6Навчально-методичний відділ

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
Львівський національний університет
імені Івана Франка, кім. 252.

Тел.: (+38 032) 239-47-38,  239-47-39

E-mail: navchast@lnu.edu.ua

Детальніше..

 

7Відділ міжнародних зв’язків

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
Львівський національний університет
імені Івана Франка, кім. 209.

Тел.: (+38 032) 239-41-15

E-mail: international.office@lnu.edu.ua

Детальніше..

 

8Пресцентр

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
Львівський національний університет
імені Івана Франка, ауд. 221а.

Тел.: (+38 032) 239-45-04

Детальніше..

 

10Студентський відділ

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
Львівський національний університет
імені Івана Франка, к. 225.

Тел.: (+38 032) 239-42-61

E-mail: stud_vid@lnu.edu.ua

Детальніше..

 

Центр забезпечення якості освіти

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
Львівський національний університет
імені Івана Франка, к. 236.

Тел.: (+38 032) 239-45-52

Детальніше..

 

15

Психологічна служба Університету

Адреса: Адреса: вул. Коперника 3, факультет управління фінансами та бізнесу. Ауд. 513

Тел.: (+38 063) 038-37-38

E-mail:  psysluzhba.lnu@gmail.com

Детальніше..

 

Центр соціального розвитку та громадських ініціатив

Адреса: Адреса: вул. Університетська, 1.

Тел.: +38 (097) 443 42 64

E-mail: yaryna.tanchak@lnu.edu.ua

Детальніше..


11-2

Загальна канцелярія

Є самостійним структурним підрозділом, який  приймає та реєструє документи (у тому числі матеріали,  надіслані електронною поштою, засобами поштового зв´язку, кур´єрською службою тощо), систематизує службові папери, передає їх керівництву університету чи у структурні підрозділи для виконання,  надає консультації  щодо оформлення відповідних документів. Забезпечує своєчасний розгляд вхідної, вихідної і внутрішньої документації; здійснює прийом та реєстрацію заяв і скарг працівників та студентів.

Працівники:

Савчук Ірина Ігорівна – завідувач

Нагірна Наталія Володимирівна – еспедитор

Галак Христина Мирославівна – друкарка

Денисенко Людмила Василівна – старший інспектор з контролю виконання

Васьо Тетяна Михайлівна – діловод

Полащенко Тетяна Сергіївна – друкарка

Харитонова Олена Віталіївна – діловод

Кінаш Ольга Євгенівна – діловод

Макар Марія Михайлівна – діловод

Тел.: 239 43 25

Факс: 261 60 48

Години роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00

Адреса: вул. Університетська, 1, кім. 118

E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua

12

Відділ кадрів

Забезпечує документообіг з кадрових питань: здійснює прийняття, переведення, переміщення, звільнення з роботи науково-педагогічних працівників, працівників навчально-допоміжного та господарсько-обслуговувального персоналу відповідно до трудового законодавства  та наказу ректора. Веде особові справи працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів денної та заочної форм навчання обчислює трудовий і науково-педагогічний стаж роботи працівників, здійснює контроль за встановленням доплат (надбавок) за вислугу років,  складає графік відпусток та облікує їх, проводить прийом працівників з питань, що належать до компетенції відділу кадрів.

Працівники:

Дзіковська Марія Ігорівна – начальник відділу кадрів

Хомік Наталія Богданівна – інженер І категорії НДЧ

Воловецька Павлина Юріївна – старший інспектор

Студентський сектор

Бабій Лариса Сергіївна  – провідний фахівець

Кудашова Галина Петрівна  – провідний фахівець

Замостна Надія Богданівна  – старший інспектор

Рудка Марія Ігорівна – старший інспектор

Сектор науково-педагогічних працівників

Посівнич Людмила Анатоліївна  – провідний фахівець

Кость Ірина Іванівна  – провідний фахівець

Кухар Оксана Володимирівна  – провідний фахівець

Павлусів Ольга Йосипівна  – старший інспектор

Беген Ірина Романівна – старший інспектор

Савчук Наталя Василівна – інспектор

Сектор навчально-допоміжного та господарського складу

Колюбінська Любов Володимирівна  – провідний фахівець

Мартяк Тетяна Миронівна  – провідний фахівець

Бурка Олена Зіновіївна  – старший інспектор

Яремчук Лідія Романівна  – старший інспектор

Тел.: 239-47-66

Сектор науково-педагогічних працівників: 239-47-26

Студентський сектор: 239-45-76, 239-42-92

Сектор навчально-допоміжного та господарського персоналу: 239-41-71

Час прийому громадян: 14:30 – 16:30

Адреса: вул. Університетська, 1, кім. 101-104.

13

Юридичний відділ

Організовує роботу щодо дотримання правових і організаційних основ діяльності університету; забезпечує правильне виконання актів законодавства та інших нормативних актів, бере участь у підготовці наказів щодо особового складу працівників та студентів університету, представляє інтереси університету у судах та інших органах під час вирішення правових питань та спорів, забезпечує правильне застосування трудового, пенсійного та іншого законодавства, запобігає порушенню  прав і законних інтересів працівників. Консультує з правових питань керівників підрозділів, окремих співробітників та студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету.  Бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів університету, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність.

Працівники:

Гудз Богдан Данилович – в. о. начальника юридичного відділу.

