Керівництво

Ректор
Мельник Володимир Петрович260 34 02
239 42 77
Приймальна239 41 22
260 34 02
Перший проректор261 61 29
Височанський Василь Степанович260 30 67
239 41 07
Приймальна239 43 22
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва
Зубрицька Марія Олексіївна239 41 94
Приймальна239 44 55
Проректор з науково-педагогічної роботи
Гарасим Ярослав Іванович255 41 50
239 41 46
Приймальна239 41 46
Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку
Лозинський Мар’ян Володимирович239 45 32
Факс239 42 87
Приймальна239 45 32
Проректор з наукової роботи255 41 00
Гладишевський Роман Євгенович255 41 00
Факс261 69 03
239 41 09
Приймальна239 45 71
261 69 03
Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації
Кухарський Віталій Михайлович239 40 40
Проректор з адміністративно-господарської роботи
Курляк Василь Юрійович239 47 35
Приймальна239 47 13
Факс255 32 98

Колегіальні та дорадчі органи управління та самоврядування

Вчена рада Університету
Вчений секретар
Грабовецька Ольга Сергіївна239 42 44
Комісія з акредитації та ліцензування
Голова комісії
Височанський Василь Степанович239 41 07
Комісія з кваліфікаційних справ
Голова комісії
Гладишевський Роман Євгенович239 45 71
Комісія з бюджету
Голова комісії
Гарасим Ярослав Іванович239 41 46
Секретар
Галецька Роксолана Степанівна
Видавнича комісія
Голова комісії
Лозинський Мар’ян Володимирович239 45 32
Секретар комісії
Сеник Світлана Зіновіївна239 43 20
Ректорат
Секретар засідання Ректорату
Беляєва Тетяна Михайлівна239 47 42
Науково-технічна рада
Голова ради
Гладишевський Роман Євгенович239 45 71
Секретар засідання Науково-технічної ради
Іваськевич Оксана Ярославівна239 45 62

Громадські організації

Первинна профспілкова організація працівників
Голова профкому
Качмар Володимир Михайлович255 45 50
239 47 15
Приймальна239 43 11
Факс239 47 15
Заступники голови профкому
Бек Юліан Богуславович239 47 15
Когут Марія Петрівна239 47 15
Юрисконсульт
Бурак Володимир Ярославович239 43 11
Бухгалтерія239 43 11
Первинна профспілкова організація студентів
Голова профкому
Мураль Михайло Іванович239 41 27
Факс239 42 71
Студентський уряд
Голова
Ткач Ярослав Васильович239 41 00
Наглядова рада
Яцків Ярослав Степанович
Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених
Асоціація випускників
Президент
Кубів Світлана Вікторівна239 42 36
Регіональне агентство стійкого розвитку
Керівник
Шушняк Володимир Миколайович239 43 38
Асоціація українських германістів
Президент
Паславська Алла Йосипівна239 46 80
Інформаційний центр ЄС
Керівник
Антонюк Наталія Володимирівна255 43 17
Кафедра239 46 56
Міська громадська організація Лабораторія ідей239 40 43
Асоціація аспірантів
Буряк Степан050 13 49 971
Ліга студентів Асоціації правників України
Сайтhttp://ligauba.org.ua
Економічний науковий клуб студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених економічного факультету
Голова правління
Ваврін Максим Ростиславович239 43 42
Центр «Молода дипломатія»
Деканат239 40 62
Enactus LNU
Сайтhttp://enactus-lnu.org
Комітет кристалографів України
Голова
Гладишевський Роман Євгенович
Кафедра239 45 06
Приймальна239 45 71
Українське товариство міфології та фольклору
Голова
Гунчик Ігор Володимирович239 44 23
Центр україністики
координатор
Антонів Леся Володимирівна239 43 55
Об’єднання студентів правників239 47 58
Львівське математичне товариство239 41 57

Приймальна комісія

Відповідальний секретар239 43 30
Стельмахович Богдан Мирославович239 45 70
255 39 65

Відділи загальноорганізаційного забезпечення

Загальна канцелярія
Завідувач239 43 25
Савчук Ірина Ігорівна
Факс261 60 48
Відділ кадрів
Начальник239 41 66
Хміль Василь Михайлович260 32 16
Сектор науково-педагогічних працівників
Провідний спеціаліст
Музика Зоряна Михайлівна239 47 26
Старші інспектори науково-педагогічного сектору
Лиса Галина Омелянівна239 47 26
Посівнич Людмила Анатоліївна
Скалоцька Ярина Романівна
Студентський сектор
Провідний спеціаліст
Чаплинська Людмила Теодорівна239 45 76
Інспектори
Бабій Лариса Сергіївна239 42 92
Гіщинська Зоряна Андріївна239 45 76
Сектор навчально-допоміжного та господарського складу
Провідний спеціаліст
Нагірна Роксолана Василівна239 41 71
Старші інспектори
Федевич Наталія Петрівна239 41 71
Кобцева Алла Миколаївна
Юридичний відділ
В. о. начальник відділу
Гудз Богдан Данилович239 44 30
Юрисконсульт, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції
Іваночко Ірина Богданівна239 44 30
Юрисконсульт
Паєнок Ана Олександрівна 239 44 30
Юрисконсульт
Смолин Ярослав Васильович239 44 30
Архів
Завідувач архівом
Осередчук Ольга Анатоліївна239 43 79
Сектор користування документами, стіл довідок
Ковтун Христина Андріївна239 43 79
Сектор наукової роботи
Кравченко Марія Вікторівна239 43 79
Сектор автоматизованої роботи та електронного архіву
Герун Василь Богданович239 40 61
Сектор ініціативного комплектування
Дикий Любомир Любомирович239 40 61
Сектор формування архівних фондів
Воловецька Павлина Юріївна239 40 61
Відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Львівського національного університету імені Івана Франка
Начальник
Сновидович Ірина Григорівна239 46 81
Відділ охорони праці
Завідувач
Червак Іван Васильович239 41 49
Комісія соціального страхування
Голова комісії
Лозинський Мар’ян Володимирович
Приймальна239 45 32
Служба пожежної безпеки
Начальник
Сорокопуд Євгеній Михайлович239 45 15
Режимно-секретний відділ
Начальник
Детинич Ольга Михайлівна239 40 36
Військово-мобілізаційний відділ
Hачальник відділу
Миронюк Кузьма Іванович239 47 59
Старший інспектор
Владімірова Леся Теодорівна239 47 59
Провідний інженер
Качмарик Тетяна Миколаївна239 47 59
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Завідувач
Бульдяк Роман Степанович239 32 83
Служба радіаційної безпеки239 44 88

Служби фінансово-економічного забезпечення

Бухгалтерська служба
Головний бухгалтер
Хмельницька Любов Іванівна255 36 26
239 41 69
Заступник головного бухгалтера з комп’ютеризації та звітності
Купльовська Ольга Євгенівна239 46 49
Бухгалтер з персоніфікованого обліку
Марко Марія Миколаївна239 46 49
Матеріальний відділ
Заступник головного бухгалтера
Шукатка Наталія Йосифівна239 41 40
Облік основних засобів
Павлик Тетяна Василівна239 46 12
Облік матеріалів
Українська Оксана Ярославівна239 44 80
Облік малоцінного інвентаря
Корниляк Оксана Йосифівна239 46 13
Облік бібліотечного фонду та матеріальних цінностей педагогічного коледжу
Гричан Неля Миколаївна239 44 28
Фінансовий відділ
Заступник головного бухгалтера
Білик Уляна Михайлівна239 46 26
Розрахунки з дебіторами і кредиторами
Бороха Вікторія Орестівна239 46 17
Розрахунки банківських операцій
Війтович Оксана Степанівна239 46 21
Бухгалтер по роботі з казначейством
Корчинська Ольга Іванівна239 46 18
Бухгалтер з розрахунків платного навчання
Шмідт Маріанна Григорівна239 42 93
Магдзяк Мирослава Миронівна
Бухгалтер по студентській їдальні
Максимець Надія Степанівна239 46 22
Пінтоха Христина Андріївна
Бухгалтер з розрахунків по гуртожитках
Николишин Оксана Миколаївна239 45 12
Розрахунковий відділ
Заступник головного бухгалтера
Петяк Ольга Василівна255 43 77
239 47 82
Розрахунки із зарплати
Патроник Альбіна Адольфівна239 43 09
Професорсько-викладацький склад
Борщева Наталія Євгенівна239 44 02
Якимович Світлана Ярославівна239 43 44
Русак Галина Миронівна239 47 41
Адміністративно-господарський відділ
Романишин Надія Петрівна239 47 02
Навчально допоміжний персонал
Николин Ярослава Іванівна239 44 24
Педагогічний коледж
Стець Любов Федорівна239 44 25
Науково-дослідна частина
Гнатишин Ольга Романівна239 41 43
Дяків Ірина Богданівна239 44 28
Розрахунки зі стипендії
Криворучко Тетяна Іванівна239 47 82
Шведюк Ольга Володимирівна239 44 80
Розрахунки з підзвітними особами
Петрик Наталія Петрівна239 45 05
Розрахунки податків фізичних осіб
Соловйова Раїса Володимирівна239 43 44
Правничий та природничий коледж
Коссак Юлія Андріївна239 43 44
Облік депонованих сум, розрахунки із соц. страхування
Стасів Оксана Романівна239 43 08
Касир
Жукова Наталія Ігорівна239 43 08
Планово-фінансовий відділ
В. о. начальника
Сас Світлана Петрівна239 47 11
Факс255 38 65
Зарплата адміністративно-господарського персоналу
Говенко Леся Богданівна239 42 17
Зарплата навчально-допоміжного персоналу
Кічурчак Богдана Григорівна239 46 53
Зарплата науково-педагогічного персоналу
Лита Ольга Ярославівна239 46 51
Використання коштів спеціального фонду
Тимкович Наталія Володимирівна239 46 48
Платні послуги
Пилип Дарія Степанівна239 43 88
Платне навчання
Шиш Марія Василівна239 46 52
Фульмес Романія Дмитрівна239 46 52
Коледжі
Сетдекова Оксана Богданівна239 46 50
Лемішка Ольга Олександрівна239 46 49
Оренда
Мельник Олександра Юріївна239 46 50

Загальноуніверситетські підрозділи

Навчально-методичний відділ
Начальник
Маєвська Ірина Петрівна239 41 64
Заступник начальника з навчальної роботи
Сак Неля Ростиславівна239 47 39
Заступник начальника з методичної роботи
Нестерович Надія Василівна239 47 23
Завідувач навчальною, виробничою та педагогічною практикою
Фалинська Зоряна Зенонівна239 45 44
Методист заочного навчання
Жежерун Світлана Юріївна239 45 96
Методисти
Мандюк Марія Петрівна239 47 38
Труш Ольга Теодорівна239 43 31
Новосельська Галина Григорівна239 47 38
Наум Галина Михайлівна239 45 56
Методист з питань платного навчання
Гдичинська Орися Ярославівна239 47 38
Методист з питань платного навчання (заочне відділення)
Дмитрук Мирослава Володимирівна239 42 94
Старший лаборант
Цікало Віра Михайлівна239 47 38
Відділ міжнародних зв’язків
Начальник
Чапляк Любов Ярославівна239 41 15
239 44 01
Факс260 33 23
Прес-центр
Керівник
Шемберко Тетяна Юріївна239 45 04
Інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр
Завідувач
Бартіш Леся Олексіївна239 41 01
Студентський відділ
Начальник
Мандзій Любомира Степанівна239 42 61
239 42 60
Музей історії Університету
Директор
Гудима Юрій Володимирович239 45 29

