LNU_4_006До структури Львівського національного університету імені Івана Франка входить 19 факультетів, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, 3 коледжі, 7 науково-дослідних інститутів, 6 музеїв, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад, Наукова бібліотека, а також низка наукових об’єктів та об’єктів, що становлять національне надбання України, інші науково-організаційні підрозділи та служби. В Університеті функціонує 144 факультетські та 2 загальноуніверситетські кафедри. Також до складу Університету входять  20 спеціалізованих вчених рад, де навчаються 860 аспірантів та 11 докторантів: 14 – із захисту докторськихі кандидатських дисертацій, 6 – із захисту кандидатських дисертацій. Управління університетом здійснюють ректорат, Вчена рада та Наглядова рада. Ректором Львівського університету є професор Мельник Володимир Петрович.

На факультетах та у коледжах Університету активно діє низка студентських громадських організацій – Профком студентів, студентське самоврядування, «Молода дипломатія» (факультет міжнародних відносин), студентський «Англійський клуб» (факультет іноземних мов), «Об’єднання студентів правників» та «Європейська асоціація студентів права» (юридичний факультет та Правничий коледж), «Студентське братство» та інші.

У Центрі культури та дозвілля працює понад 10 мистецьких колективів і гуртків, 5 з яких є народними: Народна капела бандуристок «Зоряниця», Народна чоловіча хорова капела «Прометей», Народний камерний оркестр, Народний ансамбль пісні і танцю «Черемош», Народний дівочий хор «Ліра». В Університеті функціонує Навчально-професійний театр «Просценіум», у якому створено необхідні умови для практичної підготовки митців сценічної діяльності.

Ресурсний центр з інклюзивної освіти у Львівському національному університеті ім. І.Франка створений на підставі рішення Ректорату з метою поширення принципів інклюзивної освіти в академічному середовищі, формування інклюзивної компетентності у майбутніх викладачів в ході їхньої професійно-педагогічної підготовки, координації зусиль адміністрації Університету, факультетів, структурних підрозділів, органів студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення освітніх потреб студентів з особливими освітніми потребами.

В Університеті діє низка міжнародних навчальних центрів та студій: Центр італійської мови та культури, Центр країн Північної Європи, Німецький мовний центр, Центр іспаністики, Інформаційний центр Європейського союзу, Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії, Навчальний телерадіоцентр та інші.

Львівський національний університет імені Івана Франка активізує свою діяльність і в книговидавничій сфері. Неодноразово наші видання отримували найвищі нагороди на різноманітних конкурсах. Так, книги Видавничого центру Університету стали переможцями конкурсу «Найкраща книга 17 форуму видавців» та одержали спеціальні відзнаки. В Університеті реалізовується програма «Підручник Львівського університету». Також функціонує книгарня, Вісники, Збірники наукових праць, наукові журнали, Інформаційно-аналітичний часопис “Каменяр”, малі видавничі центри біологічного і геологічного, юридичного, фізичного та хімічного факультетів.

До структури Львівського національного університету імені Івана Франка також входять студентські ЗМІ –  телебачення,  газети філологічного, економічного та біологічного факультетів, Студентський культорологічний часопис “Гілея”, Творчий доробок студентів факультету журналістики, Міжнародний студентський науково-юридичний альманах.