії
Дзендзелюк Орест Степанович 239 40 55
239 47 89
Кафедра фізики напівпровідників
Завідувач
Стахіра Йосип Михайлович 239 43 95
Кафедра
Мельник Володимира Іванівна 239 43 80
Навчальні лабораторії
Електрики і магнетизму
Александревич Тарас Орестович 239 46 66
Напівпровідникового матеріалознавства
Демків Лідія Степанівна 239 43 45
Фізики напівпровідникових приладів
Коман Богдан Петрович 239 43 45
Оптоелектроніки
Дмитрів Віктор Ярославович 239 43 03
Електронних процесів у напівпровідниках
Івачевська Оксана Іванівна 239 43 03
Науково-дослідні лабораторії
Низькорозмірних напівпровідників і систем
Балицький Олексій Олександрович 239 41 35
Окисних кристалів
Каюн Ігор Валерійович 239 43 26
Електронно-емісійної спектроскопії поверхні
Галій Павло Васильович 239 46 78
Технологічна лабораторія
Бужук Ярослава Михайлівна 239 43 28
Фотоелектроніки
Писаревський Володимир Костянтинович 239 42 28
239 42 29
Фотоелектричних процесів у напівпровідниках
Флюнт Орест Євгенович 239 45 78
Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних системфакультету електроніки
Науковий керівник
Шувар Роман Ярославович 239 46 77
Завідувач
Столярчук Олег Володимирович 239 46 59
Кластер паралельних та розподілених обчислень Львівського національного університету імені Івана Франка
Продивус Андрій Михайлович 239 46 60
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки
Завідувач
Стасюк Зиновій Васильович 239 41 30
Навчальні лабораторії
Фізика адсорбційних явищ
Завідувач
Пенюх Богдан Романович 239 43 00
Фізичної електроніки
Завідувач
Пастирський Ярослав Арсентійович 239 47 87
Лабораторія загальної фізики
Завідувач
Кравченко Олексій Євгенович 239 42 72
Вакуумної та плазмової електроніки
Завідувач
Стасюк Зиновій Васильович 239 47 84
Фізики поверхневих явищ
Завідувач
Іванків Лев Іванович 239 45 51
Біомедичної електроніки
Завідувач
Бордун Олег Михайлович 239 47 14
Науково-дослідні лабораторії
Фізичної електроніки
Завідувач
Стасюк Зиновій Васильович 239 47 84
Опто-електронних приладів
Завідувач
Білий Олександр Іванович 239 42 27
Кафедра радіоелектронних і комп’ютерних систем
Завідувач
Монастирський Любомир Степанович 239 45 64
Викладачі 239 44 46
Навчальна лабораторія кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем
Футей Олександр Володимирович 239 43 46
Наукова лабораторія кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем
Бойко Ярослав Васильович 239 41 52
Навчально-наукова лабораторія кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем
Оленич Ігор Богданович 239 46 23
Кафедра електроніки
Завідувач
Павлик Богдан Васильович 239 47 30
Завідувач лабораторії сенсорної електроніки
Михалевич Надія Юліанівна 239 46 85
Навчальні лабораторії
Сенсорики
Завідувач
Лучечко Андрій Петрович 239 46 86
Квантової електроніки
Завідувач
Захарко Ярослав Михайлович 239 46 86
Твердотільної електроніки
Завідувач
Матвіїшин Ігор Михайлович 239 44 58
Спектроскопії кристалів
Завідувач
Костик Людмила Василівна 239 42 00
Наукові лабораторії:
Радіаційно-стимульованих процесів
Завідувач
Шикоряк Йосип Андрійович 239 43 71
Оптоелектронних матеріалів
Завідувач
Зоренко Юрій Володимирович 239 42 05
Навчально-дослідницька метрологічна лабораторія
Завідувач
Леновенко Анатолій Михайлович 239 92 85
Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій
Завідувач
Болеста Іван Михайлович 239 43 29
Викладачі 239 45 65
Лабораторії:
Комп’ютерного моделювання в радіофізиціЗавідувач
Шмигельський Ярослав Антонович 239 42 51
Цифрового аналізу даних
Завідувач
Мочульський Юрій Степанович 239 44 52
Мікропроцесорної техніки
Завідувач
Благітко Богдан Ярославович 239 46 82
Автоматизації фізичного експерименту
Завідувач
Злобін Григорій Григорович 239 40 52
Лабораторія комп’ютерної електроніки
Завідувач
Вельгош Сергій Романович 239 42 24
Оптичної обробки інформації та радіоспектроскопії
Завідувач
Болеста Іван Михайлович 239 42 24

Факультет журналістики

Декан 255 44 38
Присяжний Михайло Павлович 239 40 51
Секретар
Власюк Iрина Михайлiвна 239 47 51
Заступники декана
з навчальної і наукової роботи
Тихолоз Богдан Сергійович 239 41 67
з навчально-виховної роботи
Табінський Ярослав Ігорович 239 40 34
Старший диспечер
Щерба Галина Іванівна 239 47 51
Методист заочного навчання
Альохіна Наталя Георгіївна 239 40 39
Диспечер
Вiйтович Тетяна Якимiвна 239 47 51
Кафедра української преси
Завідувач
Кость Степан Андрійович 239 42 23
Лаборанти, викладачі 239 41 92
Кафедра радіомовлення і телебачення
Завідувач
Лизанчук Василь Васильович 239 47 64
Лаборанти, викладачі 239 40 30
Кафедра зарубіжної преси та інформації
Завідувач 239 46 20
Лаборанти 239 47 75
Викладачі 239 41 55
Кафедра мови засобів масової інформації
Завідувач
Яцимірська Марія Григорівна 239 40 31
Лаборанти, викладачі 239 41 81
Кафедра теорії і практики журналістики
Завідувач
Лаборанти, викладачі 239 46 83
Кафедра нових медій
Завідувач
Потятиник Борис Володимирович 239 44 84
Лаборанти, викладачі 239 44 84
Інститут екології масової інформації
Директор 239 42 22
Габор Наталія Богданівна
Кабінет журналістської майстерності
Завідувач 239 43 32
Павлище Ірина Михайлівна
Бібліотека
Старший лаборант 239 47 46
Колеснікова Галина Іванівна
Комп’ютерний клас 239 43 96
Навчальна телерадіостудія
Завідувач
Павлик Мар’ян Тарасович 239 40 30
Вісник Львівського університету
Серія журналістика
Головний редактор
Потятиник Борис Володимирович 239 44 84
Секретар
Тихолоз Богдан Сергійович 239 41 67
Прес-служба факультету
Яценко Галина Володимирівна 239 41 92
Профбюро факультету
Васьківський Юрій Петрович 239 40 38
 Малий видавничий центр 239 47 98

