Керівництво
Ректор Мельник Володимир Петрович 260 34 02 rektor@lnu.edu.ua
Приймальна 239 42 77
239 41 22
260 34 02
Перший проректор Гукалюк Андрій Федорович 255 41 00 andrii.gukaliuk@lnu.edu.ua
260 30 67
239 41 07
Приймальна 239 43 22
Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і
розвитку
Качмар Володимир Михайлович volodymyr.kachmar@lnu.edu.ua
Факс 239 42 87
Приймальна 239 45 32
Проректор з наукової роботи Гладишевський Роман Євгенович 255 41 00 roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua
255 41 00
Факс 261 69 03
239 41 09
Приймальна 239 45 71
261 69 03
Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Кухарський Віталій Михайлович 239 40 40 vitaliy.kukharskyy@lnu.edu.ua
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Різник Сергій Васильович 239 41 94 serhiy.riznyk@lnu.edu.ua
Проректор з навчально – виробничої та адміністративно-господарської роботи Курляк Василь Юрійович 239 47 13 vasyl.kurlyak@lnu.edu.ua
Приймальна 239 47 13
Факс 255 32 98
Колегіальні та дорадчі органи управління та самоврядування
Вчена рада Університету
Вчений секретар Грабовецька Ольга Сергіївна 239 42 44 Olha.Hrabovetska@lnu.edu.ua
Комісія з акредитації та ліцензування
Голова комісії Гукалюк Андрій Федорович 239 41 07
Комісія з кваліфікаційних справ
Голова комісії Гладишевський Роман Євгенович 239 45 71 Roman.Gladyshevskii@lnu.edu.ua
Комісія з бюджету
Голова комісії Нор Василь Тимофійович 239 41 46 Vasyl.Nor@lnu.edu.ua
Секретар Булка Марія Богданівна 2944532
Комісія соціального страхування
Голова комісії /
Приймальна
Качмар Володимир Михайлович 239 45 32 volodymyr.kachmar@lnu.edu.ua
Видавнича комісія
Голова комісії Лозинський Мар’ян Володимирович 239 45 32 Maryan.Lozynskyy@lnu.edu.ua
Секретар комісії Сеник Світлана Зіновіївна 239 43 20
Ректорат
Секретар засідання Ректорату Беляєва Тетяна Михайлівна 239 47 42 rector.council@lnu.edu.ua
Науково-технічна рада
Голова ради Гладишевський Роман Євгенович 239 45 71 roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua
Секретар засідання Науково-технічної ради Іваськевич Оксана Ярославівна 239 45 62
Громадські організації
Первинна профспілкова організація працівників
Голова профкому Бек Юліан Богуславович 239 47 15
Приймальна 239 43 11
Факс 239 47 15
Заступник голови профкому Когут Марія Петрівна 239 47 15
239 47 15
Юрисконсульт Бурак Володимир Ярославович 239 43 11
Бухгалтерія 239 43 11
Прессекретар Гриценко Юлія Юріївна 239 47 15
Первинна профспілкова організація студентів
Голова профкому Спересенко Микола Володимирович 239 41 27 mykola.spersenko@lnu.edu.ua
Факс 239 42 71
Студентський уряд
Голова Каленіченко Олексій Андрійович 239 41 00 oleksii.kalenichenko@lnu.edu.ua
Наглядова рада Яцків Ярослав Степанович
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів, молодих
вчених
Голова ради 239 43 42
Асоціація випускників
Президент Кубів Світлана Вікторівна 239 42 36
Регіональне агентство стійкого розвитку
Керівник Шушняк Володимир Миколайович 239 43 38
Асоціація українських германістів
Президент Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Інформаційний центр ЄС
Керівник Антонюк Наталія Володимирівна 255 43 17 Nataliya.Antonyuk@lnu.edu.ua
Кафедра 239 46 56
Міська громадська організація Лабораторія ідей 239 40 43
Асоціація аспірантів Буряк Степан 050 13 49 971
Ліга студентів Асоціації правників України Сайт http://ligauba.org.ua
Центр «Молода дипломатія» 239 40 62
Enactus LNU Сайт http://enactus-lnu.org
Комітет кристалографів України
Голова Гладишевський Роман Євгенович Roman.Gladyshevskii@lnu.edu.ua
Кафедра 239 45 06
Приймальна 239 45 71
Українське товариство міфології та фольклору
Голова Гунчик Ігор Володимирович 239 44 23 Ihor.Hunchyk@lnu.edu.ua
Центр україністики
Координатор Антонів Леся Володимирівна 239 43 55
Об’єднання студентів правників 239 47 58
Львівське математичне товариство 239 41 57
Приймальна комісія
Відповідальний секретар Міщук Наталія Володимирівна 239 43 30 pkunivlv@lnu.edu.ua
239 48 70
239 45 70
255 39 65
моб. тел. (096) 600-77-31
Відділи загальноорганізаційного забезпечення
Загальна канцелярія zag_kan@lnu.edu.ua
Завідувач Савчук Ірина Ігорівна 239 43 25 Iryna.Savchuk@lnu.edu.ua
Факс 261 60 48
Відділ кадрів viddilkadrivfranko@gmail.com
HR@lnu.edu.ua
Начальник Дзіковська Марія Ігорівна 239 41 66 mariya.dzikovska@lnu.edu.ua
260 32 16
Заступники начальника відділу кадрів Занько Галина Іллівна
Митник Соломія Іванівна
Сектор науково-педагогічних працівників 239 47 26
Провідний фахівець Посівнич Людмила Анатоліївна
Провідний фахівець Попадюк Любов Орестівна
Старший інспектор Павлусів Ольга Йосипівна
Старший інспектор Беген Ірина Романівна
Провідний фахівець Шпакович Ніна Юріївна
Старший інспектор Митник Соломія Іванівна
Сектор навчально-допоміжного та господарського складу 239 41 71
Провідний фахівець Колюбінська Любов Володимирівна 239 41 71
Старший інспектор Бурка Олена Зіновіївна
Старший інспектор Яремчук Лідія Романівна
Заступник начальника відділу кадрів Занько Галина Іллівна
Старший інспектор Томчук Ірина Костянтинівна
Юридичний відділ legal.department@lnu.edu.ua
Начальник відділу Гудз Богдан Данилович 239 44 30
Заступник начальника відділу Копанська Мар’яна Андріїівна 239 44 30
Відділ ліцензування та акредитації (уповноважена особа з питань
запобігання та протидії корупції)
Начальник відділу Пєнок Ана Олександрівна 239 45 52
Архів
Завідувач архівом Герун Василь Богданович 239 43 79
Сектор користування документами, стіл довідок Хланта Галина Михайлівна 239 43 79
Когут Іванна Олегівна
Сектор формування архівних фондів Воловецька Павлина Юріївна 239 40 61
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І.Франка
dep_work@lnu.edu.ua
Начальник Сновидович Ірина Григорівна 239 46 81 iryna.snovydovych@lnu.edu.ua
Відділ охорони праці labor.protection@lnu.edu.ua
Начальник Поліщук Василь Іванович 239 44 08
239 41 49
Служба радіаційної безпеки
Начальник Мельник Олксандр Йосипович 239 44 88
Служба пожежної безпеки
Начальник Сорокопуд Євгеній Михайлович 239 45 15
Режимно-секретний відділ
Начальник Детинич Ольга Михайлівна 239 40 36
Відділ військового обліку
Hачальник відділу Говенко Ігор Ярославович 239 47 59
Відділ з питань надзвичайних ситуацій 239 47 12
Служби фінансово-економічного забезпечення
Бухгалтерська служба accounting@lnu.edu.ua
Головний бухгалтер Хмельницька Любов Іванівна 255 36 26 Lyubov.Khmelnytska@lnu.edu.ua
Заступники головного бухгалтера
Білик Уляна Михайлівна ulyana.bilyk@lnu.edu.ua
Лисянчук Галина Захарівна
Петяк Ольга Василівна olga.petiak@lnu.edu.ua
Хохлова Валерія Валерівна
Матеріальний відділ 239 41 40
Облік основних засобів Гоїн Любов Степанівна 239 46 12
Облік матеріалів Українська Оксана
Ярославівна
239 44 80
Пиртко Ольга Михайлівна 239 44 80
Облік малоцінного інвентаря Корниляк Оксана Йосифівна 239 46 13
Облік бібліотечного фонду та матеріальних цінностей
педагогічного коледжу
Тиндик Оксана Богданівна 239 44 28
Фінансовий відділ
Заступник головного бухгалтера Білик Уляна Михайлівна 239 46 26 Ulyana.Bilyk@lnu.edu.ua
Розрахунки з дебіторами і кредиторами Магдзяк Мирослава Миронівна 239 46 17
Розрахунки банківських операцій Війтович Оксана Степанівна 239 46 21 Oksana.Viytovych@lnu.edu.ua
Бухгалтер по роботі з казначейством Перетятко Наталія Михайлівна 239 46 18
Бухгалтер з розрахунків платного навчання Шмідт Маріанна Григорівна 239 42 93 Marianna.Shmidt@lnu.edu.ua
Бухгалтер по студентській їдальні Максимець Надія Степанівна 239 46 22
Пінтоха Христина Андріївна 239 46 22
Бухгалтер з розрахунків по гуртожитках Николишин Оксана Миколаївна 239 45 12 Oksana.Nykolyshyn@lnu.edu.ua
Розрахунковий відділ
Заступник головного бухгалтера Петяк Ольга Василівна 255 43 77
239 47 82
Розрахунки із зарплати Патроник Альбіна Адольфівна 239 43 09
Професорсько-викладацький склад Русак Галина Миронівна 239 44 02
Якимович Світлана Ярославівна 239 43 44
Потимко Наталія Романівна 239 47 41
Адміністративно-господарський відділ
Романишин Надія Петрівна 239 47 02
Навчально допоміжний персонал Николин Ярослава Іванівна 239 44 24
Педагогічний коледж Стець Любов Федорівна 239 44 25
Науково-дослідна частина Кондзьолка Наталія Миронівна 239 41 43 Nataliya.Kondzolka@lnu.edu.ua
Мороз Наталя Петрівна 239 44 28
Розрахунки зі стипендії Шведюк ольга Володимирівна 239 47 82
Марків Наталія Михайлівна 239 44 80
Розрахунки з підзвітними особами Яцик Галина Тадеївна 239 45 05
Розрахунки податків фізичних осіб Соловйова Раїса Володимирівна 239 43 44
Правничий та природничий коледж Коссак Юлія Андріївна 239 43 44
Розрахунки із соціального страхування Жук Олена Євгенівна 239 43 44
Облік депонованих сум Сеник Марія Богданівна 239 43 08
Касир Губернович Галина Миколаївна 239 43 08
Ощадбанк (каса) 239 45 99
Планово-фінансовий відділ fin.plan.department@lnu.edu.ua
Начальник Сас Світлана Петрівна 239 47 11 Svitlana.Sas@lnu.edu.ua
Заступник начальника Коваленко Олександра Вікторівна 239 43 88 oleksandra.kovalenko@lnu.edu.ua
Зарплата адміністративно-господарського персоналу Сетдекова Оксана Богданівна 239 46 50
Зарплата навчально-допоміжного персоналу Кічурчак Богдана Григорівна

Колач Наталія Володимирівна

239 46 51
Зарплата науково-педагогічного персоналу Базюк Наталія Михайлівна

Павлик Наталія Ігорівна

239 46 51
Стипендійне забезпечення Лемішка Ольга Олександрівна 239 46 48
Платне навчання, платні послуги Пилип Дарія Степанівна 239 43 88
Погодинна оплата праці Говенко Леся Богданівна 239 46 51
Оренда приміщень Рижмань Ольга Богданівна 239 46 48
Загальноуніверситетські підрозділи
Навчально-методичний відділ
Начальник Маєвська Ірина Петрівна 239 41 64 curriculum.department@lnu.edu.ua
Заступник начальника з навчальної роботи Сак Неля Ростиславівна 239 47 39
Заступник начальника з методичної роботи Несторович Надія Василівна 239 47 23 Nadiya.Nestorovych@lnu.edu.ua
Завідувач навчальною, виробничою та педагогічною практикою Цікало Віра Михайлівна 239 45 44
Методист заочного навчання Жежерун Світлана Юріївна 239 45 96
Методисти Мандюк Марія Петрівна 239 47 38
Труш Ольга Теодорівна 239 43 31
Качмарська Ірина Анатоліївна 239 47 38
Наум Галина Михайлівна 239 45 56
Методист з питань платного навчання Гдичинська Орися Ярославівна 239 47 38
Методист з питань платного навчання (заочне відділення) Дмитрук Мирослава Володимирівна 239 42 94
Старший лаборант Євтушок Зореслава Василівна 239 42 94
Відділ міжнародних зв’язків 239 44 01
260 33 23
international.office@lnu.edu.ua
Начальник Чапляк Любов Ярославівна 239 41 15 Lyubov.Chaplyak@lnu.edu.ua
Прес-Центр
Керівник Вівчарик Олег Богданович 239 45 04
Інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр
Завідувач Бартіш Леся Олексіївна 239 41 01 analytic.careeer@lnu.edu.ua
Музей історії Університету
Директор Гудима Юрій Володимирович 239 45 29 history.museum@lnu.edu.ua
ІТ-служби
Відділ АСУ-ВНЗ «Сигма»
Керівник Гнатишин Андрій Іванович 239 40 65 sygma@lnu.edu.ua

Andriy.Hnatyshyn@lnu.edu.ua

Група експлуатації 239 45 83
Група розробки 239 45 92
Відділ технічних засобів навчання
Начальник Заплатинський Володимир Дмитрович 239 47 05
Центр маркетингу та розвитку
Осередчук Ольга Анатоліївна 239 40 10 marketing@lnu.edu.ua
Olha.Oseredchuk@lnu.edu.ua
Центр мережевих технологій та ІТ-підтримки
Директор Петришин Василь Ярославович 239 48 48 vasyl.petryshyn@lnu.edu.ua
Лабораторія адміністрування мереж Стягар Орест Миколайович 239 48 50 orest@lnu.edu.ua
Лабораторія апаратно-програмного забезпечення Група технічної підтримки (ауд. 120) 239 45 07
Чорнобай Ігор Іванович 239 44 19 Igor.Chornobay@lnu.edu.ua
Кулешник Марія Олексіївна 239 44 19 Maria.Kuleshnyk@lnu.edu.ua
Рябіш Віталій Борисович 239 48 49 vitaliy.ryabish@lnu.edu.ua
Лабораторія з ремонту та діагностики обладнання Яковенко Ігор Григорович 239 48 52 Ihor.Yakovenko@lnu.edu.ua
Вузол зв’язку з мережею Інтернет 239 44 19
Організаційно-методичний центр електронного навчання
Завідувач 239 41 78 e-learning@lnu.edu.ua
Лабораторія контролю якості освіти
Завідувач Петрів Василь Федорович 239 45 57 Vasyl.Petriv@lnu.edu.ua
Центр підтримки студентських сервісів
Керівник Центру підтримки студентських сервісів Тибор Ольга Іванівна 239 48 40 olha.tybor@lnu.edu.ua
Сектор студентської документації 239 48 43
239 45 76
провідний фахівець Карпова Тетяна Володимирівна 239 45 76 tetiana.karpova@lnu.edu.ua
провідний фахівець Юлова Наталія Геннадіївна 239 44 92 nataliya.yulova@lnu.edu.ua
провідний фахівець Копчак Андріана-Марія Андріївна 239 48 43 adriana-mariia.kopchak@lnu.edu.ua
провідний фахівець Замостна Надія Богданівна 239 45 76 nadiia.zamostna@lnu.edu.ua
провідний фахівець Бабій Лариса Сергіївна 239 45 76 larysa.babii@lnu.edu.ua
Сектор студентської підтримки 239 48 42
лаборант Гузь Даніїл Романович 239 48 42 daniil.huz@lnu.edu.ua
фахівець ІІ к. Допіра Оксана Петрівна 239 48 42 oksana.dopira@lnu.edu.ua
інженер програміст Бокало Ірина Іванівна 239 48 42 iryna.bokalo@lnu.edu.ua
Сектор адміністрування освітніх систем 239 44 92
Заступниця керівника Дорош Юлія Степанівна 239 44 92 yulia.dorosh@lnu.edu.ua
Заступник керівника Сидорук Максим Олександрович 239 44 92 maksym.sydoruk.ol@lnu.edu.ua
методист Горбань Світлана Миколаївна svitlana.myrtsalo@lnu.edu.ua
фахівець Лапінська Орися Орестівна 239 44 92 orysia.lapinska@lnu.edu.ua
провідний інженер Медвідь Іванна Іванівна 239 44 92 ivanna.medvid@lnu.edu.ua
провідний фахівець Демчук Анастасія Михайлівна 239 44 92 anastasiya.demchuk@lnu.edu.ua
лаборант Дублянська Тетяна Богданівна 239 44 92 tetiana.dublianska@lnu.edu.ua
Центр маркетингу та розвитку Львівського університету
  керівник Ольга Осередчук 239 40 10 olha.oseredchuk@lnu.edu.ua
   