ІТ-служби

Відділ АСУ-ВНЗ «Сигма»
Керівник
Гнатишин Андрій Іванович239 45 92
Група експлуатації239 45 83
Група розробки255 32 62
Відділ технічних засобів навчання
Завідувач
Заплатинський Володимир Дмитрович239 47 05
Міжкафедральна лабораторія технічного забезпечення навчального процесу239 41 26
Лабораторія з демонтажу та утилізації зношених приладів та технічних засобів
Завідувач
Кобилецький Іван Йосипович239 40 09
Відділ мережевих технологій та ІТ-підтримки
Директор
Рикалюк Роман Євстахович255 37 75
239 47 29
Лабораторія адміністрування мереж
Монянчин Богдан Васильович239 43 84
Стягар Орест Миколайович239 44 10orest@lnu.edu.ua
Мартин Роман Володимирович239 44 10mrv@lnu.edu.ua
Лабораторія ІТ-підтримки підрозділів та навчальних класів
Завідувач
Кулешник Марія Олексіївна239 45 53
Лабораторія з ремонту та діагностики обладнання
Завідувач
Вараніцький Володимир Ілліч239 43 94
Лабораторія апаратно-програмного забезпечення
Веб-майстер
Рябіш Віталій Борисович239 45 07
v_ryabish@lnu.edu.ua
 Комп’ютерні класи
 ауд. 116б 117239 43 15
 ауд. 119239 47 17
 Вузол зв’язку з мережею Інтернет239 44 19
Організаційно-методичний центр електронного навчання
Завідувач
Ярошевська Мирослава Володимирівна239 41 78
Лабораторія адміністрування системи електронного навчання
Лабораторія методичної підтримки системи електронного навчання
Лабораторія контролю якості освіти
Завідувач
Петрів Василь Федорович239 45 07
 
Відділ по роботі з ЄДЕБО (Єдина електронна база з питань освіти)
Завідувач
Рихлюк Сергій Вікторович
rykhlyuk@gmail.com
Інженер-програміст 1 категорії
Деркач Надія Михайлівна239 46 76
Інженер-програміст 2 категорії
Левчук Ірина Романівна239 46 76

Видавництво

Директор
Хом’як Ігор Володимирович239 45 86
Редакційний відділ239 43 35
Завідувач
Мартиняк-Жовтанецька Мирослава Миколаївна239 46 44
Коректорський відділ239 43 20
Відділ комп’ютерного верстання та макетування239 46 45
Відділ дизайну і маркетингу239 40 02
Відділ друку
Завідувач
Соловей Ольга Іванівна239 45 35
Книгарня239 43 10
Малий видавничий центр
Завiдувач
Рудковський Леонід Львович239 47 50
Малий видавничий центр ф-ту міжнародних відносин239 43 65
Малий видавничий центр юридичного факультету
Оператори ЕОМ239 41 85
Нагорняк Роман Ігорович
Радченко Андрій Миколайович
Редакція журналу “Світ фізики”
Головний редактор
Вакарчук Іван Олександрович239 46 73
Завідувач редакції
Шопа Галина Михайлівна239 46 73
1. Редакція вісника Львівського університету
Серія біологічна
Головний редактор
Федоренко Віктор Олександрович239 47 68
Секретар
Цимбалюк Надія Львівна239 47 86
Редакція журналу «Біологічні студії/Studia biologoca»
Завідувач редакції
Старунько Ігор Миколайович
Секретар
Перетятко Тарас Богданович239 40 53
2. Редакція вісника Львівського університету
Серія географічна
Головний редактор
Дністрянський Мирослав Степанович239 47 49
Секретар
Богуцький Андрій Боніфатійович239 46 35
3. Редакція вісника Львівського університету
Серія геологічна
Головний редактор
Павлунь Микола Миколайович239 45 68
Секретар
Білоніжка Петро Михайлович239 47 00
Редакція Мінералогічного збірника
Головний редактор
Матковський Орест Іллярович239 47 00
Секретар
Сливко Євгенія Мартинівна239 45 58
Редакція Палеонтологічного збірника
Головний редактор
Лещух Роман Йосипович239 43 83
Секретар
Іваніна Антоніна Валентинівна239 47 32
4. Редакція вісника Львівського університету
Серія економічна
Головний редактор
Панчишин Степан Михайлович235 87 67
239 44 97
Секретар
Буняк Василь Богданович235 70 81
Редакція збірника наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні»
Головний редактор
Панчишин Степан Михайлович235 87 67
239 44 97
Секретар
Буняк Василь Богданович235 70 81
5. Редакція вісника Львівського університету
Серія журналістика
Головний редактор
Потятиник Борис Володимирович239 44 84
Секретар
Тихолоз Богдан Сергійович239 41 67
6. Редакція вісника Львівського університету
Серія іноземні мови
Головний редактор
Помірко Роман Семенович239 47 37
Секретар
Латик Марко Михайлович239 42 81
Редакці збірника наукових праць “Іноземна філологія”
Головний редактор
Паславська Алла Йосипівна239 46 80
Секретар
Теплий Іван Миколайович239 44 32
Редакція науково-методичних видань Факультету іноземних мов239 40 22
7. Редакція вісника Львівського університету
Серія історична
Головний редактор
Кондратюк Костянтин Костянтинович239 47 71
Заступник головного редактора
Вінниченко Олексій Олександрович239 41 48
Редакція вісника Львівського університету
Серія соціологічна
Головний редактор
Черниш Наталія Йосипівна239 42 80
Відповідальний редактор
Демків Олег Богданович239 42 80
Редакція збірника “Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка”
Головний редактор
239 45 40
Заступник головного редактора
Федик Іван Ігорович239 43 90
Відповідальний секретар
Масик Роман Володимирович239 43 90
Редакція збірника “Археологічні дослідження Львівського університету”
Головний редактор
Войтович Леонтій Вікторович239 41 20
Відповідальний секретар
Погоральський Ярослав Володимирович239 43 76
Редакція збірника “Вісник інституту археології”
Головний редактор
Франко Оксана Омелянівна239 45 40
Заступник головного редактора
Филипчук Михайло Андрійович239 46 39
Відповідальний секретар
Стеблій Наталія Ярославівна239 46 39
Редакція збірника “Проблеми слов’янознавства”
Головний редактор
Чорній Володимир Павлович239 42 78
Заступник головного редактора
Татаренко Алла Леонідівна239 47 70
Відповідальний секретар
Шпик Ігор Євгенович
9. Редакція журналу “Просценіум”
Головний редактор
Козак Богдан Миколайович239 42 99
Заступник головного редактора
Гарбузюк Майя Володимирівна239 42 96
Редакція вісника Львівського університету
Серія мистецтвознавство
Головний редактор
Козаренко Олександр Володимирович239 43 17
Відповідальний секретар
Пасічник Володимир Петрович261 55 12
10. Вісник Львівського національного університету
Серія механіко-математична
Головний редактор
Зарічний Михайло Михайлович239 42 18
Секретар
Бугрій Олег Миколайович239 45 93
Редакція наукового журналу «Математичні студії»
Головний редактор
Шеремета Мирослав Миколайович239 41 57
Заступник головного редактора
Скасків Олег Богданович239 46 54
11. Редакція вісника Львівського університету
Серія міжнародні відносини
Головний редактор
Мальський Маркіян Зіновійович239 41 32
Секретар
Кучик Олександр Сергійович239 41 32
12. Редакція вісника Львiвського університету
Серiя прикладна математика та iнформатика
Головний редактор
Шинкаренко Георгiй Андрiйович239 45 45
Секретар
Щербина Юрiй Миколайович239 42 11
13. Редакція журналу фізичних досліджень
260-33 15
239 45 41
Редакція вісника Львівського університету
Серія фізична
Відповідальний за випуск
Ваврух Маркіян Васильович260 04 21
14. Редакція вісника Львівського університету
Серія філологічна
Головний редактор
Салига Тарас Юрійович239 41 90
Секретар
Гірняк Мар’яна Олегівна239 46 30
Редакція збірника «Українське літературознавство»
Головний редактор
Салига Тарас Юрійович
Секретар
Яремчук Ірина Володимирівна239 41 90
15. Редакція вісника Львівського університету
Серія філософські науки
Головний редактор239 45 79
Секретар
16. Редакція вісника Львівського університету
Серія хімічна
Головний редактор
Котур Богдан Ярославович
Секретар
Шпирка Зіновія Михайлівна239 45 06
Редакція журналу «Хімія металів і сплавів»
Завідувач редакції
Міліянчук Христина Юріївна239 45 06
17. Редакція вісника Львівського університету
Серія юридична
Головний редактор
Бойко Андрій Михайлович
Секретар
Марін Олександр Костянтинович239 44 77