Факультет іноземних мов

Декан
Сулим Володимир Трохимович 255 43 18
239 42 14
Секретар 239 47 16
Заступники декана
з навчальної роботи
Сафроняк Олексій Васильович 239 41 25
з наукової роботи
Глущенко Ліна Михайлівна 239 41 25
з виховної роботи та заочного навчання
Іващишин Ольга Михайлівна 239 47 21
Кафедра англійської філології
Завідувач
Білинський Михайло Емільович 239 41 04
Кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
Завідувач
Зорівчак Роксолана Петрівна 239 47 99
Викладачі 239 43 74
Лаборанти 239 43 74
Кафедра німецької філології
Завідувач
Максимчук Богдан Васильович 239 47 67
Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу
Завідувач
Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Кафедра французької філології
Завідувач
Роман Семенович Помірко 239 47 37
Кафедра класичної філології
Завідувач
Богдан Васильович Чернюх 239 41 38
Кафедра світової літератури
Завідувач
Лідія Василівна Мацевко-Бекерська 239 45 82
Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів
Завідувач
Роман Іванович Дудок 239 41 76
Кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Завідувач
Зоряна Львівна Жовнірук 239 44 54
239 40 54
Фонетична лабораторія
Микола Степанович Масинець 239 45 26
Вісник Львівського університету
Серія іноземні мови
Головний редактор
Роман Семенович Помірко 239 47 37
Секретар
Марко Михайлович Латик 239 42 81
Збірник наукових праць “Іноземна філологія”
Головний редактор
Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Секретар
Теплий Іван Миколайович 239 44 32
Асоціація українських германістів
Президент
Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Ресурсний центр “Tempus-Tacis”
Директор
Помірко Роман Семенович 239 45 26
Філія ресурсного центру “Tempus-Tacis” 239 42 13
Центр грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського
Директор
Глущенко Ліна Михайлівна 239 41 38
Німецький мовний центр. Партнер Гете-Інституту (м.Київ)
Директор
Наталія Євгенівна Петращук 239 47 67
Редакція науково-методичних видань факультету іноземних мов 239 40 22

Історичний факультет

Декан
Шуст Роман Мар’янович 261 03 28
239 41 36
Заступники декана
З навчальної роботи
Баран Зоя Анатоліївна 261 03 28
З навчально-виховної роботи
Генега Роман Ярославович 239 41 36
З наукової роботи
Тарнавський Роман Богданович 239 41 36
Старший лаборант
Пенцак Ірина Іванівна
Старший диспечер
Процик Галина Василівна 261 03 28
Методист заочного навчання
Іванків Діана Юріївна 239 41 36
Кафедра давньої історії України та архівознавства
Завідувач
239 41 48
Кафедра новітньої історії України
Завідувач
Сухий Олексій Миколайович 239 47 71
Кафедра історії середніх віків та візантиністики
Завідувач
Войтович Леонтій Вікторович 239 41 20
Кафедра історії центральної та східної Європи
Завідувач
Кріль Михайло Михайлович 239 41 54
Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
Завідувач
Качараба Степан Петрович 239 41 03
Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки
Завідувач
Зашкільняк Леонід Опанасович 239 41 29
Кафедра історичного краєзнавства
Завідувач
Голубко Віктор Євстафійович 239 43 90
Кафедра етнології
Завідувач
Сілецький Роман Броніславович 239 45 40
Кафедра історії та теорії соціології
Завідувач
Черниш Наталія Йосипівна 239 42 80
Навчально-методична лабораторія
Завідувач
Яковенко Майя Емілівна 239 45 90
Інститут археології
Директор
Филипчук Михайло Андрійович 239 46 39
Інститут славістики
Директор
Чорній Володимир Павлович 239 42 78
Інститут історичних досліджень
Директор
Грицак Ярослав Йосифович 239 45 85
240 35 70
Археологічний музей
Завідувач
Погоральський Ярослав Володимирович 239 43 76
Кабінет спеціальних історичних дисциплін
Завідувач
Шиманський Михайло Мирославович 239 43 76
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій (шифр д 35.051.12)
Голова ради
Сухий Олексій Миколайович 239 47 71
Вчений секретар ради
Шуст Роман Мар’янович 239 41 36
“Вісник Львівського університету. серія історична”
Головний редактор
Кондратюк Костянтин Костянтинович 239 47 71
Заступник головного редактора
Вінниченко Олексій Олександрович 239 41 48
“Вісник Львівського університету. серія соціологічна”
Головний редактор
Черниш Наталія Йосипівна 239 42 80
Відповідальний редактор
Демків Олег Богданович 239 42 80
“Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка”
Головний редактор
Макарчук Степан Арсентійович 239 45 40
Заступник головного редактора
Федик Іван Ігорович 239 43 90
Відповідальний секретар
Масик Роман Володимирович 239 43 90
“Археологічні дослідження Львівського університету”
Головний редактор
Войтович Леонтій Вікторович 239 41 20
Відповідальний секретар
Погоральський Ярослав Володимирович 239 43 76
“Вісник інституту археології”
Головний редактор
Франко Оксана Омелянівна 239 45 40
Заступник головного редактора
Филипчук Михайло Андрійович 239 46 39
Відповідальний секретар
Стеблій Наталія Ярославівна 239 46 39
“Проблеми слов’янознавства”
Головний редактор
Чорній Володимир Павлович 239 42 78
Заступник головного редактора
Татаренко Алла Леонідівна 239 47 70
Відповідальний секретар
Шпик Ігор Євгенович 239 41 54
Енциклопедія Університету 239 46 00