  Відділ маркетингу та комунікації
   
  фахівець Матвійчук Анастасія anastasiia.matviichuk@lnu.edu.ua
  лаборант Васьків Юлія yuliia.vaskiv@lnu.edu.ua
  лаборант Павленко Анастасія anastasiia.pavlenko@lnu.edu.ua
  лаборант Вікторія Козяр viktoriia.koziar@lnu.edu.ua
  фахівець Орест Дацко marketing@lnu.edu.ua
  фахівець Віта Максимів marketing@lnu.edu.ua
  лаборант Вікторія Гусар marketing@lnu.edu.ua
  фахівець Роксоляна Білоус marketing@lnu.edu.ua
  фахівець Софія Крохмальна marketing@lnu.edu.ua
   
  Відділ фандрейзингу
   
  фахівець Роксоляна Свізінська roksoliana.svizinska@lnu.edu.ua
  фахівець Ярина Цоба yaryna.tsoba@lnu.edu.ua
   
  Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом ЛНУ ім. Франка
   
  начальник Сновидович Ірина Григорівна +380955944134 iryna.snovydovych@lnu.edu.ua
  фахівець Вінніцька Анна Андріївна +380679459868 anna.vinnitska@lnu.edu.ua
  фахівець Мазур Анастасія Вікторівна +380969781252 anastasiia.mazur@lnu.edu.ua
  фахівець Бенсь Оксана Григорівна +380994647945 oksana.bens@lnu.edu.ua
  інспектор Пугач Соломія Богданівна +380958822174 solomiia.puhach@lnu.edu.ua
  фахівець Луцишин Юлія-Лада Андріївна +380983806506 yuliia-lada.lutsyshyn@lnu.edu.ua
   
Центр забезпечення якості освіти  
  Відділ дистанційної та дуальної освіти vddo@lnu.edu.ua
  Начальник відділу дистанційно та дуальної освіти Козьмук Наталя Ігорівна +380673929738 nataliia.kozmuk@lnu.edu.ua
 
Центр соціального розвитку та громадських ініціатив
Лаборант Центру Старушенко Катерина Kateryna.Starushenko@lnu.edu.ua
 
Відділ аспірантури та докторантури
  Керівник відділу аспірантури та докторантури Наталія Литвинович 239 47 73 nataliya.lytvynovych@lnu.edu.ua
  Провідний фахівець Лемега Надія Михайлівна 239 47 73 nadiia.lemega@lnu.edu.ua
  Провідний фахівець Ціхоть Тетяна 239 47 73 tetiana.tsikhon@lnu.edu.ua
  Провідний фахівець Телюк Богдана 239 47 73 bohdana.teliuk@lnu.edu.ua
 