Наукова діяльність

Науково-дослідна частина
Начальник255 48 78
Плевачук Юрій Олександрович239 41 21
Заступник начальника
Куньо Іван Михайлович239 47 55
Приймальна
Леонова Людмила Іванівна239 43 33
Відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи
Завідувач
Іваськевич Оксана Ярославівна239 45 62
Інженери
Глуховецька Марія Володимирівна239 43 33
Каличак Ольга Миронівна239 45 62
Павлусик Ірина Петрівна239 47 55
Відповідальна за студентську наукову роботу
Войтко Любов Ігорівна239 43 33
Відділ з питань інтелектуальної власності
Завідувач
Приймак Алла Іванівна239 43 69
Провідні інженери239 44 47
Поліщук Ірина Панасівна
Писаревська Людмила Степанівна
Романишин Наталія Григорівна
Відділ метрології, стандартизації і сертифікації
Завідувач
Куньо Іван Михайлович239 47 55
Інженери
Варварецький Андрій Євгенович239 43 54
Благітка Марта Ярославівна239 47 55
Планово-фінансова група НДЧ
Інженери
Новосад Оксана Степанівна239 45 19
Василяк Теодозія Михайлівна239 45 22
Група бухгалтерського обліку
Бухгалтери
Гнатишин Ольга Романівна239 41 43
Дяків Ірина Богданівна239 41 43
Група відділу кадрів
Провідний фахівець у справах НДЧ
Кость Ірина Іванівна239 46 42
Відділ аспірантури та докторантури
Завідувач
Дацик Марія Михайлівна239 47 73
Астрономічна обсерваторія
Директор
Новосядлий Богдан Степанович260 03 95
Відділ фізики Сонця239 46 55
Заміська станція спостережень
Лабораторний корпус234 63 82
Сторожі234 63 82
Павільйон телескопа для лазерної локації штучних супутників Землі234 73 17
234 63 21
Відділ практичної астрономії та фізики ближнього космосу
Завідувач
Благодир Ярослав Тимофійович260 03 93
Відділ фізики сонця
Завідувач
Стоділка Мирослав Іванович239 46 55
Ботанічний сад
Директор
Прокопів Андрій Іванович276 55 69
Приймальна276 83 69
276 48 13
Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень
Директор
Капустяник Володимир Богданович239 47 72
Заступник239 43 43
Секретар239 40 32
Навчальна лабораторія практикуму з фізики і техніки низьких температур
Виробничо-навчальна лабораторія техніки низьких температур
Навчальна лабораторія низькотемпературних досліджень
Центр гуманітарних досліджень
Директор
Гулевич Євген Васильович239 41 18
Центр моніторингу
Керівник
Шедловська Марія Валентинівна239 42 80
Ресурсний центр з інклюзивної освіти
Керівник
Троханяк Наталія Адамівна239 44 98
Наукова бібліотека
Директор275 60 01
Кметь Василь Федорович239 47 54
Заступник директора з інформаційних технологій
Огура Ігор Ігорович239 46 70
Заступник директора з господарської роботиХодус Ігор Миколайович239 44 04
Вчений секретар
Чопик Григорій Зіновійович239 43 59
Відділ комплектування та обліку наукової літератури
Завідувач
Єфремова Людмила Олексіївна239 43 07
Сектор книгообміну
Завідувач
Спринська Тетяна Остапівна239 46 69
Сектор обліку
Завідувач
Чорненька Надія Євгенівна239 46 69
Сектор комплектування періодики
Завідувач
Казначеєва Тамара Миколаївна239 46 69
Відділ навчальної літератури
Завідувач
Боляк Оксана Мирославівна239 44 00
Сектор обліку
Завідувач
Суха Тетяна Миколаївна239 44 00
Сектор обслуговування
Завідувач
Бандрівська Світлана Валеріївна261 02 23
Сектор опрацювання
Завідувач
Наумова Олена Вікторівна239 44 00
Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка
Завідувач
Ільків-Свидницький Микола Мирославович261 35 97
Сектор рідкісної книги
Завідувач
Кіт-Копистянська Наталія Володимирівна
Провідний бібліотекар
Герега Оксана Ярославівна239 45 02
Відділ каталогізації
Завідувач
Штогрін Ірина Михайлівна239 47 47
Сектор систематизації
Завідувач
Губич Олександра Степанівна
Сектор редагування каталогів та інформаційного обслуговуванняЗавідувач
Грабовська Роксоляна Михайлівна
Сектор наукового опрацювання документів
Миленька Віра Мирославівна239 43 64
Науково-бібліографічний відділ
Завідувач
Седляр Олександр Володимирович239 43 58
Сектор бібліографічного обслуговування
Завідувач
Гордій Уляна Стапанівна239 43 58
Сектор бібліографічної інформації
Завідувач
Степова Іванна Василівна239 43 58
Сектор бібліології
Завідувач
Петрій Ігор Ярославович239 43 59
Науково-методичний відділ
Завідувач
Середа Вікторія Зенонівна239 42 41
Сектор бібліотек ЗМО
Завідувач
Якімова Ірина Вікторівна239 42 41
Відділ зберігання наукової літератури
Завідувач
Камацька Тетяна Михайлівна239 46 24
Сектор гігієни
Завідувач
Дьячук Олена Ігорівна239 46 24
Сектор списання
Завідувач
Оверко Наталія Архипівна239 46 24
Відділ обслуговування науковою літературою
Завідувач
Яхвак Лідія Михайлівна239 44 85
Сектор абонементів
Завідувач
Андрусишин Леся Степанівна239 47 03
Сектор читальних залів
Завідувач
Лис Ірина Федорівна239 44 85
Відділ обслуговування науковою літературою
Завідувач
Лаврентій Роман Ярославович239 45 17
Відділ резервного фонду
Завідувач
Колодій Мирослава Олегівна239 44 06
Відділ інформаційних технологій
Завідувач
Зашкільняк Андрій Леонідович239 42 42
Відділ зберігання періодичних видань
Завідувач
Данилюк Олена Ярославівна239 44 05
Сектор зберігання документів
Завідувач
Милимук Олеся Іванівна239 44 05
Сектор обслуговування
Завідувач
Хміль Наталія Володимирівна239 44 05
Відділ наукової реставрації
Завідувач
Рябчун-Кабарівська Євгенія Миколаївна239 43 41
Факультетські бібліотеки
Бібліотека географічного факультету
Сидор Марія Данилівна239 46 27
Бібліотека гуманітарних факультетів
Бандрівська Світлана Валеріївна261 02 23
Бібліотека економічного факультету
Черкашина Катерина Миколаївна239 44 39
Бібліотека факультету журналістики
Приходько Людмила Вікторівна239 47 46
Бібліотека математичного факультету
Федорчук Оксана Іванівна239 47 96
Навчально-методична лабораторія країнознавства
Миронюк Наталія Дмитрівна239 45 72
Бібліотека факультетів природничих наук
Огійченко Романа Іванівна239 45 58
Бібліотека фізичного факультету та факультету електроніки
Поліковська Олена Георгіївна239 45 74
Бібліотека хімічного факультету
Коновська Зоряна Стефанівна239 40 46
Бібліотека юридичного факультету
Гаращук Юлія Володимирівна239 47 19
Палітурна майстерня
Приходько Ірина Євгенівна239 46 68
Комендант корпусу № 1
Колодій Михайло Гнатович239 46 68
Комендант корпусу № 2
Драпінський Роман Орестович239 44 03
Черговий корпусу № 1239 42 34
Інститути
Інститут франкознавства
Директор
Пилипчик Святослав Михайлович239 43 98
Інститут славістики
Директор
Чорній Володимир Павлович239 42 78
Інститут літературознавчих студій
Директор
Сеник Любомир Тадейович239 41 90
Інститут історичних досліджень
Директор
Грицак Ярослав Йосифович239 45 85
240 35 70
Інститут археології
Директор
Филипчук Михайло Андрійович239 46 39
Інститут європейської інтеграції
Директор
Гудь Богдан Васильович239 43 05
Інститут екології масової інформації
Директор
Габор Наталія Богданівна239 42 22
Спеціалізовані Вчені Ради
Спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій
Шифр К 35.051.14
Голова ради
Манько Володимир Васильович239 46 38
Вчений секретар
Іккерт Оксана Володимирівна239 47 86
Спеціалізована Вчена Рада із захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.08
Голова ради
Шаблій Олег Іванович239 47 22
Вчений секретар
Гаськевич Володимир Георгійович239 42 06
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.04
Голова ради
Павлунь Микола Миколайович239 45 68
Вчений секретар
Сливко Євгенія Мартинівна239 45 58
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.01
Голова ради
Крупка Михайло Іванович239 40 57
239 40 50
Вчений секретар
Плиса Володимир Йосипович239 44 35
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.12
Голова ради
Іванчов Микола Іванович239 45 93
Вчений секретар
Остудін Борис Анатолійович239 43 91
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр К 35.051.11
Голова ради
Присяжнюк Юрій Іванович239 44 63
Вчений секретар
Федунь Юрій Богударович239 47 81
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.09
Голова ради
Вакарчук Іван Олександрович261 44 43
Вчений секретар
Павлик Богдан Васильович239 47 30
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.13
Голова ради
Ільницький Микола Миколайович239 46 30
Вчений секретар
Пилипчук Святослав Михайлович239 43 98
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр К 35.031.13
Голова ради
Паславська Алла Йосипівна239 46 80
Вчений секретар
Добосевич Уляна Боданівна239 47 17
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.02
Голова ради
Мельник Володимир Петрович239 42 12
Вчений секретар
Сінькевич Ольга Борисівна239 42 66
239 42 68
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.17
Голова ради
Денисенко Валерій Миколайович
Вчений секретар
Сорба Олександр Михайлович239 44 62
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.10
Голова ради
Решетняк Олександр Володимирович260 03 97
Вчений секретар
Яремко Зіновій Михайлович239 46 16

ФАКУЛЬТЕТИ

Біологічний факультет

Декан
Хамар Ігор Степанович239 41 53
Секретар239 41 53
Факс260 32 35
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Іоланта Михайлівна Микієвич239 42 83
З наукової роботи
Ігор Віталійович Шидловський239 45 48
З виховної роботи
Антоніна Володимирівна Тарновська239 47 90
Кафедра біофізики та біоінформатики
Завідувач
Санагурський Дмитро Іванович239 47 90
Викладачі239 47 90
Кафедра біохімії
Завідувач
Сибірна Наталія Олексіївна255 32 51
Викладачі239 47 88
Лабораторія239 43 82
Кафедра ботаніки
Завідувач239 41 41, 239 45 16
Тасєнкевич Лідія Олексіївна239 40 42
Викладачі239 41 37
Кафедра генетики та біотехнології
Завідувач
Федоренко Віктор Олександрович239 47 68
Викладачі239 47 68
Кафедра екології
Завідувач
Мамчур Звенислава Ігорівна239 46 40
Викладачі239 46 40
Кафедра зоології
Завідувач
Царик Йосиф Володимирович239 44 38
Викладачі239 42 85
лаборанти239 40 53
Кафедра мікробіології
Завідувач
Гнатуш Світлана Олексіївна239 43 57
Викладачі239 47 86
лаборанти239 42 37
Кафедра фізіології людини і тварин
Завідувач
Манько Володимир Васильович239 46 38
Викладачі239 47 86
лаборанти239 42 37
Кафедра фізіології та екології рослин
Завідувач
Терек Ольга Іванівна239 43 34
Викладачі239 42 83
Лаборанти239 43 34
Науково-дослідні лабораторії
Радіаційної та молекулярної біології
Науковий керівник
Сибірна Наталія Олексіївна239 46 58
Генетики, селекції та генетичної інженерії біологічно активних речовин
Науковий керівник
Федоренко Віктор Олександрович239 44 75
239 44 07
Міжкафедральна навчальна лабораторія математичних методів у біології
Завідувач
Паляниця Богдана Михайлівна239 45 66
Об’єкти, що становлять національне надбання України
Колекція культур мікроорганізмів-продуцентів біологічно активних речовин
Науковий керівник
Федоренко Віктор Олександрович239 44 75
Гербарій
Завідувач
Хміль Тетяна Семенівна239 41 37
Зоологічний музей
Завідувач
Шидловський Ігор Віталійович239 45 48
Спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій. Шифр К 35.051.14
Голова ради
Манько Володимир Васильович239 46 38
Вчений секретар
Іккерт Оксана Володимирівна239 47 86
Вісник Львівського університету
Серія біологічна
Головний редактор
Федоренко Віктор Олександрович239 47 68
Секретар
Цимбалюк Надія Львівна239 47 86
Журнал «Біологічні студії/Studia biologoca»
Завідувач редакції
Старунько Ігор Миколайович
Секретар
Перетятко Тарас Богданович239 40 53

Географічний факультет

Декан
Біланюк Володимир Іванович239 41 62
Секретар239 43 93
Факс239 41 62
Заступники декана
з навчально-методичної роботи
Монастирський Володимир Романович
Благодир Світлана Феодосіївна239 46 46
з навчально-виховної та наукової роботи
Рожко Ігор Михайлович239 46 46
Кафедра географії України
Завiдувач
Лозинський Роман Мар’янович239 41 84
Викладачі239 47 69
Кабінет методики викладання географії239 46 15
Кафедра ґрунтознавства та географії ґрунтів
Завiдувач
Позняк Степан Павлович239 47 49
Викладачі239 42 20
Кабінет генези і екології ґрунтів239 47 95
Кабінет ґрунтової інформатики239 43 68
Кафедра геоморфології та палеогеографії
Завiдувач
Кравчук Ярослав Софронович239 43 02
Викладачі239 45 98
Кабінет палеогеографії плейстоцену239 46 35
Кафедра економічної і соціальної географії
Завiдувач
Шаблій Олег Іванович239 47 22
Викладачі239 45 73
239 46 61
Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Завiдувач
Кукурудза Семен Ілліч239 44 60
Викладачі239 45 36
Кафедра фізичної географії
Завiдувач
Мельник Анатолій Васильович239 41 80
Викладачі239 47 44
Кафедра конструктивної географії і картографії
Завiдувач
Петлін Валерій Миколайович239 47 92
Викладачі239 45 49
Кафедра туризму
Завiдувач
Мальська Марта Пилипівна239 40 49
Викладачі239 46 03
Бібліотека географічного факультету
Завiдувач
Сидор Марія Данилівна239 46 27
Навчальні лабораторії:
Тематичного картографування
Малий видавничий центр
Завiдувач
Рудковський Леонід Львович239 47 50
Геоінформаційного моделювання і картографування239 45 49
Завiдувач
Клюйник Віталій Володимирович239 45 49
Ландшафтних досліджень
Завiдувач
Білевич Наталя Володимирівна239 45 21
Геоінформаційних технологій та ландшафтного планування
Завiдувач
Савка Галина Степанівна239 43 38
Ландшафтного моніторингу на Чорногірському географічному стаціонарі
Завiдувач
Гнатяк Ігор Степанович(03434) 41 179
Аналізу ґрунтів і природних вод239 43 27
Завідувач
Єфімчук Наталія Миколаївна239 47 95
239 42 06
Екологічної експертизи
Завідувач
Теліш Павло Степанович239 45 36
Навчальна туристична агенція
Завідувач
Завадовський Тарас Богданович239 46 03
Комплексного атласного картографування
Завідувач
Кравець Тарас Мирославович239 46 57
Науково-дослідні лабораторії
інженерно-географічних, природоохороннихі туристичних досліджень (НДЛ-51)
Науковий керівник
Кравчук Ярослав Софронович239 43 02
Завідувач
Брусак Віталій Пилипович239 43 39
Ґрунтознавства і екології землекористування (НДЛ-52)
Науковий керівник
Позняк Степан Павлович239 47 49
Регіональний ресурсний центр навчальних туристичних матеріалів з туризму239 46 28