Факультет культури і мистецтв

В. о. декана
Крохмальний Роман Олексійович 239 43 17
Заступник декана
Дубровний Тарас Миколайович 239 42 49
Деканат факультету культури і мистецтв
Методист деканату
Стародинова Євдокія Несторівна 239 41 97
Секретар деканату
Ванько Христина Василівна 239 41 97
Диспетчер заочного навчання
Мурин Галина Андріївна 239 43 78
Кафедра театрознавства та акторської майстерності
Завідувач
Козак Богдан Миколайович 239 42 99
Кафедра режисури і хореографії
вул. Стефаника, 16а
Завідувач
Стригун Федір Миколайович 240 36 23
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії
В.о. завідувача
Демчук Наталія Романівна 239 43 78
239 43 78
Кафедра музичного мистецтва
Завідувач
Тайнель Ельвіра Золтанівна 239 42 84
Кафедра хорового співу
Завідувач
Яциняк Василь Ількович
Кафедра філософії мистецтв
Завідувач
Козаренко Олександр Володимирович 239 43 17
Кафедра музикознавства
Завідувач
Медведик Юрій Євгенович
Журнал “Просценіум”
Козак Богдан Миколайович 239 42 99
Заступник головного редактора
Гарбузюк Майя Володимирівна 239 42 96
Вісник Львівського університету
Серія мистецтвознавство
Головний редактор
Козаренко Олександр Володимирович 239 43 17
Відповідальний секретар
Пасічник Володимир Петрович 261 55 12
Навчально-професійний театр “Просценіум”
вул. Фредра, 1
Директор
Савченко Ольга Павлівна 222 90 00
Комп’ютерний клас
Старший лаборант
Грицко Остап Андрійович 239 42 97
Комендант корпусу факультету
Політило Микола Васильович 235 79 98

Механіко-математичний факультет

Декан 260 00 09
Зарічний Михайло Михайлович 239 41 74
Заступник декана
З навчально-методичної роботи
Гуран Ігор Йосипович 239 41 74
З наукової роботи
Кузь Ігор Степанович 239 41 74
Секретар 239 47 43
Кафедра диференціальних рівнянь
Завідувач
Іванчов Микола Іванович 239 45 93
Лабораторія
Кафедра алгебри і логіки
Завідувач
Комарницький Микола Ярославович 239 41 72
Кафедра геометрії і топології
Завідувач
Зарічний Михайло Михайлович 239 42 18
Кафедра теорії функцій та теорії ймовірностей
Завідувач
Шеремета Мирослав Миколайович 239 41 57
Кафедра математичного і функціонального аналізу
Завідувач
Кондратюк Андрій Андрійович 239 43 62
Лабораторія 239 45 59
Кафедра математичної економіки і економетрії
Завідувач
Кирилич Володимир Михайлович 239 45 46
Кафедра теоретичної та прикладної статистики
Завідувач
Єлейко Ярослав Іванович 239 45 31
Кафедра математичного моделювання
Завідувач
Заболоцький Микола Васильович 239 41 45
Лабораторія 239 41 51
Кафедра вищої математики
Завідувач 239 41 93
Копитко Богдан Іванович 239 47 53
Кафедра механіки 239 43 70
Завідувач 239 41 13
Сулим Георгій Теодорович 239 45 61
Механічна лабораторія 239 45 67
Лабораторія міцності елементів конструкцій 239 43 63
Лабораторія статистичного тензометрування 239 45 54
Лабораторія фотопружності 239 45 81
Філія кафедри механіки у Фізико-механічному інституті
Завідувач
Панасюк Володимир Васильович 263 30 88
Лабораторія комп’ютеризації навчального процесу
Завідувач 239 42 32
Садовський Володимир Михайлович 239 47 36
Кабінет математичної літератури
Завідувач
Шеремета Валентина Володимирівна 239 43 86
Філія абонемента студентської бібліотеки
Бібліотекар
Федорчук Оксана Іванівна 239 47 96
Спеціалізована Вчена Рада із захисту кандидатських дисертацій К 35.051.07
Голова ради
Іванчов Микола Іванович 239 45 93
Вчений секретар
Остудін Борис Анатолійович 239 43 91
Вісник Львівського національного університету
Серія механіко-математична
Головний редактор
Зарічний Михайло Михайлович 239 42 18
Секретар
Бугрій Олег Миколайович 239 45 93
Науковий журнал «Математичні студії»
Головний редактор
Шеремета Мирослав Миколайович 239 41 57
Заступник головного редактора
Скасків Олег Богданович 239 46 54

Факультет міжнародних відносин

В.о. декана
Бик Ігор Степанович ihorbyk@gmail.com
Факс 255 43 17
Телефон 239 44 20
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Федунь Юрій Богударович 239 42 88ybfedun@yahoo.com
Іжнін Ігор Ігорович 239 42 88igor.izhnin@gmail.com
З навчально-виховної та наукової роботи
Микієвич Михайло Миколайович 239 42 88mmmedulaw@yahoo.com
Секретар 255 43 17
Лех-Дебера Анета Богумилівна 239 40 62
Методист
Шпак Лідія Леонідівна 239 47 48
Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби
Завідувач
Мальський Маркіян Зіновійович 239 41 32markmalskyy@gmail.com
239 44 63
Кафедра країнознавства і міжнародного туризму
Завідувач
Антонюк Наталія Володимирівна 239 46 56nantonyk@yahoo.com
Кафедра міжнародного права
Завідувач
Репецький Василь Миколайович 239 47 10repetsky_vasyl@ukr.net
Кафедра європейського права
Завідувач
Микієвич Михайло Миколайович 239 41 99mmmedulaw@yahoo.com
Кафедра міжнародних економічних відносин
Завідувач
Грабинський Ігор Михайлович 239 47 81ihrabynsk@gmail.com
Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів
Завідувач
Біленко Юрій Іванович 239 46 02y_bilenko@lnu.edu.ua
Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин
В.о завідувача
Зарума Олена Романівна 239 41 98zaruma_olena@ukr.net
239 44 34
Навчально-методична лабораторія країнознавства 239 46 05
Завідувач
Миронюк Наталія Дмитрівна 239 45 72
Малий видавничий центр 239 43 65
Спеціалізована Вчена Рада з захисту дисертацій. Шифр К 35.051.11
Голова ради
Присяжнюк Юрій Іванович 239 44 63prysiazhniuk.yuriy@gmail.com
Вчений секретар
Федунь Юрій Богударович 239 47 81ybfedun@yahoo.com
Вісник Львівського університету
Серія міжнародні відносини
Головний редактор
Мальський Маркіян Зіновійович 239 41 32markmalskyy@gmail.com
Секретар
Кучик Олександр Сергійович 239 41 32ol_kuchyk@ukr.net
ГО центр «Молода дипломатія» 239 41 89

