Громадську раду створено відповідно до Статуту Університету (ст. 7.2) та рішення Конференції трудового колективу ЛНУ ім. Івана Франка від 17.05.2016 року. Громадська рада здійснює громадський контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу Університету. У своїй роботі Громадська рада керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням про Громадську раду, Статутом ЛНУ ім. Івана Франка, рішеннями Конференції трудового колективу Університету. Громадська рада здійснює свою діяльність, яка ґрунтується на принципах відкритості, рівності, порядності, моральності, неупередженості та професіоналізму, на громадських засадах.

Громадська рада є органом Конференції трудового колективу Університету у складі дев’яти осіб, який функціонує упродовж одного року.

Відповідно до рішення Конференції трудового колективу Університету від 21 грудня 2023 року затверджено такий склад Громадської ради:

  • Микієвич Михайло Миколайович – завідувач кафедри європейського права, професор, голова Громадської ради.
  • Бек Юліан Богуславович – доцент кафедри цивільного права та процесу, голова Первинної профспілкової організації працівників.
  • Гриценко Юлія Юріївна – провідна редакторка Пресцентру, заступниця голови Первинної профспілкової організації працівників, секретар Громадської ради.
  • Гнатуш Світлана Олексіївна – завідувачка кафедри мікробіології, професорка.
  • Кирилич Володимир Михайлович – завідувач кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики, професор.
  • Сухий Олексій Миколайович – завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського, професор.
  • Мороз Володимир Павлович – завідувач господарського відділу Університету, доцент кафедри управління та експертизи товарів.
  • Оленська Єлизавета Віталіївна – студентка третього курсу факультету педагогічної освіти.
  • Симко Вікторія Романівна – студентка історичного факультету, заступниця голови Студентського уряду.

Шановні колеги, якщо у Вас виникли зауваження чи пропозиції щодо виконання рішень Конференції трудового колективу Університету, просимо їх надсилати на скриньку електронної пошти hromad_rada@lnu.edu.ua для подальшого їх розгляду на засіданнях Громадської ради.