Стаціонари

Дністерський географічний (смт Єзупіль Тисменицького району Івано-Франківської області)
Завідувач господарства
Дземан Євгенія Миколаївна(03436)  51 217
Чорногірський Географічний (смт Ворохта Івано-Франківської області)
Завідувач господарства
Гереджук Юрій Михайлович(03434)  41 179
Розтоцький ландшафтно-геофізичний (смт Брюховичі)234 73 26
Шацький біолого-географічний (смт Шацьк Волинської області)
Завідувач господарства
Яковініч Олександр Олександрович(03355) 25 605
Львівське відділення українського географічного товариства
Голова
Петлін Валерій Миколайович239 47 92
Львівське відділення українського товаристваґрунтознавців і агрохіміків
Голова
Позняк Степан Павлович239 47 49
Комісія географії Наукового товариства імені Шевченка
Голова
Шаблій Олег Іванович239 47 22
Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.08
Голова ради
Шаблій Олег Іванович239 47 22
Вчений секретар
Володимир Георгійович Гаськевич239 42 06
Вісник львівського університету.
Серія географічна
Головний редактор
Дністрянський Мирослав Степанович239 47 69
Секретар
Богуцький Андрій Боніфатійович239 46 35
 

Геологічний факультет

Декан
Павлунь Микола Миколайович261 60 56
239 41 56
239 45 68
Секретар239 41 56
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Ціхонь Сергій Іванович239 47 08
З наукової роботи
Костюк Олександр Володимирович239 41 44
З виховної роботи
Гоцанюк Галина Іванівна239 47 32
Кафедра загальної та регіональної геології
Завідувач
Сіворонов Альберт Олексійович239 47 83
Викладачі239 47 83
Міжкафедральна лабораторія геологічної карти і аерометодів
Завідувач
Никорак Надія Романівна239 47 83
Кафедра мінералогії
Завідувач
Скакун Леонід Зиновійович239 47 00
Викладачі239 47 00
Мінералогічний музей
Завідувач
Мамчур Ірина Михайлівна239 47 00
Міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу
Завідувач
Дворянський Андрій Миколайович239 45 01
Інженер I категорії
Чоба Оксана Михайлівна239 45 01
Кафедра історичної геології і палеонтології
Завідувач
Лещух Роман Йосипович239 43 83
Викладачі239 47 32
Палеонтологічний музей
Завідувач
Волошиновська Ольга Іванівна239 47 32
Лабораторія палеонтологічних досліджень
Завідувач
Тузяк Ярина Мирославівна239 47 32
Кафедра петрографії
Завідувач
Гулій Василь Миколайович239 41 44
Викладачі239 41 44
Міжкафедральна лабораторія літологічних досліджень
Завідувач
Гнатів Ірина Григорівна239 43 61
Шліфувальна майстерня
Сидор Юрій Васильович239 44 76
Кафедра геології корисних копалин
Завідувач
239 45 68
Викладачі, лаборанти239 47 08
239 44 36
Музей рудних формацій
Завідувач
Сливко Лариса Мартинівна239 47 08
Науково дослідна лабораторія прикладної термобарогеохімії239 43 87
Лабораторія спецметодів вивчення рудних формацій
Завідувач
Горін Михайло Петрович239 47 08
Лабораторія первинної обробки геологічних матеріалів239 43 48
Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Завідувач
Волошин Петро Костянтинович239 44 57
Викладачі
Лабораторія еколого геологічних досліджень239 44 57
Кафедра Фізики Землі
Завідувач
Фурман Віталій Васильович239 45 88
Викладачі239 41 42
Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та комп’ютерного моделювання
Завідувач
Лучко Любов Петрівна239 43 37
Лабораторія фізичних методів дослідження у геології
Завідувач
Дацюк Юрій Ростиславович239 46 99
Міжфакультетська лабораторія інформаційних мережних технологій239 43 37
Лабораторія польових еколого геологічних досліджень у смт Верхнє Синьовидне
Завідувач
Кавка Ігор Романович 2 45 99
Вісник Львівського університету
Серія геологічна
Головний редактор
Павлунь Микола Миколайович239 45 68
Секретар
Білоніжка Петро Михайлович239 47 00
Мінералогічний збірник
Головний редактор
Матковський Орест Іллярович239 47 00
Секретар
Сливко Євгенія Мартинівна239 45 58
Палеонтологічний збірник
Головний редактор
Лещух Роман Йосипович239 43 83
Секретар
Іваніна Антоніна Валентинівна239 47 32
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій. Шифр Д.35.051.04
Голова ради
Павлунь Микола Миколайович239 45 68
Вчений секретар
Сливко Євгенія Мартинівна239 45 58

Економічний факультет

В. о. декана235 87 67
Михайлишин Ростислав Васильович239 44 97
Секретар239 41 68
Методисти денного навчання239 44 78
Методисти заочного навчання239 47 01
Заступник дукана з наукової роботи
Буняк Василь Богданович235 70 81
Заступник декана з виховної роботи255 39 57
Харко Володимир Юрійович235 70 81
Кафедра економічної теорії
Завiдувач
Островерх Петро Іванович239 44 91
Викладачі239 44 70
Кафедра маркетингу
Завiдувач
Майовець Євген Йосифович239 44 91
Викладачі239 44 70
Кафедра економічної кібернетики
Завiдувач
Вовк Володимир Богдан Михайлович239 40 33
239 44 86
Викладачі239 47 62
Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки
Завiдувач
Панчишин Степан Михайлович239 40 63
Викладачі239 40 63
Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту
Завідувач
Крупка Михайло Іванович239 40 57
239 40 50
Викладачі44 90
Кафедра банківського і страхового бізнесу
Завідувач
Реверчук Сергій Корнійович239 40 23
Викладачі239 45 89
Кафедра обліку і аудиту
Завідувач
Ковалюк Олексій Миколайович239 44 95
Викладачі239 40 24
Кафедра економіки підприємства
Завідувач
Іван Романович Михасюк239 44 66
Викладачі239 40 25
239 41 28
239 40 27
Кафедра інформаційних систем у менеджменті
Завідувач
Приймак Василь Іванович239 40 26
Викладачі239 40 26
Кафедра економіки України
Завідувач
Гринів Лідія Святославівна239 40 28
Викладачі239 40 28
Кафедра статистики
Завідувач
Матковський Семен Олексійович239 40 29
Викладачі239 40 29
Кафедра менеджменту
Завідувач
Яцура Володимир Васильович239 40 35
Викладачі239 44 87
Міжкафедральна лабораторія ЕОМ
Завідувач
Мельник Богдан Кирилович239 46 87
239 44 69
Архів факультету239 44 81
Козак Любов Володимирівна239 43 42
Бібліотека
Завідувач
Патек Любов Володимирівна239 44 39
Червоноградська філія економічного факультету
Директор
Буняк Василь Богданович235 70 81
Заступник директора(249) 4 69 19
Методисти(249) 4 69 19
Самбірська філія економічного факультету
Директор
Жовтанецький Мстислав Іванович239 40 26
Заступник директора
Медвідь Тетяна Олександрівна(236) 6 02 53
Методисти(236) 7 22 53
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.01
Голова ради
Крупка Михайло Іванович239 40 57
239 40 50
Вчений секретар
Плиса Володимир Йосипович239 44 35
Вісник Львівського університету
Серія економічна та формування ринкової економіки в Україні
Головний редактор
Панчишин Степан Михайлович235 87 67
239 44 97
Секретар
Буняк Василь Богданович235 70 81

Факультет електроніки

Декан
Половинко Ігор Іванович261 14 91
Секретар
Лапінська Орися Орестівна239 47 24
З навчальної роботи
Бордун Олег Михайлович239 41 82
З навчально-виховної та наукової роботи
Стахіра Роман Йосипович239 41 12
З господарської роботи
Дзендзелюк Орест Степанович239 47 89
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій К.212239 45 14
Завідувач
К.210239 47 80
Лабораторія оптоелектроніки
Кушнір Олег Степанович239 47 89
К.217
Лабораторія гамма-спектрометрії
Грабовський Володимир Андрійович239 42 02
К.А-4
Трофімук Андрій Віталійович239 42 02
К.223
Лабораторія оптоелектроніки та прикладної оптики
Інженер 2 категорії
Климович Юрій Григорович239 46 98
К.225
Лабораторія фазових переходів
Свелеба Сергій Андрійович
П.01239 40 55
Лабораторія ядерного практикуму та дозиметрії
Дзендзелюк Орест Степанович239 40 55
239 47 89
Кафедра фізики напівпровідників
Завідувач
Стахіра Йосип Михайлович239 43 95
Кафедра
Мельник Володимира Іванівна239 43 80
Навчальні лабораторії
Електрики і магнетизму
Александревич Тарас Орестович239 46 66
Напівпровідникового матеріалознавства
Демків Лідія Степанівна239 43 45
Фізики напівпровідникових приладів
Коман Богдан Петрович239 43 45
Оптоелектроніки
Дмитрів Віктор Ярославович239 43 03
Електронних процесів у напівпровідниках
Івачевська Оксана Іванівна239 43 03
Науково-дослідні лабораторії
Низькорозмірних напівпровідників і систем
Балицький Олексій Олександрович239 41 35
Окисних кристалів
Каюн Ігор Валерійович239 43 26
Електронно-емісійної спектроскопії поверхні
Галій Павло Васильович239 46 78
Технологічна лабораторія
Бужук Ярослава Михайлівна239 43 28
Фотоелектроніки
Писаревський Володимир Костянтинович239 42 28
239 42 29
Фотоелектричних процесів у напівпровідниках
Флюнт Орест Євгенович239 45 78
Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних системфакультету електроніки
Науковий керівник
Шувар Роман Ярославович239 46 77
Завідувач
Столярчук Олег Володимирович239 46 59
Кластер паралельних та розподілених обчислень Львівського національного університету імені Івана Франка
Продивус Андрій Михайлович239 46 60
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки
Завідувач
Стасюк Зиновій Васильович239 41 30
Навчальні лабораторії
Фізика адсорбційних явищ
Завідувач
Пенюх Богдан Романович239 43 00
Фізичної електроніки
Завідувач
Пастирський Ярослав Арсентійович239 47 87
Лабораторія загальної фізики
Завідувач
Кравченко Олексій Євгенович239 42 72
Вакуумної та плазмової електроніки
Завідувач
Стасюк Зиновій Васильович239 47 84
Фізики поверхневих явищ
Завідувач
Іванків Лев Іванович239 45 51
Біомедичної електроніки
Завідувач
Бордун Олег Михайлович239 47 14
Науково-дослідні лабораторії
Фізичної електроніки
Завідувач
Стасюк Зиновій Васильович239 47 84
Опто-електронних приладів
Завідувач
Білий Олександр Іванович239 42 27
Кафедра радіоелектронних і комп’ютерних систем
Завідувач
Монастирський Любомир Степанович239 45 64
Викладачі239 44 46
Навчальна лабораторія кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем
Футей Олександр Володимирович239 43 46
Наукова лабораторія кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем
Бойко Ярослав Васильович239 41 52
Навчально-наукова лабораторія кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем
Оленич Ігор Богданович239 46 23
Кафедра електроніки
Завідувач
Павлик Богдан Васильович239 47 30
Завідувач лабораторії сенсорної електроніки
Михалевич Надія Юліанівна239 46 85
Навчальні лабораторії
Сенсорики
Завідувач
Лучечко Андрій Петрович239 46 86
Квантової електроніки
Завідувач
Захарко Ярослав Михайлович239 46 86
Твердотільної електроніки
Завідувач
Матвіїшин Ігор Михайлович239 44 58
Спектроскопії кристалів
Завідувач
Костик Людмила Василівна239 42 00
Наукові лабораторії:
Радіаційно-стимульованих процесів
Завідувач
Шикоряк Йосип Андрійович239 43 71
Оптоелектронних матеріалів
Завідувач
Зоренко Юрій Володимирович239 42 05
Навчально-дослідницька метрологічна лабораторія
Завідувач
Леновенко Анатолій Михайлович239 92 85
Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій
Завідувач
Болеста Іван Михайлович239 43 29
Викладачі239 45 65
Лабораторії:
Комп’ютерного моделювання в радіофізиціЗавідувач
Шмигельський Ярослав Антонович239 42 51
Цифрового аналізу даних
Завідувач
Мочульський Юрій Степанович239 44 52
Мікропроцесорної техніки
Завідувач
Благітко Богдан Ярославович239 46 82
Автоматизації фізичного експерименту
Завідувач
Злобін Григорій Григорович239 40 52
Лабораторія комп’ютерної електроніки
Завідувач
Вельгош Сергій Романович239 42 24
Оптичної обробки інформації та радіоспектроскопії
Завідувач
Болеста Іван Михайлович239 42 24

