Запровадження прогресивної системи управління науковою діяльністю, потужна науково-технічна база та сформований колектив науково-педагогічних працівників – ті складові, що творять сприятливе середовище для наукових здобутків у Львівському університеті.

Наукову діяльність, осередками якої є 17 науково-дослідних лабораторій, 9 науково-дослідних інститутів та наукових центрів, Астрономічна обсерваторія й Ботанічний сад, у ЗВО контролює Науково-дослідна частина.

Станом на грудень 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2021 році до виконання таких робіт залучено 1 963 науково-педагогічних працівників, із них: 280 – доктори наук і 1 167 – кандидати наук; 337 штатних працівників науково-дослідної частини Університету, з них: 41 – доктори наук і 117 – кандидати  наук.

Загалом в Університеті працює 4 485 осіб, з них 2 124 – науково-педагогічні працівники, 344 – працівники науково-дослідної частини та 2 017 – адміністративно-господарський та навчально-допоміжний персонал. Освітній процес забезпечує 299 докторів наук та 1 230 кандидатів наук (докторів філософії). Цьогоріч працівники, докторанти та аспіранти Університету захистили 22 докторські й 113 кандидатських (доктора філософії) дисертацій.

У 2021 наші вчені опублікували 164 монографії, 23 підручники, 119 навчальних посібників, 3 578 статей, серед яких 457 – у виданнях, які включені в наукометричну базу даних «Scopus». Відповідно сумарний індекс Гірша становить 68, що дає Львівському університету третю позицію в рейтингу ЗВО України за цим критерієм.

Під час конференцій, що проводяться на базі Університету, відбувається підтвердження наукових здобутків вчених: у 2021 році проведено 108 наукових конференцій (49 – міжнародні), на яких науковці ЛНУ ім. І. Франка виступили з 1 920 доповідями.

За 2021 рік наші науковці плідно працювали над різними дослідженнями:

  • 40 тем фінансовані з державного бюджету України
  • 7 тем – з Національного фонду досліджень України
  • 2 теми – з Національного антарктичного наукового центру
  • 5 – завдяки міжнародним договорам,
  • 4 – за госпдоговорами
  • 3 – з фонду Львівської обласної ради, Міністерства розвитку громад та територій України
  • 10 – завдяки міжнародним ґрантовим програмам.

Цьогоріч обсяг фінансування досліджень зі спеціального фонду перевищив обсяг фінансування з державного бюджету. Найкращі розробки вчених високо оцінені науковою спільнотою, тому 11 таких досліджень Університет отримав патенти, зокрема 4 – на винаходи. Також навчальний заклад подав 10 заявок до Державного підприємства «Укрпатент» на захист об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема 2 заявки – на винаходи.

151109153154_1_900x600Завдяки міжнародним співпрацям науковці Університету виконали 5 двосторонніх наукових досліджень з університетами Австрії, Ізраїлю, Литви, Франції, Чехії, які фінансувало Міністерство освіти і науки України. Також Університет виконав 10 науково-дослідних робіт, які фінансують міжнародні організації: Європейська комісія, Освітня, Аудіовізуальна і Культурна Виконавча Агенція ЄС, Канадський інститут українських студій при Альбертському університеті, Міжнародний центр Дифракційних Даних (США), Інститут біомедичних досліджень Новартіс (США), Корнельський університет (США), Королівські ботанічні сади в К’ю (Велика Британія), Компанія «Матеріали Фази Дані Система» (Швейцарія).

Наукові центри та лабораторії забезпечують наукову діяльність і навчальний процес Університету в різних галузях знань та досліджень. Вони обладнані приладами, необхідними для високоефективних досліджень, що відповідають санітарним нормам та світовим стандартам.

У  лабораторіях і наукових центрах проводять спільні дослідження науковці факультетів Університету та інших закладів вищої освіти й наукових установ України відповідно до затвердженого плану-графіку експериментальних досліджень. Згідно з навчальними планами факультетів студенти та аспіранти відповідних спеціалізацій факультетів мають змогу ознайомитися та працювати у цих структурних підрозділах, отримувати консультації від науковців Університету.