Спільно з іншими підрозділами здійснює комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів охорони праці працівників та студентів, розробляє програми щодо їх покращення, запобігає виробничому травматизму, професійним захворюванням, надає організаційно-методичну допомогу  у виконанні запланованих заходів. Перевіряє дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Проводить з працівниками вступний інструктаж та навчання з питань охорони праці,  роз’яснює окремі положення. Здійснює контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та спрямованих на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань.

 

Працівники:

Поліщук Василь Іванович – начальник відділу

Гур Богдан Олексійович – інженер І категорії

Мельник Олександр Йосипович – провідний спеціаліст

Микієвич Марія Михайлівна – інженер І категорії

Волошин Оксана Ізидорівна – інженер І категорії

Ходус Галина Ізидорівна – інженер І категорії

 

Тел.: 239-41-49

Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка, 41