Факультет журналістики

Декан255 44 38
Присяжний Михайло Павлович239 40 51
Секретар
Власюк Iрина Михайлiвна239 47 51
Заступники декана
з навчальної і наукової роботи
Тихолоз Богдан Сергійович239 41 67
з навчально-виховної роботи
Табінський Ярослав Ігорович239 40 34
Старший диспечер
Щерба Галина Іванівна239 47 51
Методист заочного навчання
Альохіна Наталя Георгіївна239 40 39
Диспечер
Вiйтович Тетяна Якимiвна239 47 51
Кафедра української преси
Завідувач
Кость Степан Андрійович239 42 23
Лаборанти, викладачі239 41 92
Кафедра радіомовлення і телебачення
Завідувач
Лизанчук Василь Васильович239 47 64
Лаборанти, викладачі239 40 30
Кафедра зарубіжної преси та інформації
Завідувач239 46 20
Лаборанти239 47 75
Викладачі239 41 55
Кафедра мови засобів масової інформації
Завідувач
Яцимірська Марія Григорівна239 40 31
Лаборанти, викладачі239 41 81
Кафедра теорії і практики журналістики
Завідувач
Лаборанти, викладачі239 46 83
Кафедра нових медій
Завідувач
Потятиник Борис Володимирович239 44 84
Лаборанти, викладачі239 44 84
Інститут екології масової інформації
Директор239 42 22
Габор Наталія Богданівна
Кабінет журналістської майстерності
Завідувач239 43 32
Павлище Ірина Михайлівна
Бібліотека
Старший лаборант239 47 46
Колеснікова Галина Іванівна
Комп’ютерний клас239 43 96
Навчальна телерадіостудія
Завідувач
Павлик Мар’ян Тарасович239 40 30
Вісник Львівського університету
Серія журналістика
Головний редактор
Потятиник Борис Володимирович239 44 84
Секретар
Тихолоз Богдан Сергійович239 41 67
Прес-служба факультету
Яценко Галина Володимирівна239 41 92
Профбюро факультету
Васьківський Юрій Петрович239 40 38
 Малий видавничий центр239 47 98

Факультет іноземних мов

Декан
Сулим Володимир Трохимович255 43 18
239 42 14
Секретар239 47 16
Заступники декана
з навчальної роботи
Сафроняк Олексій Васильович239 41 25
з наукової роботи
Глущенко Ліна Михайлівна239 41 25
з виховної роботи та заочного навчання
Іващишин Ольга Михайлівна239 47 21
Кафедра англійської філології
Завідувач
Білинський Михайло Емільович239 41 04
Кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
Завідувач
Зорівчак Роксолана Петрівна239 47 99
Викладачі239 43 74
Лаборанти239 43 74
Кафедра німецької філології
Завідувач
Максимчук Богдан Васильович239 47 67
Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу
Завідувач
Паславська Алла Йосипівна239 46 80
Кафедра французької філології
Завідувач
Роман Семенович Помірко239 47 37
Кафедра класичної філології
Завідувач
Богдан Васильович Чернюх239 41 38
Кафедра світової літератури
Завідувач
Лідія Василівна Мацевко-Бекерська239 45 82
Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів
Завідувач
Роман Іванович Дудок239 41 76
Кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Завідувач
Зоряна Львівна Жовнірук239 44 54
239 40 54
Фонетична лабораторія
Микола Степанович Масинець239 45 26
Вісник Львівського університету
Серія іноземні мови
Головний редактор
Роман Семенович Помірко239 47 37
Секретар
Марко Михайлович Латик239 42 81
Збірник наукових праць “Іноземна філологія”
Головний редактор
Паславська Алла Йосипівна239 46 80
Секретар
Теплий Іван Миколайович239 44 32
Асоціація українських германістів
Президент
Паславська Алла Йосипівна239 46 80
Ресурсний центр “Tempus-Tacis”
Директор
Помірко Роман Семенович239 45 26
Філія ресурсного центру “Tempus-Tacis”239 42 13
Центр грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського
Директор
Глущенко Ліна Михайлівна239 41 38
Німецький мовний центр. Партнер Гете-Інституту (м.Київ)
Директор
Наталія Євгенівна Петращук239 47 67
Редакція науково-методичних видань факультету іноземних мов239 40 22

Історичний факультет

Декан
Шуст Роман Мар’янович261 03 28
239 41 36
Заступники декана
З навчальної роботи
Баран Зоя Анатоліївна261 03 28
З навчально-виховної роботи
Генега Роман Ярославович239 41 36
З наукової роботи
Тарнавський Роман Богданович239 41 36
Старший лаборант
Пенцак Ірина Іванівна
Старший диспечер
Процик Галина Василівна261 03 28
Методист заочного навчання
Іванків Діана Юріївна239 41 36
Кафедра давньої історії України та архівознавства
Завідувач
239 41 48
Кафедра новітньої історії України
Завідувач
Сухий Олексій Миколайович239 47 71
Кафедра історії середніх віків та візантиністики
Завідувач
Войтович Леонтій Вікторович239 41 20
Кафедра історії центральної та східної Європи
Завідувач
Кріль Михайло Михайлович239 41 54
Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
Завідувач
Качараба Степан Петрович239 41 03
Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки
Завідувач
Зашкільняк Леонід Опанасович239 41 29
Кафедра історичного краєзнавства
Завідувач
Голубко Віктор Євстафійович239 43 90
Кафедра етнології
Завідувач
Сілецький Роман Броніславович239 45 40
Кафедра історії та теорії соціології
Завідувач
Черниш Наталія Йосипівна239 42 80
Навчально-методична лабораторія
Завідувач
Яковенко Майя Емілівна239 45 90
Інститут археології
Директор
Филипчук Михайло Андрійович239 46 39
Інститут славістики
Директор
Чорній Володимир Павлович239 42 78
Інститут історичних досліджень
Директор
Грицак Ярослав Йосифович239 45 85
240 35 70
Археологічний музей
Завідувач
Погоральський Ярослав Володимирович239 43 76
Кабінет спеціальних історичних дисциплін
Завідувач
Шиманський Михайло Мирославович239 43 76
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій (шифр д 35.051.12)
Голова ради
Сухий Олексій Миколайович239 47 71
Вчений секретар ради
Шуст Роман Мар’янович239 41 36
“Вісник Львівського університету. серія історична”
Головний редактор
Кондратюк Костянтин Костянтинович239 47 71
Заступник головного редактора
Вінниченко Олексій Олександрович239 41 48
“Вісник Львівського університету. серія соціологічна”
Головний редактор
Черниш Наталія Йосипівна239 42 80
Відповідальний редактор
Демків Олег Богданович239 42 80
“Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка”
Головний редактор
Макарчук Степан Арсентійович239 45 40
Заступник головного редактора
Федик Іван Ігорович239 43 90
Відповідальний секретар
Масик Роман Володимирович239 43 90
“Археологічні дослідження Львівського університету”
Головний редактор
Войтович Леонтій Вікторович239 41 20
Відповідальний секретар
Погоральський Ярослав Володимирович239 43 76
“Вісник інституту археології”
Головний редактор
Франко Оксана Омелянівна239 45 40
Заступник головного редактора
Филипчук Михайло Андрійович239 46 39
Відповідальний секретар
Стеблій Наталія Ярославівна239 46 39
“Проблеми слов’янознавства”
Головний редактор
Чорній Володимир Павлович239 42 78
Заступник головного редактора
Татаренко Алла Леонідівна239 47 70
Відповідальний секретар
Шпик Ігор Євгенович239 41 54
Енциклопедія Університету239 46 00

Факультет культури і мистецтв

В. о. декана
Крохмальний Роман Олексійович239 43 17
Заступник декана
Дубровний Тарас Миколайович239 42 49
Деканат факультету культури і мистецтв
Методист деканату
Стародинова Євдокія Несторівна239 41 97
Секретар деканату
Ванько Христина Василівна239 41 97
Диспетчер заочного навчання
Мурин Галина Андріївна239 43 78
Кафедра театрознавства та акторської майстерності
Завідувач
Козак Богдан Миколайович239 42 99
Кафедра режисури і хореографії
вул. Стефаника, 16а
Завідувач
Стригун Федір Миколайович240 36 23
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії
В.о. завідувача
Демчук Наталія Романівна239 43 78
239 43 78
Кафедра музичного мистецтва
Завідувач
Тайнель Ельвіра Золтанівна239 42 84
Кафедра хорового співу
Завідувач
Яциняк Василь Ількович
Кафедра філософії мистецтв
Завідувач
Козаренко Олександр Володимирович239 43 17
Кафедра музикознавства
Завідувач
Медведик Юрій Євгенович
Журнал “Просценіум”
Козак Богдан Миколайович239 42 99
Заступник головного редактора
Гарбузюк Майя Володимирівна239 42 96
Вісник Львівського університету
Серія мистецтвознавство
Головний редактор
Козаренко Олександр Володимирович239 43 17
Відповідальний секретар
Пасічник Володимир Петрович261 55 12
Навчально-професійний театр “Просценіум”
вул. Фредра, 1
Директор
Савченко Ольга Павлівна222 90 00
Комп’ютерний клас
Старший лаборант
Грицко Остап Андрійович239 42 97
Комендант корпусу факультету
Політило Микола Васильович235 79 98

