1Відділ АСУ-ВНЗ “Сигма”

Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1;  ауд.  9, 10,  227

Тел.: (+38 032) 239-40-65,  239-45-83,  239-45-92

Детальніше..

 

2Центр мережевих технологій та ІТ-підтримки

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 120.

Завідувач: Петришин Василь Ярославович

Тел.: (+38 032) 239-45-07

E-mail: vasyl.petryshyn@lnu.edu.ua

Детальніше..

 

3-2Організаційно-методичний центр електронного навчання

Адреса: 79044, м. Львів, вул. Університетська, 1
Львівський національний університет імені Івана Франка.

Детальніше..

 

4

Центр маркетингу та розвитку

Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 2, 5, 7

Керівник: Осередчук Ольга Анатоліївна

Тел.: (+38 032) 239-40-10

E-mail: disifnul@lnu.edu.ua

Детальніше…

Відділи

4Відділ маркетингу та комунікації

Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 5

Начальник: Осередчук Мирослава Андріївна

Тел.: (+38 032) 239-40-10

E-mail: disifnul@gmail.com

 

4

Відділ розвитку та фандрайзингу

Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 7

Начальник: Божинська Аліна Володимирівна

Тел.: (+38 032) 239-40-10

E-mail: fundraising@lnu.edu.ua

4

Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом

Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 01

Начальник: Сновидович Ірина Григорівна

Тел.: (+38 096) 254 12 22

E-mail: dep_work@lnu.edu.ua

Детальніше..

 

5Відділ по роботі з ЄДЕБО

Адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 8

Завідувач: Тибор Ольга Іванівна

Тел.: (+38 032) 239-44-92

Детальніше

Відділ по роботі з Єдиною державною електронною базою з питань освіти – підрозділ Університету, який координує роботу Університету з ЄДЕБО шляхом внесення інформації про заклад та рух контингенту студентів до ЄДЕБО.

Працівники відділу опрацьовують інформацію з ЄДЕБО, яка необхідна для виготовлення студентських квитків та документів про освіту, відділ бере участь у впровадженні використання електронно-цифрового підпису та координує впровадження системи управління освітнім процесом «Деканат». Надає консультаційну підтримку щодо електронного вступу Приймальній комісії Університету. Координує введення професорсько-викладацького складу в ЄДЕБО.

Працівники відділу:

Тибор Ольга Іванівна – керівник відділу; адміністратор ЄДЕБО; адміністратор системи управління освітнім процесом «Деканат»; координує замовлення дипломів та додатків до дипломів європейського зразка в Університеті; формує статистичний звіт 2-3НК в ЄДЕБО; формує стипендійні рейтинги; проведення навчальних семінарів та інструктажів для відповідальних працівників та викладачів Університету; координує процесу вибору загальноуніверситеських дисциплін студентами Університету; розробляє нормативні документи, які регламентують роботу систем ЄДЕБО та «Деканат».
Електронна адресаolha.tybor@lnu.edu.ua

Мирцало Світлана Миколаївна – інженер-програміст; адміністратор ЄДЕБО; адміністратор системи управління освітнім процесом «Деканат»; формує стипендійні рейтинги; координує роботу та проводить навчання для відповідальних по роботі із системою «Деканат» у напрямах: формування навчальних планів та їх розподіл, формування даних щодо структури освітнього процесу, формування даних щодо всіх викладачів та їх планового навантаження, формування електронного розкладу; проводить навчальні семінари по роботі із електронними журналами успішності для викладачів Університету.
Електронна адресаsvitlana.myrtsalo@lnu.edu.ua

Лапінська Орися Орестівна– інженер-програміст; адміністратор ЄДЕБО; адміністратор системи управління освітнім процесом «Деканат»; координує замовлення електронних студентських квитків у системі «Деканат»; координує роботу відповідальних у модулях «Навчальний план», «Навчальний процес», ПС «Кафедра», «Розклад» та ПС «Студент» в системі «Деканат»; консультує викладачів у роботі із е-журналами успішності.
Електронна адресаorysia.lapinska@lnu.edu.ua

Котлярчук Оксана Михайлівна – інженер-програміст; адміністратор ЄДЕБО; технічний адміністратор системи «Деканат»; координує роботу відповідальних у модулі ПС «Студент» в системі «Деканат»; консультує викладачів у роботі із е-журналами успішності.
Електронна адресаoksana.kotlyarchuk@lnu.edu.ua

Юлова Наталія Геннадіївна – фахівець; адміністратор ЄДЕБО; замовлення студентських квитків в ЄДЕБО; виготовлення ЕЦП (електронно-цифровий підпис); відкриття нових акаунтів в ЄДЕБО; введення наказів по контингенту студентів в ЄДЕБО та систему «Деканат».
Електронна адресаnataliya.yulova@lnu.edu.ua

Ковальчук Олеся Володимирівна – інженер-програміст; адміністратор ЄДЕБО; введення наказів по контингенту студентів в ЄДЕБО.

Контактна інформація:

Тел.: 239-44-42

Email: edebo.lnu@gmail.com

Адреса: вул. Університетська, 1, каб. 8