151109153154_1_900x600Львівський університет, згідно з рейтинговою оцінкою МОН України, за показниками наукової діяльності, займає лідерські позиції ось вже кілька років поспіль. Наука народжується і твориться під контролем Науково-дослідної частини у 17 науково-дослідних лабораторіях, науково-дослідних інститутах та наукових центрах, Астрономічній обсерваторії та Ботанічному саду. Для студентів та науковців функціонують комп’ютерні класи, факультетські аудиторії оснащенні сучасним мультимедійним обладнанням.

Запровадження прогресивної системи управління науковою діяльністю університету, потужна науково-технічна база та сформований колектив науково-педагогічних працівників дають свої результати:

  • станом на квітень 2019 року у Львівському університеті до виконання науково-дослідних робіт залучено  1 898  науково-педагогічні працівники, з них 229 докторів наук та 1140 кандидатів наук. Серед 154 штатних працівників науково-дослідної частини Університету – 9 докторів наук і 72 кандидатів наук;
  • У 2019 році Університет веде наукові дослідження за 59 темами: 29 – фундаментальні теми, 5 – прикладні теми, 5 – наукові роботи молодих учених, 1 – науково-технічна розробка, 6 – темзізбереження об’єктів, що становлять національне надбання України, 3 – госпдоговірні теми і 10 – міжнародні ґранти.

На найефективніші розробки у 2018 році Університет отримав 29 патентів України, з них 5 – на винаходи. У 2019 році (станом на квітень) отримано ще 5 патентів, з них один – на винахід. З початку 2019 року подано 7 заявок на отримання патентів України.

Працівники, докторанти та аспіранти Університету у 2018 роцізахистили 10 докторських і 94 кандидатських дисертацій.

За період з січня 2018 року до травня 2019 року в Університеті організовано та проведено 113 наукових конференцій, семінарів, форумів, з них 48 – міжнародні. Науковці виступили з 1 760 доповідями на Звітній науковій конференції Університету за 2018 рік.

Наукові центри та лабораторії забезпечують на сучасному науково-технічному рівні наукову діяльність і навчальний процес Університету в різних галузях знань та дослідженнь. Лабораторії укомплектовані приладами і обладнаннями, необхідними для високоефективних досліджень, що відповідають санітарним нормам та світовим стандартам.

У  лабораторіях і наукових центрах проводять спільні дослідження науковці факультетів Університету та інших вищих навчальних закладів та наукових установ України відповідно до затвердженого плану-графіку експериментальних досліджень. Згідно з навчальними планами факультетів проводяться ознайомчі лабораторні заняття для студентів відповідних спеціалізацій факультетів, надають консультації науковцям та аспірантам Університету.