Механіко-математичний факультет

Декан260 00 09
Зарічний Михайло Михайлович239 41 74
Заступник декана
З навчально-методичної роботи
Гуран Ігор Йосипович239 41 74
З наукової роботи
Кузь Ігор Степанович239 41 74
Секретар239 47 43
Кафедра диференціальних рівнянь
Завідувач
Іванчов Микола Іванович239 45 93
Лабораторія
Кафедра алгебри і логіки
Завідувач
Комарницький Микола Ярославович239 41 72
Кафедра геометрії і топології
Завідувач
Зарічний Михайло Михайлович239 42 18
Кафедра теорії функцій та теорії ймовірностей
Завідувач
Шеремета Мирослав Миколайович239 41 57
Кафедра математичного і функціонального аналізу
Завідувач
Кондратюк Андрій Андрійович239 43 62
Лабораторія239 45 59
Кафедра математичної економіки і економетрії
Завідувач
Кирилич Володимир Михайлович239 45 46
Кафедра теоретичної та прикладної статистики
Завідувач
Єлейко Ярослав Іванович239 45 31
Кафедра математичного моделювання
Завідувач
Заболоцький Микола Васильович239 41 45
Лабораторія239 41 51
Кафедра вищої математики
Завідувач239 41 93
Копитко Богдан Іванович239 47 53
Кафедра механіки239 43 70
Завідувач239 41 13
Сулим Георгій Теодорович239 45 61
Механічна лабораторія239 45 67
Лабораторія міцності елементів конструкцій239 43 63
Лабораторія статистичного тензометрування239 45 54
Лабораторія фотопружності239 45 81
Філія кафедри механіки у Фізико-механічному інституті
Завідувач
Панасюк Володимир Васильович263 30 88
Лабораторія комп’ютеризації навчального процесу
Завідувач239 42 32
Садовський Володимир Михайлович239 47 36
Кабінет математичної літератури
Завідувач
Шеремета Валентина Володимирівна239 43 86
Філія абонемента студентської бібліотеки
Бібліотекар
Федорчук Оксана Іванівна239 47 96
Спеціалізована Вчена Рада із захисту кандидатських дисертацій К 35.051.07
Голова ради
Іванчов Микола Іванович239 45 93
Вчений секретар
Остудін Борис Анатолійович239 43 91
Вісник Львівського національного університету
Серія механіко-математична
Головний редактор
Зарічний Михайло Михайлович239 42 18
Секретар
Бугрій Олег Миколайович239 45 93
Науковий журнал «Математичні студії»
Головний редактор
Шеремета Мирослав Миколайович239 41 57
Заступник головного редактора
Скасків Олег Богданович239 46 54

Факультет міжнародних відносин

В.о. декана
Бик Ігор Степановичihorbyk@gmail.com
Факс255 43 17
Телефон239 44 20
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Федунь Юрій Богударович239 42 88ybfedun@yahoo.com
Іжнін Ігор Ігорович239 42 88igor.izhnin@gmail.com
З навчально-виховної та наукової роботи
Микієвич Михайло Миколайович239 42 88mmmedulaw@yahoo.com
Секретар255 43 17
Лех-Дебера Анета Богумилівна239 40 62
Методист
Шпак Лідія Леонідівна239 47 48
Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби
Завідувач
Мальський Маркіян Зіновійович239 41 32markmalskyy@gmail.com
239 44 63
Кафедра країнознавства і міжнародного туризму
Завідувач
Антонюк Наталія Володимирівна239 46 56nantonyk@yahoo.com
Кафедра міжнародного права
Завідувач
Репецький Василь Миколайович239 47 10repetsky_vasyl@ukr.net
Кафедра європейського права
Завідувач
Микієвич Михайло Миколайович239 41 99mmmedulaw@yahoo.com
Кафедра міжнародних економічних відносин
Завідувач
Грабинський Ігор Михайлович239 47 81ihrabynsk@gmail.com
Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів
Завідувач
Біленко Юрій Іванович239 46 02y_bilenko@lnu.edu.ua
Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин
В.о завідувача
Зарума Олена Романівна239 41 98zaruma_olena@ukr.net
239 44 34
Навчально-методична лабораторія країнознавства239 46 05
Завідувач
Миронюк Наталія Дмитрівна239 45 72
Малий видавничий центр239 43 65
Спеціалізована Вчена Рада з захисту дисертацій. Шифр К 35.051.11
Голова ради
Присяжнюк Юрій Іванович239 44 63prysiazhniuk.yuriy@gmail.com
Вчений секретар
Федунь Юрій Богударович239 47 81ybfedun@yahoo.com
Вісник Львівського університету
Серія міжнародні відносини
Головний редактор
Мальський Маркіян Зіновійович239 41 32markmalskyy@gmail.com
Секретар
Кучик Олександр Сергійович239 41 32ol_kuchyk@ukr.net
ГО центр «Молода дипломатія»239 41 89

Факультет педагогічної освіти

Деканpedosv.fakultet@ukr.net
Завідувач
Ленів Зоряна Павлівнаlzoryana@ukr.net
Кафедра загальної та соціальної педагогіки239 47 65
kfpedag@lnu.edu.ua
Завідувач
ГЕРЦЮК Дмитро Дмитрович
Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії239 42 30
kaf.kor.osv@ukr.net
Завідувач
Лобода Вікторія Віталіївнаvloboda@udl.org.ua
Кафедра початкової та дошкільної освіти
Завідувач
Мачинська Наталія Ігорівнаnatalya_im@ukr.net
Науково-дослідна педагогічна лабораторія “Арт-терапевтичний центр творчого розвитку дитини”.
Завідувач
Сивик Ганна Євгенівнаavoniduk@gmail.com
Ресурсний центр з інклюзивної освіти..
Завідувач
Троханяк Наталія Адамівна239 44 98
 dudochka_nat@yahoo.com

Факультет прикладної математики та iнформатики

Декан
Савула Ярема Григорович260 30 83
239 41 86
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Шахно Степан Михайлович239 43 04
З наукової i навчально-виховної роботи
Гнатишин Олександра Павлiвна239 43 04
Корольчук Свiтлана Ярославiвна260 30 83
239 47 27
Кафедра обчислювальної математики
Завiдувач
Хапко Роман Степанович239 43 91
Кафедра прикладної математики
Завiдувач
239 41 78
Кафедра iнформацiйних систем
Завiдувач
Шинкаренко Георгiй Андрiйович239 45 45
Кафедра програмування
Завiдувач
Ярошко Сергій Адамович239 47 57
Кафедра теорії оптимальних процесiв
Завiдувач
Бартіш Михайло Ярославович239 47 91
Кафедра математичного моделювання соцiально-економiчних процесiв
Завiдувач
Цегелик Григорiй Григорович239 43 51
Кафедра дискретного аналiзу та iнтелектуальних систем
Завiдувач
Притула Микола Миколайович239 42 11
Мiжфакультетська лабораторiя комп’ютерної технiки
Завiдувач
Ярицький Ярослав Миколайович239 45 09
Лабораторiя iнформацiйних технологiй
Завiдувач
Пасічник Василь Богданович239 44 27
239 42 40
Лабораторiя iдей239 40 43
Лабораторiя системного аналiзу
Завiдувач
Томчій Оксана Богданiвна239 46 09
Лабораторія програмування
Завiдувач
Галамага Любомир Богданович239 40 64
Ауд. 270
Вiсник Львiвського університету
Серiя прикладна математика та iнформатика
Головний редактор
Шинкаренко Георгiй Андрiйович239 45 45
Секретар
Щербина Юрiй Миколайович239 42 11
 Навчальна лабораторія програмування239 41 06

Факультет управління фінансами та бізнесу

Декан
Стасишин Андрій Васильович235 64 59
Заступники декана
З навчально-методичної роботи
Ситник Наталія Степанівна235 64 59
З наукової роботи
Дубик Вікторія Яківна262 68 82
Кафедра державних та місцевих фінансів
Завiдувач
Ситник Наталія Степанівна
Кафедра економіки та менеджменту
Завiдувач
Карпінський Борис Андрійович.
Кафедра економічної кібернетики
Завдувач
Жмуркевич Андрій Євгенович
Кафедра економічної теорії
Завідувач
Гупало Олег Григорович
Кафедра математичних методів в економіціiв
Завідувач
Максимук Олександр Васильович
Кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів
Завiдувач
Біттер Олександр Аронович
Кафедра обліку і аудитуkafedraoialdfa@ukr.net
Завiдувач
Романів Євген Миколайович
Кафедра фінансів суб’єктів господарювання
Завiдувач
Васьківська Катерина Володимирівна

Фізичний факультет

Декан
Якібчук Петро Миколайович255 41 64
239 47 18
Заступники декана
З навчальної роботи
Тарас Михайлович Демків239 41 16
З навчально-виховної та наукової роботи
Королишин Андрій Володимирович239 41 16
239 45 94
З господарської роботи
Брезвін Руслан Степанович239 45 63
239 41 16
Секретар
Лепська Марія Миколаївна239 41 16
Інженер
Ковальська Марія Володимирівна239 41 16
Кафедра фізики металів
Завідувач
255 41 64
239 47 18
Навчальні лабораторії
Фізики металів
Завідувач
Кулик Юрій Орестович239 45 27
Структурної діагностики
Завідувач
Щерба Іван Дмитрович239 47 63
Рентгенографії рідин
Завідувач
Мудрий Степан Іванович239 45 94
Фізики тонких плівок
Завідувач
Миколайчук Олексій Гордійович239 43 06
Електронних розплавів
Завідувач
Плевачук Юрій Олександрович239 42 70
Кафедра теоретичної фізики
Завідувач
Вакарчук Іван Олександрович261 44 43
239 41 83
Викладачі239 43 21
239 42 16
Редакція журналу фізичних досліджень260 33 15
239 45 41
Кафедра загальної фізики
Завідувач
Шопа Ярослав Іванович239 44 29
239 45 00
239 41 30
Лабораторія загального фізичного практикуму
Гладка Наталія Костянтинівна239 45 00
Лабораторія методики викладання фізики
Конопельник Оксана Ігорівна239 45 00
Лабораторія функціональної електроніки
Шопа Ярослав Іванович239 44 29
Науково-дослідна частина
Новосад Степан Степанович239 46 79
Кафедра експериментальної фізики
Завідувач
Волошиновський Анатолій Степанович239 41 05
239 43 66
Лабораторія молекулярної спектроскопії
Завідувач
Хапко Зінон Андрійович239 43 24
Лазерна лабораторія
Завідувач
Франів Андрій Васильович
Лабораторія люмінесценції
Завідувач
Вістовський Віталій Володимирович239 43 66
Лабораторія кристалооптики
Завідувач
Романюк Микола Олексійович239 45 63
Лабораторія вакуумного ультрафіолету
Завідувач
Брезвін Руслан Степанович239 45 63
Лабораторія оптики і спектроскопії твердого тіла
Завідувач
Довгий Ярослав Остапович239 44 33
Лабораторія атомної фізики та прикладної спектроскопії
Завідувач
Курляк Василь Юрійович239 44 99
Кафедра фізики твердого тіла
Завідувач
Капустяник Володимир Богданович239 47 72
239 43 66
Викладачі239 40 32
239 46 78
239 43 43
Кафедра астрофізики
Завідувач
(пос. вакантна)260 04 21
Астрономічна обсерваторія
Завідувач
Новосядлий Богдан Степанович260 03 95
239 46 55
296 46 55
Спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій Шифр Д.35.051.09
Голова ради
Вакарчук Іван Олександрович261 44 43
Вчений секретар
Павлик Богдан Васильович
Вісник Львівського університету
Серія фізична
Відповідальний за випуск
Ваврух Маркіян Васильович260 04 21

