Цілеспрямована діяльність різних поколінь науковців Університету упродовж понад трьох століть його існування забезпечила формування визнаних у світі наукових шкіл. Наукові інститути в Університеті охоплюють фундаментальні дослідження в галузі природничих, точних та соціальних наук.

За роки свого становлення Львівський університет створив сучасну науково-технічну базу, в його стінах працює фаховий науково-педагогічний колектив, якому до снаги вирішення найскладніших наукових задач, які ставить сьогодення. За результатами досліджень учених Університету щорічно виходять друком тисячі статей, значна частина з яких у наукових журналах з високим імпакт-фактором, що включені до найавторитетніших міжнародних наукометричних баз даних, таких як Web of Science, Scopus, Index Copernicus. Публікації в таких виданнях сприяють впровадженню результатів досліджень у міжнародний науковий обіг. Десятки монографій з різних галузей науки видано як у нашій державі, так і за кордоном. За індексом Гірша Львівський національний університет імені Івана Франка є третім у рейтингу вищих навчальних закладів України. Але це тільки початок. На часі перед науковцями університету стоїть стратегічна наукова задача – вийти на рівень сучасних європейських вищих навчальних закладів і своєю діяльністю допомагати Україні активно інтегруватися в європейський простір.

Фасад

Фасад головного корпусу Львівського університету