Іваночко Ірина Богданівна – юрисконсульт, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

Паєнок Ана Олександрівна – юрисконсульт

Смолин Ярослав Васильович – юрисконсульт

Тел: 239-44-30

Адреса: вул. Університетська, 1, кім. 108

14

Архів

Містить документи Львівського університету,  починаючи від 1939 року, контролює стан їх зберігання, приймає від структурних підрозділів архівні документи з різними видами матеріальних носіїв, нагромаджує та облікує їх, проводить попередню експертизу цінності документів,  складає та погоджує зведену номенклатуру справ, проводить роботу щодо удосконалення науково-дослідного апарату архіву, організовує користування архівними документами у читальному залі, надає архівні довідки, копії, витяги з документів юридичним і фізичним особам на їхні запити.

Працівники:

Герун Василь Богданович – завідувач Архіву

Допіра Оксана Петрівна – палітурниця Архіву

Дерко Владислав Васильович – діловод Архіву

Хланта Галина Михайлівна – діловод Архіву

Сідун Олена Борисівна – архіваріус Архіву

Голуб Софія Степанівна – архіваріус Архіву

Воловецька Павлина Юріївна – архіваріус Архіву

Демчук Марк Васильович – архіваріус Архіву

Парцей Юлія Володимирівна – архіваріус Архіву

Савчук Анна Юріївна- архіваріус Архіву

Молодецька Марія Русланівна- архіваріус Архіву

Тел.: 239-43-79, 239-40-61, +380970018219

Прийом громадян: вівторок та четвер з 14:00 до 17:00

Години роботи читального залу: середа з 10:00 до 17:00

Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка, 41, каб. 14

Електронна пошта: archives.lnu@gmail.com

Веб-сайт: http://archive.lnu.edu.ua/

 

16

Відділ охорони праці

Спільно з іншими підрозділами здійснює комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів охорони праці працівників та студентів, розробляє програми щодо їх покращення, запобігає виробничому травматизму, професійним захворюванням, надає організаційно-методичну допомогу  у виконанні запланованих заходів. Перевіряє дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Проводить з працівниками вступний інструктаж та навчання з питань охорони праці,  роз’яснює окремі положення. Здійснює контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та спрямованих на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань.

Працівники:

Поліщук Василь Іванович – завідувач

Гур Богдан Олексійович – інженер І категорії

Мельник Олександр Йосипович – провідний спеціаліст

Микієвич Марія Михайлівна – інженер І категорії

Волошин Оксана Ізидорівна – інженер І категорії

Ходус Галина Ізидорівна – інженер І категорії

Тел.: 239-41-49

Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка, 41

18

Служба пожежної безпеки

Здійснює контроль за дотриманням законодавчих та інших актів  з питань пожежної безпеки в університеті, своєчасним виконанням протипожежних заходів під час ремонту, реконструкції та переобладнання приміщень університету, розробляє плани евакуації працівників та студентів, надає працівникам університету інструктажі з питань утримання засобів протипожежного захисту та користування ними.

Працівники:

Сорокопуд Євгеній Михайлович – начальник Служби пожежної безпеки

Онисько Орест Степанович – інструктор з протипожежної безпеки

Продай Тетяна Миколаївна – інженер І категорії

Тел.: 239-45-15

20

Військово-мобілізаційний відділ

Здійснює військово-мобілізаційну роботу в університеті, веде персональний облік військовозобов’язаних, призовників, допризовників, які працюють або навчаються в університеті, готує звіти про стан мобілізаційної підготовки, проводить роз´яснювальну та виховну роботу серед військовозобов´язаних студентів  та співробітників  університету, готує та видає посвідчення про відстрочку від призову.

Працівники:

Говенко Ігор Ярославович – начальник відділу

Владімірова Леся Теодорівна – старший інспектор відділу

Качмарик Тетяна Миколаївна – провідний інженер відділу

Тел.: 239-47-59

Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка, 41

21

Відділ з питань надзвичайних ситуацій

Планує заходи, що запобігають виникненню надзвичайних ситуацій, та контролює  їх виконання, організовує та забезпечує в установленому порядку навчання та тренування з цивільного захисту, у тому числі підготовку студентів університету з питань безпеки життєдіяльності, техногенної та пожежної безпеки, розробляє заходи з питань цивільного захисту учасників навчально-виховного процесу в разі надзвичайних ситуацій, інформує особовий склад університету про загрозу виникнення чи виникнення надзвичайних ситуацій, накопичує та зберігає засоби  індивідуального захисту. 

Працівники:

Бульдяк Роман Степанович – завідувач

Тел.: 239-32-83

22

Відділ технічних засобів навчання

Забезпечує університетські технічні засоби комплектувальними та витратними матеріалами, ремонтує комп’ютерну, оргтехніку та лабораторне обладнання, списує відпрацьовані прилади та технічні матеріали. Встановлює мережеве обладнання, підтримує технічний стан мультимедійних засобів, забезпечує конференції, семінари, захисти дисертацій ТЗН.

Працівники:

Заплатинський Володимир Дмитрович – завідувач

Кобилецький Іван Йосипович- завідувач лабораторії з демонтажу та утилізації зношених приладів та технічних засобів.    

Тел.: 239-47-05

19-2

Режимно-секретний відділ (Відділ захисту наукових пріоритетів)

Виконує завдання щодо охорони державної таємниці, захисту інформації від несакнціонованого витоку. Веде секретну документацію з обмеженим доступом та зберігає документи, що стосуються державної таємниці.

Працівники:

Детинич Ольга Михайлівна – начальник.

Шевченко Ганна Віталіївна – провідний інженер.

Тел.: 239-40-36

23

Комісія з соціального страхування

Приймає рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення коштів застрахованим особам, приймає рішення про виділення путівок до санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членах їх сімей, веде облік застрахованих осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення, тощо.

Качмар Володимир Михайлович – голова комісії

Тел.: 239-45-32