Засідання Ректорату

Ректорат – колегіальна структура Університету, що вирішує поточні питання освітньої, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності. Ректорат очолює Ректор, до його складу входять проректори, декани, директори коледжів, директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Вчений секретар Університету, директор Наукової бібліотеки, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, начальник відділу кадрів, начальник навчально-методичного відділу, начальник юридичного відділу, голова первинної профспілкової організації працівників, голова первинної профспілкової організації студентів, голова Студентського уряду, директор Студентського містечка. До складу ректорату можуть входити також керівники інших структурних підрозділів.

Засідання Ректорату

Засідання Ректорату

Склад Ректорату

1.Мельник Володимир ПетровичРектор, голова Ректорату
2.Гукалюк Андрій Федоровичперший проректор
3.Гладишевський Роман Євгеновичпроректор з наукової роботи
4.Качмар Володимир Михайловичпроректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку
5.Кухарський Віталій Михайловичпроректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації
6.Курляк Василь Юрійовичпроректор з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи
7.Бєляєва Тетяна Михайлівнаметодист навчально-методичного відділу, секретар Ректорату
8.Хамар Ігор Степановичдекан біологічного факультету
9.Біланюк Володимир Івановичдекан географічного факультету
10,Павлунь Микола Миколайовичдекан геологічного факультету
11,Михайлишин Ростислав Васильовичдекан економічного факультету
12,Фургала Юрій Михайловичдекан факультету електроніки та комп’ютерних технологій
13,Крупський Іван Васильовичдекан факультету журналістики
14,Бораковський Любомир Адамовичв. о. декана факультету іноземних мов
15,Качараба Степан Петровичдекан історичного факультету
16,Крохмальний Роман Олексійовичдекан факультету культури і мистецтв
17,Гуран Ігор Йосиповичдекан механіко-математичного факультету
18,Мальський Маркіян Зіновійовичдекан факультету міжнародних відносин
19,Дияк Іван Івановичдекан факультету прикладної математики та інформатики
20,Якібчук Петро Миколайовичдекан фізичного факультету
21,Пилипчук Святослав Михайловичдекан філологічного факультету
22,Рижак Людмила Віталіївнадекан філософського факультету
23,Дмитрів Григорій Степановичдекан хімічного факультету
24,Бурдін Володимир Миколайовичдекан юридичного факультету
25,Герцюк Дмитро Дмитровичдекан факультету педагогічної освіти
26,Стасишин Андрій Васильовичдекан факультету управління фінансами та бізнесу
27,Лесів Марта Степанівна в. о. директора відокремленого структурного підрозділу «Природничий фаховий коледж Львівського національного
університету імені Івана Франка»
28,Сурмач Оксана Іванівнадиректор відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного
університету імені Івана Франка»
29,Суховерська Зіновія Зеновіївнав. о. директора відокремленого структурного підрозділу «Правничий фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»
30,Бек Юліан БогуславовичГолова Первинної профспілкової організації працівників Університету
31,Занько Юрій Степановичдиректор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
32,Грабовецька Ольга Сергіївнавчений секретар Університету
33,Кметь Василь Федоровичдиректор Наукової бібліотеки
34,Іваночко Ірина Богданівнакерівник Центру забезпечення якості освіти
35,Хмельницька Любов Іванівнаголовний бухгалтер
36,Сас Світлана Петрівнаначальник планово-фінансового відділу
37,Маєвська Ірина Петрівнаначальник навчально-методичного відділу
38,Плевачук Юрій Олександровичначальник НДЧ
39,Гудз Богдан Даниловичначальник юридичного відділу
40,Дзіковська Марія Ігорівнаначальник відділу кадрів
41,Спересенко Микола Володимировичголова Первинної профспілкової організації студентів
42,Сениця Назар Івановичголова Студентського уряду
43,Микита Мирон Михайловичдиректор Студентського містечка
44,Новосядлий Богдан Степановичдиректор Астрономічної обсерваторії
45,Прокопів Андрій Івановичдиректор Ботанічного саду
46,Довганик Микола Степановичдиректор спорткомплексу