Львівський університет має наукові об’єкти, що становлять національне надбання України. Зокрема: відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг наукової бібліотеки Університету, Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу Астрономічної обсерваторії Університету, Гербарій, Ботанічний сад, Наукові фонди та музейна експозиція Зоологічного музею, Колекція культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків.

herb-1Львівський національний університет імені Івана Франка має  найстаріший в Україні гербарій, заснований у 1783 році  Б. Шiвереком. Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка входить до 30 найстаріших гербарних колекцій світу, внесений до світового гербарного реєстру “Index Herbariorum” (New York, 1990), є другим за об’ємом і науковою цінністю в Україні. Наукові фонди налічують близько 270 тис. гербарних зразків: колекція судинних рослин – 207 тис., іменні колекції А. Ремана і Ф. Шура – 43 тис., бріологічна колекція – 20 тис., мікологічна і ліхенологічна – 3 тис. Колекція документує склад флори значної частини України, Українських Карпат та Європи і відображає зміни рослинного покриву більше, ніж за 200 років. Більше 600 зразків типового матеріалу становлять особливу цінність гербарію, оскільки вони слугують еталонами назв багатьох видів рослин світової флори і є безцінним фондом світової ботанічної науки. У 2002 році Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка внесений до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

rukopУ 1905 році засновано Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка. У 90-х роках XX ст. відбулося суттєве збільшення фонду. Сьогодні фонд нараховує понад 120 тисяч одиниць зберігання. Рішенням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2008 р. (№ 1345-р) Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг включено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка належить до числа найстаріших університетських музеїв Європи. Наукові колекції музею налічують понад 180 тис. експонатів, з яких близько 10 тис. формують експозицію. Фонди музею репрезентують тваринний світ усіх континентів та всіх акваторій земної кулі. У музеї зберігаються понад 130 типових зразків тварин, які вперше були виявлені та описані для науки. Вони походять з України, Росії, Польщі, Бразилії, Індії, Мексики, Австралії, Східної та Центральної Африки, країн центральної Європи. Особливо цінні – колекції безхребетних тварин (не враховуючи комах), вони налічують близько 45 тисяч зразків, серед яких губки і малакологічні збори Бенедикта і Владислава Дибовських з Байкалу, Ангари, Амуру, Манчжурського моря та Каспію; корали та молюски експедиції принца Монако в Середземному, Червоному й Адріатичному морях; різноманітні голкошкірі з перших біологічних станцій у Неаполі та Трієсті. В ентомологічних колекціях музею – близько 110 тисяч зразків світової фауни. Цінними є екземпляри клопів і цикад німецького професора Гермара, метеликів Галичини та Європи, Японії, Далекого Сходу, Паміру, Кавказу і Австралії. Іхтіологічні фонди представляють понад 200 видів риб, серед
яких панцирні щуки, амія, багатопери, а також рідкісні у Європі білуга, форель струмкова та сазан.
У колекціях амфібій і рептилій – близько 300 видів. Орнітологічна колекція охоплює понад 1000 видів птахів, що становить 1/10 їх світового різноманіття. До унікальних експонатів належить колекція колібрі та нектарниць, а до раритетних колекцій ссавців – африканські тварини, що їх зібрав Водзіцьzoo_muzejкий у 1900-1910 рр. на території колишньої німецької Південно-Африканської колонії, колекції рогів гірських баранів та козлів з Тянь-Шаню, трофеї з Ліберії, подарунки китобійної флотилії “Слава”. Музейні колекції є важливими джерелами дослідження проблем змін навколишнього природного середовища, збереження і відновлення біорізноманіття як основи функціонування біосфери. Це практично єдина форма науково задокументованого речового підтвердження видової різноманітності та змін ареалів тварин, яка може бути піддана критичній ревізії згідно сучасної систематики.

bot-1Колекція культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків Львівського національного університету імені Івана Франка заснована у 1995 році на базі кафедри генетики і біотехнології з метою збереження та вивчення штамів мікроорганізмів, головно актиноміцетів – продуцентів антибіотиків та інших біологічно активних речовин. Колекція нараховує близько 700 одиниць зберігання і постійно поповнюється. До її складу входять типові штами актиноміцетів-продуцентів антибіотиків (бета-лактамни, аміноглікозиди, макроліди, тетрацикліни, антрацикліни, ангуцикліни, полієни, тіопептиди) з антибактерійними, протипухлинними, антипаразитарними та фунгіциднимим властивостями. Колекція включає штами із зміненою здатністю до синтезу антибіотиків та стійкістю до них, ауксотрофи, штами, які містять молекули ДНК з клонованими генами біосинтезу антибіотиків та антибіотикорезистентності. В Колекції зберігаються штами кишкової палички Escherichia coli, які містять векторні і рекомбінантні молекули ДНК різного походження, що використовують для конструювання продуцентів нових антибіотиків і ферментів. У Колекції підтримуються штами актиноміцетів, перспективні для розвитку біотехнології антибіотиків в Україні. Колекція також містить штами фітопатогенних грибів та бактерій, які використовуються для вивчення антагоністичних властивостей актиноміцетів. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 472-р. включена до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

Ботанічний сад Львівського університету заснований у 1852 році професором Г. Лобачевським на північно-східному схилі Калічої гори у центральній частині Львова, у 1911 році була приєднана ділянка у 16 га (сучасна вул. Черемшини, 44), де розміщений оранжерейний комплекс, колекції трав’янистих видів природної та культурної флори, декоративних дерев та кущів. Основу колекцій ботсаду складають тропічні і субтропічні рослини, що розміщені у двох оранжерейних комплексах на території площею 2500 кв.м. До складу колекцій входять унікальні за віком і розвитком саговики, дамара могутня, теофраста імперська, крупномірні пальми, сукуленти та багато інших груп тропічних і субтропічних рослин (понад 1500 видів).

observНауково-дослідний комплекс апаратури призначений для проведення віддалемірних, фотометричних, поляриметричних та позиційних спостережень штучних супутників Землі. В Україні він єдиний може здійснювати синхронні спостереження супутників переліченими методами з високою точністю: до 100 мм похибки у відстані, до 0m.01 – у фотометричній величині, до 1″ – у положенні в екваторіальній системі координат. Науково-дослідний комплекс складається з трьох апаратних блоків: для віддалемірних спостережень – станція лазерної локації супутників (ЛЛС-станція) «Львів 1831», для фотополяриметрії, для позиційних (координатних) спостережень. На об’єкті проводяться дослідження за міжнародними та національними програмами. Включено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1345-р.

Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка – унікальний комплекс для спостереження штучних небесних тіл (ШНТ) та одержання інформації про відстань до ШНТ лазерно-локаційним методом, про їхню форму та стан за допомогою фотометричних спостережень, про їхні орбітальні дані за допомогою позиційних спостережень. У 2017 р. придбано сучасну ПЗЗ камеру Trius SX-35 з оптичним фільтром, яка буде використана для модернізації приймальної системи телескопа АЗТ-14.