Видавництво
В.о. директор Сотник Роман Романович 239 45 86
Відділ додрукарської підготовки 239 43 35
Завідувач Кузик Оксана Степанівна 239 46 44
Відділ маркетингу 239 40 02
Відділ друку 239 45 35
Інформаційно-виробничий вузол 239 46 76
Книгарня 239 43 10
Малий видавничий центр
Малий видавничий центр ф-ту міжнародних відносин 239 43 65
Малий видавничий центр юридичного факультету
Оператори ЕОМ 239 41 85
Нагорняк Роман Ігорович
Радченко Андрій Миколайович
Редакції
Редакція журналу “Світ фізики”
Головний редактор 239 46 73
Завідувач редакції Шопа Галина Михайлівна 239 46 73 Halyna.Shopa@lnu.edu.ua
1. Редакція вісника Львівського університету
Серія біологічна
Головний редактор Федоренко Віктор Олександрович 239 47 68 Viktor.Fedorenko@lnu.edu.ua
Секретар Цимбалюк Надія Львівна 239 47 86 Nadiya.Tsymbalyuk@lnu.edu.ua
Редакція журналу «Біологічні студії/Studia biologoca»
Завідувач редакції Старунько Ігор Миколайович 239-41-53 igor.starunko@lnu.edu.ua
Секретар Романюк Наталія Дмитрівна
2. Редакція вісника Львівського університету
Серія географічна
Головний редактор Дністрянський Мирослав Степанович 239 47 49 Myroslav.Dnistryanskyy@lnu.edu.ua
Секретар Богуцький Андрій Боніфатійович 239 46 35 Andriy.Bogucki@lnu.edu.ua
3. Редакція вісника Львівського університету
Серія геологічна
Головний редактор Павлунь Микола Миколайович 239 45 68 Mykola.Pavlun@lnu.edu.ua
Секретар Білоніжка Петро Михайлович 239 47 00
Редакція Мінералогічного збірника
Головний редактор Матковський Орест Іллярович 239 47 00
Секретар Сливко Євгенія Мартинівна 239 45 58 Yevheniya.Slyvko@lnu.edu.ua
Редакція Палеонтологічного збірника
Головний редактор Лещух Роман Йосипович 239 43 83
Секретар Іваніна Антоніна Валентинівна 239 47 32 Antonina.Ivanina@lnu.edu.ua
4. Редакція вісника Львівського університету
Серія економічна
Головний редактор Панчишин Степан Михайлович 235 87 67
239 44 97
Секретар Буняк Василь Богданович 235 70 81 Vasyl.Bunyak@lnu.edu.ua
Редакція збірника наукових праць «Формування ринкової економіки
в Україні»
Головний редактор Панчишин Степан Михайлович 235 87 67
239 44 97
Секретар Буняк Василь Богданович 235 70 81 Vasyl.Bunyak@lnu.edu.ua
5. Редакція вісника Львівського університету
Серія журналістика
Головний редактор Потятиник Борис Володимирович 239 44 84
Секретар Тихолоз Богдан Сергійович 239 41 67
6. Редакція вісника Львівського університету
Серія іноземні мови
Головний редактор Помірко Роман Семенович 239 47 37 Roman.Pomirko@lnu.edu.ua
Секретар Латик Марко Михайлович 239 42 81 Marko.Latyk@lnu.edu.ua
Редакці збірника наукових праць “Іноземна філологія”
Головний редактор Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Секретар Теплий Іван Миколайович 239 44 32
Редакція науково-методичних видань Факультету іноземних мов 239 40 22
7. Редакція вісника Львівського університету
Серія історична
Головний редактор Кондратюк Костянтин Костянтинович 239 47 71
Заступник головного редактора Вінниченко Олексій Олександрович 239 41 48 Oleksiy.Vinnychenko@lnu.edu.ua
8. Редакція вісника Львівського університету
Серія соціологічна
Головний редактор Черниш Наталія Йосипівна 239 42 80 Nataliya.Chernysh@lnu.edu.ua
Відповідальний редактор Демків Олег Богданович 239 42 80 Oleh.Demkiv@lnu.edu.ua
Редакція збірника “Наукові зошити історичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка”
Головний редактор 239 45 40
Заступник головного редактора Федик Іван Ігорович 239 43 90
Відповідальний секретар Масик Роман Володимирович 239 43 90
Редакція збірника “Археологічні дослідження Львівського
університету”
Головний редактор Войтович Леонтій Вікторович 239 41 20 Leontiy.Voitovych@lnu.edu.ua
Відповідальний секретар Погоральський Ярослав Володимирович 239 43 76
Редакція збірника “Вісник інституту археології”
Головний редактор Франко Оксана Омелянівна 239 45 40
Заступник головного редактора Филипчук Михайло Андрійович 239 46 39
Відповідальний секретар Стеблій Наталія Ярославівна 239 46 39
Редакція збірника “Проблеми слов’янознавства”
Головний редактор Чорній Володимир Павлович 239 42 78
Заступник головного редактора Татаренко Алла Леонідівна 239 47 70 Alla.Tatarenko@lnu.edu.ua
Відповідальний секретар Шпик Ігор Євгенович
9. Редакція журналу “Просценіум”
Головний редактор Козак Богдан Миколайович 239 42 99 Bohdan.Kozak@lnu.edu.ua
Заступник головного редактора Гарбузюк Майя Володимирівна 239 42 96 Mayya.Harbuzyuk@lnu.edu.ua
Редакція вісника Львівського університету
Серія мистецтвознавство
Головний редактор Козаренко Олександр Володимирович 239 43 17 Oleksandr.Kozarenko@lnu.edu.ua
Відповідальний секретар
Пасічник Володимир Петрович 261 55 12 Volodymyr.Pasichnyk@lnu.edu.ua
10. Вісник Львівського національного університету
Серія механіко-математична
Головний редактор Зарічний Михайло Михайлович 239 42 18
Секретар Бугрій Олег Миколайович 239 45 93
Редакція наукового журналу «Математичні студії»
Головний редактор Шеремета Мирослав Миколайович 239 41 57 Myroslav.Sheremeta@lnu.edu.ua
Заступник головного редактора Скасків Олег Богданович 239 46 54 Oleh.Skaskiv@lnu.edu.ua
11. Редакція вісника Львівського університету
Серія міжнародні відносини
Головний редактор Мальський Маркіян Зіновійович 239 41 32
Секретар Кучик Олександр Сергійович 239 41 32
12. Редакція вісника Львiвського університету
Серiя прикладна математика та iнформатика
Головний редактор Шахно Степан Михайлович 239 47 91 stepan.shakhno@lnu.edu.ua
Відповідальний редактор Венгерський Петро Сергійович 239 45 45 petro.venherskyy@lnu.edu.ua
13. Редакція журналу фізичних досліджень 260-33 15
239 45 41
Редакція вісника Львівського університету
Серія фізична
Відповідальний за випуск Ваврух Маркіян Васильович 260 04 21
14. Редакція вісника Львівського університету
Серія філологічна
Головний редактор Салига Тарас Юрійович 239 41 90 Taras.Salyha@lnu.edu.ua
Секретар Гірняк Мар’яна Олегівна 239 46 30 Maryana.Hirnyak@lnu.edu.ua
Редакція збірника «Українське літературознавство»
Головний редактор Салига Тарас Юрійович Taras.Salyha@lnu.edu.ua
Секретар Яремчук Ірина Володимирівна 239 41 90
15. Редакція вісника Львівського університету
Серія філософські науки
Головний редактор Серія філософські науки 239 45 79
Секретар
16. Редакція вісника Львівського університету
Серія хімічна
Головний редактор Котур Богдан Ярославович Bohdan.Kotur@lnu.edu.ua
Секретар Шпирка Зіновія Михайлівна 239 45 06 Zinoviya.Shpyrka@lnu.edu.ua
Редакція журналу «Хімія металів і сплавів»
Завідувач редакції Міліянчук Христина Юріївна 239 45 06 Khrystyna.Miliyanchuk@lnu.edu.ua
17. Редакція вісника Львівського університету
Серія юридична
Головний редактор Бойко Андрій Михайлович
Секретар Марін Олександр Костянтинович 239 44 77 Oleksandr.Marin@lnu.edu.ua
Наукова діяльність
Науково-дослідна частина
Начальник Плевачук Юрій Олександрович 255 48 78 research.department@lnu.edu.ua
239 41 21
Заступник начальника Куньо Іван Михайлович 239 47 55 Ivan.Kuno@lnu.edu.ua
Відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної
роботи
Завідувач Іваськевич Оксана Ярославівна 239 45 62
Інженери Глуховецька Марія Володимирівна 239 43 33
Каличак Ольга Миронівна 239 45 62
Павлусик Ірина Петрівна 239 47 55 Iryna.Pavlusyk@lnu.edu.ua
Відповідальна за студентську наукову роботу Войтко Любов Ігорівна 239 43 33
Відділ з питань інтелектуальної власності
Завідувач Приймак Алла Іванівна 239 43 69 Alla.Pryimak@lnu.edu.ua
Провідні інженери Поліщук Ірина Панасівна 239 44 47
Писаревська Людмила Степанівна
Романишин Наталія Григорівна
Відділ метрології, стандартизації і сертифікації
Завідувач Куньо Іван Михайлович 239 47 55 Ivan.Kuno@lnu.edu.ua
Інженери Варварецький Андрій Євгенович 239 43 54
Благітка Марта Ярославівна 239 47 55 marta.blahitka@lnu.edu.ua
Планово-фінансова група НДЧ
Головний економіст Лещинська Оксана Михайлівна 239 45 19
Група бухгалтерського обліку Новосад Оксана Степанівна 239 45 22
Василяк Теодозія Михайлівна
Бухгалтери Кондзьолка Наталія Миронівна 239 41 43 Nataliya.Kondzolka@lnu.edu.ua
Мороз Наталія 239 41 43
Група відділу кадрів
Інженер І категорії НДЧ Хомік Наталія Богданівна 239 46 42
Астрономічна обсерваторія astro.observatory@lnu.edu.ua
Директор Новосядлий Богдан Степанович 260 03 95 Bohdan.Novosyadlyj@lnu.edu.ua
Відділ фізики Сонця 239 46 55
Заміська станція спостережень 234 63 82
Лабораторний корпус 234 63 82
Сторожі 234 73 17
Павільйон телескопа для лазерної локації штучних супутників
Землі
234 63 21
Відділ практичної астрономії та фізики ближнього космосу
Завідувач Благодир Ярослав Тимофійович 260 03 93
Відділ фізики сонця
Завідувач Стоділка Мирослав Іванович 239 46 55 Myroslav.Stodilka@lnu.edu.ua
Ботанічний сад botanic.garden@lnu.edu.ua
Директор Прокопів Андрій Іванович 276 55 69 Andriy.Prokopiv@lnu.edu.ua
Приймальна 276 83 69
276 48 13
Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних
досліджень
tclts.research@lnu.edu.ua
Директор Капустяник Володимир Богданович 239 47 72 Volodymyr.Kapustyanyk@lnu.edu.ua
Заступник Васьків Андрій Петрович 239 47 06
Секретар Лобода Наталія Анатоліївна 239 40 32 Nataliya.Loboda@lnu.edu.ua
Навчальна лабораторія практикуму з фізики і техніки низьких
температур
Виробничо-навчальна лабораторія техніки низьких температур
Завідувач Шолубко Роман Васильович 239 43 43
Навчальна лабораторія низькотемпературних досліджень
Завідувач Рудик Віктор Петрович 239 43 43
Центр моніторингу monitoring.centre@lnu.edu.ua
Завідувач Сенюра Оксана 239 42 80 Oksana.Senyura@lnu.edu.ua
Ресурсний центр з інклюзивної освіти
Керівник Троханяк Наталія Адамівна 239 44 98
Наукова бібліотека 275 60 01 library@lnu.edu.ua
Директор Кметь Василь Федорович 275-60-1 library@lnu.edu.ua
Заступник директора Ходус Ігор Миколайович 239 44 04
Вчений секретар Седляр Олександр Володимирович 239 43 59
Відділ комплектування та обліку наукової літератури
Завідувач Єфремова Людмила Олексіївна 239 43 07 lyudmyla.yefremova@lnu.edu.ua
Сектор книгообміну
Завідувач Спринська Тетяна Остапівна 239 46 69
Сектор обліку
Завідувач Чорненька Надія Євгенівна 239 46 69
Сектор комплектування періодики
Завідувач Казначеєва Тамара Миколаївна 239 46 69
Відділ навчальної літератури
Завідувач Бандрівська Світлана Валеріївна 239 44 00 Svitlana.Bandrivska@lnu.edu.ua
Сектор обліку
Завідувач Краснянська О. Г. 239 44 00
Сектор обслуговування
Завідувач Тимкевич С. М. 261 02 23
Сектор опрацювання
Завідувач Наумова Олена Вікторівна 239 44 00
Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П.
Максименка
Завідувач Ільків-Свидницький Микола Мирославович 261 35 97 lb_rarity@lnu.edu.ua
Сектор рідкісної книги
Завідувач Кіт-Копистянська Наталія Володимирівна 239 45 02
Відділ каталогізації
Завідувач Дьячук Олена Ігорівна 239 47 47 lb_catalog@lnu.edu.ua
Сектор систематизації
Завідувач Губич Олександра Степанівна
Сектор редагування каталогів та інформаційного обслуговування
Завідувач
Грабовська Роксоляна Михайлівна
Сектор наукового опрацювання документів Миленька Віра Мирославівна 239 43 64
Науково-бібліографічний відділ
Завідувач Купин Леся Ярославівна 239 43 58 Lesya.Kupyn@lnu.edu.ua
Сектор бібліографічного обслуговування
Завідувач Чопик Григорій Зіновійович 239 43 58
Сектор бібліографічної інформації
Завідувач Степова Іванна Василівна 239 43 58
Сектор бібліології
Завідувач Петрій Ігор Ярославович 239 43 59
Науково-методичний відділ
Завідувач Фігель О. М. 239 42 41 Olena.Fihel@lnu.edu.ua
Сектор бібліотек ЗМО Галик О. І.
Якімова Ірина Вікторівна 239 42 41
Відділ зберігання наукової літератури
Завідувач Камацька Тетяна Михайлівна 239 46 24
Сектор гігієни
Завідувач Дьячук Олена Ігорівна 239 46 24
Сектор списання
Завідувач Оверко Наталія Архипівна 239 46 24
Відділ обслуговування науковою літературою
Завідувач Яхвак Лідія Михайлівна 239 44 85 Lidiya.Yakhvak@lnu.edu.ua
Сектор абонементів
Завідувач Андрусишин Леся Степанівна 239 47 03
Сектор читальних залів
Завідувач Лис Ірина Федорівна 239 44 85
Відділ обслуговування науковою літературою
Завідувач Яхвак Лідія Михайлівна 239 44 85
Відділ резервного фонду
Завідувач Колодій Мирослава Олегівна 239 44 06 Myroslava.Kolodiy@lnu.edu.ua
Відділ інформаційних технологій
Завідувач Барабаш Тарас Мстиславович 239 44 42 lb_it@lnu.edu.ua
Відділ зберігання періодичних видань
Завідувач Данилюк Олена Ярославівна 239 44 05 Olena.Danylyuk@lnu.edu.ua
Сектор зберігання документів
Завідувач Милимук Олеся Іванівна 239 44 05
Сектор обслуговування
Завідувач Хміль Наталія Володимирівна 239 44 05
Відділ наукової реставрації
Завідувач Рябчун-Кабарівська Євгенія Миколаївна 239 43 41 library@lnu.edu.ua
Факультетські бібліотеки
Бібліотека географічного факультету Сидор Марія Данилівна 239 46 27
Бібліотека гуманітарних факультетів Бандрівська Світлана Валеріївна 261 02 23 Svitlana.Bandrivska@lnu.edu.ua
Бібліотека економічного факультету Черкашина Катерина Миколаївна 239 44 39
Бібліотека факультету журналістики Приходько Людмила Вікторівна 239 47 46
Бібліотека математичного факультету Федорчук Оксана Іванівна 239 47 96
Бібліотека факультетів природничих наук Огійченко Романа Іванівна 239 45 58
Бібліотека фізичного факультету та факультету електроніки Поліковська Олена Георгіївна 239 45 74
Бібліотека хімічного факультету Коновська Зоряна Стефанівна 239 40 46
Бібліотека юридичного факультету Гаращук Юлія Володимирівна 239 47 19
Палітурна майстерня Приходько Ірина Євгенівна 239 46 68
Комендант корпусу № 1 Колодій Михайло Гнатович 239 46 68
Комендант корпусу № 2 Драпінський Роман Орестович 239 44 03
Черговий корпусу № 1 239 42 34
Інститути
Інститут франкознавства
Директор Пилипчук Святослав Михайлович 239 43 98
Інститут славістики
Директор Шпик І. С. 239 42 78
Інститут літературознавчих студій
Директор 239 43 17
Інститут історичних досліджень
Директор Грицак Ярослав Йосифович 239 45 85
240 35 70
Інститут археології
В. о. директор Стеблій Наталія Ярославівна 239 46 39
Інститут європейської інтеграції
Директор Гудь Богдан Васильович 239 43 05
Інститут екології масової інформації
Директор Габор Наталія Богданівна 239 42 22
Спеціалізовані Вчені Ради
Спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій
Шифр К 35.051.14
Голова ради Манько Володимир Васильович 239 46 38 Volodymyr.Manko@lnu.edu.ua
Вчений секретар Іккерт Оксана Володимирівна 239 47 86 Oksana.Ikkert@lnu.edu.ua
Спеціалізована Вчена Рада із захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.08
Голова ради Шаблій Олег Іванович 239 47 22 Oleh.Shabliy@lnu.edu.ua
Вчений секретар Гаськевич Володимир Георгійович 239 42 06 Volodymyr.Haskevych@lnu.edu.ua
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.04
Голова ради Павлунь Микола Миколайович 239 45 68 Mykola.Pavlun@lnu.edu.ua
Вчений секретар Сливко Євгенія Мартинівна 239 45 58 Yevheniya.Slyvko@lnu.edu.ua
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.01
Голова ради Крупка Михайло Іванович 239 40 57
239 40 50
Вчений секретар Плиса Володимир Йосипович 239 44 35
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.12
Голова ради Сухий Олексій Миколайович 239 45 93
Вчений секретар Остудін Борис Анатолійович 239 43 91
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.09
261 44 43
Вчений секретар Павлик Богдан Васильович 239 47 30 Bohdan.Pavlyk@lnu.edu.ua
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.13
Голова ради Салига Тарас Юрійович 239 46 30 Taras.Salyha@lnu.edu.ua
Вчений секретар Пилипчук Святослав Михайлович 239 43 98 Svyatoslav.Pylypchuk@lnu.edu.ua
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр К 35.051.23
Голова ради Паславська Алла Йосипівна 239 46 80 Alla.Paslawska@lnu.edu.ua
Вчений секретар Добосевич Уляна Боданівна 239 47 17
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.02
Голова ради Мельник Володимир Петрович 239 42 12 Volodymyra.Melnyk@lnu.edu.ua
Вчений секретар Сінькевич Ольга Борисівна 239 42 66 Olha.Sinkevych@lnu.edu.ua
239 42 68
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.17
Голова ради Денисенко Валерій Миколайович
Вчений секретар Сорба Олександр Михайлович 239 44 62
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.10
Голова ради Каличак Ярослав Михайлович 260 03 97 Yaroslav.Kalychak@lnu.edu.ua
Вчений секретар Яремко Зіновій Михайлович 239 46 16 Zinoviy.Yaremko@lnu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТИ
Біологічний факультет
Декан Хамар Ігор Степанович 239 41 53
Деканат biology.faculty@lnu.edu.ua
Секретар 239 41 53
Факс 260 32 35
Заступники декана
З навчально-методичної роботи Гончаренко Віталій Іванович 239-41-37
З наукової роботи Мерлавський Володимир Михайлович 239-47-86
З виховної роботи Антоніна Володимирівна Тарновська 239 47 90
Кафедра біофізики та біоінформатики bb.dep.biology@lnu.edu.ua