Факультет педагогічної освіти

Декан pedosv.fakultet@ukr.net
Завідувач
Ленів Зоряна Павлівна lzoryana@ukr.net
Кафедра загальної та соціальної педагогіки 239 47 65
kfpedag@lnu.edu.ua
Завідувач
ГЕРЦЮК Дмитро Дмитрович
Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії 239 42 30
kaf.kor.osv@ukr.net
Завідувач
Лобода Вікторія Віталіївна vloboda@udl.org.ua
Кафедра початкової та дошкільної освіти
Завідувач
Мачинська Наталія Ігорівна natalya_im@ukr.net
Науково-дослідна педагогічна лабораторія “Арт-терапевтичний центр творчого розвитку дитини”.
Завідувач
Сивик Ганна Євгенівна avoniduk@gmail.com
Ресурсний центр з інклюзивної освіти..
Завідувач
Троханяк Наталія Адамівна 239 44 98
 dudochka_nat@yahoo.com

Факультет прикладної математики та iнформатики

Декан
Савула Ярема Григорович 260 30 83
239 41 86
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Шахно Степан Михайлович 239 43 04
З наукової i навчально-виховної роботи
Гнатишин Олександра Павлiвна 239 43 04
Корольчук Свiтлана Ярославiвна 260 30 83
239 47 27
Кафедра обчислювальної математики
Завiдувач
Хапко Роман Степанович 239 43 91
Кафедра прикладної математики
Завiдувач
239 41 78
Кафедра iнформацiйних систем
Завiдувач
Шинкаренко Георгiй Андрiйович 239 45 45
Кафедра програмування
Завiдувач
Ярошко Сергій Адамович 239 47 57
Кафедра теорії оптимальних процесiв
Завiдувач
Бартіш Михайло Ярославович 239 47 91
Кафедра математичного моделювання соцiально-економiчних процесiв
Завiдувач
Цегелик Григорiй Григорович 239 43 51
Кафедра дискретного аналiзу та iнтелектуальних систем
Завiдувач
Притула Микола Миколайович 239 42 11
Мiжфакультетська лабораторiя комп’ютерної технiки
Завiдувач
Ярицький Ярослав Миколайович 239 45 09
Лабораторiя iнформацiйних технологiй
Завiдувач
Пасічник Василь Богданович 239 44 27
239 42 40
Лабораторiя iдей 239 40 43
Лабораторiя системного аналiзу
Завiдувач
Томчій Оксана Богданiвна 239 46 09
Лабораторія програмування
Завiдувач
Галамага Любомир Богданович 239 40 64
Ауд. 270
Вiсник Львiвського університету
Серiя прикладна математика та iнформатика
Головний редактор
Шинкаренко Георгiй Андрiйович 239 45 45
Секретар
Щербина Юрiй Миколайович 239 42 11
 Навчальна лабораторія програмування 239 41 06

Факультет управління фінансами та бізнесу

Декан
Стасишин Андрій Васильович 235 64 59
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Ситник Наталія Степанівна 235 64 59
З наукової роботи
Дубик Вікторія Яківна 262 68 82
Кафедра державних та місцевих фінансів
Завiдувач
Ситник Наталія Степанівна
Кафедра економіки та менеджменту
Завiдувач
Карпінський Борис Андрійович.
Кафедра економічної кібернетики
Завдувач
Жмуркевич Андрій Євгенович
Кафедра економічної теорії
Завідувач
Гупало Олег Григорович
Кафедра математичних методів в економіціiв
Завідувач
Максимук Олександр Васильович
Кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів
Завiдувач
Біттер Олександр Аронович
Кафедра обліку і аудиту kafedraoialdfa@ukr.net
Завiдувач
Романів Євген Миколайович
Кафедра фінансів суб’єктів господарювання
Завiдувач
Васьківська Катерина Володимирівна

Фізичний факультет

Декан
Якібчук Петро Миколайович 255 41 64
239 47 18
Заступники декана
З навчальної роботи
Тарас Михайлович Демків 239 41 16
З навчально-виховної та наукової роботи
Королишин Андрій Володимирович 239 41 16
239 45 94
З господарської роботи
Брезвін Руслан Степанович 239 45 63
239 41 16
Секретар
Лепська Марія Миколаївна 239 41 16
Інженер
Ковальська Марія Володимирівна 239 41 16
Кафедра фізики металів
Завідувач
255 41 64
239 47 18
Навчальні лабораторії
Фізики металів
Завідувач
Кулик Юрій Орестович 239 45 27
Структурної діагностики
Завідувач
Щерба Іван Дмитрович 239 47 63
Рентгенографії рідин
Завідувач
Мудрий Степан Іванович 239 45 94
Фізики тонких плівок
Завідувач
Миколайчук Олексій Гордійович 239 43 06
Електронних розплавів
Завідувач
Плевачук Юрій Олександрович 239 42 70
Кафедра теоретичної фізики
Завідувач
Вакарчук Іван Олександрович 261 44 43
239 41 83
Викладачі 239 43 21
239 42 16
Редакція журналу фізичних досліджень 260 33 15
239 45 41
Кафедра загальної фізики
Завідувач
Шопа Ярослав Іванович 239 44 29
239 45 00
239 41 30
Лабораторія загального фізичного практикуму
Гладка Наталія Костянтинівна 239 45 00
Лабораторія методики викладання фізики
Конопельник Оксана Ігорівна 239 45 00
Лабораторія функціональної електроніки
Шопа Ярослав Іванович 239 44 29
Науково-дослідна частина
Новосад Степан Степанович 239 46 79
Кафедра експериментальної фізики
Завідувач
Волошиновський Анатолій Степанович 239 41 05
239 43 66
Лабораторія молекулярної спектроскопії
Завідувач
Хапко Зінон Андрійович 239 43 24
Лазерна лабораторія
Завідувач
Франів Андрій Васильович
Лабораторія люмінесценції
Завідувач
Вістовський Віталій Володимирович 239 43 66
Лабораторія кристалооптики
Завідувач
Романюк Микола Олексійович 239 45 63
Лабораторія вакуумного ультрафіолету
Завідувач
Брезвін Руслан Степанович 239 45 63
Лабораторія оптики і спектроскопії твердого тіла
Завідувач
Довгий Ярослав Остапович 239 44 33
Лабораторія атомної фізики та прикладної спектроскопії
Завідувач
Курляк Василь Юрійович 239 44 99
Кафедра фізики твердого тіла
Завідувач
Капустяник Володимир Богданович 239 47 72
239 43 66
Викладачі 239 40 32
239 46 78
239 43 43
Кафедра астрофізики
Завідувач
(пос. вакантна) 260 04 21
Астрономічна обсерваторія
Завідувач
Новосядлий Богдан Степанович 260 03 95
239 46 55
296 46 55
Спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій Шифр Д.35.051.09
Голова ради
Вакарчук Іван Олександрович 261 44 43
Вчений секретар
Павлик Богдан Васильович
Вісник Львівського університету
Серія фізична
Відповідальний за випуск
Ваврух Маркіян Васильович 260 04 21

