Громадську раду створено відповідно до Статуту Університету (ст. 7.2) та рішення Конференції трудового колективу ЛНУ ім. Івана Франка від 17.05.2016 року. Громадська рада здійснює громадський контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу Університету. У своїй роботі Громадська рада керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням про Громадську раду, Статутом ЛНУ ім. Івана Франка, рішеннями Конференції трудового колективу Університету. Громадська рада здійснює свою діяльність, яка ґрунтується на принципах відкритості, рівності, порядності, моральності, неупередженості та професіоналізму, на громадських засадах.

Громадська рада є органом Конференції трудового колективу Університету у складі дев’яти осіб, який функціонує упродовж одного року.

Відповідно до рішення Конференції трудового колективу Університету від 10 грудня 2020 року затверджено такий склад Громадської ради (в алфавітному порядку):

Микієвич Михайло Миколайович – завідувач кафедри європейського права, професор (голова Громадської ради);

Бек Юліан Богуславович – доцент кафедри цивільного права та процесу, голова Первинної профспілкової організації працівників;

Бурак Володимир Ярославович – доцент кафедри соціального права, юрисконсульт Первинної профспілкової організації працівників;

Гнатуш Світлана Олексіївна – завідувачка кафедри мікробіології, професорка;

Дзіковська Марія Ігорівна – начальниця відділу кадрів Університету;

Карась Анатолій Феодосійович – завідувач кафедри філософії, професор;

Панчишин Степан Михайлович – професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки;

Сениця Назар Іванович – голова Студентського уряду Університету;

Спересенко Микола Володимирович – голова Первинної профспілкової організації студентів.

 

Шановні колеги, якщо у Вас виникли зауваження чи пропозиції щодо виконання рішень Конференції трудового колективу Університету, просимо їх надсилати на скриньку електронної пошти hromad_rada@lnu.edu.ua для подальшого їх розгляду на засіданнях Громадської ради.