Завідувач Бабський Андрій Мирославович 239 47 90 Andriy.Babsky@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 90
Кафедра біохімії biochem.dep.biology@lnu.edu.ua
Доцент Канюка Олена Петрівна +380976012474 olena.kaniuka@lnu.edu.ua
Завідувач Сибірна Наталія Олександрівна 255 32 51 239 43 19 nataliya.sybirna@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 88
Лабораторія 239 43 82
Кафедра ботаніки 239 41 31, 239 45 16 botany.dep.biology@lnu.edu.ua
Завідувач Гончаренко Віталій Іванович 239-41-37
Викладачі 239 41 37
Кафедра генетики та біотехнології gb.dep.biology@lnu.edu.ua
Завідувач Федоренко Віктор Олександрович 239 47 68 Viktor.Fedorenko@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 68
Кафедра екології ecology.dep.biology@lnu.edu.ua
Завідувач Мамчур Звенислава Ігорівна 239 46 40 Zvenyslava.Mamchur@lnu.edu.ua
Викладачі 239 46 40
Кафедра зоології zoo.dep.biology@lnu.edu.ua
Завідувач Царик Йосиф Володимирович 239 44 38 Yosyf.Tsaryk@lnu.edu.ua
Викладачі 239 42 85
лаборанти 239 40 53
Кафедра мікробіології micro.dep.biology@lnu.edu.ua
Завідувач Гнатуш Світлана Олексіївна 239 43 57 Svitlana.Hnatush@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 86
лаборанти 239 42 37
Кафедра фізіології людини і тварин hap.dep.biology@lnu.edu.ua
Завідувач Манько Володимир Васильович 239 46 38 Volodymyr.Manko@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 86
Науково-дослідна лабораторія біоенергетики та біологічно активних речовин 239 42 37
Кафедра фізіології та екології рослин ppe.dep.biology@lnu.edu.ua
Завідувач Терек Ольга Іштванівна 239 43 34
Викладачі 239 42 83
Лаборанти 239 43 34
Науково-дослідні лабораторії
Радіаційної та молекулярної біології
Науковий керівник Сибірна Наталія Олександрівна 239 46 58
Генетики, селекції та генетичної інженерії біологічно активних
речовин
Науковий керівник Федоренко Віктор Олександрович 239 44 75 Viktor.Fedorenko@lnu.edu.ua
239 44 07
Міжкафедральна навчальна лабораторія математичних методів у
біології
Завідувач Семочко О.М. 239 45 66
Об’єкти, що становлять національне надбання України
Колекція культур мікроорганізмів-продуцентів біологічно активних
речовин Завідувач колекції Громико Олександр Миколайович
Науковий керівник Федоренко Віктор Олександрович 239 44 75 Viktor.Fedorenko@lnu.edu.ua
Гербарій
Завідувач Хміль Тетяна Семенівна 239 41 31
Зоологічний музей
Завідувач Назарук Катерина Миколаївна 239 45 48
Спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій. Шифр К
35.051.14
Голова ради Манько Володимир Васильович 239 46 38 Volodymyr.Manko@lnu.edu.ua
Вчений секретар Бура Марта Володимирівна 239 47 90
Вісник Львівського університету
Серія біологічна
Головний редактор Федоренко Віктор Олександрович 239 47 68 Viktor.Fedorenko@lnu.edu.ua
Секретар Цимбалюк Надія Львівна 239 47 86
Журнал «Біологічні студії/Studia biologoca»
Завідувач редакції Старунько Ігор Миколайович Igor.Starunko@lnu.edu.ua
Секретар Перетятко Тарас Богданович 239 40 53
Географічний факультет
Декан Біланюк Володимир Іванович 239 41 62 Volodymyr.Bilanyuk@lnu.edu.ua
Деканат geography.faculty@lnu.edu.ua
Секретар 239 43 93
Факс 239 41 62
Заступники декана
з навчально-методичної роботи Безручко Любомир Степанович 239 46 46 Lyubomyr.Bezruchko@lnu.edu.ua
з навчально-виховної та наукової роботи Тиханович Євген Євгенійович 239 46 46 Yevhen.Tykhanovych@lnu.edu.ua
з навчально-методичної роботи Котик Любов Іванівна 239 46 46 Liubov.Kotyk@lnu.edu.ua
Кафедра географії України gu.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Лозинський Роман Мар’янович 239 47 69 Roman.Lozynskyy@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 69
Кабінет методики викладання географії 239 46 15
Кафедра ґрунтознавства та географії ґрунтів sssg.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Паньків Зіновій Павлович 239 47 49 Zinoviy.Pankiv@lnu.edu.ua
Викладачі 239 42 20
Кабінет генези і екології ґрунтів 239 47 95
Кабінет ґрунтової інформатики 239 43 68
Кафедра геоморфології та палеогеографії gp.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Дубіс Лідія Францівна 239 45 98 Lidiya.Dubis@lnu.edu.ua
Викладачі 239 45 98
Кабінет палеогеографії плейстоцену 239 46 35
Кафедра економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія esg.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Гудзеляк Ірина Іванівна 239 47 22 iryna.hudzelyak@lnu.edu.ua
Викладачі 239 45 73
239 46 61
239 46 57
Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони
природи
nemnc.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Рожко Ігор Михайлович 239 44 60 Ihor.Rozhko@lnu.edu.ua
Викладачі 239 45 36
Кафедра геоекології і фізичної географії pg.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Круглов Іван Станіславович 239 41 80 ivan.kruhlov@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 44
Кабінет екології ландшафту 239 45 21
Кафедра конструктивної географії і картографії cgc.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Іванов Євген Анатолійович 239 47 92 Yevhen.Ivanov@lnu.edu.ua
Викладачі 239 45 49
Кафедра туризму tourism.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Мальська Марта Пилипівна 239 40 49 Marta.Malska@lnu.edu.ua
Викладачі 239 46 03
Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій hrbft.dep.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Пандяк Ігор Григорович 235 57 72 igor.pandyak@lnu.edu.ua
Бібліотека географічного факультету
Бібліотекар 239 46 27
Навчально-наукові лабораторії
Аналізу ґрунтів і природних вод 239 43 27 elasnw.lab.geography@lnu.edu.ua
Завідувач
Єфімчук Наталія Миколаївна 239 47 95
239 42 06
Навчальні лабораторії
Лабораторія харчових технологій та ресторанного обслуговування 235 79 46
Завiдувач Максимець Олександра Богданівна 2357946 oleksandra.maksymets@lnu.edu.ua
Геоінформаційного моделювання і картографування 239 45 49
Завiдувач Мицько Зеновія Михайлівна 239 45 49 zenoviya.mytcko@lnu.edu.ua
Лабораторія геоінформаційних технологій та ландшафтного планування lglp.lab.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Савка Галина Степанівна 239 43 38 Halyna.Savka@lnu.edu.ua
Лабораторія ландшафтного моніторингу
Завiдувач Гнатяк Ігор Степанович (03434) 41 179 ihor.hnatyak@lnu.edu.ua
Навчальна лабораторія екологічної безпеки ландшафту eler.lab.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Зюзін Святослав Юрійович 239 45 36 Svyatoslav.Zyuzin@lnu.edu.ua
Навчальна туристична агенція leta.lab.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Завадовський Тарас Богданович 239 46 03 Taras.Zavadovskyy@lnu.edu.ua
Лабораторія атласного і тематичного картографування elcam.lab.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Хоминець Марія Михайлівна 239 46 57 maria.khomynets@lnu.edu.ua
Лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі elcam.lab.geography@lnu.edu.ua
Завiдувач Вужинська Галина Володимирівна 239 47 69 galyna.vuzynska@lnu.edu.ua
Науково-дослідні лабораторії
Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень (НДЛ-51)
Науковий керівник Брусак Віталій Пилипович 239 43 39 Vitaliy.Brusak@lnu.edu.ua
Регіональний ресурсний центр навчальних туристичних матеріалів з туризму
Науковий керівник Зінько Юрій Володимирович 239 46 28 Yuriy.Zinko@lnu.edu.ua
Стаціонари
Дністерський географічний (смт Єзупіль Тисменицького району Івано-Франківської області)
Завідувач господарством Дземан Євгенія Миколаївна (03436) 51 217
Чорногірський географічний (смт Ворохта Івано-Франківської області)
Науковий керівник Костів Людмила Ярославівна 239 47 44 lyudmyla.kostiv@lnu.edu.ua
Завідувач господарством Гереджук Юрій Михайлович (03434) 41 179
Розтоцький ландшафтно-геофізичний (смт Брюховичі) 234 73 26
Науковий керівник Яворський Богдан Ігорович 239 47 44 bohdan.yavorskyy@lnu.edu.ua
Шацький біолого-географічний (смт Шацьк Волинської області)
Завідувач господарством Яковініч Олександр Олександрович (03355) 25 605
Львівське відділення українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків
Голова Позняк Степан Павлович 239 47 49 Stepan.Pozniak@lnu.edu.ua
Комісія географії Наукового товариства імені Шевченка
Голова Ровенчак Іван Ілліч 239 46 61 Ivan.Rovenchak@lnu.edu.ua
Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.08
Голова ради Кирильчук Андрій Андрійович 239 47 22 andriy.kyrylchuk@lnu.edu.ua
Вчений секретар Іванов Євген Анатолійович 239 47 92 Yevhen.Ivanov@lnu.edu.ua
Вісник львівського університету. geo_visnyk@ukr.net
Серія географічна
Головний редактор Іванов Євген Анатолійович 239 47 92 Yevhen.Ivanov@lnu.edu.ua
Секретар Томенюк Олена Михайлівна 239 46 35 olena.tomeniuk@lnu.edu.ua
Збірник наукових праць “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”
Головний редактор Круглов Іван Станіславович 239 47 44 ivan.kruhlov@lnu.edu.ua
Заступник головного редактора Дубіс Лідія Францівна 239 45 98
239 43 02
lidiya.dubis@lnu.edu.ua
Секретар Байрак Галина Ростиславівна 239 45 98 halyna.bayrak@lnu.edu.ua
Геологічний факультет
В.о декана Ціхонь Сергій Іванович 239 41 56  239 44 36 serhii.tsikhon@lnu.edu.ua
239 45 68
Деканат geology.faculty@lnu.edu.ua
Секретар 239 41 56
Заступники декана
З навчально-методичної і виховної роботи Гоцанюк Галина Іванівна 239 47 32 halyna.hotsanyuk@lnu.edu.ua
З наукової роботи Костюк Олександр Володимирович 239 41 44 oleksandr.kostyuk@lnu.edu.ua
Кафедра загальної та регіональної геології grg.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Хом’як Леонід Миколайович 239 47 83
Викладачі 239 47 83
Міжкафедральна лабораторія геологічної карти і аерометодів
Завідувач Никорак Надія Романівна 239 47 83 Nadiya.Nykorak@lnu.edu.ua
Кафедра мінералогії mineralogy.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Скакун Леонід Зиновійович 239 47 00 Leonid.Skakun@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 00
Мінералогічний музей
Завідувач Бучинська Альбертина Володимирівна 239 47 00 albertyna.buchynska@lnu.edu.ua
 Лабораторія рентгеноструктурного аналізу
Завідувач Дворянський Андрій Миколайович 239 45 01 andriii.dvorianskyi@lnu.edu.ua
Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології hgp.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Іваніна Антоніна Валентинівна 239 47 32 antonina.ivanina@lnu.edu.ua
Викладачі,лаборанти 239 47 83
  239 47 32
Лабораторія стратиграфічних досліджень,геологічної карти і космоаерометодів
Завідувач Ісаченкова Наталія Олексіївна 239 47 83 nataliya.isachenkova@lnu.edu.ua
Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського
mpg.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Побережська Ірина Володимирівна 239 41 44 iryna.poberezhska@lnu.edu.ua
Викладачі 239 41 44
Палеонтологічний музей
Завідувач Тузяк Ярина Мирославівна 239 47 32  239 43 83 yaryna.tuzyak@lnu.edu.ua
Кафедра петрографії petrography.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Гулій Василь Миколайович 239 41 44 Vasyl.Huliy@lnu.edu.ua
Викладачі 239 41 44
Міжкафедральна лабораторія літологічних досліджень
Завідувач Гнатів Ірина Григорівна 239 43 61
Шліфувальна майстерня Сидор Юрій Васильович 239 44 76
Лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології
Завідувач Бурбан Катерина Анатоліївна 239 43 61 kateryna.burban@lnu.edu.ua
Шліфувальна майстерня Дворжак Євген Костянтинович 239 44 76 239 43 48
Кафедра геології корисних копалин gd.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Ціхонь Сергій Іванович 239 45 68
Викладачі, лаборанти 239 47 08
239 44 36
Кафедра геології корисних копалин і геофізики gd.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Гайовський Олег Володимирович 239 47 08 oleh.hayovskyy@lnu.edu.ua
Викладачі, лаборанти 239 45 68
  239 44 36
  239 47 08
  239 45 88
Музей рудних формацій
Завідувач Сливко Лариса Мартинівна 239 47 08 larysa.slyvko@lnu.edu.ua
Науково дослідна лабораторія прикладної термобарогеохімії 239 43 87
Лабораторія спецметодів вивчення рудних формацій
Завідувач Горін Михайло Петрович 239 47 08
Лабораторія первинної обробки геологічних матеріалів 239 43 48
Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології eegh.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Волошин Петро Костянтинович 239 44 57 petro.voloshyn@lnu.edu.ua
Викладачі 239 44 57
Лабораторія еколого геологічних досліджень Кремінь Н. Ю. nadiya.kremin@lnu.edu.ua
Кафедра Фізики Землі pe.dep.geology@lnu.edu.ua
Завідувач Фурман Віталій Васильович 239 45 88 Vitaliy.Furman@lnu.edu.ua
Викладачі 239 41 42
Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та
комп’ютерного моделювання
Завідувач Лучко Любов Петрівна 239 43 37
Лабораторія фізичних методів дослідження у геології
Завідувач Дацюк Юрій Ростиславович 239 46 99
Міжфакультетська лабораторія інформаційних мережних технологій 239 43 37
Лабораторія геоінформаційних технологій та комп’ютерного моделювання
Завідувач Дворжак Тетяна Сергіївна 239 43 37 tetyana.dvorzhak@lnu.edu.ua
Лабораторія польових еколого геологічних досліджень у смт Верхнє
Синьовидне
Завідувач 0938633499
Вісник Львівського університету
Серія геологічна
Головний редактор Волошин Петро Костянтинович 239 44 57 petro.voloshyn@lnu.edu.ua
Секретар Віхоть Юрій Михайлович 239 47 00 yuriy.vikhot@lnu.edu.ua
Мінералогічний збірник
Головний редактор Павлунь Микола Миколайович 239 45 68 mykola.pavlun@lnu.edu.ua
Секретар Сливко Євгенія Мартинівна 239 45 58 yevheniya.slyvko@lnu.edu.ua
Палеонтологічний збірник
Головний редактор Іваніна Антоніна Валентинівна 239 47 32 antonina.ivanina@lnu.edu.ua
Секретар Шайнога Ігор Володимирович 239 47 32 ihor.shaynoha@lnu.edu.ua
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій. Шифр Д.35.051.04
Голова ради Павлунь Микола Миколайович 239 45 68
Вчений секретар Сливко Євгенія Мартинівна 239 45 58
Економічний факультет
Декан Михайлишин Ростислав Васильович 235 87 67 Rostyslav.Mykhailyshyn@lnu.edu.ua
239 44 97
Деканат economics.faculty@lnu.edu.ua
Секретар 239 41 68
Методисти денного навчання 239 44 78
Методисти заочного навчання 239 47 01
Заступник дукана з наукової роботи Буняк Василь Богданович 235 70 8
Голубник Ольга Романівна
Заступник декана з виховної роботи 255 39 57
Кафедра економічної теорії 235 70 81 et.dep.economics@lnu.edu.ua
Завiдувач Островерх Петро Іванович 239 44 91
Викладачі 239 44 70
Кафедра маркетингу marketing.dep.economics@lnu.edu.ua
Завiдувач Майовець Євген Йосифович 239 44 91 Yevhen.Mayovets@lnu.edu.ua
Викладачі 239 44 70
Кафедра економічної кібернетики ec.dep.economics@lnu.edu.ua
Завiдувач Вовк Володимир Богдан Михайлович 239 40 33 Volodymyr-Bohdan.Vovk@lnu.edu.ua
239 44 86
Викладачі 239 47 62
Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки aeie.dep.economics@lnu.edu.ua
Завiдувач Панчишин Степан Михайлович 239 40 63 Stepan.Panchyshyn@lnu.edu.ua
Викладачі 239 40 63
Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту fmcc.dep.economics@lnu.edu.ua
Завідувач Крупка Михайло Іванович 239 40 57
239 40 50
Викладачі 239 44 90
Кафедра банківського і страхового бізнесу bib.dep.economics@lnu.edu.ua
Завідувач Реверчук Сергій Корнійович 239 40 23 Serhiy.Reverchuk@lnu.edu.ua
Викладачі 239 45 89
Кафедра обліку і аудиту aa.dep.economics@lnu.edu.ua
Завідувач Раделицький Юрій Орестович 239 44 95 yuriy.radelytskyy@lnu.edu.ua
Викладачі 239 40 24
Кафедра економіки підприємства ee.dep.economics@lnu.edu.ua
Завідувач Михасюк Іван Романович 239 44 66
Викладачі 239 40 25
239 41 28
239 40 27
Кафедра інформаційних систем у менеджменті ism.dep.economics@lnu.edu.ua
Завідувач Приймак Василь Іванович 239 40 26 Vasyl.Pryymak@lnu.edu.ua
Викладачі 239 40 26
Кафедра економіки України eutb.dep.economics@lnu.edu.ua
Завідувач Гринів Лідія Святославівна 239 40 28
Викладачі 239 40 28
Кафедра статистики statistics.dep.economics@lnu.edu.ua
Завідувач Матковський Семен Олексійович 239 40 29 Semen.Matkovskyy@lnu.edu.ua
Викладачі 239 40 29
Кафедра менеджменту management.dep.economics@lnu.edu.ua
Завідувач Кундицький Олександр Олександрович 239 40 35 Oleksandr.KUNDYTsKYY@lnu.edu.ua
Викладачі 239 44 87
Міжкафедральна лабораторія ЕОМ
Завідувач Мельник Богдан Кирилович 239 46 87
239 44 69
Архів факультету Козак Любов Володимирівна 239 44 81
239 43 42
Бібліотека
Завідувач Патек Любов Володимирівна 239 44 39
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій
Шифр Д.35.051.01
Голова ради Крупка Михайло Іванович 239 40 57
239 40 50
Вчений секретар Плиса Володимир Йосипович 239 44 35
Вісник Львівського університету
Серія економічна та формування ринкової економіки в Україні
Головний редактор Панчишин Степан Михайлович 235 87 67
239 44 97
Секретар Буняк Василь Богданович 235 70 81
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Декан Фургала Юрій Михайлович 239 41 12 yuriy.furhala@lnu.edu.ua
Деканат electronics.faculty@lnu.edu.ua
Секретар Костюк Леся Антонівна