Філологічний факультет

В. о. декана
Будний Василь Володимирович 255 41 33
239 41 88
239 43 17
239 41 90
Заступник декана
З навчально-методичної роботи
Ванчушович Уляна Михайлівна 239 41 58
З навчально-виховної роботи
Яремчук Ірина Володимирівна 239 41 58
Методист денного навчання
Утріско Оксана Орестівна 239 41 58
Методист заочного навчання
Слободзяник Олена Зеновіївна 239 41 58
Секретар 239 41 58
Кафедра української мови
Завідувач
Терлак Зеновій Михайлович 239 47 17
Кафедра української літератури імені акад. Михайла Возняка
Завідувач
Салига Тарас Юрійович 239 41 90
Кафедра українського прикладного мовознавства
Завідувач
Кочан Ірина Миколаївна 239 43 55
Кафедра української фольклористики імені Філарета Колесси
Завідувач
Івашків Василь Михайлович 239 47 20
Кафедра загального мовознавства
Завідувач
Бацевич Флорій Сергійович 239 47 56
Кафедра слов’янської філології
Завідувач
Татаренко Алла Леонідівна 239 47 70
Кафедра польської філології
Завідувач
Кравчук Алла Миколаївна 239 47 33
Кафедра російської філології
Завідувач
239 41 19
Кафедра сходознавства
Завідувач
239 47 04
Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства
Завідувач
Ільницький Микола Миколайович 239 46 30
Бібліотека філологічного факультету
Завідувач
Грицай Оксана Мирославівна
Кабінет літератури української діаспори ім. П. Гоя
Завідувач
Лещишин Орися Степанівна 239 45 60
Інститут літературознавчих студій
Директор
Сеник Любомир Тадейович 239 43 17
Інститут франкознавства
Директор
Пилипчук Святослав Михайлович 239 43 98
Спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій Шифр Д 35.051.13
Голова ради
Ільницький Микола Миколайович 239 46 30
Вчений секретар
Пилипчук Святослав Михайлович 239 43 98
Шифр К 35.031.13
Голова ради
Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Вчений секретар
Добосевич Уляна Боданівна 239 47 17
Вісник Львівського університету
Серія філологічна
Головний редактор
Салига Тарас Юрійович 239 41 90
Секретар
Гірняк Мар’яна Олегівна 239 46 30
«Українське літературознавство»
Головний редактор
Салига Тарас Юрійович
Секретар
Яремчук Ірина Володимирівна 239 41 90

Філософський факультет

В.о. декана
Рижак Людмила Віталіївна 239 45 79
Факс 239 42 12
Заступники декана 239 45 79
З наукової роботи
Карковська Руслана Ігорівна
З навчально-методичної роботи 239 45 79
Гупаловська Вікторія Анатоліївна
З навчально-виховної роботи 239 45 79
Наконечний Андрій Романович
Секретар 239 45 79
Тимків Наталія Ігорівна
Деканат денного навчання 239 45 91
239 42 79
Деканат заочного навчання 239 42 67
Кафедра історії філософії
Завідувач
Пашук Андрій Іванович 239 41 50
Кафедра філософії
Завідувач
Карась Анатолій Феодосійович 239 43 72
239 42 54
Кафедра теорії та історії культури
В.о. завідувача
Сінькевич Ольга Борисівна 239 40 59
239 41 47
239 42 10
Лабораторія етики та естетики 239 40 58
Кафедра психології
Завідувач
Грабовська Софія Леонідівна 239 47 85
239 41 70
Кафедра політології
Завідувач
Поліщук Микола Васильович 239 41 08
239 41 75
239 43 40
Кафедра теорії та історії політичної науки
Завідувач
Денисенко Валерій Миколайович 239 44 62
Навчально-наукова лабораторія кафедри психології
Психологічна служба 239 41 70
Навчально-методичний кабінет мистецтвознавства
Завідувач
Гучко Галина Іванівна 239 43 50
Навчально-методичний кабінет філософії
Завідувач
Миськів Ольга Федорівна 239 45 43
Вісник Львівського університету
Серія філософські науки
Головний редактор, секретар 239 45 79
Центр політичних досліджень
Директор
Романюк Анатолій Семенович
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій з філософських наук Шифр Д 35.051.02
Голова ради
Мельник Володимир Петрович 239 42 12
Вчений секретар
Сінькевич Ольга Борисівна 239 42 66
239 42 68
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій з політичних наук Шифр Д 35.051.17
Голова ради
Денисенко Валерій Миколайович 239 44 62
Вчений секретар
Сорба Олександр Михайлович