Філологічний факультет

В. о. декана
Будний Василь Володимирович255 41 33
239 41 88
239 43 17
239 41 90
Заступник декана
З навчально-методичної роботи
Ванчушович Уляна Михайлівна239 41 58
З навчально-виховної роботи
Яремчук Ірина Володимирівна239 41 58
Методист денного навчання
Утріско Оксана Орестівна239 41 58
Методист заочного навчання
Слободзяник Олена Зеновіївна239 41 58
Секретар239 41 58
Кафедра української мови
Завідувач
Терлак Зеновій Михайлович239 47 17
Кафедра української літератури імені акад. Михайла Возняка
Завідувач
Салига Тарас Юрійович239 41 90
Кафедра українського прикладного мовознавства
Завідувач
Кочан Ірина Миколаївна239 43 55
Кафедра української фольклористики імені Філарета Колесси
Завідувач
Івашків Василь Михайлович239 47 20
Кафедра загального мовознавства
Завідувач
Бацевич Флорій Сергійович239 47 56
Кафедра слов’янської філології
Завідувач
Татаренко Алла Леонідівна239 47 70
Кафедра польської філології
Завідувач
Кравчук Алла Миколаївна239 47 33
Кафедра російської філології
Завідувач
239 41 19
Кафедра сходознавства
Завідувач
239 47 04
Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства
Завідувач
Ільницький Микола Миколайович239 46 30
Бібліотека філологічного факультету
Завідувач
Грицай Оксана Мирославівна
Кабінет літератури української діаспори ім. П. Гоя
Завідувач
Лещишин Орися Степанівна239 45 60
Інститут літературознавчих студій
Директор
Сеник Любомир Тадейович239 43 17
Інститут франкознавства
Директор
Пилипчук Святослав Михайлович239 43 98
Спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій Шифр Д 35.051.13
Голова ради
Ільницький Микола Миколайович239 46 30
Вчений секретар
Пилипчук Святослав Михайлович239 43 98
Шифр К 35.031.13
Голова ради
Паславська Алла Йосипівна239 46 80
Вчений секретар
Добосевич Уляна Боданівна239 47 17
Вісник Львівського університету
Серія філологічна
Головний редактор
Салига Тарас Юрійович239 41 90
Секретар
Гірняк Мар’яна Олегівна239 46 30
«Українське літературознавство»
Головний редактор
Салига Тарас Юрійович
Секретар
Яремчук Ірина Володимирівна239 41 90

Філософський факультет

В.о. декана
Рижак Людмила Віталіївна239 45 79
Факс239 42 12
Заступники декана239 45 79
З наукової роботи
Карковська Руслана Ігорівна
З навчально-методичної роботи239 45 79
Гупаловська Вікторія Анатоліївна
З навчально-виховної роботи239 45 79
Наконечний Андрій Романович
Секретар239 45 79
Тимків Наталія Ігорівна
Деканат денного навчання239 45 91
239 42 79
Деканат заочного навчання239 42 67
Кафедра історії філософії
Завідувач
Пашук Андрій Іванович239 41 50
Кафедра філософії
Завідувач
Карась Анатолій Феодосійович239 43 72
239 42 54
Кафедра теорії та історії культури
В.о. завідувача
Сінькевич Ольга Борисівна239 40 59
239 41 47
239 42 10
Лабораторія етики та естетики239 40 58
Кафедра психології
Завідувач
Грабовська Софія Леонідівна239 47 85
239 41 70
Кафедра політології
Завідувач
Поліщук Микола Васильович239 41 08
239 41 75
239 43 40
Кафедра теорії та історії політичної науки
Завідувач
Денисенко Валерій Миколайович239 44 62
Навчально-наукова лабораторія кафедри психології
Психологічна служба239 41 70
Навчально-методичний кабінет мистецтвознавства
Завідувач
Гучко Галина Іванівна239 43 50
Навчально-методичний кабінет філософії
Завідувач
Миськів Ольга Федорівна239 45 43
Вісник Львівського університету
Серія філософські науки
Головний редактор, секретар239 45 79
Центр політичних досліджень
Директор
Романюк Анатолій Семенович
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій з філософських наук Шифр Д 35.051.02
Голова ради
Мельник Володимир Петрович239 42 12
Вчений секретар
Сінькевич Ольга Борисівна239 42 66
239 42 68
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій з політичних наук Шифр Д 35.051.17
Голова ради
Денисенко Валерій Миколайович239 44 62
Вчений секретар
Сорба Олександр Михайлович

Хімічний факультет

Декан260 03 91
Каличак Ярослав Михайлович239 45 10
Заступник декана
з навчальної роботи260 03 91
Жак Ольга Володимирівна239 45 10
з навчально методичної роботи239 46 31
з виховної та наукової роботи260 03 91
Григорій Степанович Дмитрів239 45 10
Секретар260 03 91
Кафедра неорганічної xімії
Завідувач260 03 88
Гладишевський Роман Євгенович239 41 14
Викладачі239 45 06
Завідувач НДЛ
Ромака Любов Петрівна239 45 03
Навчальна лабораторія неорганічної хімії
Завідувач260 03 88
Герман Нестор Володимирович
Навчальна лабораторія дослідження фізичних властивостей
Завідувач239 45 03
Стадник Юрій Володимирович
Лабораторія фізико хімічного аналізу та кристалохімії інтерметалічних сполук239 45 06
Завідувач239 41 63
Токайчук Ярослав Олексійович
Навчальна лабораторія металографічних досліджень
Завідувач
Заремба Василь Іванович239 44 83
Навчальна обчислювальна лабораторія
Завідувач239 43 97
Галина Павлівна Ничипорук
Кафедра аналітичної хімії
Завідувач260 03 89
Викладачі239 46 31
239 40 47
239 40 48
Навчальна лабораторія
Завідувач
Мицук Роман Дмитрович
Кафедра органічної хімії
Завідувач
Микола Дмитрович Обушак260 03 96
Навчальна лабораторія
Завідувач
Севрук Наталія Євстахівна260 03 96
Кафедра фізичної та колоїдної хімії
Завідувач
Решетняк Олександр Володимирович260 03 97
Навчальна лабораторія
Завідувач
Перевізник Орест Богданович260 03 97
Практикум хімічної технології239 45 03
Бібліотека факультету
Бібліотекар
Кулачковська Роксоляна Євгенівна239 40 46
Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.10
Голова ради
Решетняк Олександр Володимирович260 03 97
Вчений секретар ради
Яремко Зіновій Михайлович239 46 16
Вісник Львівського університету
Серія Хімічна
Головний редактор
Котур Богдан Ярославович
Секретар
Шпирка Зіновія Михайлівна239 45 06
Журнал «Хімія металів і сплавів»
Завідувач редакції239 45 06
Міліянчук Христина Юріївна

Юридичний факультет

Декан260 33 80
Бойко Андрій Михайлович239 41 02
Секретар239 41 02
Заступник декана
З навчальної роботи (денна форма)
Косович Віталій Мирославович239 45 37
З навчальної роботи (заочна форма)
Раданович Наталія Миколаївна239 44 77
З наукової роботи
Марін Олександр Костянтинович239 44 77
З навчально-виховної роботи
Роксолана Ярославівна Лемик239 44 77
Методист (денна форма)
Шипка Ірина Романівна239 43 81
Методист (заочна форма)
Перетятко Наталія Зеновіївна239 41 60
Кафедра теорії та філософії права
Завідувач
Людмила Андріївна Луць239 41 10
Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень
Завідувач
Тищик Борис Йосипович239 41 73
Кафедра конституційного права
Завідувач239 41 61
Гураль Павло Федорович239 42 90
Кафедра адміністративного та фінансового права
Завідувач239 45 25
Кобилецький Микола Мар’янович
Кафедра цивільного права та процесу
Завідувач239 42 03
Коссак Володимир Михайлович239 47 60
Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Завідувач239 47 97
Пилипенко Пилип Данилович239 45 77
Кафедра основ права України
Завідувач
Віталій Остапович Семків239 41 24
Кафедра кримінального права і кримінології
Завідувач
Бойко Андрій Михайлович239 44 82
Кафедра кримінального процесу та криміналістики239 43 70
Завідувач
Нор Василь Тимофійович239 47 28
Викладачі239 47 40
Криміналістична лабораторія
Завідувач
Мурадов Валентин Мардонович239 43 56
Комп’ютерний клас
Провідний спеціаліст-програміст
Галаджун Іван Іванович239 44 26
Малий видавничий центр
Лаборант
Нагорняк Роман Ігорович
Лаборант
Радченко Андрій Миколайович239 41 85
Лабораторія практичного права
Завідувач
Палюшкевич Ганна Степанівна239 41 77
Бібліотека юридичного факультету239 47 19
Об’єднання студентів-правників239 47 58
Вісник Львівського університету
Серія юридична
Головний редактор
Бойко Андрій Михайлович
Секретар
Марін Олександр Костянтинович239 44 77

Загальноуніверситетські кафедри

Кафедра безпеки життєдіяльності
Завідувач
Яремко Зіновій Михайлович239 46 16
Викладачі239 45 47
Навчально-методична лабораторія
Завідувач
Бардін Оксана Іванівна239 45 47
Кафедра загальної та соціальної педагогіки
Завідувач
Герцюк Дмитро Дмитрович239 42 19
Викладачі239 47 65
Кафедри фізвиховання та спорту
Завідувач
Сіренко Романа Романівна276 83 65
Навчально-методичний відділ276 83 68
Господарський відділ276 83 66
Спортивний Клуб
Яремчук Юрій Ярославович276 83 67
Відділ з обслуговування платних послуг276 83 67
Навчально-спортивний комплекс
Прохідна276 83 66
Стаціонари
Дністровський географічний (смт Єзупіль, Тисменицького району, Івано-Франківської області)
Завідувач
Дземан Євгенія Миколаївна(03436) 51 217
Чорногірський географічний (смт Ворохта Івано-Франківської області)
Завідувач
Гереджук Юрій Михайлович(03434) 41 179
Розтоцький ландшафтно-геофізичний (смт Брюховичі)
Інженер І категорії
Ліскевич Юрій Іванович234 73 26
Шацький біолого-географічний (смт Шацьк Волинської області)
Завідувач
Яковiнiч Олександр Олександрович(03355) 95 605
Високогірний біостаціонар с. Кваси
Науковий куратор
Пірогов Микола Володимирович
Лабораторія еколого-геологічних досліджень у смт. Верхнє Синєвидне
Завідувач
Кавка Ігор Романович2 45 99

Навчальні центри, студії, комплекси

Австрійський центр (Представництво ОЕАД у Львові)
Керівник
Вінінґер Андреас239 44 21
261 59 76
Представництво Британської ради у Львові
Керівник
Дмитерко Тарас Йосипович239 45 52
Центр грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського
Керівник
Глущенко Ліна Михайлівна
Кафедра239 41 38
Центр італійської мови і культури
Завідувач
Горячук Олена Віталіївна239 44 22
Центр країн Північної Європи
Завідувач
Гладиш Маріанна Леонідівна239 44 53
Німецький мовний центр239 46 29
Керівник
Петращук Наталія Євгенівна239 47 76
Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії
Керівник
Грицак Ярослав Йосифович239 45 85
Центр англомовної академічної комунікації
Керівник
Яхонтова Тетяна Вадимівна239 46 37
Навчальний телерадіоцентр
Завідувач
Чабан Юрій Васильович239 47 93
239 43 60
Навчально-спортивний комплекс276 83 66
Центр балтистики121a

