Засідання Ректорату

Ректорат – колегіальна структура Університету, що вирішує поточні питання освітньої, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності. Ректорат очолює Ректор, до його складу входять проректори, декани, директор коледжу, директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Вчений секретар Університету, директор Наукової бібліотеки, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, начальник відділу кадрів, начальник навчально-методичного відділу, начальник юридичного відділу, голова первинної профспілкової організації працівників, голова первинної профспілкової організації студентів, голова Студентського уряду, директор Студентського містечка. До складу ректорату можуть входити також керівники інших структурних підрозділів.

Склад Ректорату

1Мельник Володимир ПетровичРектор Університету, голова Ректорату
2Гукалюк Андрій Федоровичперший проректор
3Гладишевський Роман Євгеновичпроректор з наукової роботи
4Качмар Володимир Михайловичпроректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку
5Різник Сергій Васильовичпроректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці
6Кухарський Віталій Михайловичпроректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації
7Курляк Василь Юрійовичпроректор з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи
8Лозинський Мар’ян Володимировичпомічник Ректора
9Бєляєва Тетяна Михайлівнаметодист І категорії сектору організаційного забезпечення освітнього процесу навчально-методичного відділу Центру забезпечення якості освіти, секретар Ректорату
10Хамар Ігор Степановичдекан біологічного факультету
11Біланюк Володимир Івановичдекан географічного факультету
12Ціхонь Сергій Івановичв.о.декана геологічного факультету
13Михайлишин Ростислав Васильовичв.о.декана економічного факультету
14Фургала Юрій Михайловичдекан факультету електроніки та комп’ютерних технологій
15Крупський Іван Васильовичдекан факультету журналістики
16Бораковський Любомир Адамовичв.о.декана факультету іноземних мов
17Сіромський Руслан Богдановичв.о.декана історичного факультету
18Циганик М.І.в.о.декана факультету культури і мистецтв
19Гуран Ігор Йосиповичдекан механіко-математичного факультету
20Мальський Маркіян Зіновійовичв.о.декана факультету міжнародних відносин
21Дияк Іван Івановичв.о.декана факультету прикладної математики та інформатики
22Чорнодольський Ярослав Миколайовичв.о.декана фізичного факультету
23Крохмальний Роман Олексійовичв.о.декана філологічного факультету
24Рижак Людмила Віталіївнав.о.декана філософського факультету
25Дмитрів Григорій Степановичдекан хімічного факультету
26Бурдін Володимир Миколайовичв.о.декана юридичного факультету
27Герцюк Дмитро Дмитровичв.о.декана факультету педагогічної освіти
28Стасишин Андрій Васильовичдекан факультету управління фінансами та бізнесу
29Сурмач Оксана Іванівнадиректор відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»
30Бек Юліан БогуславовичГолова Первинної профспілкової організації працівників Університету
31Занько Юрій Степановичдиректор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
32Грабовецька Ольга Сергіївнавчений секретар Університету
33Седляр Олександр Володимировичв.о.директора Наукової бібліотеки
34Іваночко Ірина Богданівнакерівник Центру забезпечення якості освіти
35Хмельницька Любов Іванівнаголовний бухгалтер бухгалтерської служби
36Сас Світлана Петрівнаначальник планово-фінансового відділу
37Маєвська Ірина Петрівнаначальник навчально-методичного відділу
38Куньо Іван Михайлович начальник Науково-дослідної частини
39Гудз Богдан Даниловичначальник юридичного відділу
40Дзіковська Марія Ігорівнаначальник відділу кадрів
41Спересенко Микола Володимировичголова Первинної профспілкової організації студентів
42Кульчицька Анжеліка НазарівнаГолова Студентського уряду
43Микита Мирон Михайловичдиректор Студентського містечка
44Новосядлий Богдан Степановичдиректор Астрономічної обсерваторії
45Прокопів Андрій Івановичдиректор Ботанічного саду
46Марискевич Тарас Григоровичдиректор навчально-спортивного комплексу