Хімічний факультет

Декан 260 03 91
Каличак Ярослав Михайлович 239 45 10
Заступник декана
з навчальної роботи 260 03 91
Жак Ольга Володимирівна 239 45 10
з навчально методичної роботи 239 46 31
з виховної та наукової роботи 260 03 91
Григорій Степанович Дмитрів 239 45 10
Секретар 260 03 91
Кафедра неорганічної xімії
Завідувач 260 03 88
Гладишевський Роман Євгенович 239 41 14
Викладачі 239 45 06
Завідувач НДЛ
Ромака Любов Петрівна 239 45 03
Навчальна лабораторія неорганічної хімії
Завідувач 260 03 88
Герман Нестор Володимирович
Навчальна лабораторія дослідження фізичних властивостей
Завідувач 239 45 03
Стадник Юрій Володимирович
Лабораторія фізико хімічного аналізу та кристалохімії інтерметалічних сполук 239 45 06
Завідувач 239 41 63
Токайчук Ярослав Олексійович
Навчальна лабораторія металографічних досліджень
Завідувач
Заремба Василь Іванович 239 44 83
Навчальна обчислювальна лабораторія
Завідувач 239 43 97
Галина Павлівна Ничипорук
Кафедра аналітичної хімії
Завідувач 260 03 89
Викладачі 239 46 31
239 40 47
239 40 48
Навчальна лабораторія
Завідувач
Мицук Роман Дмитрович
Кафедра органічної хімії
Завідувач
Микола Дмитрович Обушак 260 03 96
Навчальна лабораторія
Завідувач
Севрук Наталія Євстахівна 260 03 96
Кафедра фізичної та колоїдної хімії
Завідувач
Решетняк Олександр Володимирович 260 03 97
Навчальна лабораторія
Завідувач
Перевізник Орест Богданович 260 03 97
Практикум хімічної технології 239 45 03
Бібліотека факультету
Бібліотекар
Кулачковська Роксоляна Євгенівна 239 40 46
Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.10
Голова ради
Решетняк Олександр Володимирович 260 03 97
Вчений секретар ради
Яремко Зіновій Михайлович 239 46 16
Вісник Львівського університету
Серія Хімічна
Головний редактор
Котур Богдан Ярославович
Секретар
Шпирка Зіновія Михайлівна 239 45 06
Журнал «Хімія металів і сплавів»
Завідувач редакції 239 45 06
Міліянчук Христина Юріївна

Юридичний факультет

Декан 260 33 80
Бойко Андрій Михайлович 239 41 02
Секретар 239 41 02
Заступник декана
З навчальної роботи (денна форма)
Косович Віталій Мирославович 239 45 37
З навчальної роботи (заочна форма)
Раданович Наталія Миколаївна 239 44 77
З наукової роботи
Марін Олександр Костянтинович 239 44 77
З навчально-виховної роботи
Роксолана Ярославівна Лемик 239 44 77
Методист (денна форма)
Шипка Ірина Романівна 239 43 81
Методист (заочна форма)
Перетятко Наталія Зеновіївна 239 41 60
Кафедра теорії та філософії права
Завідувач
Людмила Андріївна Луць 239 41 10
Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень
Завідувач
Тищик Борис Йосипович 239 41 73
Кафедра конституційного права
Завідувач 239 41 61
Гураль Павло Федорович 239 42 90
Кафедра адміністративного та фінансового права
Завідувач 239 45 25
Кобилецький Микола Мар’янович
Кафедра цивільного права та процесу
Завідувач 239 42 03
Коссак Володимир Михайлович 239 47 60
Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Завідувач 239 47 97
Пилипенко Пилип Данилович 239 45 77
Кафедра основ права України
Завідувач
Віталій Остапович Семків 239 41 24
Кафедра кримінального права і кримінології
Завідувач
Бойко Андрій Михайлович 239 44 82
Кафедра кримінального процесу та криміналістики 239 43 70
Завідувач
Нор Василь Тимофійович 239 47 28
Викладачі 239 47 40
Криміналістична лабораторія
Завідувач
Мурадов Валентин Мардонович 239 43 56
Комп’ютерний клас
Провідний спеціаліст-програміст
Галаджун Іван Іванович 239 44 26
Малий видавничий центр
Лаборант
Нагорняк Роман Ігорович
Лаборант
Радченко Андрій Миколайович 239 41 85
Лабораторія практичного права
Завідувач
Палюшкевич Ганна Степанівна 239 41 77
Бібліотека юридичного факультету 239 47 19
Об’єднання студентів-правників 239 47 58
Вісник Львівського університету
Серія юридична
Головний редактор
Бойко Андрій Михайлович
Секретар
Марін Олександр Костянтинович 239 44 77

Загальноуніверситетські кафедри

Кафедра безпеки життєдіяльності
Завідувач
Яремко Зіновій Михайлович 239 46 16
Викладачі 239 45 47
Навчально-методична лабораторія
Завідувач
Бардін Оксана Іванівна 239 45 47
Кафедра загальної та соціальної педагогіки
Завідувач
Герцюк Дмитро Дмитрович 239 42 19
Викладачі 239 47 65
Кафедри фізвиховання та спорту
Завідувач
Сіренко Романа Романівна 276 83 65
Навчально-методичний відділ 276 83 68
Господарський відділ 276 83 66
Спортивний Клуб
Яремчук Юрій Ярославович 276 83 67
Відділ з обслуговування платних послуг 276 83 67
Навчально-спортивний комплекс
Прохідна 276 83 66
Стаціонари
Дністровський географічний (смт Єзупіль, Тисменицького району, Івано-Франківської області)
Завідувач
Дземан Євгенія Миколаївна (03436) 51 217
Чорногірський географічний (смт Ворохта Івано-Франківської області)
Завідувач
Гереджук Юрій Михайлович (03434) 41 179
Розтоцький ландшафтно-геофізичний (смт Брюховичі)
Інженер І категорії
Ліскевич Юрій Іванович 234 73 26
Шацький біолого-географічний (смт Шацьк Волинської області)
Завідувач
Яковiнiч Олександр Олександрович (03355) 95 605
Високогірний біостаціонар с. Кваси
Науковий куратор
Пірогов Микола Володимирович
Лабораторія еколого-геологічних досліджень у смт. Верхнє Синєвидне
Завідувач
Кавка Ігор Романович 2 45 99

Навчальні центри, студії, комплекси

Австрійський центр (Представництво ОЕАД у Львові)
Керівник
Вінінґер Андреас 239 44 21
261 59 76
Представництво Британської ради у Львові
Керівник
Дмитерко Тарас Йосипович 239 45 52
Центр грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського
Керівник
Глущенко Ліна Михайлівна
Кафедра 239 41 38
Центр італійської мови і культури
Завідувач
Горячук Олена Віталіївна 239 44 22
Центр країн Північної Європи
Завідувач
Гладиш Маріанна Леонідівна 239 44 53
Німецький мовний центр 239 46 29
Керівник
Петращук Наталія Євгенівна 239 47 76
Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії
Керівник
Грицак Ярослав Йосифович 239 45 85
Центр англомовної академічної комунікації
Керівник
Яхонтова Тетяна Вадимівна 239 46 37
Навчальний телерадіоцентр
Завідувач
Чабан Юрій Васильович 239 47 93
239 43 60
Навчально-спортивний комплекс 276 83 66
Центр балтистики 121a