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Директор
Занько Юрій Степанович297 01 32
Факс255 41 56
Приймальна239 44 96
Факс255 41 56
Заступник директора
З навчальної роботи
Корчак Юрій Михайлович239 46 06
З господарської роботи
Гур Любов Михайлівна239 42 89
Помічник директора
Футорський Дарій Любомирович239 44 50
Юрисконсульт
Шевчук Тарас Павлович239 45 42
Бухгалтерія
Марець Галина Дмитрівна239 41 34
Лабораторія інформаційних технологій
Завідувач
Хомин Богдана Євгенівна239 42 64
Бібліотека239 45 24
Центр післядипломної освіти
Гуманітарно-природничий факультет (відділення)
Декан
Кам’янець Володимир Микитович239 42 31
Методисти239 45 95
239 47 52
Факультет (відділення) економіки, менеджменту та міжнародного права
Декан
Плиса Володимир Йосипович235 70 99
Методисти235 71 13
239 44 93
239 44 35
235 70 66
255 42 76
239 44 89
Комп’ютерний клас239 44 94
Правничий факультет (відділення)
Декан
Береський Ярослав Осипович255 32 52
239 44 45
Методисти239 43 14
239 41 95
Центр доуніверситетської та сертифікаційної освіти
Відділення доуніверситетської підготовки
Завідувач відділення
Шахраюк Анна Михайлівна255 35 78
Відділення педагогічної та сертифікаційної освіти239 41 39
Центр міжнародної освіти
Підготовче відділення для іноземних громадян
Завідувач відділення
Кревс Віктор Євгенович251 34 38
Відділ організації навчання іноземних громадян251 13 64
Відділ тестування з української мови для іноземних громадян271 25 07

Педагогічний коледж

В. о. директора
Сурмач Оксана Іванівна275 65 40
Заступники директора
З навчальної роботи
Нестер Іван Іванович239 40 12
З виховної роботи
Сенич Галина Богданівна239 40 13
З навчально-виробничої роботи
Гарасимів Ярослава Юріївна239 40 60
З адміністративно-господарської роботи
Крук Володимир Михайлович239 40 18
Методист Коледжу
Михайлишин Романа Романівна239 40 15
Керівник фізичного виховання
Породько Мар’яна Ігорівна239 40 11
Відділення
Дошкільної освіти та соціальної педагогіки
Завідувач
Кос Леся Володимирівна237 09 53
Початкової освіти та діловодства
Завідувач
Сулим Ольга Іванівна239 40 17
Методист заочної форми навчання
Пашук Ганна Гіллярівна239 42 76
Інспектор відділу кадрів
Сорока Ганна Миронівна239 40 14
Бібліотека
Вавідувач
Барбара Марія Михайлівна239 40 21
Корпуси
вул. Туган-Барановського, 7
Викладацька239 40 13
Вахтер239 40 11
вул. Антоновича, 16
Викладацька239 42 75
Вахтер239 42 74

Природничий коледж

Директор
Мигаль Василь Михайлович275 60 72
Факс239 42 04
Секретар
Кулеба Христина Володимирівна239 46 96
Заступник директора
З навчально-методичної роботи
Рабик Василь Григорович239 46 82
З виховної роботи
Дзіковська Марія Ігорівна239 46 96
Методист
Куц Марія Іванівна239 46 96
Відділення:
Електроніки
Завідувач
Рабик Василь Григорович239 46 82
Лабораторія цифрової та мікропроцесорної техніки239 42 25
Викладачі239 42 25
Комп’ютерних наук
Завідувач
Хвищун Іван Олександрович239 46 90
Хімії
Завідувач
Тимошук Олександр Сергійович239 46 89
Лабораторія кількісного аналізу239 46 94
Викладачі239 46 89
Екології
Завідувач
Пилипович Ольга Василівна239 46 92
Лабораторія ґрунтознавства239 46 95
Викладачі239 46 92
Лабораторія мікробіології239 46 91
Викладачі239 46 84

Правничий коледж

Директор
Андрусяк Тарас Григорович239 45 55
Заступники директора
З навчальної роботи
Цікало Володимир Ігорович239 45 55
З виховної роботи та заочного навчання
Огренда Назар Ігорович239 45 55
Навчально-методичний відділ
Завідувач відділення
Яремків Галина Данилівна239 45 38
Завідувач навчально-виробничої практики
Медвідь Василь Осипович239 45 38
Методист
Доманська Наталя Орестівна239 45 55
Інспектор з кадрової роботи
Барсученко Раїса Миколаївна239 45 38
Лаборант
Дрочак Галина Ярославівна239 45 38
Інженер
Сеник Віталій Анатолійович239 45 38

Студентське містечко

Директор
Березюк Роман Миронович271 21 33
Гуртожиток №1, вул. Герцена, 7
Завідувач
Михальчишин Світлана Георгіївна239 40 05
Гуртожиток №2, вул. Медової Печери, 39а
Завідувач
Онишко Марія Володимирівна251 45 41
Гуртожиток №3, вул. Медової Печери, 39239 46 96
Завідувач
Курганська Тетяна Андріївна251 45 43
Гуртожиток №4, вул. Пасічна, 22
Завідувач
Колеба Ольга Федорівна271 24 08
Гуртожиток №5, вул. Пасічна, 62б
Завідувач
Дигун Людмила Іванівна271 80 21
Гуртожиток №6, вул. Пасічна, 62в
Завідувач
Дигун Лілія Валеріївна271 80 59

Сектор організації дозвілля та медобслуговування

Навчально-професійний театр “Просценіум”
Директор
Савченко Ольга Павлівна222 90 00
Спортивний клуб
Керівник
Яремчук Юрій Ярославович276 83 67
Школа шахової майстерності
Охорона261 63 22
Спортивно-оздоровчий табір «Карпати»(03131)732 71
Центр культури і дозвілля
Директор
Булатова Мирослава Михайлівна239 41 23
Факс239 42 33
Поліклініка238 56 69
Головний лікар
Комар Андрій Володимирович271 20 53
Санаторій-профілакторій
Головний лікар
Кулинич Римма Олександрівна271 22 90
Чергова медична сестра271 22 90
Їдальня271 22 23
Прохідна271 25 64

Служби та відділи, що забезпечують господарську діяльність та обслуговування

Господарський відділ
Служба обслуговування
Завідувач господарством
Фалатюк Галина Стефанівна239 43 77
Коменданти корпусів
вул. Університетська, 1
Мочайло Леонід Іванович239 43 77
вул. Січових Стрільців, 14
Левицький Богдан Семенович239 45 30
вул. Дорошенка, 41
Дума Орися Григорівна239 41 96
вул. Грушевського, 4
Вербинська Леся Сильвестрівна239 45 84
вул. Кирила і Мефодія, 8
Виздрик Надія Іванівна239 42 50
вул. Кирила і Мефодія, 6,6а
Беднарська Ольга Михайлівна239 42 50
вул. Драгоманова, 50
Вічурка Мирослав Іванович239 46 25
пр. Свободи, 18
Нефедова Наталія Борисівна239 44 74
вул. Тарнавського, 107
Мужик Галина Олександрівна275 21 68
вул. Чупринки, 49
Голуб Іван Степанович239 40 41
вул. Саксаганського, 1
Бортнікова Людмила Іванівна239 44 09
вул. Драгоманова, 12255 44 45
вул. Фредра, 1
Закорчемний Богдан Степанович255 43 14
пл. Галицька, 10235 84 00
вул. Валова,18
Політило Микола Васильович235 79 98
вул. Січових Стрільців, 19
Котула Олександра Іванівна239 45 34
Служба зв’язку та сигналізації
Інженер
Ковалишин Євген Дмитрович239 41 33
260 32 43
Машинний зал239 44 40
Довідкове бюро239 41 11
Бюро ремонту239 41 33
Відділ постачання
Начальник
Світлий Анатолій Анатолійович239 42 82
239 47 31
Провідний спеціаліст, секретар тендерного комітету
Барандій Іванна В’ячеславівна239 45 75
Товарознавці
Прус Зіновій Михайлович
Боренько Володимир Венедиктович239 42 82
Завідувач складом
Курач Оксана Юріївна239 47 31
Ремонтно-будівельний відділ
Начальник
Кунинець Орест Михайлович239 45 33
Електрики239 40 44
Малярі239 47 74
Бляхарі239 46 67
Транспортний відділ
Старший механік
Юшкевич Юрій Юрійович239 42 07
239 42 86
Механік
Лесь Андрій Петрович239 42 07
Водії
вул. Університетська, 1239 44 41
вул. Тарнавського, 107239 40 56
вул. Конюшинна, 16262 20 81
262 85 61
Головний інженер
Павлентій Петро Тадейович239 47 77
Експлуатаційно-технічний відділ
Служба головного механіка
Головний механік
Чорній Юрій Васильович239 41 65
Інженери теплотехніки
Чорній Ганна Йосипівна
Тарнопольський Ігор Валерійович239 43 85
Інженер з водопостачання
Бородін Валерій Євгенович239 43 85
Інженер з екології
Грига Володимир Михайлович239 41 65
Інженер з газопостачання
Кібенко Сергій Іванович239 43 85
Інженер по ремонту інженерних мереж(майстерня)
Дзьоба Петро Ярославович239 45 97
Інженер по автоматизованих котельнях
Цоба Ігор Васильович
Служба головного енергетика
Головний енергетик
Николайчук Ярослав Яремович239 47 25
Черговий електрик239 45 11
Ліфтер239 40 66
Відділ проектно-кошторисної документації та технічного нагляду
Інженер
Геник Володимир Дмитрович239 46 62
Служба технічного нагляду та технічної документаці
Інженер
Ціхоляз Роман Йосипович239 46 62
Діловод239 46 62
239 46 36
Проектно-кошторисна служба
Провідний фахівець
Газда Ганна Богданівна239 46 04
Інженери239 46 04
Відділ сторожової охорони
Начальник
Ільків Тарас Богданович255 43 16
239 45 08
Заступник
Кочайдовський Михайло Казимирович255 43 16
239 43 52
Чергові сторожи корпусів
вул. Валова, 18235 79 98
пл. Галицька, 10235 84 00
вул. Грушевського, 4239 45 84
вул. Дорошенка, 33261 49 42
вул. Дорошенка, 41239 43 92
вул. Драгоманова, 5239 42 34
вул. Драгоманова, 12255 44 45
вул. Драгоманова, 17239 44 03
вул. Драгоманова, 19239 44 59
вул. Драгоманова, 50239 43 01
вул. Кирила та Мефодія, 4239 43 53
вул. Кирила та Мефодія, 8239 42 50
вул. Конюшинна, 16262 20 81
262 85 61
вул. Костюшка, 8239 45 87
вул. Пасічна, 62 (профілакторій)271 25 64
вул. Саксаганського, 1239 44 09
просп. Свободи, 18239 44 73
239 47 66
вул. Січових Стрільців, 14239 43 12
вул. Січових Стрільців, 19239 45 50
вул. Тарнавського, 107239 46 10
239 42 01
вул. Фредра, 1255 43 14
вул. Генерала Чупринки, 49239 40 45
вул. Черемшини, 44276 65 87
вул. Черемшини (спорткомплекс)276 83 66
смт. Брюховичі234 63 82
Котельні
Університетська, 1239 45 97
Дорошенка, 41239 45 13
Кирила та Мефодія, 4239 45 69
Пр. Свободи, 18239 44 72
Січових Стрільців, 14239 45 39
Драгоманова, 50239 47 78
Медової Печери, 39271 80 28
Студентські їдальні
Директор
Бородіна Світлана Вікторівна239 41 87
Комора239 45 20
Бухгалтерія239 46 22
Їдальня головного корпусу239 43 75
Їдальня, пр. Свободи, 18239 45 23
Їдальня, Медової Печери, 39271 20 81
Їдальня, Пасічна, 22271 22 23
Їдальня, Січових Стрільців, 14239 44 43
Їдальня, Тарнавського, 107239 42 09
Їдальня, Драгоманова, 50239 41 79
Їдальня, Дорошенка, 41239 45 13
Буфет, Валова, 18239 42 97
Буфет, Кирила і Мефодія, 2(прохідна)239 42 50
Буфет, Грушевського, 4239 46 74
Буфет, Туган-Барановського, 7(прохідна)275 65 71
Буфет, Чупринки, 49239 44 44