Саламін Анна Богданівна

239 47 24

239 41 82

electronicsdekanat@gmail.com

lesya.kostyuk@lnu.edu.ua

Заступники декана
з наукової і навчально-виховної роботи Вельгош Сергій Романович 239 42 24 serhiy.velhosh@lnu.edu.ua
з адміністративно-господарської роботи Дзендзелюк Орест Степанович 239 47 89 orest.dzendzelyuk@lnu.edu.ua
з навчально-методичної роботи Лучечко Андрій Петрович 239 46 86 andriy.luchechko@lnu.edu.ua
з інформаційного забезпечення освітнього процесу Кофлюк Ірина Миколаївна 239 47 14 iryna.koflyuk@lnu.edu.ua
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій 239 47 80 oit.dep.electronics@lnu.edu.ua
Завідувач Кушнір Олег Степанович 239 46 88 oleh.kushnir@lnu.edu.ua
Лабораторія оптоелектроніки Федорович Іван Степанович 239 46 88 ivan.fedorovych@lnu.edu.ua
К.217
Лабораторія гамма-спектрометрії Грабовський Володимир Андрійович 239 42 02
К.А-4 Трофімук Андрій Віталійович 239 42 02 Andriy.Trofimuk@lnu.edu.ua
К.223
Лабораторія оптоелектроніки та прикладної оптики
Інженер 2 категорії Климович Юрій Григорович 239 46 98
К.225
Лабораторія фазових переходів Свелеба Сергій Андрійович 239 40 55
П.01
Лабораторія ядерного практикуму та дозиметрії Дзендзелюк Орест Степанович 239 40 55 Orest.Dzendzelyuk@lnu.edu.ua
Кафедра системного проектування 239 47 89
Завідувач Шувар Роман Ярославович 239 46 77 roman.shuvar@lnu.edu.ua
Мельник Володимира Іванівна 239 43 80
Навчальні лабораторії
Лабораторія проектування інформаційних систем
Писаревський Володимир Костянтинович 239 42 29 volodymyr.pysarevskyi@lnu.edu.ua
Електрики і магнетизму Александревич Тарас Орестович 239 46 66
Напівпровідникового матеріалознавства Демків Лідія Степанівна 239 43 45
Фізики напівпровідникових приладів Коман Богдан Петрович 239 43 45
Оптоелектроніки Дмитрів Віктор Ярославович 239 43 03
Електронних процесів у напівпровідниках Івачевська Оксана Іванівна 239 43 03
Науково-дослідні лабораторії
Низькорозмірних напівпровідників і систем Балицький Олексій Олександрович 239 41 35
Окисних кристалів Каюн Ігор Валерійович 239 43 26
Електронно-емісійної спектроскопії поверхні Галій Павло Васильович 239 46 78
Технологічна лабораторія Бужук Ярослава Михайлівна 239 43 28
Фотоелектроніки Писаревський Володимир Костянтинович 239 42 28
239 42 29
Фотоелектричних процесів у напівпровідниках Флюнт Орест Євгенович 239 45 78
Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних
систем факультету електроніки
Науковий керівник Шувар Роман Ярославович 239 46 77 Roman.Shuvar@lnu.edu.ua
Завідувач Столярчук Олег Володимирович 239 46 59 Oleh.Stolyarchuk@lnu.edu.ua
Кластер паралельних та розподілених обчислень Львівського
національного університету імені Івана Франка
Продивус Андрій Михайлович 239 46 60
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки pb.dep.electronics@lnu.edu.ua
Завідувач Бордун Олег Михайлович 239 47 14 oleh.bordun@lnu.edu.ua
Навчальні лабораторії
Лабораторія електронних систем
Коплак Ольга Михайлівна 239 41 30 olha.koplak@lnu.edu.ua
Фізика адсорбційних явищ
Завідувач Пенюх Богдан Романович 239 43 00
Фізичної електроніки
Завідувач Пастирський Ярослав Арсентійович 239 47 87
Лабораторія загальної фізики
Завідувач Кравченко Олексій Євгенович 239 42 72
Вакуумної та плазмової електроніки
Завідувач Стасюк Зиновій Васильович 239 47 84
Фізики поверхневих явищ
Завідувач Іванків Лев Іванович 239 45 51
Біомедичної електроніки
Завідувач Бордун Олег Михайлович 239 47 14
Науково-дослідні лабораторії
Фізичної електроніки
Завідувач Стасюк Зиновій Васильович 239 47 84
Опто-електронних приладів
Завідувач Білий Олександр Іванович 239 42 27
Міжкафедральна обчислювальна лабораторія
Завідувач Косовська Романа Романівна romana.kosovska@lnu.edu.ua
Кафедра радіоелектронних і комп’ютерних систем rems.dep.electronics@lnu.edu.ua
Завідувач Оленич Ігор Богданович 239 46 23 igor.olenych@lnu.edu.ua
Викладачі 239 44 46
Навчальна лабораторія кафедри радіоелектронних і комп’ютерних
систем
Футей Олександр Володимирович 239 43 46
Наукова лабораторія кафедри радіоелектронних і комп’ютерних
систем
Бойко Ярослав Васильович 239 41 52
Навчально-наукова лабораторія кафедри радіоелектронних і
комп’ютерних систем
Оленич Ігор Богданович 239 46 23 igor.olenych@lnu.edu.ua
Лабораторія інтелектуальних автономних систем
Парандій Петро Петрович 239 44 46 petro.parandiy@lnu.edu.ua
Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки electronics.dep.electronics@lnu.edu.ua
Завідувач Павлик Богдан Васильович 239 47 30 bohdan.pavlyk@lnu.edu.ua
Завідувач лабораторії сенсорної електроніки Михалевич Надія Юліанівна 239 46 85
Лабораторія сенсорної електроніки
Шикоряк Йосип Андрійович 239 43 71
Навчальні лабораторії
Сенсорики
Завідувач Лучечко Андрій Петрович 239 46 86
Квантової електроніки
Завідувач Захарко Ярослав Михайлович 239 46 86
Твердотільної електроніки
Завідувач Матвіїшин Ігор Михайлович 239 44 58
Спектроскопії кристалів
Завідувач Костик Людмила Василівна 239 42 00
Наукові лабораторії:
Радіаційно-стимульованих процесів
Завідувач Шикоряк Йосип Андрійович 239 43 71 Yosyp.Shykoryak@lnu.edu.ua
Оптоелектронних матеріалів
Завідувач Зоренко Юрій Володимирович 239 42 05
Навчально-дослідницька метрологічна лабораторія
Завідувач Леновенко Анатолій Михайлович 239 92 85
Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій 239 42 26
Завідувач Карбовник Іван Дмитрович 239 42 24 Ivan.Karbovnyk@lnu.edu.ua
Лабораторія радіофізики і комп’ютерних технологій
Шевчук Валерій Дмитрович 239 42 24 Valeriy.Shevchuk@lnu.edu.ua
Викладачі 239 45 65 Ivan.Bolesta@lnu.edu.ua
Лабораторії:
Комп’ютерного моделювання в радіофізиціЗавідувач Шмигельський Ярослав Антонович 239 42 51
Цифрового аналізу даних
Завідувач Мочульський Юрій Степанович 239 44 52
Мікропроцесорної техніки
Завідувач Благітко Богдан Ярославович 239 46 82
Автоматизації фізичного експерименту
Завідувач Злобін Григорій Григорович 239 40 52
Лабораторія комп’ютерної електроніки
Завідувач Вельгош Сергій Романович 239 42 24
Оптичної обробки інформації та радіоспектроскопії
Завідувач Болеста Іван Михайлович 239 42 24
Міжфакультетська лабораторія дозиметрії та радіоекологічного моніторингу
Завідувач Дзендзелюк Орест Степанович 239 47 89 orest.dzendzelyuk@lnu.edu.ua
Науково-дослідна лабораторія НДЛ-19 оптико-електронних приладів    
Завідувач Білий Олександр Іванович 239 42 27  
Науково-дослідна лабораторія НДЛ-20 сенсорики    
Завідувач Шпотюк Ярослав Олегович   yaroslav.shpotyuk@lnu.edu.ua
Факультет журналістики
255 44 38
Декан Крупський Іван Васильович 239 40 30 Ivan.Krupskyy@lnu.edu.ua
Деканат journalism.faculty@lnu.edu.ua
Секретар Власюк Iрина Михайлiвна 239 47 51
Заступники декана
з навчальної і наукової роботи Яценко Андрій Миколайович 239 41 67
з навчально-виховної роботи Табінський Ярослав Ігорович 239 40 34
Старший диспечер Щерба Галина Іванівна 239 47 51
Методист заочного навчання Альохіна Наталя Георгіївна 239 40 39
Диспечер Вiйтович Тетяна Якимiвна 239 47 51
Кафедра української преси up.dep.journalism@lnu.edu.ua
Завідувач Кость Степан Андрійович 239 42 23
Лаборанти, викладачі 239 41 92
Кафедра радіомовлення і телебачення
Завідувач Лизанчук Василь Васильович 239 47 64
Лаборанти, викладачі 239 40 30
Кафедра зарубіжної преси та інформації fmi.dep.journalism@lnu.edu.ua
Завідувач Лось Йосип Дмитрович 239 46 20 Yosyp.Los@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 75
Лаборанти 239 41 55
Кафедра мови засобів масової інформації mml.dep.journalism@lnu.edu.ua
Завідувач Яцимірська Марія Григорівна 239 40 31 Mariya.Yatsymirska@lnu.edu.ua
Лаборанти, викладачі 239 41 81
Кафедра теорії і практики журналістики tpj.dep.journalism@lnu.edu.ua
Завідувач Крупський Іван Васильович Ivan.Krupskyy@lnu.edu.ua
Лаборанти, викладачі 239 46 83
Кафедра нових медій nm.dep.journalism@lnu.edu.ua
Завідувач Потятиник Борис Володимирович 239 44 84 Borys.Potyatynyk@lnu.edu.ua
Лаборанти, викладачі 239 44 84
Інститут екології масової інформації
Директор Габор Наталія Богданівна 239 42 22
Лабораторія журналістської майстерності
Завідувач Павлище Ірина Михайлівна 239 43 32
Бібліотека
Старший лаборант Колеснікова Галина Іванівна 239 47 46
Комп’ютерний клас 239 43 96
Навчальна телерадіостудія
Завідувач Павлик Мар’ян Тарасович 239 40 30 Maryan.Pavlyk@lnu.edu.ua
Вісник Львівського університету
Серія журналістика
Головний редактор Потятиник Борис Володимирович 239 44 84 Borys.Potyatynyk@lnu.edu.ua
Секретар Тихолоз Богдан Сергійович 239 41 67
Прес-центр факультету Яценко Галина Володимирівна 239 41 92 press.centre@lnu.edu.ua
Профбюро факультету Васьківський Юрій Петрович 239 40 38
Малий видавничий центр 239 47 98
Факультет іноземних мов
В.о. декана Бораковський Любомир Адамович 255 46 80 yubomyr.borakovskyy@lnu.edu.ua
239 42 14
Деканат lingua.faculty@lnu.edu.ua
Секретар 239 47 16
Заступники декана
з навчально-методичної роботи Годісь Юлія Ярославівна 239 44 54 yuliya.hodis@lnu.edu.ua
з наукової роботи Татаровська Олеся Василівна 239 41 04
з міжнародної співпраці Наняк Юлія Олегівна 239 43 74 yuliya.nanyak@lnu.edu.ua
Кафедра англійської філології ep.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Білинський Михайло Емільович 239 41 04 Mykhaylo.Bilynskyy@lnu.edu.ua
Кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені
Григорія Кочура
hktscl.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Зорівчак Роксолана Петрівна 239 47 99 Roksolana.Zorivchak@lnu.edu.ua
Викладачі 239 43 74
Лаборанти 239 43 74
Кафедра німецької філології gp.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Максимчук Богдан Васильович 239 47 67 Bohdan.Maksymchuk@lnu.edu.ua
Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу 239 46 80 ict.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Паславська Алла Йосипівна 239 46 80 alla.paslawska@lnu.edu.ua
Кафедра французької філології fl.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Помірко Роман Семенович 239 47 37 Roman.Pomirko@lnu.edu.ua
Кафедра класичної філології cp.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Чернюх Богдан Васильович 239 41 38 Bohdan.Chernyukh@lnu.edu.ua
Кафедра світової літератури wl.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Мацевко-Бекерська Лідія Василівна 239 45 82 Lidiya.Matsevko-Bekerska@lnu.edu.ua
Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів flh.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Дудок Роман Іванович 239 41 76 Roman.Dudok@lnu.edu.ua
Кафедра іноземних мов для природничих факультетів flns.dep.lingua@lnu.edu.ua
Завідувач Микитенко Наталя Олександрівна 239 44 54 Nataliya.Mykytenko@lnu.edu.ua
239 40 54
Фонетична лабораторія Микола Степанович Масинець 239 45 26
Вісник Львівського університету
Серія іноземні мови
Головний редактор Роман Семенович Помірко 239 47 37
Секретар Марко Михайлович Латик 239 42 81
Збірник наукових праць “Іноземна філологія”
Головний редактор Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Секретар Теплий Іван Миколайович 239 44 32
Асоціація українських германістів
Президент Паславська Алла Йосипівна 239 46 80
Ресурсний центр “Tempus-Tacis”
Директор Помірко Роман Семенович 239 45 26
Філія ресурсного центру “Tempus-Tacis” 239 42 13
Центр грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського
Директор Глущенко Ліна Михайлівна 239 41 38
Німецький мовний центр. Партнер Гете-Інституту (м.Київ)
Директор Наталія Євгенівна Петращук 239 47 67
Редакція науково-методичних видань факультету іноземних мов 239 40 22
Історичний факультет history.faculty@lnu.edu.ua
В.о. декана Руслан Богданович Сіромський (032) 2394136

(032) 2610328

ruslan.siromskyi@lnu.edu.ua
Деканат
Заступники декана
З навчально-методичної роботи Віктор Леонідович Гуменний (032) 2394136

(032) 2610328

viktor.humennyy@lnu.edu.ua
З навчально-виховної роботи Назар Андрійович Васьків (032) 2394136

(032) 2610328

nazar.vaskiv@lnu.edu.ua
З наукової роботи Наталія Миколаївна Білас (032) 2394136

(032) 2610328

nataliya.bilas@lnu.edu.ua
Денне навчання
Старший лаборант Пенцак Ірина Іванівна (032) 2394136

(032) 2610328

clio@lnu.edu.ua
Секретар Діана Ігорівна Кузів (032) 2394136

(032) 2610328

diana.kuziv@lnu.edu.ua
Заочне навчання
Методист І категорії Діана Юріївна Іванків (032) 2394136

(032) 2610328

diana.ivankiv@lnu.edu.ua
Давньої історії України та спеціальних галузей історичної науки
Завідувач Ольга Михайлівна Щодра (032) 2394148 olha.shchodra@lnu.edu.ua
Історії Центральної та Східної Європи
Завідувач Леонід Опанасович Зашкільняк (032) 2394154 leonid.zashkilnyak@lnu.edu.ua
Соціології
Завідувач Юрій Франкович Пачковський (032) 2394280 yuriy.pachkovskyy@lnu.edu.ua
Історії середніх віків та візантиністики
В.о. завідувача Олександр Ярославович Кащук (032) 2394120 oleksandr.kashchuk@lnu.edu.ua
Етнології
Завідувач Роман Броніславович Сілецький (032) 2394154 roman.sileckyj@lnu.edu.ua
Археології та історії стародавніх цивілізацій
Завідувач Ярослав Іванович Онищук (032) 2394129 yaroslav.onyshchuk@lnu.edu.ua
Історичного краєзнавства
Завідувач Віктор Євстафійович Голубко (032) 2394390 viktor.holubko@lnu.edu.ua
Світової історії модерного часу
Завідувач Зоя Анатоліївна Баран (032) 2394103 zoya.baran@lnu.edu.ua
Новітньої історії України імені Михайла Грушевського
Завідувач Олексій Миколайович Сухий (032) 2394771 oleksiy.sukhyy@lnu.edu.ua
Новітньої історії України імені Михайла Грушевського
Завідувач
Олексій Миколайович Сухий (032) 2394771 oleksiy.sukhyy@lnu.edu.ua
Навчально-методична лабораторія
Завідувач Майя Емілівна Яковенко mayak.lviv@gmail.com
Лабораторія соціологічних досліджень    
Фахівець Христина Мирославівна Біла (032) 2394280 khrystyna.mot@lnu.edu.ua
Археологічний музей
Завідувач Ярослав Володимирович Погоральський (032) 2394376 yaroslav.pohoralskyy@lnu.edu.ua
Кабінет спеціальних історичних дисциплін
Директор Михайло Мирославович Шиманський (032) 2394376 mykhaylo.shymanskyy@lnu.edu.ua
“Вісник Львівського університету. Серія історична”
Головний редактор Руслан Богданович Сіромський (032) 2394136 ruslan.siromskyi@lnu.edu.ua
Відповідальний секретар Богдана Володимирівна Сипко (032) 2394103 bogdana.sypko@lnu.edu.ua
“Вісник Львівського університету. Серія соціологічна”
Головний редактор Олег Богданович Демків (032) 2394280 oleh.demkiv@lnu.edu.ua
Відповідальний секретар Ганна Іванівна Кудринська (032) 2394280 hanna.kudrynska@lnu.edu.ua
“Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка”
Головний редактор Віктор Євстафійович Голубко (032) 2394390 viktor.holubko@lnu.edu.ua
Відповідальний секретар Лариса Романівна Шелестак (032) 2394390 larysa.shelestak@lnu.edu.ua
“Археологічні дослідження Львівського університету”
Головний редактор Ярослав Іванович Онищук (032) 2394129 yaroslav.onyshchuk@lnu.edu.ua
Відповідальний секретар Ярослав Володимирович Погоральський (032) 2394376 yaroslav.pohoralskyy@lnu.edu.ua
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій
Голова Олексій Миколайович Сухий (032) 2394771 oleksiy.sukhyy@lnu.edu.ua
Вчений секретар Олександр Петрович Целуйко (032) 2394148 oleksandr.tseluyko@lnu.edu.ua
Факультет культури і мистецтв
В. о. декана Циганик Мирослава Іванівна 239 41 97 myroslava.tsyhanyk@lnu.edu.ua
Заступник декана Ферендович Мар’яна Василівна 239 42 49 maryana.ferendovych@lnu.edu.ua
Бень Галина Любомирівна 239 42 49 halyna.ben@lnu.edu.ua
Біловус Галина Григорівна 239 42 49 halyna.bilovus@lnu.edu.ua
Деканат факультету культури і мистецтв fkultart@lnu.edu.ua
cultart.faculty@lnu.edu.ua
Секретар деканату Жолна Денис Юрійович 239 41 97 denys.zholna@lnu.edu.ua
Диспетчер деканату Боднар Анастасія Андріївна 239 41 97 Anastasiia.Bodnar.kmo@lnu.edu.ua
Кафедра театрознавства та акторської майстерності
Завідувач Козак Богдан Миколайович 239 42 99 Bohdan.Kozak@lnu.edu.ua
Кафедра режисури і хореографії