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Директор
Занько Юрій Степанович 297 01 32
Факс 255 41 56
Приймальна 239 44 96
Факс 255 41 56
Заступник директора
З навчальної роботи
Корчак Юрій Михайлович 239 46 06
З господарської роботи
Гур Любов Михайлівна 239 42 89
Помічник директора
Футорський Дарій Любомирович 239 44 50
Юрисконсульт
Шевчук Тарас Павлович 239 45 42
Бухгалтерія
Марець Галина Дмитрівна 239 41 34
Лабораторія інформаційних технологій
Завідувач
Хомин Богдана Євгенівна 239 42 64
Бібліотека 239 45 24
Центр післядипломної освіти
Гуманітарно-природничий факультет (відділення)
Декан
Кам’янець Володимир Микитович 239 42 31
Методисти 239 45 95
239 47 52
Факультет (відділення) економіки, менеджменту та міжнародного права
Декан
Плиса Володимир Йосипович 235 70 99
Методисти 235 71 13
239 44 93
239 44 35
235 70 66
255 42 76
239 44 89
Комп’ютерний клас 239 44 94
Правничий факультет (відділення)
Декан
Береський Ярослав Осипович 255 32 52
239 44 45
Методисти 239 43 14
239 41 95
Центр доуніверситетської та сертифікаційної освіти
Відділення доуніверситетської підготовки
Завідувач відділення
Шахраюк Анна Михайлівна 255 35 78
Відділення педагогічної та сертифікаційної освіти 239 41 39
Центр міжнародної освіти
Підготовче відділення для іноземних громадян
Завідувач відділення
Кревс Віктор Євгенович 251 34 38
Відділ організації навчання іноземних громадян 251 13 64
Відділ тестування з української мови для іноземних громадян 271 25 07

Педагогічний коледж

В. о. директора
Сурмач Оксана Іванівна 275 65 40
Заступники директора
З навчальної роботи
Нестер Іван Іванович 239 40 12
З виховної роботи
Сенич Галина Богданівна 239 40 13
З навчально-виробничої роботи
Гарасимів Ярослава Юріївна 239 40 60
З адміністративно-господарської роботи
Крук Володимир Михайлович 239 40 18
Методист Коледжу
Михайлишин Романа Романівна 239 40 15
Керівник фізичного виховання
Породько Мар’яна Ігорівна 239 40 11
Відділення
Дошкільної освіти та соціальної педагогіки
Завідувач
Кос Леся Володимирівна 237 09 53
Початкової освіти та діловодства
Завідувач
Сулим Ольга Іванівна 239 40 17
Методист заочної форми навчання
Пашук Ганна Гіллярівна 239 42 76
Інспектор відділу кадрів
Сорока Ганна Миронівна 239 40 14
Бібліотека
Вавідувач
Барбара Марія Михайлівна 239 40 21
Корпуси
вул. Туган-Барановського, 7
Викладацька 239 40 13
Вахтер 239 40 11
вул. Антоновича, 16
Викладацька 239 42 75
Вахтер 239 42 74

Природничий коледж

Директор
Мигаль Василь Михайлович 275 60 72
Факс 239 42 04
Секретар
Кулеба Христина Володимирівна 239 46 96
Заступник директора
З навчально-методичної роботи
Рабик Василь Григорович 239 46 82
З виховної роботи
Дзіковська Марія Ігорівна 239 46 96
Методист
Куц Марія Іванівна 239 46 96
Відділення:
Електроніки
Завідувач
Рабик Василь Григорович 239 46 82
Лабораторія цифрової та мікропроцесорної техніки 239 42 25
Викладачі 239 42 25
Комп’ютерних наук
Завідувач
Хвищун Іван Олександрович 239 46 90
Хімії
Завідувач
Тимошук Олександр Сергійович 239 46 89
Лабораторія кількісного аналізу 239 46 94
Викладачі 239 46 89
Екології
Завідувач
Пилипович Ольга Василівна 239 46 92
Лабораторія ґрунтознавства 239 46 95
Викладачі 239 46 92
Лабораторія мікробіології 239 46 91
Викладачі 239 46 84

Правничий коледж

Директор
Андрусяк Тарас Григорович 239 45 55
Заступники директора
З навчальної роботи
Цікало Володимир Ігорович 239 45 55
З виховної роботи та заочного навчання
Огренда Назар Ігорович 239 45 55
Навчально-методичний відділ
Завідувач відділення
Яремків Галина Данилівна 239 45 38
Завідувач навчально-виробничої практики
Медвідь Василь Осипович 239 45 38
Методист
Доманська Наталя Орестівна 239 45 55
Інспектор з кадрової роботи
Барсученко Раїса Миколаївна 239 45 38
Лаборант
Дрочак Галина Ярославівна 239 45 38
Інженер
Сеник Віталій Анатолійович 239 45 38

Студентське містечко

Директор
Березюк Роман Миронович 271 21 33
Гуртожиток №1, вул. Герцена, 7
Завідувач
Михальчишин Світлана Георгіївна 239 40 05
Гуртожиток №2, вул. Медової Печери, 39а
Завідувач
Онишко Марія Володимирівна 251 45 41
Гуртожиток №3, вул. Медової Печери, 39 239 46 96
Завідувач
Курганська Тетяна Андріївна 251 45 43
Гуртожиток №4, вул. Пасічна, 22
Завідувач
Колеба Ольга Федорівна 271 24 08
Гуртожиток №5, вул. Пасічна, 62б
Завідувач
Дигун Людмила Іванівна 271 80 21
Гуртожиток №6, вул. Пасічна, 62в
Завідувач
Дигун Лілія Валеріївна 271 80 59

Сектор організації дозвілля та медобслуговування

Навчально-професійний театр “Просценіум”
Директор
Савченко Ольга Павлівна 222 90 00
Спортивний клуб
Керівник
Яремчук Юрій Ярославович 276 83 67
Школа шахової майстерності
Охорона 261 63 22
Спортивно-оздоровчий табір «Карпати» (03131)732 71
Центр культури і дозвілля
Директор
Булатова Мирослава Михайлівна 239 41 23
Факс 239 42 33
Поліклініка 238 56 69
Головний лікар
Комар Андрій Володимирович 271 20 53
Санаторій-профілакторій
Головний лікар
Кулинич Римма Олександрівна 271 22 90
Чергова медична сестра 271 22 90
Їдальня 271 22 23
Прохідна 271 25 64