вул. Стефаника, 16а

В.о. завідувача Стригун Федір Миколайович 240 36 23 fedir.stryhun@lnu.edu.ua
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії
В.о. завідувача Білоусова Роксана Зіновіївна 240 43 78 roksana.bilousova@lnu.edu.ua
Кафедра музичного мистецтва
В.о. завідувача Салдан Світлана Олександрівна 240 42 84 svitlana.saldan@lnu.edu.ua
Кафедра соціокультурного менеджменту
Завідувач Белінська Людмила Семенівна 239 43 17 lyudmyla.belinska@lnu.edu.ua
Кафедра музикознавства та хорового мистецтва
Завідувач Дубровний Тарас Миколайович taras.dubrovnyy@lnu.edu.ua
Журнал “Просценіум
Відповідальний 239 42 96
Комп’ютерний клас
Старший лаборант Новосад-Лесюк Христина Назарівна 239 42 97 khrystyna.novosad@lnu.edu.ua
Комендант корпусу факультету на вул. Фредра, 1 Закорчемний Богдан Степанович 255 43 14
Комендант корпусу факультету на вул. Валовій, 18 Беднарський Віктор Романович 235 79 98
Вісник Львівського університету
Серія мистецтвознавство Циганик Мирослава Іванівна 239 41 97 myroslava.tsyhanyk@lnu.edu.ua
Механіко-математичний факультет
Декан Гуран Ігор Йосипович 260 00 09
Заступник декана 239 41 74
З навчально-методичної роботи Слободян Микола Степанович 239 41 74
З наукової роботи Малоїд-Глєбова Марта Олександрівна 239 41 74
Деканат mech.math.faculty@lnu.edu.ua
Секретар 239 47 43
Кафедра диференціальних рівнянь de.dep.mech.math@lnu.edu.ua
239 45 93 Mykola.Ivanchov@lnu.edu.ua
Лабораторія
Кафедра алгебри і логіки al.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач Забавський Богдан Володимирович 239 41 72 Mykola.Zabolotskyy@lnu.edu.ua
Кафедра геометрії і топології gt.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач Банах Тарас Онуфрійович 239 42 18
Кафедра теорії функцій та теорії ймовірностей tfpt.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач Шеремета Мирослав Миколайович 239 41 57
Кафедра математичного і функціонального аналізу mfa.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач Микитюк Ярослав Володимирович 239 43 62
Лабораторія 239 45 59
Кафедра математичної економіки і економетрії mee.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач Кирилич Володимир Михайлович 239 45 46 Volodymyr.Kyrylych@lnu.edu.ua
Кафедра теоретичної та прикладної статистики tas.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач Єлейко Ярослав Іванович 239 45 31 Yaroslav.Yeleyko@lnu.edu.ua
Кафедра математичного моделювання mm.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач Заболоцький Микола Васильович 239 41 45 Mykola.Zabolotskyy@lnu.edu.ua
Лабораторія 239 41 51
Кафедра вищої математики 239 41 93 hm.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач 239 47 53
Кафедра механіки 239 43 70 mechanics.dep.mech.math@lnu.edu.ua
Завідувач Сулим Георгій Теодорович 239 41 13 Heorhiy.Sulym@lnu.edu.ua
239 45 61
Механічна лабораторія 239 45 67
Лабораторія міцності елементів конструкцій 239 43 63
Лабораторія статистичного тензометрування 239 45 54
Лабораторія фотопружності 239 45 81
Філія кафедри механіки у Фізико-механічному інституті
Завідувач Панасюк Володимир Васильович 263 30 88
Лабораторія комп’ютеризації навчального процесу 239 42 32
Завідувач Садовський Володимир Михайлович 239 47 36
Кабінет математичної літератури
Завідувач Шеремета Валентина Володимирівна 239 43 86 Myroslav.Sheremeta@lnu.edu.ua
Філія абонемента студентської бібліотеки
Бібліотекар Федорчук Оксана Іванівна 239 47 96
Спеціалізована Вчена Рада із захисту кандидатських дисертацій К
35.051.07
239 45 93
Вчений секретар Остудін Борис Анатолійович 239 43 91
Вісник Львівського національного університету
Серія механіко-математична
Головний редактор Зарічний Михайло Михайлович 239 42 18
Секретар Бугрій Олег Миколайович 239 45 93
Науковий журнал «Математичні студії»
Головний редактор Шеремета Мирослав Миколайович 239 41 57
Заступник головного редактора Скасків Олег Богданович 239 46 54
Факультет міжнародних відносин
Декан Мальський Маркіян Зіновійович 239 40 62 markiyan.malskyy@lnu.edu.ua
Деканат 239 40 62 intrel.faculty@lnu.edu.ua
Лех-Дебера Анета Богумилівна 
Лещук Уляна Сергіївна 
Заступники декана
З навчально-методичної роботи Бик Ігор Степанович 239 42 88 ihor.byk@lnu.edu.ua
Федунь Юрій Богударович 239 42 88 yuriy.fedun@lnu.edu.ua
Земан Ігор Васильович 239 42 88 ihor.zeman@lnu.edu.ua
З наукової і навчально-виховної роботи Микієвич Михайло Миколайович 239 42 88 mykhailo.mykievych@lnu.edu.ua
Секретар Склим Лілія Богданівна 239 47 48  liliya.sklym@lnu.edu.ua 
Методисти Шпак Лідія Леонідівна  239 47 48
Кушта Оксана Петрівна  239 47 48
Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби 239 41 32 irds.dep.intrel@lnu.edu.ua
Завідувач Присяжнюк Юрій Іванович 239 41 32 yuriy.prysiazhniuk@lnu.edu.ua
Кафедра міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії  239 44 63
Завідувач  Вовк Роман Володимирович  239 44 63 roman.vovk@lnu.edu.ua 
Кафедра європейських та регіональних студій  239 46 56 kf_dorsit@lnu.edu.ua 
Завідувач  Антонюк Наталія Володимирівна 239 46 56  nataliya.antonyuk@lnu.edu.ua 
Кафедра міжнародної безпеки та стратегічних студій  239 43 65
Завідувач  Кучик Олександр Сергійович  239 43 65 oleksandr.kuchyk@lnu.edu.ua 
Кафедра міжнародних економічних відносин  239 47 81  ier.dep.intrel@lnu.edu.ua 
Завідувач  Грабинський Ігор Михайлович  239 47 81  ihor.hrabynskyi@lnu.edu.ua
Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів  239 46 02  ieaf.dep.intrel@lnu.edu.ua 
Завідувач  Біленко Юрій Іванович  239 46 02  yuriy.bilenko@lnu.edu.ua 
Кафедра міжнародного права  239 47 10 il.dep.intrel@lnu.edu.ua
Завідувач  Репецький Василь Миколайович  239 47 10  vasyl.repetskyi@lnu.edu.ua 
Кафедра європейського права  239 41 99 eulaw.intrel.faculty@lnu.edu.ua
Завідувач Микієвич Михайло Миколайович  239 41 99  mykhailo.mykievych@lnu.edu.ua
Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин  239 41 98 

239 44 34 

flfir.dep.intrel@lnu.edu.ua 
Завідувач  Бик Ігор Степанович 239 41 98  ihor.byk@lnu.edu.ua 
Вісник Львівського університету
Серія міжнародні відносини 
Головний редактор Мальський Маркіян Зіновійович  239 40 62 markiyan.malskyy@lnu.edu.ua 
Секретар  Кучик Олександр Сергійович  239 43 65 oleksandr.kuchyk@lnu.edu.ua 
Факультет педагогічної освіти
Деканат 239 42 30 pedagogy.faculty@lnu.edu.ua
Декан Герцюк Дмитро Дмитрович 239 42 19 dmytro.hertsyuk@lnu.edu.ua
Заступники декана
З навчально-методичної і наукової роботи Нос Любов Степанівна 239 42 30 lyubov.nos@lnu.edu.ua
 З навчально-методичної і 

виховної роботи 

Породько Мар’яна  Ігорівна 239 42 30 maryana.porodko@lnu.edu.ua
Секретар деканату Самотіс Ірина Володимирівна 239 42 30 Iryna.Samotis@lnu.edu.ua
Методист деканату
Семеряк Наталія Володимирівна 239 42 30 nataliya.semeryak@lnu.edu.ua
Диспетчер  деканату Михнюк Тетяна Олександрівна 239 42 30 tetyana.mykhnyuk@lnu.edu.ua
Кафедра початкової та дошкільної освіти 239 42 30 kafpdo@lnu.edu.ua
Завідувач Мачинська Наталія Ігорівна 239 42 30 Nataliya.Machynska@lnu.edu.ua
Кафедра спеціальної освіти  239 44 98 sosr.dep.pedagogy@lnu.edu.ua
Завідувач Островська Катерина Олексіївна 239 44 98 кateryna.оstrovska@lnu.edu.ua
Кафедра  соціальної педагогіки та соціальної роботи 239-42-30 spsr.dep.pedagogy@lnu.edu.ua
Завідувач Корнят Віра Степанівна 239-42-30 vira.kornyat@lnu.edu.ua
Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи   239 47 65 tm.dep.pedagogy@lnu.edu.ua
Завідувач Квас Олена Валеріївна 276-83-65
276-83-68
Olena.kvas@lnu.edu.ua
Кафедра фізичного виховання та спорту      
Завідувач Шукатка Оксана  Василівна 276-83-65
276-83-68
oksana.shukatka@lnu.edu.ua
Навчально-наукова лабораторія Нової Української школи   239-42-30
Завідувач Проц Марта Орестівна 239-42-30 marta.prots@lnu.edu.ua
Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки   239 47 65  
Завідувач Караманов Олексій Владиславович 239 47 65 tm.dep.pedagogy@lnu.edu.ua
Ресурсний центр з інклюзивної освіти
Завідувач Литвиненко Ольга

Юріївна

239-42-30 olha.lytvynenko@lnu.edu.ua
 

Факультет прикладної математики та iнформатики

Декан Дияк Іван Іванович 239 41 86 Ivan.Dyyak@lnu.edu.ua
Заступники декана
З навчально-методичної роботи Селіверстов Роман Григорович 239 43 04 Roman.Seliverstov@lnu.edu.ua
З навчально-методичної роботи Мельничин Андрій Володимирович 239 43 04 Andriy.Melnychyn@lnu.edu.ua
З наукової i навчально-виховної роботи Горлач Віталій Михайлович 239 43 04 Vitaliy.Horlatch@lnu.edu.ua
Деканат ami.faculty@lnu.edu.ua
Диспетчер деканату Смичок Марія Богданівна 239 47 27 Maria.Smychok@lnu.edu.ua
Кафедра обчислювальної математики cm.dep.ami@lnu.edu.ua
Завiдувач Хапко Роман Степанович 239 43 91 Roman.Chapko@lnu.edu.ua
Кафедра прикладної математики am.dep.ami@lnu.edu.ua
Завiдувач Ящук Юрій Олександрович 239 41 78 Yuriy.Yashchuk@lnu.edu.ua
Кафедра iнформацiйних систем is.dep.ami@lnu.edu.ua
Завiдувач Шинкаренко Георгiй Андрiйович 239 45 45 Heorhiy.Shynkarenko@lnu.edu.ua
Кафедра програмування programming.dep.ami@lnu.edu.ua
Завiдувач Ярошко Сергій Адамович 239 47 57 Serhiy.Yaroshko@lnu.edu.ua
Кафедра теорії оптимальних процесiв opt.dep.ami@lnu.edu.ua
Завiдувач Шахно Степан Михайлович 239 47 91 Stepan.Shakhno@lnu.edu.ua
Кафедра математичного моделювання соцiально-економiчних процесiв mmsep.dep.ami@lnu.edu.ua
Завiдувач Сеньо Петро Степанович 239 43 51 Petro.Seno@lnu.edu.ua
Кафедра дискретного аналiзу та iнтелектуальних систем dais.dep.ami@lnu.edu.ua
Завiдувач Притула Микола Миколайович 239 42 11 Mykola.Prytula@lnu.edu.ua
Кафедра кібербезпеки
Завiдувач
Венгерський Петро Сергійович 239 46 54 Petro.Venherskyy@lnu.edu.ua
Лабораторiя математичного та комп’ютерного моделювання (ауд. 365)
Завiдувач Коваль Наталія Володимирівна 239 45 09 Natalya.Koval@lnu.edu.ua
Лабораторiя iнформацiйних технологiй (ауд. 118а)
Завiдувач Пасічник Василь Богданович 239 44 27 Vasyl.Pasichnyk@lnu.edu.ua
Лабораторiя iдей 239 42 40
Лабораторiя системного аналiзу (ауд. 272, 273) 239 40 43
Завiдувач Томчій Оксана Богданiвна 239 46 09 Oksana.Tomchii@lnu.edu.ua
Лабораторія програмування (ауд. 264)
Завiдувач Корольчук Світлана Ярославівна 239 40 64 Svitlana.Korolchuk@lnu.edu.ua
Навчальна лабораторія комп’ютерного моделювання
Завiдувач Пахолків Лілія Богданівна 239 43 91 Liliya.Pakholkiv@lnu.edu.ua
Вiсник Львiвського університету
Серiя прикладна математика та iнформатика
Секретар Венгерський Петро Сергійович 239 45 45 Petro.Venherskyy@lnu.edu.ua
Головний редактор Шахно Степан Михайлович 239 47 91 Stepan.Shakhno@lnu.edu.ua
Навчальна лабораторія програмування (ауд. 270) 239 41 06
 
Факультет управління фінансами та бізнесу
Декан Стасишин Андрій Васильович 235 64 50 andriy.stasyshyn@lnu.edu.ua
Заступники декана
З навчально-методичної роботи Ситник Наталія Степанівна 235 64 50 nataliya.sytnyk@lnu.edu.ua
З наукової роботи Дубик Вікторія Яківна viktoriya.dubyk@lnu.edu.ua
З ноукової роботи Шушкова Юлія Володимирівна yuliya.shushkova@lnu.edu.ua
Деканат financial.faculty@lnu.edu.ua
Методистка Панчишин Богдана Богданівна 261 69 02 bogdana.panchyshyn@lnu.edu.ua
Диспетчерка Мандзій Галина Володимирівна 261 69 02 halyna.mandziy@lnu.edu.ua
Секретарка Полудворянін Марія Сергіївна 261 69 02 mariia.poludvorianin@lnu.edu.ua
Кафедра фінансового менеджменту slf.dep.financial@lnu.edu.ua
Завiдувач Ситник Наталія Степанівна nataliya.sytnyk@lnu.edu.ua
Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом pabm.dep.financial@lnu.edu.ua
Завідувач Комарницька Ганна Омелянівна hanna.komarnytska@lnu.edu.ua
Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики deba.dep.financial@lnu.edu.ua
Завідувач Шевчук Ірина Богданівна Iryna.Shevchuk@lnu.edu.ua
Кафедра обліку, аналізу і контролю aa.dep.financial@lnu.edu.ua
В.о завідувача кафедри Романів Євген Миколайович 235 64 50 yevhen.romaniv@lnu.edu.ua
Кафедра економіки та публічного управління et.dep.financial@lnu.edu.ua
Завiдувач Капленко Галина Вікторівна halyna.kaplenko@lnu.edu.ua
Кафедра фінансових технологій та консалтингу ftc.dep.financial@lnu.edu.ua
В.о. завідувачки Сідельник Олена Петрівна sidelnyk.olena@lnu.edu.ua
Міжкафедральна навчальна лабораторія інформаційного та технічного забезпечення irlits.lab.financial@lnu.edu.ua
Завідувач Ситник Володимир Юрійович volodymyr.sytnyk@lnu.edu.ua
Фізичний факультет
Декан Чорнодольський Ярослав Миколайович 239 46 60
239 47 18
Заступники декана
З навчально-методичної роботи Кошмак Ігор Олександрович 239 41 16
З наукової і навчально-виховної роботи Бовгира Олег Вікторович 239 41 16
Деканат physics.faculty@lnu.edu.ua
Секретар Гладка Наталія Костянтинівна 239 41 16
Старший диспечер Рихлевич Олена Михайлівна 239 41 16
Кафедра фізики металів mp.dep.physics@lnu.edu.ua
Завідувач Мудрий Степан Іванович 255 45 94 Stepan.Mudryy@lnu.edu.ua
Навчальні лабораторії
Фізики металів
Завідувач Кулик Юрій Орестович 239 45 27
Структурної діагностики
Завідувач Щерба Іван Дмитрович 239 47 63
Рентгенографії рідин
Завідувач Мудрий Степан Іванович 239 45 94 Stepan.Mudryy@lnu.edu.ua
Фізики тонких плівок
Завідувач Никируй Юлія Семенівна 239 43 06
Електронних розплавів
Завідувач Плевачук Юрій Олександрович 239 42 70
Модельних методів у фізиці металів
Завідувач Якібчук Петро Миколайович 239 47 18
Кафедра теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука tp.dep.physics@lnu.edu.ua
Завідувач Ткачук Володимир Михайлович 239 41 83
Кафедра загальної фізики dp.dep.physics@lnu.edu.ua
Завідувач Стадник Василь Йосипович 239 44 29 Vasyl.Stadnyk@lnu.edu.ua
Викладачі 239 45 00
239 41 30
Міжкафедральна лабораторія практикуму з загальної фізики Кухарська Леся Володимирівна Швейдігула Віталій Віленович 239 46 79
Кафедра експериментальної фізики
Завідувач Волошиновський Анатолій Степанович 239 43 66 ep.dep.physics@lnu.edu.ua
Секретар 239 41 05
Навчальні лабораторії:
Лабораторія молекулярної спектроскопії
Завідувач Гамерник Роман Васильович 239 43 24
Лазерна лабораторія
Завідувач Малий Тарас Сергійович 239 43 36
Лабораторія люмінесценції Малий Тарас Сергійович 239 43 66
Завідувач Вістовський Віталій Володимирович 239 43 66
Лабораторія кристалооптики
Завідувач Брезвін Руслан Степанович 239 45 63
Лабораторія вакуумного ультрафіолету
Завідувач Рудиш Мирон Ярославович 239 45 63
Лабораторія оптики і спектроскопії твердого тіла
Завідувач Маньковська Ірина Григорівна 239 44 33
Лабораторія атомної фізики та прикладної спектроскопії
Завідувач Карплюк Лідія-Дарія Теодорівна 239 44 99
Кафедра фізики твердого тіла ssp.dep.physics@lnu.edu.ua
Завідувач Капустяник Володимир Богданович 239 47 72 Volodymyr.Kapustyanyk@lnu.edu.ua
Секретар 239 40 32
Лабораторія ядерної фізики
Завідувач Чорній Юрій Володимирович 239 46 01
Навчальна лабораторія фізики і технології наноструктур
Завідувач Серкіз Роман Ярославович 239 46 47 Roman.Serkiz@lnu.edu.ua
Кафедра астрофізики astrophysics.dep.physics@lnu.edu.ua
Завідувач Мелех Богдан Ярославович 260 04 21
Астрономічна обсерваторія
Завідувач Новосядлий Богдан Степанович 260 03 95
Відділ фізики сонця 239 46 55
Відділ практичної автономії та фізики ближнього космосу 296 03 93
Центр нанооб’єктів та низьких температур
Завідувач Еліяшевський Юрій Ігорович 239 40 32
Навчально-наукова лабораторія низьких температур та наноматеріалів Гірник Ігор Степанович 239 43 43
Виробничо-навчальна лабораторія фізики і техніки низьких температур Шолубко Роман Васильович 239 46 47
Астрономічна обсерваторія
Завідувач Новосядлий Богдан Ярославович 260 03 95
Відділ фізики сонця 239 46 55
Відділ практичної автономії та фізики ближнього космосу 296 03 93
Вісник Львівського університету
Серія фізична
Головний редактор Якібчук Петро Миколайович  239 47 18
Філологічний факультет
В.о. декана Крохмальний Роман Олексійович 255 41 88 roman.krokhmalnyy@lnu.edu.ua
239 41 88
239 43 17
239 41 90
Деканат philology.faculty@lnu.edu.ua
Заступник декана
З навчально-методичної роботи Асіїв Любослава Василівна 239 41 58 luboslava.asiyiv@lnu.edu.ua
з наукової і навчально-виховної роботи Моторний Олександр Андрійович 239 41 58 oleksandr.motornyy@lnu.edu.ua
з наукової і навчально-виховної роботи Федорів Уляна Миколаївна 239 41 58 ulyana.fedoriv@lnu.edu.ua
Методист денного навчання
Методист заочного навчання Слободзяник Олена Зеновіївна 239 41 58 olena.slobodzyanyk@lnu.edu.ua
Секретар Дика Марта Андріївна 239 41 58 marta.dyka@lnu.edu.ua
Кафедра української мови ім. проф. Івана Ковалика ul.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Купчинська Зоряна Олегівна 239 47 17 zoryana.kupchynska@lnu.edu.ua
Кафедра української літератури імені акад. Михайла Возняка ulmv.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Микитюк Володимир Ількович 239 41 90 volodymyr.mykytyuk@lnu.edu.ua
Кафедра українського прикладного мовознавства ual.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Кочан Ірина Миколаївна 239 43 55 Iryna.Kochan@lnu.edu.ua
Кафедра української фольклористики імені Філарета Колесси uffk.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Івашків Василь Михайлович 239 47 20 vasyl.ivashkiv@lnu.edu.ua
Кафедра загального мовознавства gl.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Бацевич Флорій Сергійович 239 47 56 floriy.batsevych@lnu.edu.ua
Кафедра слов’янської філології ім. проф. Іларіона Свєнціцького sl.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Сорока Ольга Богданівна 239 47 70 olga.soroka@lnu.edu.ua
Кафедра польської філології pp.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Кравчук Алла Миколаївна 239 47 33 alla.kravchuk@lnu.edu.ua
Кафедра сходознавства ім. проф. Ярослава Дашкевича osjd.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Максимів Ольга Йосифівна 239 47 04 olha.maksymiv@lnu.edu.ua
Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства tlcls.dep.philology@lnu.edu.ua
Завідувач Гнатюк Михайло Іванович 239 46 30 mykhaylo.hnatyuk@lnu.edu.ua
Бібліотека гуманітарних факультетів (факультети: історичний, філологічний, культури та мистецтв, філософський, іноземних мов. міжнародних відносин)
Відповідальна за фонд бібліотеки Ватуляк Ірина Іванівна 261–02–23
Бібліотека славістики
Відповідальна за бібліотечний фонд Винниченко Світлана Володимирівна 239 47 70
Кабінет літератури української діаспори ім. П. Гоя
Завідувач Лещишин Орися Степанівна 239 45 60
Інститут літературознавчих студій
Директор 239 43 17
Інститут франкознавства
Директор Тихолоз Наталія Богданівна 239 43 98 nataliya.tykholoz@lnu.edu.ua
Вісник Львівського університету
Серія філологічна
Головний редактор Івашків Василь Михайлович 239 47 20 vasyl.ivashkiv@lnu.edu.ua
Секретар Роздольська Ірина Володимирівна 239 41 90 iryna.rozdolska@lnu.edu.ua
«Українське літературознавство»
Головний редактор Микитюк Володимир Ількович 239 41 90 volodymyr.mykytyuk@lnu.edu.ua
Секретар Яремчук Ірина Володимирівна 239 41 90
Лабораторія діалектологічних та ономастичних студій
Завідувач Костів Оксана Миколаївна 239 47 17 oksana.kostiv@lnu.edu.ua
Філософський факультет
Декан Рижак Людмила Віталіївна 239 45 79 Lyudmyla.Ryzhak@lnu.edu.ua
Факс 239 42 12
Заступники декана
З наукової роботи Жигайло Наталія Ігорівна 239 45 79 nataliya.zhyhaylo@lnu.edu.ua
З навчально-методичної роботи Власевич Тетяна Вікторівна 239 45 79 tetiana.vlasevych@lnu.edu.ua
Секретар Мандзяк Яна 239 45 79 dfilos@lnu.edu.ua
Диспетчер по роботі зі студ. документацією Пілат Оксана Степанівна 239 45 91 dekanatdenne@gmail.com
Методист 1-ої категорії Сирватовська Оксана Пилипівна 239 42 67
Кафедра історії філософії history_of_philosophy@ukr.net
Завідувач Дахній Андрій Йосипович 239 41 50 Andriy.Dakhniy@lnu.edu.ua
Кафедра філософії k_filos@lnu.edu.ua
Завідувач Карась Анатолій Феодосійович 239 43 72 anatoliy.karas@lnu.edu.ua
Кафедра теорії та історії культури kafedra_kultury@ukr.net
Завідувач Альчук Марія Павлівна 239 42 10 mariya.alchuk@lnu.edu.ua
Кафедра психології psychology_lviv@ukr.net
Завідувач Грабовська Софія Леонідівна 261 68 92 Sofiya.Hrabovska@lnu.edu.ua
Кафедра політології k_polit@ukr.net
Завідувач Романюк Анатолій Семенович 239 41 08 anatoliy.romanyuk@lnu.edu.ua
Кафедра теорії та історії політичної науки filos_polit_nauk@ukr.net
Завідувач Шипунов Геннадій Володимирович 239 44 62 hennadiy.shypunov@lnu.edu.ua
Навчально-методичний кабінет мистецтвознавства
Завідувач Гучко Галина Іванівна 239 43 50
Навчально-методичний кабінет філософії
Завідувач Миськів Ольга Федорівна 239 45 43
Вісник Львівського університету
Головні редактори, секретарі
Серія філософські науки Карась Анатолій Феодосійович 239 43 72 anatoliy.karas@lnu.edu.ua
Серія філософсько-політологічні студії Шипунов Геннадій Володимирович 239 44 62 hennadiy.shypunov@lnu.edu.ua
Серія психологічні науки Жигайло Наталія Ігорівна 239 45 79 nataliya.zhyhaylo@lnu.edu.ua
Центр політичних досліджень
Директор Романюк Анатолій Семенович 239 41 08
Спеціалізована Вчена рада з захисту дисертацій з філософських
наук
Шифр Д 35.051.02
Голова ради Мельник Володимир Петрович 239 42 12
Вчений секретар Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна 239 42 10
Спеціалізована
Вчена рада з захисту дисертацій з політичних наук
Шифр Д 35.051.17
Голова ради Романюк Анатолій Семенович 239 41 08 anatoliy.romanyuk@lnu.edu.ua
Вчений секретар Бунь Вікторія Вікторівна 239 44 62 filos_polit_nauk@ukr.net
Хімічний факультет
Декан Дмитрів Григорій Степанович 260 03 91
239 45 10
grygoriy.dmytriv@lnu.edu.ua
Деканат chemdek@lnu.edu.ua
Заступник декана
з навчальної методичної роботи Зелінська Оксана Ярославівна 239 45 10 oksana.zelinska@lnu.edu.ua
з виховної та наукової роботи Мартяк Роман Львович 239 45 10 roman.martyak@lnu.edu.ua
Секретар 260 03 91
Кафедра
неорганічної xімії
Завідувач Гладишевський Роман Євгенович 260 03 88 roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua
Викладачі 239 45 06
260 03 88
Науково-дослідна лабораторія
Завідувач Ромака Любов Петрівна 239 45 03 lyubov.romaka@lnu.edu.ua
Навчальна лабораторія неорганічної хімії
Завідувач Герман Нестор Володимирович 260 03 88 nestor.german@lnu.edu.ua
Навчальна лабораторія дослідження фізичних властивостей
Завідувач Стадник Юрій Володимирович 239 45 03 yuriy.stadnyk@lnu.edu.ua
Лабораторія фізико хімічного аналізу та кристалохімії
інтерметалічних сполук
239 45 06
Завідувач Токайчук Ярослав Олексійович 239 41 63 yaroslav.tokaychuk@lnu.edu.ua
Лабораторія металографічних досліджень
Завідувач Заремба Василь Іванович 239 44 83 vasyl.zaremba@lnu.edu.ua
Навчальна обчислювальна лабораторія
Завідувач Галина Павлівна Ничипорук 239 43 97 halyna.nychyporuk@lnu.edu.ua
Міжфакультетська лабораторія диференціального термічного аналізу 260 03 88
Завідувач Горинь Андрій Маркіянович 239 45 03 andriy.horyn@lnu.edu.ua
Центр колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук”
Науковий співробітник Кордан Василь Михайлович 260 03 88 vasyl.kordan@lnu.edu.ua
Кафедра
аналітичної хімії
Завідувач Дубенська Лілія Осипівна 260 03 89
Викладачі 239 46 31
239 40 47