Служби та відділи, що забезпечують господарську діяльність та обслуговування

Господарський відділ
Служба обслуговування
Завідувач господарством
Фалатюк Галина Стефанівна 239 43 77
Коменданти корпусів
вул. Університетська, 1
Мочайло Леонід Іванович 239 43 77
вул. Січових Стрільців, 14
Левицький Богдан Семенович 239 45 30
вул. Дорошенка, 41
Дума Орися Григорівна 239 41 96
вул. Грушевського, 4
Вербинська Леся Сильвестрівна 239 45 84
вул. Кирила і Мефодія, 8
Виздрик Надія Іванівна 239 42 50
вул. Кирила і Мефодія, 6,6а
Беднарська Ольга Михайлівна 239 42 50
вул. Драгоманова, 50
Вічурка Мирослав Іванович 239 46 25
пр. Свободи, 18
Нефедова Наталія Борисівна 239 44 74
вул. Тарнавського, 107
Мужик Галина Олександрівна 275 21 68
вул. Чупринки, 49
Голуб Іван Степанович 239 40 41
вул. Саксаганського, 1
Бортнікова Людмила Іванівна 239 44 09
вул. Драгоманова, 12 255 44 45
вул. Фредра, 1
Закорчемний Богдан Степанович 255 43 14
пл. Галицька, 10 235 84 00
вул. Валова,18
Політило Микола Васильович 235 79 98
вул. Січових Стрільців, 19
Котула Олександра Іванівна 239 45 34
Служба зв’язку та сигналізації
Інженер
Ковалишин Євген Дмитрович 239 41 33
260 32 43
Машинний зал 239 44 40
Довідкове бюро 239 41 11
Бюро ремонту 239 41 33
Відділ постачання
Начальник
Світлий Анатолій Анатолійович 239 42 82
239 47 31
Провідний спеціаліст, секретар тендерного комітету
Барандій Іванна В’ячеславівна 239 45 75
Товарознавці
Прус Зіновій Михайлович
Боренько Володимир Венедиктович 239 42 82
Завідувач складом
Курач Оксана Юріївна 239 47 31
Ремонтно-будівельний відділ
Начальник
Кунинець Орест Михайлович 239 45 33
Електрики 239 40 44
Малярі 239 47 74
Бляхарі 239 46 67
Транспортний відділ
Старший механік
Юшкевич Юрій Юрійович 239 42 07
239 42 86
Механік
Лесь Андрій Петрович 239 42 07
Водії
вул. Університетська, 1 239 44 41
вул. Тарнавського, 107 239 40 56
вул. Конюшинна, 16 262 20 81
262 85 61
Головний інженер
Павлентій Петро Тадейович 239 47 77
Експлуатаційно-технічний відділ
Служба головного механіка
Головний механік
Чорній Юрій Васильович 239 41 65
Інженери теплотехніки
Чорній Ганна Йосипівна
Тарнопольський Ігор Валерійович 239 43 85
Інженер з водопостачання
Бородін Валерій Євгенович 239 43 85
Інженер з екології
Грига Володимир Михайлович 239 41 65
Інженер з газопостачання
Кібенко Сергій Іванович 239 43 85
Інженер по ремонту інженерних мереж(майстерня)
Дзьоба Петро Ярославович 239 45 97
Інженер по автоматизованих котельнях
Цоба Ігор Васильович
Служба головного енергетика
Головний енергетик
Николайчук Ярослав Яремович 239 47 25
Черговий електрик 239 45 11
Ліфтер 239 40 66
Відділ проектно-кошторисної документації та технічного нагляду
Інженер
Геник Володимир Дмитрович 239 46 62
Служба технічного нагляду та технічної документаці
Інженер
Ціхоляз Роман Йосипович 239 46 62
Діловод 239 46 62
239 46 36
Проектно-кошторисна служба
Провідний фахівець
Газда Ганна Богданівна 239 46 04
Інженери 239 46 04
Відділ сторожової охорони
Начальник
Ільків Тарас Богданович 255 43 16
239 45 08
Заступник
Кочайдовський Михайло Казимирович 255 43 16
239 43 52
Чергові сторожи корпусів
вул. Валова, 18 235 79 98
пл. Галицька, 10 235 84 00
вул. Грушевського, 4 239 45 84
вул. Дорошенка, 33 261 49 42
вул. Дорошенка, 41 239 43 92
вул. Драгоманова, 5 239 42 34
вул. Драгоманова, 12 255 44 45
вул. Драгоманова, 17 239 44 03
вул. Драгоманова, 19 239 44 59
вул. Драгоманова, 50 239 43 01
вул. Кирила та Мефодія, 4 239 43 53
вул. Кирила та Мефодія, 8 239 42 50
вул. Конюшинна, 16 262 20 81
262 85 61
вул. Костюшка, 8 239 45 87
вул. Пасічна, 62 (профілакторій) 271 25 64
вул. Саксаганського, 1 239 44 09
просп. Свободи, 18 239 44 73
239 47 66
вул. Січових Стрільців, 14 239 43 12
вул. Січових Стрільців, 19 239 45 50
вул. Тарнавського, 107 239 46 10
239 42 01
вул. Фредра, 1 255 43 14
вул. Генерала Чупринки, 49 239 40 45
вул. Черемшини, 44 276 65 87
вул. Черемшини (спорткомплекс) 276 83 66
смт. Брюховичі 234 63 82
Котельні
Університетська, 1 239 45 97
Дорошенка, 41 239 45 13
Кирила та Мефодія, 4 239 45 69
Пр. Свободи, 18 239 44 72
Січових Стрільців, 14 239 45 39
Драгоманова, 50 239 47 78
Медової Печери, 39 271 80 28
Студентські їдальні
Директор
Бородіна Світлана Вікторівна 239 41 87
Комора 239 45 20
Бухгалтерія 239 46 22
Їдальня головного корпусу 239 43 75
Їдальня, пр. Свободи, 18 239 45 23
Їдальня, Медової Печери, 39 271 20 81
Їдальня, Пасічна, 22 271 22 23
Їдальня, Січових Стрільців, 14 239 44 43
Їдальня, Тарнавського, 107 239 42 09
Їдальня, Драгоманова, 50 239 41 79
Їдальня, Дорошенка, 41 239 45 13
Буфет, Валова, 18 239 42 97
Буфет, Кирила і Мефодія, 2(прохідна) 239 42 50
Буфет, Грушевського, 4 239 46 74
Буфет, Туган-Барановського, 7(прохідна) 275 65 71
Буфет, Чупринки, 49 239 44 44