239 40 48
Навчальна лабораторія
Завідувач Мицук Роман Дмитрович
Кафедра
органічної хімії
Завідувач Микола Дмитрович Обушак 260 03 96 mykola.obushak@lnu.edu.ua
Навчальна лабораторія
Завідувач Севрук Наталія Євстахівна 260 03 96
Кафедра фізичної
та колоїдної хімії
Завідувач Решетняк Олександр Володимирович 260 03 97 oleksandr.reshetnyak@lnu.edu.ua
Навчальна лабораторія
Завідувач Оленич Оксана Миколаївна 260 03 97
Бібліотека факультету
Бібліотекар Кулачковська Роксоляна Євгенівна 239 40 46
Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій
Шифр Д 35.051.10
Голова ради Каличак Ярослав Михайлович 239 46 31 yaroslav.kalychak@lnu.edu.ua
Вчений секретар ради Яремко Зіновій Михайлович 239 46 16 zinoviy.yaremko@lnu.edu.ua
Вісник Львівського університету 
Серія хімічна
Головний редактор Котур Богдан Ярославович 239 45 06 bohdan.kotur@lnu.edu.ua
Секретар Шпирка Зіновія Михайлівна 239 45 06 zinoviya.shpyrka@lnu.edu.ua
Журнал «Хімія металів і сплавів»
Завідувач редакції Міліянчук Христина Юріївна 239 45 06 khrystyna.miliyanchuk@lnu.edu.ua
Юридичний факультет
Декан Бурдін Володимир Миколайович 239 40 19 volodymyr.burdin@lnu.edu.ua
Секретар Пошивак Вікторія Романівна 239 41 02 viktoriia.poshyvak@lnu.edu.ua
Деканат law.faculty@lnu.edu.ua
Заступники декана
З навчальної роботи (денна форма) Мочульська Марта Євгенівна 239 45 37 marta.mochulska@lnu.edu.ua
З навчальної роботи (заочна форма) Павлишин Андрій Андрійович 239 44 77 andriy.pavlyshyn@lnu.edu.ua
З наукової роботи Шандра Роман Станіславович 239 44 77 roman.shandra@lnu.edu.ua
З навчально-виховної роботи Чорненький Віталій Ігорович 239 44 77 vitaliy.chornenkyy@lnu.edu.ua
Методист (денна форма) Шипка Ірина Романівна 239 43 81 iryna.shypka@lnu.edu.ua
Методист (заочна форма) Перетятко Наталія Зеновіївна 239 41 60 nataliya.peretyatko@lnu.edu.ua
Кафедра теорії та філософії права tpl.dep.law@lnu.edu.ua
Завідувач Косович Віталій Мирославович 239 41 10 vitaliy.kosovych@lnu.edu.ua
Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень shlpls.dep.law@lnu.edu.ua
Завідувач Бойко Ігор Йосипович 239 41 73 igor.boiko@lnu.edu.ua
Кафедра конституційного права cl.dep.law@lnu.edu.ua
Кафедра адміністративного та фінансового права afl.dep.law@lnu.edu.ua
Завідувач Кобилецький Микола Мар’янович 239 45 25 mykola.kobyletsky@lnu.edu.ua
Кафедра цивільного права та процесу clp.dep.law@lnu.edu.ua
Завідувач Коссак Володимир Михайлович 239 42 03
239 47 60
volodymyr.kossak@lnu.edu.ua
Кафедра соціального права
Завідувач Пилипенко Пилип Данилович 239 47 97
239 45 77
pylyp.pylypenko@lnu.edu.ua
Кафедра кримінального права і кримінології clc.dep.law@lnu.edu.ua
Завідувач Маркін Віктор Ігорович 239 44 82 viktor.markin@lnu.edu.ua
Кафедра кримінального процесу та криміналістики 239 43 70 cpc.dep.law@lnu.edu.ua
Завідувач Бобечко Назар Ростиславович 239 47 28 nazar.bobechko@lnu.edu.ua
Викладачі 239 47 40
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та
корпоративного права
239 43 89 ipic.dep.law@lnu.edu.ua
Завідувач Яворська Олксандра Степанівна oleksandra.yavorska@lnu.edu.ua
Криміналістична лабораторія
Завідувач Лизак Ярослав Васильович 239 43 56 yaroslav.lyzak@lnu.edu.ua
Комп’ютерний клас
Провідний спеціаліст-програміст Галаджун Іван Іванович 239 44 26 ivan.galadzhun@lnu.edu.ua
Малий видавничий центр
Лаборант Левкуц Марʼяна Богданівна 239 41 85 mariana.levkuts@lnu.edu.ua
Лабораторія практичного права
Завідувач Суханов Максим Олександрович 239 41 24 maksym.sukhanov@lnu.edu.ua
Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини
Завідувач Добрянський Святослав Павлович 239 41 10 sviatoslav.dobrianskyi@lnu.edu.ua
Бібліотека юридичного факультету 239 47 19
Об’єднання студентів-правників 239 47 58
Вісник Львівського університету
Серія юридична
Головний редактор Бурдін Володимир Миколайович 239 40 19 volodymyr.burdin@lnu.edu.ua
Секретар Шандра Роман Станіславович 239 44 77 roman.shandra@lnu.edu.ua
Загальноуніверситетські кафедри
Кафедра безпеки життєдіяльності life.safety.dep@edu.lnu.ua
Завідувач Яремко Зіновій Михайлович 239 46 16 zinoviy.yaremko@edu.lnu.ua
Викладачі 239 45 47
Завідувач Бардін Оксана Іванівна 239 45 47
Кафедра фізвиховання та спорту факультету педагогічної освіти sport.dep@lnu.edu.ua
Завідувач Сіренко Романа Романівна 276 83 65 Romana.Sirenko@lnu.edu.ua
Навчально-методичний відділ 276 83 68
Господарський відділ 276 83 66
Спортивний Клуб Матула Степан Степанович 276 83 67
Відділ з обслуговування платних послуг 276 83 67
Навчально-спортивний комплекс
Директор
Прохідна 276 83 66
Стаціонари
Дністровський географічний (смт Єзупіль, Тисменицького району,
Івано-Франківської області)
Завідувач Дземан Євгенія Миколаївна (03436) 51 217
Чорногірський географічний (смт Ворохта Івано-Франківської
області)
Завідувач Гереджук Юрій Михайлович (03434) 41 179
Розтоцький ландшафтно-геофізичний (смт Брюховичі)
Інженер І категорії Ліскевич Юрій Іванович 234 73 26
Шацький біолого-географічний (смт Шацьк Волинської області)
Завідувач Яковiнiч Олександр Олександрович (03355) 95 605
Високогірний біостаціонар с. Кваси
Науковий куратор Пірогов Микола Володимирович
Лабораторія еколого-геологічних досліджень у смт. Верхнє
Синєвидне
Завідувач Коваль ю. Є. 239 45 99
Навчальні центри, студії, комплекси
Австрійський центр (Представництво ОЕАД у Львові)
Керівник Вінінґер Андреас 239 44 21
Англійський мовний центр 261 59 76
Керівник Яхонтова Т. В. 239 42 52
Центр грецької мови і культури імені Арсенія Еласонського
Керівник Глущенко Ліна Михайлівна
Кафедра 239 41 38
Центр італійської мови і культури
Завідувач Горячук Олена Віталіївна 239 44 22 Olena.Horyachuk@lnu.edu.ua
Центр країн Північної Європи
Завідувач Гладиш Маріанна Леонідівна 239 44 53
Німецький мовний центр 239 46 29
Керівник Петращук Наталія Євгенівна 239 47 76
Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії
Керівник Грицак Ярослав Йосифович 239 45 85
Центр англомовної академічної комунікації
Керівник Яхонтова Тетяна Вадимівна 239 46 37
Навчальний телерадіоцентр
Завідувач Чабан Юрій Васильович 239 47 93
239 43 60
Центр балтистики 121a
Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки eeput.institute@lnu.edu.ua
Директор Занько Юрій Степанович yuriy.zanko@lnu.edu.ua
Приймальна 239 44 96  255 41 56 ipodp@lnu.edu.ua   ipodp@ukr.net
Факс 255 41 56
Заступник директора
З навчальної роботи Корчак Юрій Михайлович 239 46 06 yuriy.korchak@lnu.edu.ua
З господарської роботи Гур Любов Михайлівна 239 42 89
Помічник директора Футорський Дарій Любомирович 239 44 50 Dariy.Futorskyy@lnu.edu.ua
Юрисконсульт Шевчук Тарас Павлович 239 45 42
Бухгалтерія Марець Галина Дмитрівна 239 41 34 ipodp@ukr.net
Лабораторія інформаційних технологій
Завідувач Хомин Богдана Євгенівна 239 42 64 Bohdana.Khomyn@lnu.edu.ua
Центр
післядипломної освіти
cpo-ipodp@ukr.net
Керівник центру Ярослав Осипович Береський 255 32 52  239 44 45 yaroslav.bereskyy@lnu.edu.ua
Методист Світлана Олександрівна Коваль 239 43 14 svitlana.kowal@lnu.edu.ua
Провідний фахівець Ірина Володимирівна Атлахович 239 41 95 iryna.atlakhovych@lnu.edu.ua
Гуманітарно-природничий факультет (відділення)
Декан Кам’янець Володимир Микитович 239 42 31
Методисти 239 45 95
Факультет (відділення) економіки, менеджменту та міжнародного
права
239 47 52
Декан Плиса Володимир Йосипович 235 70 99
Методисти 239 44 35
235 70 66
Правничий факультет (відділення)
Декан Береський Ярослав Осипович 255 32 52
239 44 45
Методисти 239 43 14
239 41 95
Центр доуніверситетської та сертифікаційної освіти 255 35 78 putc.center.eeput@lnu.edu.ua
239 41 39
Центр міжнародної
освіти
271 25 07 ufl.lnu@gmail.com
Керівник центру Віра Олегівна Коваленко 251 13 64 vira.kovalenko@lnu.edu.ua
Інспектор Ірина Олегівна Бубряк 251 13 64 iryna.bubriak@lnu.edu.ua
Відділення для іноземних громадян 251 13 64
Відділ організації навчання іноземних громадян 251 13 64
Відділ тестування з української мови для іноземних громадян 271 25 07
Центр неперервної освіти 239 44 89
Комп’ютерний клас
Інженер І категорії Ганна Романівна Гущак  239 42 64 anna_hushchak@ukr.net
Центр неформальної освіти cpkdp-ipodp@ukr.net
Методист Ірина Володимирівна Лепех 239 41 39
Інспектор Марія Іванівна Кірсанова 239 41 39
Інспектор Оксана Ярославівна Левицька 255 35 78
Педагогічний фаховий коледж
Директор Сурмач Оксана Іванівна 275 65 40 Oksana.Surmach@lnu.edu.ua
Заступники директора
З навчальної роботи Сулим Ольга Іванівна 239 40 12 Olha.Sulym@lnu.edu.ua
Методист Коледжу Михайлишин Романа Романівна 239 40 15 Romana.Mykhaylyshyn@lnu.edu.ua
Керівник фізичного виховання Думич О. М. 239 40 11
Відділення
Дошкільної освіти
Завідувач Кос Леся Володимирівна 237 09 53
Початкової освіти та соціальної роботи
Завідувач Сулим Ольга Іванівна 239 40 17
Завідувач навчально-методичної лабораторії Пашук Ганна Гіллярівна 239 42 76
Інспектор з кадрів Сорока Ганна Миронівна 239 40 14
Бібліотека
Завідувач Піх Галина Богданівна 239 40 21
Корпуси
вул. Туган-Барановського, 7
Викладацька 239 40 13
Вахтер 239 40 11
вул. Антоновича, 16
Викладацька 239 42 75
Вахтер 239 42 74
Директор Микита Мирон Михайлович 271 21 33
Гуртожиток №1, вул. Герцена, 7
Завідувач Михальчишин Світлана Георгіївна 239 40 05 239 40 76
Гуртожиток №2, вул. Медової Печери, 39а
Завідувач Онишко Марія Володимирівна 251 45 41
Гуртожиток №3, вул. Медової Печери, 39
Завідувач Курганська Тетяна Андріївна 251 45 43
Гуртожиток №4, вул. Пасічна, 22
Завідувач Колеба Ольга Федорівна 271 24 08
Гуртожиток №5, вул. Пасічна, 62б
Завідувач Дигун Людмила Іванівна 271 80 21
Гуртожиток №6, вул. Пасічна, 62в
Дигун Лілія Валеріївна 271 80 59
Гуртожиток № 7,
вул. Плужника,2
Завідувач Лутчин О. В. 252 31 63
Гуртожиток №8,
вул. Пасічна, 6г
Завідувач Діль А. Й.
Сектор організації дозвілля та медобслуговування
Спортивний клуб
Керівник Матула Степан Степанович 276 83 67
Школа шахової майстерності
Охорона 261 63 22
Спортивно-оздоровчий табір «Карпати» (03131)732 71
Центр культури і дозвілля culture.centre@lnu.edu.ua
Директор Булатова Мирослава Михайлівна 239 41 23 Myroslava.Bulatova@lnu.edu.ua
Факс 239 42 33
Медпункт (головний корпус)
Студентський уряд Голова Студентського уряду Кульчицька Анжеліка Назарівна +380684717853 ANZHELIKA.KULCHYTSKA@lnu.edu.ua
   
Служби та відділи, що забезпечують господарську діяльність та обслуговування
Господарський відділ
Начальник Мороз Володимир Павлович 239 42 65
Коменданти корпусів
вул. Університетська, 1 Фалатюк Галина Степанівна 239 43 77
вул. Січових Стрільців, 14 Левицький Богдан Семенович 239 45 30
вул. Дорошенка, 41 Грицик В. В. 239 41 96
вул. Грушевського, 4 Вербинська Леся Сильвестрівна 239 45 84
вул. Кирила і Мефодія, 8 239 42 50
вул. Кирила і Мефодія, 6,6а Беднарська Ольга Михайлівна 239 42 50
вул. Драгоманова, 50 Вічурка Мирослав Іванович 239 46 25
пр. Свободи, 18 Нефедова Наталія Борисівна 239 44 74
вул. Тарнавського, 107 Беднарська Ольга Михайлівна 275 21 68
вул. Чупринки, 49 Мужик Галина Олександрівна 239 40 41
вул. Саксаганського, 1 Бортнікова Людмила Іванівна 239 44 09
вул. Драгоманова, 12 239 44 79
вул. Фредра, 1 Закорчемний Богдан Степанович 255 43 14
пл. Галицька, 10 235 84 00
вул. Валова,18 Беднарський В. Р. 235 79 98
вул. Січових Стрільців, 19 Балагут Р. В. 239 45 34
Служба зв’язку та сигналізації
Інженер Ковалишин Євген Дмитрович 239 41 33
260 32 43
Машинний зал 239 44 40
Довідкове бюро 239 41 11
Бюро ремонту 239 41 33
Відділ постачання
Начальник Касприк Марія Петрівна 239 42 82
Товарознавці 239 47 31
Ремонтно-будівельний відділ
В. о. начальника Попович Сергій Іванович 239 45 33
Електрики 239 40 44
Малярі 239 47 74
Бляхарі 239 46 67
Транспортний відділ
Старший механік Юшкевич Юрій Юрійович 239 42 07
239 42 86
Водії
вул. Університетська, 1 239 44 41
вул. Тарнавського, 107 239 40 56
вул. Конюшинна, 16 262 20 81
262 85 61
Головний інженер Павлентій Петро Тадейович 239 47 77
Експлуатаційно-технічний відділ
Служба головного механіка
Головний механік Чорній Юрій Васильович 239 41 65
Служба головного енергетика
Головний енергетик Николайчук Ярослав Яремович 239 47 25
Черговий електрик 239 45 11
Ліфтер 239 40 66
Відділ проектно-кошторисної документації та технічного нагляду
Начальник Боднарчук В. В. 239 46 62
Служба технічної документації та техогляду 239 46 62
Інженери 239 45 75
239 46 36
Проектно-кошторисна служба 239 46 04
Відділ сторожової охорони
Начальник Ільків Тарас Богданович 255 43 16
239 45 08
Заступник Кочайдовський Михайло Казимирович 255 43 16
239 43 52
Чергові сторожи корпусів
вул. Валова, 18 235 79 98
пл. Галицька, 10 235 84 00
вул. Грушевського, 4 239 45 84
вул. Дорошенка, 33 261 49 42
вул. Дорошенка, 41 239 43 92
вул. Драгоманова, 5 239 42 34
вул. Драгоманова, 12 255 44 45
вул. Драгоманова, 17 239 44 03
вул. Драгоманова, 19 239 44 59
вул. Драгоманова, 50 239 43 01
вул. Кирила та Мефодія, 4 239 43 53
вул. Кирила та Мефодія, 8 239 42 50
вул. Конюшинна, 16 262 20 81
262 85 61
вул. Костюшка, 8 239 45 87
вул. Саксаганського, 1 239 44 09
просп. Свободи, 18 239 44 73
239 47 66
вул. Січових Стрільців, 14 вул. січових Стрільців, 16 239 43 12 239 45 18
вул. Січових Стрільців, 19 239 45 50
вул. Тарнавського, 107 239 46 10 239 42 01
вул. Туган-Барановського, 7 239 40 11
вул. Фредра, 1 255 43 14
вул. Генерала Чупринки, 49 239 40 45
вул. Черемшини, 44 276 65 87
вул. Черемшини (спорткомплекс) 276 83 66
смт. Брюховичі 234 63 82
Котельні
Університетська, 1 239 45 97
Дорошенка, 41 239 45 13
Кирила та Мефодія, 4 239 45 69
Пр. Свободи, 18 239 44 72
Січових Стрільців, 14 239 45 39
Драгоманова, 50 239 47 78
Медової Печери, 39 271 80 28
Студентські їдальні
в.о. директора їдалень Федевич Марія Михайлівна
Комора 239 45 20
Бухгалтерія 239 46 22
Їдальня головного корпусу 239 43 75
Їдальня, пр. Свободи, 18 239 45 23
Їдальня, Медової Печери, 39 271 20 81
Їдальня, Пасічна, 22 271 22 23
Їдальня, Січових Стрільців, 14 239 44 43
Їдальня, Тарнавського, 107 239 42 09
Їдальня, Драгоманова, 50 239 41 79
Їдальня, Дорошенка, 41 239 45 13
Буфет, Валова, 18 239 42 97
Буфет, Кирила і Мефодія, 2(прохідна) 239 42 50
Буфет, Грушевського, 4 239 46 74
Буфет, Туган-Барановського, 7(прохідна) 239 40 11
Буфет, Чупринки, 49 239 44 44